atak

 1. Y

  Genital Uçuk (Herpes Genitalis, HSV Enfeksiyonu)

  Genital bölgede uçuk genellikle cinsel temasla bulaşan bir virüs hastalığıdır. Etkeni Herpes Simpleks (HSV) Tip 1 ve Tip 2’dir. Çoğunlukla belirti vermeyen ama virüsü taşıyan kişilerden cildin teması ile bulaşır. Uçuk virüsünün 2 tipi vardır. Tip 1 genellikle dudaklar ve çevresinde...
 2. Y

  Panik bozukluk neden olur?

  Hepimiz hayatımızın belli anlarında, belli olaylarda kaygı hissederiz. Bir topluluk önünde konuşma yapmadan önce, iş yerindeki bir sunum hazırlığında, iş görüşmelerinde, sınavdan önce gibi durumlarda kaygı hissini çoğunlukla yaşarız. Bu tür durumlarda yaşadığımız kaygı oldukça normal bir...
 3. Y

  Nedir Bu Panik Atak? Bana Neler Oluyor?

  “Aniden ortaya çıkan bu şey beni çok korkutuyor. Önce hiçbir neden yokken sebebini bilmediğim hafif bir göğüs ağrısı, sıkışma hissi bazen de çarpıntı hissediyorum. Buna, bazen bulantı, karıncalanma ya da baş dönmesi de eşlik edebiliyor. Sonra yavaş yavaş üzerime bir huzursuzluk ve tedirginlik...
 4. Y

  Panik Bozukluk ve Agorafobi

  Toplumumuzda’’ panik atak’’ rahatsızlığı veya hastalığı diye bilinen panik bozukluk ani ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan ve fiziksel ve bilişsel belirtiler yaşanan kısa süreli korku nöbetleridir. Bu nöbetler pek çok başka psikolojik rahatsızlıklarda görülse de, panik bozuklukta bu...
 5. Y

  Panik Bozukluğu

  Herhalde psikiyatristlerin en çok duyduğu kelimelerden biri ‘panik’tir. Bazen endişe, bazen telaşlılık, bazense tezcanlılık yerine ‘panik oluyorum’ denildiğini duyarız. Artık tanıyı sık koyduğumuzdan mıdır yoksa ismi sevildiğinden mi panik atak tamlaması da pek sık kulağıma geliyor. O zaman...
 6. Y

  Panik Atak ve Tedavisi

  Panik atak aniden ortaya çıkan ve zaman zaman tekrarlayan, ortalama 10-30 dakika devam eden, yoğun sıkıntı ya da korku nöbetleridir. Belirtileri: göğüste ağrı ya da sıkışma, çarpıntı, terleme, nefes darlığı (boğulma hissi), baş dönmesi, bayılacak gibi hissetme, uyuşma, üşüme ya da ateş...
 7. Y

  Panik Atak Nedir?

  Panik atak, ani beklenmedik şekilde başlayan, şikayetlerin hızlıca şiddetlenip en yüksek seviyeye ulaştığı, ortalama 10, maksimum 30 dakika civarında süren, kişinin bedeninde birden hissettiği çarpıntı, nefes alamama, terleme, göğüs ağrısı, boğulma hissi, bulantı, karın ağrısı, titreme, baş...
 8. Y

  Uyku Panik Atakları

  Geceleyin mışıl mışıl uyurken aniden gelen , ürperme, titreme soluksuz kalma hislerini yaşayanlar bu durumu çok iyi bilir. Bazen bu gördüğünüz rüyadaki korkunç sahnelerle de ilgilidir. Tam bu sırada kalp atışları hızlanır, terlemiş hissedilir. Tıpkı bir Hollywood filmindeki gibi, önce o ana...
 9. Y

  Panik Atağı Anlamak

  Eyvah! “Kalp krizi geçiriyorum… nefesim kesiliyor, bayılacak gibi hissediyorum, göğsümde bir ağırlık hissediyorum, kalbim ağzımdan çıkacak gibi hissediyorum, sanırım aklımı kaçıracağım” Bu tür yakınmaları genellikle hayatımızın bir evresinde yaşamış ya da yakın çevremizden birinde duymuşuzdur...
 10. Y

