• Bismillahirrahmânirrahîm.Kul hüvellâhü ehad Allâhüssamed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekün lehû küfüven ehad Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.De ki; O Allah bir tektir.Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). Doğurmadı ve doğurulmadı O 'na bir denk de olmadı.

Etüt Merkezi

yaprak0135
Matematik Dersine Nasıl Çalışmalıyım? Matematik birçok öğrencinin en çok zorlandığı derslerden biridir. Ancak bir takım yolları izlediğinizde, sistemli ve düzenli çalıştığınızda son derece iyi yol aldığınızı görebilirsiniz. Matematik dersine nasıl çalışılması gerekirsorusunu birçok...
Cevaplar
0
Görüntüleme
277
Reviews
0
yaprak0135
yaprak0135
D
Düşen bir yıldırımın sıcaklığı, güneşteki ısının 5 katıdır Güneşin yüzey sıcaklığının 5500 °C olduğunu düşünürsek Yıldırımın sıcaklığı yaklaşık 22000 °C dir
Cevaplar
0
Görüntüleme
273
Reviews
0
dreamseo
D
D
Pigment, tüm nesnelerin renklerini oluşturan moleküllerdir Pigment moleküllerinin harekete geçmesi için belirli bir enerji gereklidir Renklerin oluşmasındaki diğer tüm aşamalarda olduğu gibi, pigmentlerle ışıkarasında da ilişki vardır Zira dünyaya ulaşan güneş ışığı, canlılarda renk molekülü...
Cevaplar
0
Görüntüleme
120
Reviews
0
dreamseo
D
D
Asfalt, dayanımlı akmaz halden katı hale kadar değişkenlik gösteren siyah ve kahverengi organik bir maddedir Ana olarak bir hidrokarbon olan asfaltın, kimyasal bileşimi oldukça karışık ve değişken olup, petrolün destilasyonundan veya doğal yataklardan elde edilir Bugün yaygın olarak kullanılan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
130
Reviews
0
dreamseo
D
D
Trona cevheri, tabiatta doğal olarak bulunan soda minerallerinden en yaygın olanıdır Soda Külü üretiminde kullanılan temel hammaddedir Sodyum karbonatveya Tabii Sodaolarak da adlandırılır Ülkemizdeki Trona madeni 1979 yılında MTA’nın Ankara Beypazarı bölgesinde yürüttüğü kömür arama çalışmaları...
Cevaplar
0
Görüntüleme
108
Reviews
0
dreamseo
D
D
Mantis karidesi, okyanus derinliklerinin en ilginç ve bir o kadar da kusursuz canlısıdır Bu kusursuz canlılar oyuklarda barınmayı tercih ettiklerinden, mercan resiflerinin gevşek alt katmanlarında delikler oluşturarak yaşarlar ama akvaryum ortamında ise durum pek böyle değildir Bunun nedeni...
Cevaplar
0
Görüntüleme
116
Reviews
0
dreamseo
D
D
Pediatri, bebek, çocuk ve ergenlerin (yeni doğmuşlardan yaklaşık 1819 yaşındakilere kadar) tıbbi bakımıyla ilgilenen tıp dalıdır Pediatri genel olarak çocuk hastalıkları ile ilgilenir Pediatri terimi iki Yunanca sözcükten türemiştir: paidi (παιδί) erkek çocukve iatros (ιατρός) doktor Ayrıca...
Cevaplar
0
Görüntüleme
129
Reviews
0
dreamseo
D
D
Metilparaben, kimyasal formülü CH3(C6H4(OH)COO) olan bir parabendir Metilparaben genellikle antimikrobiyal koruyucu olarak kozmetikte, yiyecek imalatında ve farmasötik formülasyonlarda kullanılır Yalnız olarak veya diğer parabenlerle ortak olarak kullanılabilir Aynı zamanda diğer antimikrobiyal...
Cevaplar
0
Görüntüleme
143
Reviews
0
dreamseo
D
D
Bulut Çeşitleri Cirrus: Bir bukle saç, bir at yelesi, bir kuş tüyü Stratus: Yayılmak, uzamak, yassılaşmak, düzleşmek Cumulus: Yığılma, birikme, yığın, küme Alto: Yüksek, yüksek hava Nimbus: Yağmur bulutu Bulut Cinsleri Fibratus: Lif, tel, iplik, ince tel, elyaf Uncinus: Çengel, kanca Spissatus...
