Rumlar kimdir, nereli, kurduğu zararlı cemiyetler nelerdir? , Rumlar Türk mü, Türkiye’de nerede yaşar, Anadolu’ya ne zaman geldi? Yunan asıllı halkı ifade etmek için kullanılan Rum ifadesi hakkında merak edilenlere yanıt aradık.
"Rumlar" terimi farklı anlamlara gelebilir, ancak genellikle "Rum" terimi, tarihte Rum İmparatorluğu'nun devamı olarak görülen Doğu Ortodoks Hristiyanlığına mensup insanları ifade eder. Bugün bu terim, Romanya, Yunanistan, Kıbrıs, Bulgaristan ve Moldova gibi ülkelerde yaşayan insanları kapsayabilir. Rumlar, aynı zamanda Türkiye'de ve diğer bazı ülkelerde de yaşarlar. Tarihte Rumlar, Doğu Roma İmparatorluğu'nun (Bizans İmparatorluğu) etnik grubunu ifade ederken, günümüzde ise daha çok Doğu Ortodoks Hristiyanlığına mensup insanları kapsamaktadır.

Rumlar Nereli?​

"Rumlar" terimi farklı anlamlara gelebilir ve terim genellikle bir etnik kimliği ifade eder. Rumlar, tarih boyunca birçok farklı bölgede yaşamışlardır ve bugün de birçok ülkede yaşamaktadırlar. Örneğin, Yunanistan'da yaşayan Rumlar genellikle "Yunanistan Rumları" olarak anılırken, Romanya'da yaşayan Rumlar "Romanya Rumları" olarak bilinirler. Kıbrıs'ta yaşayan Rumlar ise genellikle "Kıbrıs Rumları" olarak tanımlanırlar. Bununla birlikte, Rumlar aynı zamanda Bulgaristan, Ukrayna, Rusya, Sırbistan, Bosna-Hersek, Arnavutluk ve diğer bazı ülkelerde de yaşamaktadır.

Rumların Kurduğu Zararlı Cemiyetler Nelerdir?​

Soruyla ilgili olarak kesin bir cevap vermek zordur, çünkü "Rumlar" terimi, farklı dönemlerde farklı toplulukları ifade etmiştir. Ancak, tarih boyunca bazı Rum cemiyetleri veya örgütleri, siyasi veya etnik amaçlarla faaliyet göstermiştir ve bu faaliyetler bazen zararlı veya şiddet içerikli olmuştur. Örneğin:
Yunanistan'da "17 Kasım" adlı bir terör örgütü, 1970'lerden 2000'lere kadar aktif olarak faaliyet göstermiş ve birçok saldırı gerçekleştirmişti. Bu örgüt, Yunanistan'daki Rum cemaatinden gelen üyelerden oluşuyordu.
Kıbrıs'ta 1950'lerde kurulan ve "EOKA" adı verilen bir örgüt, Kıbrıs'taki bağımsızlık hareketine liderlik etti ve İngiliz hükümetine karşı silahlı mücadele yürüttü. Bu örgüt, Kıbrıs'ın bölünmesine neden olan olayların bir parçası olarak da görülmektedir.
Romanya'da 19. yüzyılın sonlarında "Junimea" adlı bir edebi cemiyet kurulmuştu. Bu cemiyet, Romanya'nın kültürel ve siyasi gelişiminde önemli bir rol oynamıştır, ancak bazıları tarafından sert eleştirilere de maruz kalmıştır.
Bu örnekler, bazı Rum örgütlerinin siyasi veya şiddet içerikli faaliyetlerde bulunduğunu göstermektedir. Ancak, bu tür örgütlerin çoğunluğu, Rum topluluklarından ziyade siyasi ideolojiler veya belirli dönemlerin sosyal ve siyasi koşullarından kaynaklanmıştır.

Rumlar Türk Mü?​

Hayır, Rumlar Türk değildir. Rumlar, Yunanistan, Kıbrıs, Romanya ve diğer bazı ülkelerde yaşayan bir etnik ve kültürel gruptur. Türkler ise Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer bazı ülkelerde yaşayan bir etnik ve kültürel gruptur. Her iki grup da farklı tarihlerde farklı coğrafyalarda yaşamış ve farklı kültürler geliştirmiştir.

Türkiye’de Rumlar Nerede Yaşar?​

Türkiye'deki Rumlar genellikle İstanbul, İzmir, Ayvalık, Bozcaada, Gökçeada, Marmaris, Datça gibi kıyı şehirlerinde yaşıyorlar. İstanbul'da Fener ve Balat semtleri, Rumların tarihi ve kültürel miraslarına ev sahipliği yapmaktadır. Bunun yanı sıra, Gümülcine, İskeçe, Dedeağaç gibi Batı Trakya'daki bazı yerleşim yerlerinde de Rum azınlık yaşamaktadır. Ancak, Türkiye'deki Rum nüfusu zamanla azalmış ve bugün sayıları oldukça azalmıştır.

Rumlar Anadolu’ya Ne Zaman Geldi?​

Rumlar, tarihi olarak Anadolu'ya farklı dönemlerde gelmiştir. Antik dönemde, Anadolu'nun batısında, özellikle Ege bölgesinde yaşayan yerel halkın bir kısmı, Yunanistan'dan gelerek burada yerleşmiştir. Bunlar, Helenistik dönemde de bölgede varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Ortaçağ'da ise, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da (o zamanlar Konstantinopolis) yaşayan Rumlar, Anadolu'ya hakim olan Selçuklu Türkleri ile savaşlar yapmışlar ve birçok kez Anadolu'da toprak kaybetmişlerdir. 13. yüzyılda, Batı Anadolu'da kurulan İzmir ve çevresinde de Rum nüfusunun varlığı görülmektedir.
Modern dönemde ise, 20. yüzyıl başlarına kadar İstanbul'da ve bazı Ege kıyı şehirlerinde büyük bir Rum nüfusu yaşamaktaydı. Ancak, 20. yüzyılın başlarında başlayan siyasi ve toplumsal değişimler, bu nüfusun azalmasına neden olmuştur.