• Bismillahirrahmânirrahîm.Kul hüvellâhü ehad Allâhüssamed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekün lehû küfüven ehad Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.De ki; O Allah bir tektir.Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). Doğurmadı ve doğurulmadı O 'na bir denk de olmadı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

I
Cennet ile müjdelenmiş olan Ehli sünnet velcemaatin dört büyük mezhebinden biri olan Maliki mezhebinin reisidir Adı, Malik bin Enes ’dir 90 (m 709) senesinde Medine'de doğdu 179 (m 795) ’de tekrar Medine'de vefat etti Eshabı kiramdan olan dedesi Ebu Amr'dır Tebei tabiinden olan imamı Malik...
Cevaplar
0
Görüntüleme
177
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
HACI BEKTAŞ VELİ DOĞUMU VE SOYU: Esas adı MEHMET ’tirBektaş mahlasıdırHorasan ’ın Nişabur şehrinde doğmuşturAnası ve Babası Türk soyundandırAnnesi Şeyh Ahmet ’in kızı Hatem Hatun ,babası seyyid Sultan İbrahim Sani ’dir Doğum ve vefat tarihleri ihtilaflıdırBazı kaynaklar doğum ve vefat...
Cevaplar
0
Görüntüleme
87
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
DİN ve BİLİM Birincil insandan beri din ve bilim iç içedir Yeryüzüne inen birincil insan olan Hz Adem(as)büyük ve minik bütün isimlerin öğretilmesi insanın meleklere olan üstünlüğü de gösterilmelidir HzAdem ’e(as)verilen ilmin izini sürmek kuvvet olsa da insan oğlunun eşya ile ilgili...
Cevaplar
0
Görüntüleme
92
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Ot Gibi Yaşama O' nu Anlatıyor Bitkilerin varlığı yeryüzündeki canlılığın devamı için vazgeçilmezdir Bu cümlenin taşıdığı önemin iyice kavranabilmesi için şöyle bir soru sormak gerekir: İnsan yaşamı için en kayda değer unsurlar nelerdir?Bu sorunun cevabı olarak akla elbetteki oksijen, su...
Cevaplar
0
Görüntüleme
99
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
İKİ KIBLELİ MESCİD Sefere katılmış olanlar başta Abdullah bin Cahş olmak üzere buz gibi oldular; elleri yanlarına düştü, dizleri dermandan kesildi Kendilerini büyük bir suçun faili kabul ediyorlardı; onlar Allah'ın Resulünü üzmüşlerdi dünyaları karardı; daha açık konuşmak gerekirse dünya...
Cevaplar
0
Görüntüleme
101
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
HURUFİLİK Batıl inançlara sahip bir fırka ve uydurulmuş bir inanç sistemi Hurûf, harf'in çoğuludur Harf, Arapça'da alfabeyi teşkil eden işaretlerin her biridir Söz manasına gelir Hurûfî, Arapça sıfat olup, İlmi hurûf ile ilgili olarak harflerin sırlarına dair itikat ve düşünceye inanan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
92
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
CA'FERIYYE Hz Ali'nin torunlarindan Câ'feri Sâdik (ö 148765)'in etrafinda toplanan ve onun ictihadlarina kadar amel eden müslümanlarin bagli olduklari siyasi ve fikhî mezhep Imâm Câ'fer, bütün Sünnîlerce, bilhassa tasavvuf ehlince büyük bir velî olarak kabul edilir O, kendisini ilme ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
90
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Din İslam ANAHATLARIYLA İSLAM AKAİDİ VE KELAM'A ANTRE Yazar : Yrd Doç Dr Saim KILAVUZ Yayınevi : Ensar Neşriyat SEM ’iYYÂT BAHİSLERİ Ehli sünnet kelâmcıları meleklere imanı çoğunlukla nübüvvet bahisleri içinde ele almışlardır Zira meleklerin varlığını bize peygamber haber verir Biz...
Cevaplar
0
Görüntüleme
87
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Besmele Bismillâhirrahmânirrahîym Anlamı : Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla! Her işte uygulamak bir huydur Çünkü Allah'ın adıyla işe başlanmış olunuyor Sevabı çok olan ve her niyette söylenmesi gereken bir cümledir Hem ElFatihâ süresinin birincil ayeti kerimesidir (yani ayettir)...
Cevaplar
0
Görüntüleme
86
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Namaz vakitleri, güneşin durumuna tarafından değişir Eğer gün uzun olur ve güneş geç batarsa, namaz vakti güneşin durumuna alt olduğundan geç okunur Başka bir değişle, yılın her zamanı aynı vakitte namaz vakti olmaz Örneğin yazın ikindi namazı vakti ile kışın ikindi namazı vakti aynı saat...
