Dualar ve Faziletleri

Ümmü Seleme (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemizden rivâyet edildiğine göre, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) sabah namazını kıldığında: “Ey Allâh! Senden faydalı ilim, tertemiz rızık ve kabûl edilmiş amel isterim.” diye duâ ederdi. (İbnü Mâce, İkametü’s -salât.32, no:925, 1/298; Ahmed ibni...
Cevaplar
0
Görüntüleme
26
Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü bi-yedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr” (Allah’tan başka ilah yoktur, tektir, ortağı yoktur, mülk ve hamd ona mahsustur. Hayatı o verir, ölümü de o verir. Kendisi hayattadır...
Cevaplar
0
Görüntüleme
122
Kısa Süre Olan Kevser Suresi İniş Sebebi ve Anlamı Nedir? Kevser suresi Mekke'de inmiştir Üç ayetten oluşur Kur’anı Kerim’in en kısa suresidir Kevser sınırsız bolluk, bereket, neslin çoğalması, maddi ve manevi çokluk anlamlarına gelir Hz Muhammed’in (sav) cennette müminlerle başında...
Cevaplar
1
Görüntüleme
354
Hz Hasan İle Hz Hüseyin Yaşlı Adama Abdest Dersi Hz Hasan ile Hz Hüseyin yaşlı bir amcanın abdestini yanlış aldığını gördüler Ona en güzel şekilde abdest almayı öğretmek istediler Adamın yanına gittiler İçlerinden biri ona, “Bu bana abdesti yanlış alıyorsun diyor İkimiz de senin yanında...
Cevaplar
0
Görüntüleme
108
Hz Hasan ve Hz Hüseyin'in soyundan gelenlere ne denir? Hz Muhammed’in (sav) nesli Hz Hasan (ra) ve Hz Hüseyin’in (ra) çocukları vasıtasıyla devam etmiştir Hz Hasan’ın (ra) soyundan gelenlere şerif, Hz Hüseyin’in (ra) soyundan gelenlere seyit denilir Hz Muhammet“Allah’ım, işte bunlar...
Cevaplar
0
Görüntüleme
154
Kevser Süresi Arapça Okunuşu ve Anlamı Nedir? Kevser Süresinin Türkçe Okunuşu Bismillahirrahmânirrahim 1 İnnâ e'taynâke’l kevser 2 Fesalli lirabbike venhar 3 İnne şânieke hüvel'ebter Kevser Süresinin Anlamı Rahmân ve Rahim olan Allah'ın ismiyle 1 Muhakkak Biz, sana Kevser'i verdik 2...
Cevaplar
0
Görüntüleme
100
Hendek Savaşı: 627 yılında, Mekkeli müşrikler ile Medineli Müslümanlar arasında gerçekleşmiştir Sebebi; Mekkelilerin, Arap kabileleri arasında İslamiyet’in yayılmasını engellemek istemeleri ve Müslümanları yok etmek istemeleri Savaş; 10000 kişiden oluşan Mekke ordusu Medine’ye doğru...
Cevaplar
0
Görüntüleme
118
Hz Hamza (ra), 568 yılında doğmuştur Asıl adı, Hamza bin Abdulmuttalib’tir Babası Abdulmuttalib, annesi Hâle’dir Peygamberimiz Efendimiz’in (Sav) amcalarının en küçüğü Hz Hamza’dır Aynı zamanda Peygamberimiz Efendimiz’in (Sav) süt kardeşidir Hz Hamza (ra), orta boylu, güçlü kuvvetli...
Cevaplar
0
Görüntüleme
127
3 ayların ilk ayı olan Recep ayının ilk cuma gecesine Regaib gecesi (Regaib kandili) denir Yani üç aylar başlamasından sonraki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece Regaib gecesidir Regaib, “pek çok ihsan manasına gelen “Ragibe kelimesinin çoğuludur Bu gecede Allah (cc) rahmetiyle tecelli edip...
