Bektaşi ve Alevi Kültürünün Tarihçesi
Bektaşi ve Alevi Kültürünün Tarihçesi (Fütüvvetnameler)-Bektâşî ve Alevî Kültürünün Yazılı Kaynağı Olarak Fütüvvetnameler

Mehmet Saffet Sarıkaya
SDÜ İlahiyat Fak., Isparta


Fütüvvet teşkilâtının bir yansıması olarak literatürümüze giren Fütüvvetnameler, Ahiliğin adâb, töre ve erkânını didaktik bir metotla açıklayan, teşkilât mensuplarının el kitapları olarak XIII-XVI. yüzyıl Anadolu’sunun dinî ve kültürel tarihi için önemli bilgiler ihtiva eden...

Devamını Oku

Okumaya devam et...