Allah’ın zati ve subuti sıfatlarının kainata tecellisi açıklayınız,

Allah’ın zati sıfatları şu şekildedir:

Vücut: Allah vardır.

Kıdem: Varlığının başlangıcı yoktur.

Beka: Varlığının sonu yoktur.

Vahdaniyettir: Allah tektir.

Muhalefetün lil havadis: Yarattıklarına benzemez.

Kıyam bi nefsihi: Muhtaç değildir.

Bu sıfatlar iman esaslarının akaid bölümünü oluşturur. Bu sıfatlara bu şekilde iman etmek Müslüman olmaktır. İslam’ı kabul eden herkes bu sıfatları bu şekilde kabul eder...

Devamını Oku

Okumaya devam et...