akut

 1. Y

  Koronavirüs akut mu kronik mi?

  Koronavirüs sonrası en merak edilen konulardan biri kronik ve akut kavramları oldu. Hastalıkların birden ya da sinsice ilerlemesinden yola çıkılarak ortaya atılan bu iki kavram arasındaki farklar ise açıklandı. Doktorların muayene ve tedavi sürecinde sıklıkla kullandıkları akut ve kronik...
 2. Y

  Kronik Ağrılı Hastaya Müdahale Nasıl Olmalıdır?

  Ağrı fiziksel ve psikolojik etkenlerin oluşturduğu bir durumdur. Ağrının meydana gelişi ve kişinin bu durumu algılaması nörolojik, biyokimyasal ve duygusal reaksiyonların etkisiyle olur. Ağrıyı ölçerken nesnel bir yöntem bulunmamaktadır. Akut ağrı ve kronik ağrı durumlarına bakıldığı zaman...
 3. makaleci

  Akupunktur hangi durumlarda uygulanır? (dünya sağlık örgütüne göre akupunktur endikasyonları)

  Akupunktur, “acus” ve “punctura” sözlerinden oluşan bir deyimdir. Noktaya iğne batırmak mealine gelir. Akupunktur alternatif ve tamamlayıcı tedavi sistemlerinden en yeterli bilinenidir. Akupunktur uygulayan birçok tabip tarafından münasip koşullarda bir tedavi prosedürü olarak tek başına...
 4. makaleci

  Kronik Ağrı Nedir?

  Ağrı komplex fizyolojik ve psikolojik bir olgudur. Ağrının ortaya çıkması ve algılanması birçok nörolojik yapı, biyokimyasal etkileşimler ve emosyonel reaksiyonlar aracılığı ile olur. Ağrı için objektif bir ölçüm yöntemi yoktur, ancak bireylerin yaralanma, stres ve acıya yanıtları tamamen...
 5. makaleci

  Çocukluk döneminde dişeti hastalıkları

  KRONİK MARJİNAL GİNGİVİTİS (Kronik dişeti iltihabı): Çocukluk periyodunda en sık rastlanan dişeti illeti kronik marjinal gingivitistir. Dişetinde renk değişikliği, boyut değişikliği, yüzey yapısında değişiklikler görülür. Renk değişikliği, olağanda soluk pembe görünen dişetinin daha al görünüm...
 6. makaleci

  Konik Bronşit Belirtileri Nelerdir?

  Kronik bronşit, akciğerdeki bronş tüplerinin zarlarının kalıcı iltihaplanması olarak adlandırılır.Hava kirliliği olan şehirlerde yaşayanlarda ve sigara içen kişilerde görülen bir hastalıktır. Hangi yollarla bulaşır? Kronik bronşitin akut alevlenmesi dediğimiz durumda, alevlenmeye yol...
 7. makaleci

  Karın Ağrısını Dikkate Alın

  Ağrı, toplumumuzda en çok rastlanan şikayetlerden biri olup, KARIN AĞRILARI da herkesin yaşamı boyunca en az bir kez karşılaştığı bir durumdur. Doktora müracaat sıralamasına bakarsak, karın ağrısı ilk sırada yer almaktadır. Karın ağrısı, süregelen organik veya fonksiyonel (işlevsel) bir...
 8. makaleci

  Akupunktur

  Akupunktur kamuoyunda bir zayıflama yöntemi olarak benimsenmişse de aslında bedende ki enerji dengesizliklerini tedavi eden 5000 yıllık kadim bir bilimdir. Bedeninizdeki enerji dengesi yerine oturduğunda herşey doğal ritmine döner. Akupunktur vücudu dengeleme tedavisidir Tiroid bezinize uyarı...
 9. makaleci

  Safra Kesesi Taşları

  Safra kesesi taşları, safra eksesinin en sık görüle hastalığıdır. Bunlar kolesterol ve bilirubin içerikli olmasına göre kolesterol taşları ve bilirubin taşları olarak adlandırılır. En sık görülen taşlar kolesterol taşlarıdır. Yaş ilerledikçe taş oluşma riski artar; ayrıca kadınlarda bu hastalık...
 10. makaleci

  Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları

  Çocukluk çağında en sık görülen enfeksiyonlar üst teneffüs yolu enfeksiyonlarıdır. Soğuk algınlığı, viral yahut bakteriyel tonsillofarenjit, akut otitis media, akut rinosinüzit ve krup olmak üzere alt başlıklar altında incelenir. Soğuk Algınlığı / Nazofarenjit Boğaz ağrısı, öksürük...
 11. makaleci

  Akut koroner sendromunda tiroid hasta sendrom sıklığının değerlendirilmesi

  Üstündağ Çetintürk A, Can H, Emen B, Özbakkaloğlu M. Akut Koroner Sendromda Ötiroid Hasta Sendrom Sıklığının Kıymetlendirilmesi. Tepecik Eğit Hast Derg 2011;21(2):61-65 AKUT KORONER SENDROMDA ÖTİROİD HASTASENDROM SIKLIĞININ KIYMETLENDIRILMESI EVALUATION OF THE INCIDENCE OF EUTHYROID SICK...
 12. makaleci

  Akupunktur ve akupunkturla tedavi edilebilen hastalıklar

  Akupunktur Akupunktur vücudun zahir noktalarına iğne batırılarak, elektrostimulasyon ya da lazer uygulanarak yapılan bir tedavi yoludur. 5000 yıl kadar evvel Çinliler tarafından bulunmuştur. Çinliler oklu silahla yaralananların ateşli silahla yaralananlara nazaran daha çabuk...
 13. makaleci

  Akut koroner sendromunda tiroid hasta sendrom sıklığının değerlendirilmesi

  Üstündağ Çetintürk A, Can H, Emen B, Özbakkaloğlu M. Akut Koroner Sendromda Ötiroid Hasta Sendrom Sıklığının Kıymetlendirilmesi. Tepecik Eğit Hast Derg 2011;21(2):61-65 AKUT KORONER SENDROMDA ÖTİROİD HASTASENDROM SIKLIĞININ KIYMETLENDIRILMESI EVALUATION OF THE INCIDENCE OF EUTHYROID SICK...
Üst