  Panik Atak

  İnsanların neredeyse %40ı hayatlarında en az bir kez panik atak geçirmiştir. Panik atak ve panik bozukluk ayrı tanımlardır. Her panik atak yaşayan kişi aslında panik bozukluğu yaşadığı anlamına gelmez. Panik bozukluk; panik atak geçirmekten korkmaktır ve bu korkunun tekrar tekrar...
 11. Y

  EMDR ile Panik Atak Tedavisi

  Bir anda başlayan ve hızla şiddetlenen, genellikle şiddetli bir tehlike hissinin varlığıyla süren; boğulma, kalp krizi geçiriyor olma ya da deliriyor olma düşüncelerinin eşlik ettiği yoğun korku ya da sıkıntı nöbetlerine panik atak denir. Atak esnasında kişiler şu belirtileri...
 12. Y

  Panik Atak Nasıl Yenilir?

  Panik atak, bireyin içinde bulunduğu stresli ve kaygılı durumdan dolayı beynin kendini koruması için oluşturduğu savunma mekanizması olarak tanımlanabilir. Panik atak ani korku nöbetleri ile ortaya çıkmaktadır. Büyük oranda fiziksel semptomlar ortaya çıkmaktadır. En yaygın semptomlar ise...
 13. Y

  Panik Atak – Panik Bozukluk

  Kısa süre yaşanan anksiyete (kaygı) belirtisine kaçma-savaşma tepkisi denir. İnsan herhangi bir tehlikeyle karşılaştığı zaman vücudunda o tehlikeden kaçacak ya da onunla savaşacak değişiklikler olur. Cilde giden kan miktarı azalır, kaçmaya veya savaşmaya yarayacak olan büyük kaslara giden kan...
 14. Y

  Meniere Tedavisi

  Meniere hastalığınn medikal tedavisi akut atak tedavisi ve atakların önlenmesine yönelik proflaktik tedavi olmak üzere 2 bölümde incelenebilir. Eğer endolenfatik hidrops tablosu başka bir hastalığın sonucunda gelişyorsa bu duruma Meniere Hastalığı değil, Meniere Sendromu denir ve nedensel...
 15. Y

  Panik Atak Tedavi Edilmezse Ne Olur?

  Panik ataklar sırasında zihin, “savaş ya da kaç” moduna geçtiğinden, ataklar geçtikten sonra bile beyinde bir alarm hali sürer gider. İşte bu nokta çok çok önemlidir. Eğer bu noktada kişi uzun süre kalırsa ve uygun terapiyi görmez ise; maalesef beyinde oluşan uyum süreci nedeniyle kişi hep...
 16. makaleci

  Migren nasıl tedavi edilir?

  Illetlerden kimilerinin tedavisi çok kolaydır. Başlaması ve geçmesi çok uzun devir almaz. Biraz istirahat ve destek tedavi ile geçerler. Kimi illetler ise kroniktir. Uzun soluklu ve rahatsız edicidir. Geçmesi olanaksız üzere görünür. Ataklarla kişisi canından bezdirir. Her hastalık ismi tıpkı...
 17. makaleci

  Ailevi akdeniz ateşi,

  Genetik temeli olan ailevi akdeniz ateşi 16.kromozomdaki genin bozukluğu sonucu tekrarlayan ateş, karın yahut göğüs ağrısı , eklemlerde ağrı ve şişlik ile seyreden, kimi olgularda cilt bulguları, vaskülit ve amiloidoz gelişen bir romatizmal hastalıktır. Akdeniz kesimi halkalarında, Ermeni...
 18. makaleci

  Ergenlikte Sigaraya Başlamak, MS Riskini Arttırıyor

  Bağışıklık sisteminin, sinir sistemini zedelemesi ile ortaya çıkan Multiple Skleroz (MS) hastalığı, duyu ve güç kayıplarına neden oluyor. En sık görülen başlangıç belirtisi: Duyusal şikâyetler Multiple Skleroz, bağışıklık ya da bedenimizin savunma sisteminin sinir sistemini (beyin...
 19. makaleci

  Panik Atak Tedavisi

  En basit haliyle sıkıntının ataklar halinde gelmesi olarak tanımlanabilen panik atak, genelde korku ya da fiziksel belirtilerle ortaya çıkar. Aniden nefes alamama, çarpıntı, sanki düşecekmiş hissi, tuhaf bir yabancılaşma, çıldırma ya da ölüm korkusu belirtilerin en sık gözlemlenenlerindendir...
 20. makaleci

