(Şair ve Yazar)

1949 Van-Erciş doğumlu. Erzurum Atatürk
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümünden mezun. Muhtelif illerde Edebiyat
öğretmenliği ve idarecilikler yaptı. 1986 Yılında
başladığı Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde master öğrenimini
1989’da “ Harput Evliyaları”
adlı çalışmasıyla tamamladı. Aynı yıl başlattığı
doktora öğrenimini 1992’de
“Harput’ta Eski Türk İnançları ve
Halk Hekimliği” adlı doktora aaaiyle tamamladı
ve “Edebiyat...


Devamını Oku

Okumaya devam et...