Rumlar Karadeniz’e nereden geldi, Kıbrıs’a ne zaman geldi, Latin mi? , Rumlar Müslüman mı, ne zaman bağımsız olmuştur, nece konuşur? Müslüman ülkelerde yaşayan, Yunan asıllı kimselere Rum denilmektedir. Gelin Rumlar hakkında merak edilenlere bakalım.
Karadeniz bölgesinde yaşayan Rumların kökenleri, tarihte farklı dönemlerde bölgeye göç eden veya yerleşen farklı topluluklara dayanmaktadır. Karadeniz'de Rumların tarihi, antik Yunanistan dönemine kadar uzanmaktadır.
Bugünkü Karadeniz'deki Rumlar, tarihsel olarak Pontus adı verilen bölgede yaşamış olan Rumların torunlarıdır. Pontus bölgesi, antik Yunan döneminde de önemli bir bölgeydi ve burada yaşayan halka Pontus Helenleri deniyordu. Roma İmparatorluğu döneminde bu bölge, Roma İmparatorluğu'nun kontrolüne girdi. Daha sonra, Bizans İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi.
yüzyılda, Karadeniz bölgesi, Trabzon İmparatorluğu adı verilen Bizans İmparatorluğu'na bağlı bir devletin kontrolüne geçti. Trabzon İmparatorluğu döneminde, bölgeye birçok Rum göç etti. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolüne geçen bölgede de Rumlar yaşamaya devam etti.
Günümüzde, Karadeniz bölgesindeki Rum nüfusu azalmış olsa da, Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında, özellikle Trabzon ve Rize gibi şehirlerde hala Rum azınlıklar bulunmaktadır.

Rumlar Kıbrıs’a Ne Zaman Geldi?​

Kıbrıs adasındaki Rumlar, tarihte farklı dönemlerde adaya göç eden veya yerleşen farklı toplulukların bir karışımıdır. Ancak, günümüzde Kıbrıs'taki Rumların çoğunluğu, adada yüzyıllardır yaşayan Rumların torunlarıdır.
Rumların Kıbrıs'a yerleşimi, antik döneme kadar uzanmaktadır. Antik dönemde Kıbrıs adası, antik Yunanistan dünyasının önemli bir parçasıydı ve burada yaşayan halka Kıbrıslı Helenler deniyordu. Daha sonra adada Roma İmparatorluğu'nun etkisi görüldü.
Kıbrıs, 1571 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolüne geçti. Bu dönemde de adada Rumlar yaşamaya devam etti. Ancak, Osmanlı İmparatorluğu'nun baskısı nedeniyle Rumlar, adanın farklı bölgelerine dağılmak zorunda kaldılar.
yüzyılın başlarında, Kıbrıs'taki Rumlar, ada genelinde çoğunluğu oluşturan bir topluluk haline geldiler. Ancak, 1960'larda Kıbrıs'ta çıkan etnik çatışmalar sonrasında, Kıbrıs adası Türkler ve Rumlar arasında bölündü. Günümüzde Kıbrıs Cumhuriyeti olarak adlandırılan bölge, çoğunlukla Rumların yaşadığı ve yönetiminde bulunduğu bir bölgedir.

Rumlar Latin Mi?​

Rumlar, genellikle Ortodoks Hristiyanlığı benimsemiş bir topluluktur ve kültürel olarak Doğu Avrupa ve Ortadoğu etkileri taşır. Dil olarak Rumenceyi konuşurlar ve Rumence, Latin alfabesiyle yazılır. Ancak, Rumlar, etnik kökenleri ve kültürleri açısından tam olarak bir Latin topluluğu olarak görülmezler. Rumların kökeni, antik çağda Balkanlar ve Anadolu'da yaşayan farklı toplulukların bir karışımıdır.

Rumlar Müslüman Mı?​

Hayır, Rumlar genellikle Hristiyanlık dinine mensup bir topluluktur. Rum Ortodoks Kilisesi, Rumların çoğunluğunun inandığı dini liderdir. Ancak, tarih boyunca Rumlar arasında farklı dinlere mensup olanlar da olmuştur. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu döneminde, bazı Rumlar İslam dinine geçmiştir. Ancak, günümüzdeki Rumlar genellikle Ortodoks Hristiyanlık dinine mensuptur.

Rumlar Ne Zaman Bağımsız Olmuştur?​

Rumların tam olarak ne zaman bağımsız olduğu biraz belirsiz bir konudur. Tarih boyunca, Rumlar farklı zamanlarda farklı siyasi yapıların egemenliği altında yaşamışlardır. Modern anlamda, Romanya ve Moldova'nın bağımsızlığı 19. yüzyılın başlarına kadar uzanırken, Yunanistan'ın bağımsızlığı 1821'de ilan edilmiştir. Kıbrıs, 1960 yılında bağımsızlığını ilan etti. Ancak, Kıbrıs'taki siyasi anlaşmazlıklar ve Türkiye'nin müdahalesi sonucu adanın kuzeyindeki bölümü Türk ordusu tarafından işgal edilmiştir. Bu nedenle, Kıbrıs'ın bağımsızlığı tam anlamıyla tanınmamaktadır.

Rumlar Nece Konuşur?​

Rumlar, genellikle Romence veya Rumen dili olarak da bilinen bir Doğu Romen dilini konuşurlar. Romence, Latin alfabesiyle yazılır ve İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce gibi diğer Latin dilleriyle benzerlikler taşır. Ancak, diğer Romen dillerine göre birçok farklı özellikleri de vardır. Ayrıca, Rumlar arasında farklı bölgelerde yaşayan gruplar arasında da bazı farklılıklar olabilir ve bazıları ayrıca başka dilleri de konuşabilirler. Örneğin, Yunanistan'daki Rumlar Yunanca da konuşurlar.