  Depresyon

  Yaşanan olaylarla orantılı olmayan ve süreklilik gösteren, günden güne değişmeyen, sürekli çökkün ya da üzgün hissetme ve normalde keyif alınan etkinliklere karşı ilgi ve istek azalması, zevk alamamadır. Diğer belirtiler Yorgunluk, bitkinlik, enerji azalması Baş ve beden ağrıları...
 21. makaleci

  Kaygı Bozukluğu ve Panik Atak

  Aslında hayatta hepimiz bazı durumlar karşısında kaygı hissedebiliriz. ‘Acaba yarın okulda çocuğumun başına bir şey gelir mi ?, telefonum çalıyor eyvah kötü haber alabilirim...’’ gibi gündelik hayatta yaşanan bazı ‘evham’lar normal olarak nitelendirilebilir. Ancak bu durum artık genellenmişse...
 22. makaleci

  Kronik Baş Ağrısı ve Baş Dönmeleri

  Uluslararası Başağrısı Derneği baş ağrılarını 14 ana grup ve yüzlerce alt grup olarak sınıflandırmıştır. Doğrudan doğruya baş ağrısı tablosuyla ortaya çıkan, başka bir hastalıkla ilişkisi olmayan baş ağrıları primer baş ağrılarıdır. Bunlar migren, gerilim tipi ve küme baş ağrılarıdır. Sekonder...
 23. makaleci

  Herediter anjiyoödem: toplumda ölümcül olabilen gizli bir genetik hastalık!

  Nadir olarak geçen bu genetik enzim eksikliği ile karakterize illette deride, mide ve barsaklarda ve üst teneffüs yollarında muvakkat şişlikler oluşmaktadır. Bu şişlikler mukozolarda ve ses tellerinde ölçüsüz olursa, değerli nispette vefata yol açmaktadır. Şişlikler kaşıntısız olup, 1-3 gün...
 24. makaleci

  Felç Hakkında Bilinmeyenler

  Felç özüne bakıldığında bir kalp damar hastalığı olarak karşımıza çıkmaktadır. 24 saatten daha uzun süren durumlarda genellikle hayati tehlike ortaya çıkmaktadır. Felç görüldüğünde ilk anlar son derece önemlidir. Felç başladığı anda yapılacak olan müdahaleler felce bağlı olarak ortaya çıkacak...
 25. makaleci

  Baş Ağrısı

  Baş ağrısı toplumda sık görülen yakınmaların başında gelmektedir. Nörolojik hastalıkların yanı sıra genel sistemik hastalıklara da eşlik edebilmektedir.Başağrılarının yaklaşık %10'u, altta yatan bir sebep bulunan ikincil baş ağrılarıdır. Bunlar kafa travması, beyin damar hastalıkları, beyin...
 26. makaleci

  Multipl Skleroz

  Multipl Skleroz (MS) merkezi sinir sisteminin (MSS) etkileyen nörolojik bir hastalıktır. MSS, beyin ve omurilikte oluşmaktadır. MS hastalığında bağışıklık sistemimiz MSS’ deki sinir liflerine saldırarak hasar vermektedir. Sinir lifleri beyinden vücudumuza ve vücudumuzdan da beynimize her türlü...
 27. makaleci

  Migren Şikayetlerini Azaltan 8 Öneri

  Baş ağrısı değişik nedenlerle ortaya çıkan ve sık gözlenen bir semptomdur.Her üç insandan birinin hayatlarının bir döneminde ciddi baş ağrısı çektiği tahmin edilmektedir. Migren, binlerce yıldan beri bilinen ve dünyada en sık karşılaşılan hastalıklardan biridir. Migren nörolojik hastalıklar...
 28. makaleci

  İNSANLARIN YÜZDE 90'NINDAN FAZLASI BAŞ AĞRISI ÇEKİYOR

  Migren, tarih öncesi çağlardan beri bilinmekte olan, sürekli olarak ve nöbetler halinde baş ağrısı oluşturan bir hastalıktır. Birçok baş ağrısı çeşidi içerisinden migreni ayırmak önemli olacaktır. Migrende baş ağrısı tipik olarak nöbetler halinde oluşur ve başlangıçta tedavi edilmezse...
 29. makaleci

  Lodosla Gelen Baş Ağrısı: MİGREN!