Cevaplar
0
Görüntüleme
106
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Fitre sadakası, Ramazan ayının sonuna yetişen ve temel ihtiyaçlarından başka minimum nisab mikdarı bir mala sahip yer alan her müslüman için verilmesi vacib olan bir sadakadır Buna yalnız Fitrede denir Fıtrat sadakası, sevab için verilen yaratılış ikramı demektir Fitre sadakasının vacib...
Cevaplar
0
Görüntüleme
95
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Mallar, Emvalı batine Emvali zahire (kapalı ve açık mallar)adı ile iki kısımdır Nakid paralarla evlerde ve mağazalarda bulunan ticaret malları emvalı batine (kapalı mallar)dır Saime denilen (yılın çoğunu kırlarda otlayarak beslenen) hayvanlar ile bir kısım arazi gelirleri ve madenler, yer...
Cevaplar
0
Görüntüleme
99
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Kâfirler ile mü'minler arasındaki en önemli fark namaz kılmaktır Namaz kılmak kâfirlerden ayrılmaktır Bu konu ile ilgili Hadîsi Şerif'te mevcuttur Namaz kılan kişinin imânı daimi tazelenir Oysa aralıksız ve gereği gibi kılmak farzdır Namazı aklıbaşı uygun olan herkes kılmalıdır Eğer ayağı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
96
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Sübhânellâh (Allah'ın tüm noksanlıklardan münezzeh olması) Çoğunlukla namaz bitiminden sonradan okunur En fazla çekilen tesbihlerdendir Sübhâne Rabbiyel Azîm (Ulu Rabbim! Seni her türlü eksik sıfatlardan tenzih ederim) Namazda! rükû halindeyken söylenen bir tesbihtir Sübhâne Rabbiyel A'lâ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
116
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Zekat lügat deyiminde temizleme, bolluk, artış, güzel iltifat manalarını taşır Din deyiminde ise; Bir malın belirlenmiş bir mikdarını, muhakkak bir süre sonradan yargı sahibi olan bir kısım müslümanlara Ulu Allah'ın rızası için tamamen temlik etmek (mülkiyetine devretmek) tir Zekat, kulların...
Cevaplar
0
Görüntüleme
92
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Müslümanların, namaz kılmak için yapmaları gerekli olan temizlenme işlemine verilen ad Bu Nedenle, ibadet sıra smda, Müslümanların, Tanrı'nın huzuruna pak olarak çıkmaları sağlanmış olur Her namaz öncesi abdest alma işle ini, şu şekilde olur : 1 Eller, bileklere dek üç defa oğuşturularak...
Cevaplar
0
Görüntüleme
101
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Herhangi bir işin veya bir niyetin olması için kesilen kurban ya da Peygamber İbrahim'in oğlunu Tanrıya adadığı sırada, bir meleğin buna engel oluşunu belirten bir fotoğraf kutsal belli bir veliye bahşedilen hediye uğranılan bir felâketten bir hastalıktan kurtulmak için evliyalara ve camilere...
Cevaplar
0
Görüntüleme
112
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Bir Takım dinlere ve ilkel insanların inanışlarına göre, insanların, ruh olarak, bedenle birlikte veya diğer bir bedene bürünmüş halde yaşamaya devam ettikleri yer ilkel halk, çoklukla ahreti yer yüzünden bir nehirle ayrılmış ve kapısında bir köpeğin beklediği bir yer olarak düşünmüşlerdir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
99
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Sayısı on iki olan başlıca tarikatlardan biri Kurucusu Hacı Bektaşı Velidir Bektaşilere göre Ali, tanrının zuhuru; Mir'aç, Muhammed'in Ali'ye intisabıdır Muharrem ayında on gün su içmemek Ali'nin doğum günü saydıkları Nevruz'u kutlamak ve üç gün süt içmek, Bektaşilerle sohbet etmek, muhabbet...
Cevaplar
0
Görüntüleme
102
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
İçinde bir takım dinî törenlerin yapıldığı, Cuma ve Bayram namazlarının kılınabildiği büyük Müslüman tapınağı İçinde mimberi bulunmadığı ve hutbeokunmadığı için Cuma ve Bayram namazlarının kılınmadığı tapınaklara mescit denir doğrudan doğruya cami olarak üretilmiş veya sonradan cami haline...
Cevaplar
0
Görüntüleme
100
Reviews
0
iltasyazilim
I
Üst