• Bismillahirrahmânirrahîm.Kul hüvellâhü ehad Allâhüssamed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekün lehû küfüven ehad Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.De ki; O Allah bir tektir.Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). Doğurmadı ve doğurulmadı O 'na bir denk de olmadı.

Tarih ve İnkılap Tarihi

I
19 MAYIS ’TA TÜRKİYE ’NİN İÇİNDE BULUNDUĞU ŞARTLAR VE HALKI BÜTÜNLEŞTİRMEDEKİ ROLÜ MUSTAFA KEMAL'in SAMSUN'a ÇIKIŞI 1919 yılı başlarında İngilizler, Türklerin Pontusçulara karşısında geliştirmiş oldukları direnişlerden rahatsız olmaya başlamışlardı Güvey Ferit Paşa, Sadrazam olduktan daha...
Cevaplar
0
Görüntüleme
105
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
ÇERKEZ ETHEM (1885 1948 ) Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayı Milliye döneminin çetecilerinden1885 yılında Bandırma'da doğdu Bandırma'nın Emre köyüne kurulmuş Sapşığ Çerkez oymağından, Ali Bey'in beş oğlunun en küçüğüydü Ağabeyleri, İlyas ve Nuri beyler, Rum eşkiyalarıyla çarpışırken ölmüşler, Reşet ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
86
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
GENELGELER VE KONGRELER KUVAYI MİLLİYEHAREKETİ Mondros Ateşkes Antlaşması ile vatanın yer yer işgal edilmesi üstüne Türk halkı cemiyetler kurarak silahlanmaya başlamıştır Bu harekete Kuvayi Milliye (Milli Kuvvetler) adı verilmiştir Kuvayi Milliye, düzenli ordu kurulana kadar gerilla...
Cevaplar
0
Görüntüleme
103
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
İstiklal Mahkemeleri BMM'nin açıldığı tarihlerde Anadolu'nun iç ayaklanmaların etkisiyle mucizevi bir tehlike olmuştu Asayişsizlik, eşkiya, yoksulluk Anadolu'yu sarsıyordu Yunan ordusunun ilerleyişi de moral buhran yaratmıştı Asker kaçaklarının yarattığı tehlike büyük boyutlara ulaşmıştı Silah...
Cevaplar
0
Görüntüleme
84
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
http:img168**************img1684166osmanlne9 Osmanlı armasının üzerindeki sembolleri en tepeden başlayarak şöyle sıralayabiliriz: En tepede bir güneş şekli ve onu çevreleyen güneş ışıkları vardır Güneş şeklinin ortasında armanın ait olduğu dönemin hükümdarlarının tuğrası yer almakta Onun...
Cevaplar
0
Görüntüleme
97
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Sultan Abdülaziz Babasi : Ikinci Mahmud Annesi : Pertevniyal Valide Sultan Dogumu : 8 şubat 1830 Vefati : 4 Haziran 1876 Saitanati : 1861 1876 (15) yıl Sultân Abdülaziz, 1830 yılında II Mahmûd ’un Kadın efendisi Pertevniyâl Vâlide Sultân ’dan Eyüp Sarayı ’nda dünyaya gelmiştir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
86
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Sultan Birinci Abdülmecid Halk arasında Sultân Mecîd diye bilinen I Abdülmecîd, II Mahmûd ’un Bezmi Evren Vâlide Sultân ’dan doğma büyük oğludur ve babasının 1 Temmuz 1839 tarihinde vefât etmesi üzerine Osmanlı tahtına 16 yaşındayken oturdu Doğu dillerinden Arapça ve Farsça ’yı, batı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
92
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
İçeriği indir
Cevaplar
0
Görüntüleme
110
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Sultan İkinci Bayezid Babasi : Fatih Sultan Mehmed Annesi : Mükrime Hatun Dogumu : 3 Aralik 1447 Vefati : 26 Mays 1512 Saltanati : 1481 1512 (31 ) yıl Sultân II Bâyezid, Gülbahar Hâtun ’dan 1450 yılında Dimetoka Sarayı ’nda dünyaya geldi Babası Sultân Fâtih ’in nâşı 17 gün saklandı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
97
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Sultan Üçüncü Mehmed Babası : Üçüncü Murad Annesi : Safiye Hatun Dogumu : 26 Mays 1566 Vefatı : 21 Aralik 1603 Saltanatı : 1595 1603 (8) sene III Mehmed, II Murad ’ın Sâfiye Sultân ’dan 1566 ’da dünyaya gelen oğludur Babasının vefâtı üzerine sancak beyliğinden Osmanlı Padişahlığı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
79
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Sultan İkinci Selim Babasi : Kanuni Sultan Süleyman Annesi : Hürrem Sultan Dogumu : 28 Mays 1524 Vefatı : 15 Aralik 1574 Saltanatı : (15661574) (8) yıl Sarı Sultân Selim diye de bilinen II Selim 1566 ’da babasının vefâtından 23 gün sonra İstanbul ’a gelerek Osmanlı tahtına...
