Elektron mikroskobunun kullanım amaçları


Elektron mikroskobunun kullanım amaçlarını araştırınız

En önemli kullanış yerleri; metallerdeki atom dizilerindeki çarpılmalar, virüs ve bakterilerin yapıları ve her türlü yüzeylerin incelenmesi olarak sayılabilir Gerçekte bu mikroskoplar tam büyütme kapasiteleri ile ara sıra kullanılır Yeni gelişmelerle, 50 nm ’lik bir bölgede, mevcut her kimyasal elemanın yaydığı X ışınlarının ölçülmesi ile mikro kimyasal tahlil yapılabilmektedir Bu suretle 1016 gramlık bir arz inceleme için yeterli olmaktadır Elektron mikroskoplarını egzersiz prensibi yönünden ikiye ayırmak mümkündür Bir türünde, görünüm, yansıyan elektron ışınlarından faydalanılarak elde edilirken, öteki türünde cisimden geçen ışınlar görüntüyü hasıl eder

*
 
Üst Alt