Cevaplar
0
Görüntüleme
109
Reviews
0
dreamseo
D
D
Şap, çift tuzların çok bilinen bir çeşiti olup, 1+ ve 3+ değerlikli metaller, sülfat kökü ve kristal suyu bulunduran bir bileşiktir En çok bilineni ve kullanılanı alüminyum şapıdır Bu şapta alüminyumun yanına potasyum, sodyum, amonyum, sezyum, gümüş, rubidyum ve birçok organik aminler girebilir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
99
Reviews
0
dreamseo
D
D
Bilinen kuvvetler arasında algılanabilme özelliği olan tek kuvvet türü yer çekimi kuvvetidir ama buna rağmen yer çekimi hakkında, diğer kuvvetlere oranla daha az bilgi bulunur Halk arasında yer çekimi olarak bilinen gücün bilimsel adı; kütle çekim kuvvetidir Bilinen diğer kuvvetlere bakarak daha...
Cevaplar
0
Görüntüleme
106
Reviews
0
dreamseo
D
D
Androjen, her iki cinste de bulunan ve çoğunluğu böbrek üstü bezinin kabuk kısmınca salgılanan maddeye denir Doğal cinsellik hormonu olan testosteron, karbon 17 atomuna bağlı bir hidroksil köküyle belirgindir Bu madde, çok etkin androjenlerin sentez yoluyla yapımına başlangıç oldu Sonra ağız...
Cevaplar
0
Görüntüleme
110
Reviews
0
dreamseo
D
D
Periyodik tablonun II B grubunda yer alan çinko elementi, mavimsi açık gri renkte olup erime noktası düşük olan kırılgan bir metaldir Geçiş elementleri grubunda yer alan çinko son derece geniş bir kullanım alanına sahiptir Çinko antik çağlardan beri bilinmekte olup ilk zamanlar “sahte gümüş...
Cevaplar
0
Görüntüleme
114
Reviews
0
dreamseo
D
D
Bir gemi veya uçak, bir yerden başka bir yere giderken pozisyon (dünya üzerindeki bir referans noktasına göre bulunulan yer) ve yön tayini Seyir olarak da bilinir Yön ve yer bulma ihtiyacı duyulduğundan beri, çok değişik aletler ve usuller kullanılarak pekçok sistem geliştirildi Yön tayininde...
Cevaplar
0
Görüntüleme
102
Reviews
0
dreamseo
D
D
FPS Frame Per Secondyani bir saniyede kaydedilen ya da gösterilen kare sayısıdır Makinelerin video özelliklerinin bir saniyede yakaladıkları kare sayısı 25 fps ise bir saniyede 25 kare yakalıyor demektir Bu ayarla bir kamerada, fotoğraf makinasında ya da video capture yazılımlarında...
Cevaplar
0
Görüntüleme
88
Reviews
0
dreamseo
D
D
Malt biranın ana maddesidir ve başta arpa olmak üzere çeşitli tahıllardan elde edilir Malt üretimi, arpa tanelerinin ıslatılması, çimlendirilmesi ve kavrulması gibi üç temel aşamayı kapsar Taneler, çimlenmeyi hızlandırmak için su dolu tanklarda iki gün kadar bekletildikten sonra düz bir yüzeye...
Cevaplar
0
Görüntüleme
132
Reviews
0
dreamseo
D
D
Süpersonik, ses hızının (Mach 1) üzerinde olan hızları belirtmek amacıyla kullanılan terimdir Bir yaklaşıma göre de 12 Mach'ın üzeridir Deniz seviyesindeki havada sesin hızı yaklaşık olarak 340 ms, 1,087 fts, 761 mph ya da 1,225 kmh olarak kabul edilebilir Ayrıca gövdesi ve motorları uzun...
Cevaplar
0
Görüntüleme
103
Reviews
0
dreamseo
D
D
Çeçe sineği, uyku hastalığına yol açan trypanosoma gambiense parazitini taşıyan sinek türüdür Çift kanatlılar (Diptera) takımının Muscidae familyasından Glossina cinsinden sineklerin genel adıdır İnsana uyku hastalığını bulaştıran çeçe sineği, Orta ve Batı Afrika’da özellikle de Zaire'de ırmak...
Cevaplar
0
Görüntüleme
105
Reviews
0
dreamseo
D
D
Geoid, küre olarak adlandırılan geometrik şeklin iki tarafından basık olan halidir Dünyamızın şekli de 'geoit'tir Ayrıca, portakal, mandalina, incir vb pek çok örnek de verilebilir Yer’in şeklinin oluşmasında yerçekimi ve merkezkaç kuvvetinin yanında, yer yapısını oluşturan çeşitli özelliklere...
Cevaplar
0
Görüntüleme
119
Reviews
0
dreamseo
D
D
Vücuda giren herhangi bir yabancı maddeye karşı vücudun meydana getirdiği savunma maddeleri Mikrop, toksin (mikropların salgıladığı zehirler) veya herhangi bir yabancı madde vücuda girdiğinde, vücut otomatik olarak bu maddeleri yok etmek için koruyucu maddeler imal eder İşte bunlara Antikor...
Cevaplar
0
Görüntüleme
353
Reviews
0
dreamseo
D
Üst