Cevaplar
0
Görüntüleme
93
Miraç, yükseğe çıkma anlamındaki söz Arapça uruc sözcüğünden türetilmiş olup meren anlamına gelmektedir Dinimizde Hz Muhammed’in (Sav) göğe yükselişini ifade etmek üzere kullanılan bir terimdir “Yolculuk yapmak anlamındaki fiilin türevi olan ve “gece yolculuğu anlamında kullanılan İsra...
Cevaplar
0
Görüntüleme
96
Kurban Nedir: Kurban; sözlük anlamıyla yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelir Dini bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder...
Cevaplar
0
Görüntüleme
98
Kurban kesilirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir 1 Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur Bu konuda etlik...
Cevaplar
0
Görüntüleme
106
Müslümanlar için 01 Eylül 2019 Cuma günü Kurban Bayramı Bayram namazı saatleri de belli oldu Buna göre İstanbul’da kurban bayramı namazı 07:11 de, Ankara’da ise 06:56 da kılınacak Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki kurban bayramı namaz saatleri şöyle: Adana: 06:48:00...
Cevaplar
0
Görüntüleme
83
Her yıl Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü “Aşure Günüdür Muharrem ayı, Kur’anı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir Muharrem ayı en kıymetli günü de Aşure günüdür Muharrem ayının birinci günü oruç tutmak, o senenin tamamını oruç tutmak gibi faziletlidir “Ramazandan sonra...
Cevaplar
0
Görüntüleme
84
Bu yıl Peygamber Efendimiz’in (Sav) doğum günü olan Mevlid Kandili 29 Aralık 2019 Çarşamba gecesi idrak edilecek Peygamber efendimizin (Sav) doğum günü, bütün Müslümanların bayramı olan Mevlid, doğum zamanı demektir Mevlid gecesi, Rebiulevvel ayının 11 ve 12 günleri arasındaki gecedir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
99
Dinimizin kutsal kitabı Kur’anı Kerim Ramazan ayında, Kadir gecesinde inmiştir Bu nedenle Kadir Gecesinin maneviyatı çok büyüktür Her Ramazan ayının 27 gecesi “Kadir Gecesi olarak bilinmektedir Bu yıl 10 Haziran 2019 Cuma Gecesi Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir Bu gecenin bin aydan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
91
Kadir Gecesi; İnsanlara dünya ve ahirette mutlu olmanın yollarını gösteren, beşeriyyeti karanlıklardan çıkarıp aydınlığa kavuşturan dinimizin kutsal kitabı Kur’anı Kerim Ramazan ayında, Kadir gecesinde inmiştir Ramazan ayının 27 gecesi “Kadir Gecesidir Yüce Allah şöyle buyuruyor: 1...
Cevaplar
0
Görüntüleme
81
Müminler, sıkıntı ve bunalım durumlarında Allah’tan yardım istemeleri en doğrusudur Dua ibadetinde bulunarak ruh hallerini düzeltmeye çalışmalıdırlar Karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelebilmek, yeniden huzur bulabilmek için Allah’tan yardım isterler Sonsuz merhamet ve mağfiret sahibi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
106
Okunuşu Bismillahirrahmânirrahim 1 Elhakümüt tekasür 2 Hatta zürtümülmekabir 3 Kella sevfe ta'lemun 4 Sümme kella sevfe ta'lemun 5 Kella lev ta'lemune ılmel yekıyn 6 Le teravünnelcehıym 7 Sümme leteravünneha aynelyakıyn 8 Sümme le tüs'elünne yevmeizin anin neıym Anlamı Rahmân ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
101
Okunuşu Bismillahirrahmânirrahim 1 Vel asr 2 İnnel insane le fi husr 3 İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr Anlamı Rahmân ve Rahim olan Allah'ın ismiyle 1 Asra yemin olsun ki, 2 İnsan mutlaka ziyandadır 3 Ancak iman edenler, salih amel (iyi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
83
Üst