  Migrenin nedenlerinin en başında genetik faktörler gelir. Ailenizden birinde migren varsa migren hastası olma olasılığınız %40’tır. Hem annesi hem babası migren hastası olan bir kişi ise %75 oranında migren şikâyetleri yaşayabilmektedir. Migren ağrısının nedenlerinden biri de de hormonal...
 30. makaleci

  MİGREN

  MİGREN Migren ağrısı ataklarla seyreden, orta-ağır şiddette, fiziksel aktivite ile kötüleşen, sıklıkla tek taraflı, bulantı-kusma ile ışığa sese duyarlılığın eşlik edebildiği bir başağrısı sendromudur. Her yaşta başlayabilmesine rağmen genellikle ilk atak ergenlik çağında ortaya çıkar...
 31. makaleci

  Çocuğunuz Pfapa Olmasın?

  Çocuğunuz iki hafta ile 8 haftada bir ateşleniyor,ateş üç günden fazla sürebiliyor ,verilen ilaçlara rağmen 38 in altına zor iniyor,çocuğun hal ve davranışlarından o günlerde ateşleneceğini anne hissediyorsa ,SİZDE PFAPA olabilir.PFAPA aslında tedavisinde antibiyotiğin yer almadığı ve çocuklara...
 32. makaleci

  FMF (AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ)

  ÇOCUKLARDA AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ ( AAA, FMF) Ailesel Akdeniz ateşi (AAA, FMF), Yineleyen ateş, Karın ağrısı, Eklem ağrısı ya da şişlikleri, Göğüs ağrısı ve çeşitli döküntüler ile ortaya çıkan periyodik ateşe yol açan ve ülkemizde en sık görülen genetik hastalıktır. Çocuklarda...
 33. makaleci

  Gece Terörü

  Çığlıklar, ağlama krizleri, kan ter içinde uyanmalar… Bebeğiniz bu şikayetlerle sık sık uyanıyorsa gece terörü olarak bilinen uyku bozukluğuyla başınız dertte olabilir. Gece terörü; ‘parasomnia’ olarak tanımlanan uyku bozuklukları grubunda yer alan anormal uyku örneklerinden biri olarak...
 34. makaleci

  Panik Atak Günlerce Sürer mi?

  Klasik bir panik atak genellikle beklenmedik bir biçimde aniden ortaya çıkar, 10 dakika içinde zirveye ulaşır ve 1 saatte sonlanır. Panik atağı korkunç ve dayanılmaz yapan aslında ataklar arasındaki “beklenti anksiyetesidir”. Yani tekrar atak gelir mi korkusu kişinin varoluşunu ele geçirir...
 35. makaleci

  Panik Atak

  Panik atak, ani, nedensiz ve şiddetli bir kaygı halidir. Beklenti anksiyetesi ve agorafobiyle beraber panik bozukluk adı verilen hastalığın temel belirtisidir. Yaşanan huzursuzluk ve kaygıya nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, terleme gibi güçlü bedensel belirtilerin eşlik etmesi ek olarak...
 36. makaleci

  Panik Atak Krizi Sırasında Ne Yapılmalıdır?

  İlk kez panik atağı yaşayan biri yoğun bir ölüm, ya da çıldırma korkusu yaşar. Bu yoğunluk nedeniyle ilk başvuru genellikle acil servislere yapılır.  Kişiye durumun psikolojik kökenli olduğu vurgulanır ancak çeşitli yatıştırıcılar yapılır. İlaçlarla durumu geçici baskılamak, süreci biraz...
 37. makaleci

  Kişilerarası İlişkiler Sosyal Ritim

  Bu hastalıklardan birisi de Bipolar Bozukluk ya da İki uçlu Duygudurum Bozukluğu. İki uçlu diye adlandırılıyor çünkü hastalık atakları sırasında ya aşırı coşku, enerji, güvenle giden ya da aşırı keder, ümitsizlik, güvensizlik ve enerji düşüklüğü ile giden bir tablo oluyor. Zaman zaman her iki...
 38. makaleci

  Panik Atak Tedavisi ve Zihin

  Panik atak olmayan bir tehlike nedeniyle zihnin ölüyorum, çıldırıyorum algısıyla tüm organizmada bir alarm hali yaratmasıdır. Kişi genelde başdönmesi, çarpıntı, bulantı, tuhaf bir yabancılık hissi, ya da benzeri tetikleyicilerle birden öleceği ya da çaresiz kalacağı hissine kapılır, kimi zamanda...
 39. makaleci

  Panik Yok!

