SSK’dan emekli olan, üzerine dükkan olan, uyuşturucudan dosyası olan memur olabilir mi? , Engelli raporu olan, esnaf olan, eşi sabıkalı olan memur olabilir mi? Memurluğa giriş için aranan kanuni şartlar bulunmaktadır. Peki o şartlar nelerdir? Hadi detaylarda buluşalım.
Evet, SSK'dan emekli olan bir kişi memur olabilir. Ancak memur olarak çalışırken emekli aylığı kesilir ve çalışma süresine bağlı olarak yeniden emekli olmak mümkün olabilir. Bununla birlikte, SSK'dan emekli olduktan sonra memur olarak çalışmanın emekli aylığına olumsuz bir etkisi olmaz.

Üzerine Dükkan Olan Memur Olabilir Mi?​

Bir kişinin memur olabilmesi için belli şartları yerine getirmesi gereklidir. Bunlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre belirlenmiş yaş, eğitim, sağlık, sicil gibi şartları taşıma ve gerekli sınavları başarıyla geçme yer alır. Üzerine dükkan olan bir kişinin memur olup olamayacağı, bu şartları sağlayıp sağlamadığına ve kamu kurumlarının açık pozisyonlarında yer alıp almamasına bağlıdır. Ancak bir kişinin, kamu kurumlarında çalışırken üzerine dükkan açıp açamayacağı, çalıştığı kurumun yönetmelikleri, etik kuralları ve sözleşmesine göre değişebilir.

Uyuşturucudan Dosyası Olan Memur Olabilir Mi?​

Hayır, uyuşturucu suçundan mahkumiyet geçiren bir kişi, kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışamaz. Bu durum, adli sicil kaydı incelenerek yapılan güvenlik soruşturması sonucunda tespit edilir ve kişinin memur olması engellenir.

Engelli Raporu Olan Memur Olabilir Mi?​

Engelli raporu olan kişilerin de memur olması mümkündür. Engelli bireylerin istihdam edilmesi ve çalışma hayatına katılmalarının sağlanması için özel düzenlemeler ve teşvikler mevcuttur. Engelli memur adayları, ilgili mevzuatta belirtilen kriterleri karşılamaları ve sınavları başarıyla geçmeleri halinde, memur olarak atanabilirler. Ancak, engellilik durumunun çalışma alanı için engel teşkil etmemesi gerekmektedir.

Esnaf Olan Memur Olabilir Mi?​

Esnaf olan bir kişi, memur olarak çalışabilir. Ancak, esnafken kaydolduğu sosyal güvenlik sistemi ve emeklilik durumu gibi faktörler, memur olarak çalışırken değişebilir. Ayrıca, bazı mesleklerde esnaf olmak bir zorunluluk olduğundan, bu mesleklerde çalışanlar memur olamayabilirler.

Eşi Sabıkalı Olan Memur Olabilir Mi?​

Sabıka, bir kişinin daha önce işlediği suçlar nedeniyle adli kayıtlarında yer alan bilgileri ifade eder. Kişinin adli sicil kaydı olumlu veya olumsuz olarak nitelendirilebilir. Olumlu bir adli sicil kaydı, kişinin önceden herhangi bir suç işlemediğini gösterirken, olumsuz bir adli sicil kaydı ise kişinin daha önce suç işlediğini veya suçlu bulunduğunu gösterir.
Eşi sabıkalı olan bir kişinin memur olması yasal olarak engellenmemektedir. Ancak bazı mesleklerde eşin sabıkası nedeniyle güvenlik soruşturması yapılır ve bu soruşturma sonucunda memur olunamayabilir. Örneğin, emniyet teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı gibi bazı kamu kurumları bu tür güvenlik soruşturmaları yapabilirler. Ancak genel olarak eşin sabıkası memur olmaya engel değildir.