Cevaplar
0
Görüntüleme
92
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Kanuni Sultan Süleyman Babasi : Yavuz Sultan Selim Annesi : Hafsa Hatun Dogumu : 27 Nisan 1495 Vefati : 7 Eylül 1566 Saltanati : 1520 1566 (46) sene Kanunî Sultân Süleyman devrine şarkıyâtçı Ortalon ’un söylediği şu sözlerle başlatmak istiyoruz: “Sultân Süleyman ’ın eserleri bir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
95
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Yavuz Sultan Selim Babası : Ikinci Bayezid Annesi : Gülbahar Hatun Dogumu : 10 Ekim 1470 Vefatı : 22 Eylül 1520 Saltanati : 1512 1520 (8) yıl Karakterinin sertliğinden nedeniyle “Yavuz“ ve şehzâdeliğinden beri “Selim Şah“ denen Sultân Selim, 7 Safer 918Nisan 1512'de Osmanlı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
71
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Sultan Üçüncü Murad Babasi : Ikinci Selim Annesi : Nurbânu Sultan Documu : 4 Temmuz 1546 Vefati : 16 Ocak 1595 Saltanati : 1574 1595 (21 ) yıl Selim II ile Hasekisi NurBânû Sultân ’ın oğulları olub, babasının Saruhan Bayrak Beğliği esnasında 5 Cemâziyelevvel 9534 Temmuz 1546...
Cevaplar
0
Görüntüleme
99
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Alâiye Beyleri (Beyliği)Alâiye ’nin (Alanya), Anadolu Selçuklu Sultanı Birinci Alaeddin Keykubad tarafından fethinden daha sonra, 12931471 yılları aralarında burada hakimiyet sürmüş olan beylere bahşedilen isim Alâiye beyleri, önce Karamanoğulları'na, sonradan da Memlûklar'a tabi kaldıklarından...
Cevaplar
0
Görüntüleme
93
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Milâttan sonraki ilk yüzyılda Hun İmparatorluğu Doğu ve Batı Hunları elde etmek üzere iki ayrı devlete bölündüler Bunlara Güney ve Kuzey Hunları da denir Batı Hunları ile ilgili kaynaklar ve yorumlar çok çeşitlidir Bazı kaynaklar Batı Hun İmparatorluğu ile Avrupa Hun İmparatorluğu'nu ayırmakta...
Cevaplar
0
Görüntüleme
86
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Batı Hun İmparatorluğuMilâttan sonraki ilk yüzyılda Hun İmparatorluğu Doğu ve Batı Hunları edinmek üzere iki bambaşka devlete bölündüler Bunlara Güney ve Kuzey Hunları da denir Batı Hunları ile ilgili kaynaklar ve yorumlar çok çeşitlidir Bazı kaynaklar Batı Hun İmparatorluğu ile Avrupa Hun...
Cevaplar
0
Görüntüleme
90
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
AKADLAR SİYASİ TARİHİ Akadlar, Sami Soyundan kazanç Başkent Akad elde etmek üzere, MÖ 2350 yılında Kral Sargon önderliğinde krallıklarını kurdular Kısa sürede bütün Mezopotamya'ya dominant olduktan daha sonra Sümer Medeniyeti'nin yayılmasını sağladılar Kral Sargon önderliğinde tarihteki ilk...
Cevaplar
0
Görüntüleme
107
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
1838 BALTALİMANI ANLAŞMASI VE OSMANLI İMPARATORLUĞU ’NA ETKİLERİ Giriş Balta Limanı Antlaşması , Osmanlı İmparatorluğu ve İngiltere aralarında uluslararası iktisadi ilişkilerin yoğunlaştığı bir dönemde 1838 yılında imzalanmıştırBu mukavele sonucu Osmanlı İmparatorluğu Avrupa kapitalizmine...
Cevaplar
0
Görüntüleme
110
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Book of Revelation şöyle der: “İşte akıllılık Bırak anlayanlar canavarın sayısını hesaplasınlar: İnsan için sayısı; onun sayısı altıyüz, üç yirmi ve altıdır (13:18) Çoğu kimse canavarı Hıristiyan karşıtı birey olarak düşünür ve 666'nın da Şeytan'ın sayısı olduğunu kabul eder Lakin Book of...
Cevaplar
0
Görüntüleme
99
Reviews
0
iltasyazilim
I
Üst