  Yoğun ve yorgun geçen bir günün ardından ilk kez beni uykuda yakaladı panik atak. Adına çarpıntı diyorlar ya, kulaklarımda hissettim kalbimin sesini. Nereye gideceğimi ne yapacağımı bilemedim. Nefes alamıyor, boğuluyordum. Daha güçlü nefes almaya çalıştığımı hatırlıyorum. Birden başım dönmeye...
 40. makaleci

  Panik Bozukluk

  Panik bozuklukta tekrarlayan beklenmedik bir anda ortaya çıkan panik ataklar ve panik ataklar arasındaki zamanda kişide yeniden bir panik atak olacağına dair sürekli bir endişe hali olur. Panik atak nedeniyle kalp krizi, felç geçirme korkusu, ölüm korkusu ya da çıldırma korkusu nedeniyle kişi...
 41. makaleci

  Panik Bozukluğu

  Panik bozukluğu antik dönemlerden bu yana bilinen bir hastalıktır. Hastalığın yarattığı sosyal ve sağlıksal sorun kişilerde, aile ve toplum sağlık sistemi zerinde ciddi sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Agarofobili ya da agarofobisiz panik bozukluğu nefes almada güçlük, çarpıntı, baş dönmesi...
 42. makaleci

  Panik Bozukluk ve Agorafobi

  Genellikle 20-30 yaş arasında başlar, erkeklerde erken yaşlarda daha fazla görülürken, kadınlarda 35-45 yaşları arasında en yüksek düzeyine ulaşır ve kadınlarda erkekler göre daha sık görülür. Panik bozukluğun gelişiminde birçok etken rol alır. Çocukluk veya ergenlik yıllarında önem verilen...
 43. makaleci

  Bipolar Duygu Durum Bozukluğu

  Bipolar Duygu Durum Bozukluğu ayrıca İki Uçlu Mizaç Bozukluğu olarak da isimlendirilebilmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere, hastalığın iki ucu yani iki değişim atak semptomları vardır. Manik atak ve depresif atak. Manik atak döneminde, kişide çoşku, uykusuzluk, çok konuşma, çok hareket...
 44. makaleci

  Panik Atak Nedir?

  Panik atak, ara ara tekrar eden aynı zamanda kişiyi yaşandığı o anda dehşete düşüren korku nöbetleridir diyebiliriz.Panik atak beklenmedik anda ortaya çıkar ve kişinin çaresiz hissetmesine sebep olur.Hastalar genel olarak bu durumu” Kriz” olarak tanımlar. Birdenbire başlayan bu atak 10 dakika...
 45. makaleci

  Panik Atak Tedavisinde İlaç Mı Yoksa Terapi Mi?

  Panik atak, ara ara tekrar eden aynı zamanda kişiyi yaşandığı o anda dehşete düşüren korku nöbetleridir diyebiliriz.Panik atak beklenmedik anda ortaya çıkar ve kişinin çaresiz hissetmesine sebep olur.Hastalar genel olarak bu durumu” Kriz” olarak tanımlar. Birdenbire başlayan bu atak...
 46. makaleci

  Bipolar Bozukluk

  İki uçlu mizaç bozukluğu, iki uçlu duygu durum bozukluğu ya da manik- depresif bozukluk adları ile de anılmaktadır. Tekrarlayıcı depresif, manik veya mikst (karma) ataklarla seyreden ve bu dönemler dışında hastaların tamamen normal olduğu bir psikiyatrik hastalıktır. Hastalığın bir tarafında...
 47. makaleci

  PANİK BOZUKLUK

  Panik atak, gün içerisinde beklenmedik zamanda ve yerde aniden başlayan, bedensel ve psikolojik belirtilerin eşlik ettiği yoğun bir kaygı nöbetidir. Atak bir anda başlar ve 10 dakika içinde en güçlü noktaya ulaşır. Çarpıntı, göğüs ağrısı, göğüste sıkıntı hissi, nefes darlığı, baş dönmesi...
 48. makaleci

  PANİK BOZUKLUĞU

  Panik bozukluğu, beklenmedik şekilde başlayan ve yineleyen, yoğun korku içeren kaygı nöbetleri (panik nöbetleri) ile karakterize bir bozukluktur. Bu nöbetler günler ya da yıllar sürebilir. Panik atakları--- “kendiliğinden” ve “beklenmedik şekilde” olurlar. Bir sonraki atağın ne zaman olacağı ya...
 49. makaleci

