İslam dininde, dinin ayrılmaz bir parçası olarak görülen kavram temizliktir. Hem beden temizliği hem de bulunulan çevrenin temizliği, ibadetlerin gerçekleştirilmesinde de önemlidir. Gusül abdesti başka nasıl alınır, gusül abdesti alınırken bir yerin kanaması kabul olur mu, bir yerini yıkamayı unutunca ne yapılır? Gusül abdesti doğru nasıl alınır, gusül abdesti ile Kuran okunur mu, gusül abdesti için istibra gerekir mi, ertelenebilir mi, alınmazsa günah mı, aldıktan sonra şüpheye düşünce ne olur, alırken önce namaz abdesti mi alınır, dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Tüm bu soruları sizin için araştırdık.

İslam dininde, dinin ayrılmaz bir parçası olarak görülen kavram temizliktir. Hem beden temizliği hem de bulunulan çevrenin temizliği, ibadetlerin gerçekleştirilmesinde de önemlidir. Özellikle hemen her ibadet için ilk olarak gusül abdesti, sonra ise namaz abdesti alınması şarttır. Namaz abdesti ibadetlerin hemen öncesinde alınması gereken bir abdest türü olmakla birlikte, gusül abdesti ise tüm zamanlar için geçerlidir. Boy abdesti olarak da bilinen gusül abdesti, tüm bedende en ufak bir kuru yer kalmayacak kadar yıkanmak ve arınmaktır. Bir dini ödev olarak tüm inananların düzenli bir şekilde alması gereken gusül abdesti hakkında tüm merak edilen sorular ve bu soruların yanıtları sizler için derlendi…

Gusül Abdesti Başka Nasıl Alınır?​

Her Müslüman’ın düzenli bir şekilde alması gereken gusül abdestinin tüm adımları şu şekildedir;
· İlk olarak gusül abdest alınması için kişiler niyet etmelidir.
· Ardından eller yıkanır ve edep bölgeleri temizlenir.
· Eller yeniden yıkanır ve sağ avuçla birlikte ağza üç kez su çekilir, bu su ile gargara yapılır.
· Daha sonra sağ avuçla birlikte su alınır ve buruna su çekilir. Buruna çekilen su genze kadar gitmeli ve geri sümkürülmelidir.
· Sonra normal abdest alınır.
· Önce başa, sonra sağ, sonra sol tarafa su dökülür ve tüm vücut yıkanır.
· Burada küpe delikleri, saçların dipleri, göbek deliği ve sakalların altına su geçmesi için kişiler ovuşturarak yıkama yapmalıdır.
· Ardından ayaklar yıkanır ve çıkılır.

Gusül Abdesti Alırken Bir Yerin Kanaması Kabul Olur Mu?​

Gusül abdesti ve namaz abdesti alınırken, vücudun herhangi bir bölgesinden kan, irin ya da pislik çıkmamalıdır. Bu durum guslün ve namaz abdestin alınmasına engeldir. Fakat hastalık nedeni ile herhangi bir şekilde durdurulamayan kan varsa bu durumda abdestin alınabileceği ve bu durumun özür sayılabileceği bilinmelidir.

Gusül Abdesti Alırken Bir Yerini Yıkamayı Unutunca Ne Yapılır?​

Gusül abdesti alınırken herhangi bir bölgenin yıkanması unutulursa bu durumun dinde açıklaması vardır. Eğer yıkanması gereken bir uzuv yıkanmamış ise Maliki mezhebine göre bunu fark eder etmez bu bölge yıkanarak, niyet bozulmadan devam edilebilir. Eğer bu abdeste güvenerek herhangi bir şekilde namaz kılınmışsa bu namazdan şüphe duyulmamalıdır. Hemen yıkanmayan bölge yıkanıp namazın farzı kılınmalıdır.

Gusül Abdesti Doğru Nasıl Alınır?​

Gusül abdestinin doğru bir şekilde alınabilmesi için kişiler ilk olarak niyet eder ve besmele çekerler. Besmeleden sonra eğer vücutta herhangi bir kir varsa bu bölgeler sağ elle yıkanarak temizlenmelidir. Ardından sağ elle ağız içine su çekilir ve gargara yapılarak temizlenir. Aynı işlem burun için de tekrarlanır. Ardından ise tüm vücut yıkanır ve her kıl dibinin su değmesine dikkat edilir. En son namaz abdesti alınır ve ayaklar yıkanarak, çıkılır.

Gusül Abdesti İle Kuran Okunur Mu?​

Kuran’ı Kerim’in okunması için kişilerin mutlaka namaz abdestinin ve gusül abdestinin olması gerekir. Gusül abdesti aynı zamanda da namaz abdestini de içerdiği için bazı durumlarda namaz abdesti alınmadan Kuran’ı Kerim okunabilir. Gusül abdesti ile Kuran okunmasından herhangi bir sakıncanın bulunmadığı durum ise genelde Kuran’ın ezberden okunmasıdır.

Gusül Abdesti İçin İstibra Gerekir Mi?​

Evet. Gusül abdesti alınmadan evvel vücuttan çıkacağı düşünülen her şey yapılmalıdır. Eğer varsa büyük tuvalet yapılmalı, küçük abdest yapılmalı ve eğer kadınlarda varsa meniler önceden temizlenmelidir. Gusül abdesti için istibra gereklidir.

Gusül Abdesti Ne Kadar Ertelenebilir?​

Özellikle cinsel birliktelik sonrasında gusül abdest alınması gerekiyorsa kişiler derhal almaları gerektiğini düşünebilirler. Fakat abdest alınması gereken zaman dilimi herhangi bir namaz vaktini kaçırmayacak bir aralıkta ise acele edilmesine gerek yoktur. Ayrıca bir namaz süresi boyunca da bekleme durumları olabilir.

Gusül Abdesti Alınmazsa Günah Mı?​

Gusül abdesti alınması gereken durumlarda inanan kişiler için bu süreyi geciktirmek ya da hiç gusül almamak büyük bir günahtır. İnanan insanlar için regl bitiminde, cinsel ilişki sonrasında gusül abdesti alınması şarttır. Eğer alınmazsa büyük bir günah içerisine girilir.

Gusül Abdesti Aldıktan Sonra Şüpheye Düşünce Ne Olur?​

Abdest ve namaz esnasında kişiler genelde şüpheye düşerler. Bu şüphe ise son derece insanları tedirgin eder. Bu duruma vesvese adı verilmekle birlikte kişiler bunun farkında olmalıdır. Bu kuruntudan kurtulabilmek için Nas ve Felak sureleri okunarak bu halden kurtulmak için dua edilir.

Gusül Abdesti Alırken Önce Namaz Abdesti Mi Alınır?​

Evet. Gusül abdesti alınmadan evvel namaz abdesti de alınabilir. Fakat bunun için herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Gusül abdestinin bir diğer alınış şeklinde bu da geçerlidir.

Gusül Abdesti Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?​

Gusül abdesti alınırken dikkat edilmesi gereken pek çok şey bulunmaktadır. İlk olarak ağız içine su vermek anlamına gelen mazmaza, buruna su vermek anlamına gelen istinşak ve tüm bedenin yıkanması bu abdestin farzlarıdır ve mutlaka yerine getirilmelidir. Tırnak arasındaki kirler, küpe delikleri, göbek deliği, parmak araları gibi yerler iyi bir şekilde temizlenmelidir.