  MANİK-DEPRESİF HASTALIK

  Bipolar bozukluk ve iki uçlu duygudurum bozukluğu gibi isimlerle de anılır. Ağır düzeyde olanı toplumda yaklaşık %1 oranında, hafif düzeyde olanları ise daha yüksek oranlarda görülür. Bu hastalıkta genetik (soydan gelen) etkenler belirgindir. Özellikle ergen veya genç yaştaki kişiler ilk kez...
 50. makaleci

  Bipolar Bozukluk

  İki uçlu mizaç bozukluğu, iki uçlu duygudurum bozukluğu ya da manik- depresif bozukluk adları ile bilinen bipolar bozukluk, iki ayrı hastalık dönemi ile karakterizedir. Hastalığın bir tarafında mani (taşkınlık), diğer tarafında depresyon (çökkünlük) vardır. Ataklar şeklinde seyreden hastalık...
 51. makaleci

  Panik Bozukluk

  Panik bozukluk, tekrarlayan panik ataklar (bakınız; merak ettikleriniz => panik atak) ile seyirli bir hastalıktır. Panik bozukluğun yaşam boyu yaygınlığı %4-5, sadece panik atağının sıklığı %22 gibi yüksek bir orandır. Kadınlarda erkeklere göre 2 ila 4 kat daha fazla görülür. Hastalığın...
 52. makaleci

  ÇAĞIMIZIN PROBLEMİ KAYGI (ANKSİYETE) BOZUKLUĞU

  Kaygı (Anksiyete) Bozukluğu Nedir? Anksiyete, kaygı anlamına gelmektedir. Kaygı aslında hepimizin zaman zaman hissettiği normal bir duygudur ama ne zamanki bu kaygı sizin hayat kalitenizi etkilemeye başlar o zaman anksiyete bozukluğundan söz etmeye başlayabiliriz. Bir sınava girerken ya da...
 53. makaleci

  Seda Sayan'a hakaret edene kamuya yararlı işte çalışma cezası verildi!

  Ünlü müzikçi ve sunucu Seda Sayan'a hakaret ettiği argümanıyla yargılandığı davada 1800 lira isimli para cezasına çarptırılan Zekeriya Atak, parayı ödemeyince cezası 180 saat kamuya yararlı bir işte çalışmaya çevrildi. İşte, ayrıntılar... Kahramanmaraş'ta yaşayan Zekeriya Atak, şahsi bir...
 54. makaleci

  Migren tedavisi yöntemleri

  Nörolojik bir hastalık olan migreni tetikleyenler arasında yiyecek içeceklerden, mevsimsel değişikliklere kadar pek çok etken mekan alıyor. Illetin seyrinde günlük hava değişiklikleri dahi tesirli olabiliyor. Sonbaharın gelmesi ile migren atakları artarken, parfüm kokusu ya da lodos migren...
 55. makaleci

  Çocuklarda tekrar eden ateşe dikkat!

  Ateş çocukluk çağında sık görülen ve öncelikle enfeksiyonu akla getiren semptomlardan biridir. Gelgelelim her vakit enfeksiyonlar neticesinde gelişen bir bulgu değildir. Sık olarak ateşlenen ve boğaz ağrısı eşlik eden çocuklarda periyodik ateş sendromlarından PFAPA’ da klinisyenin aklına...
 56. makaleci

  Panik atak belirtileri, panik atak evreleri ve tedavi yöntemleri

  Birden ve beklenmedik formda başlayan ya da daha seyrek olarak kalabalık mekanlar üzere bilinen ortamlarda (agorafobik panik bozukluk) ortaya çıkan ve giderek şiddetlenerek bireyi dehşete düşüren panik ataklar, göğüs ağrısı, çarpıntı, terleme ve nefes darlığı üzere belirtiler yüzünden kalp...
 57. makaleci

  Katılma nöbeti

  Katılma nöbeti; sütçocukluğu periyodunda sık görülen ve epilepsi ile karışabilen istemsiz teneffüs durması ataklarıdır. Bir epilepsi değildir. Birinci defa 1737 yılında Nicholas Culpepper tarafından tanımlanmış ve istemli nefes tutma olarak düşünülmüştür. Ne kadar sıklıkta görülür? Görülme...
 58. makaleci

  Doktor başım ağrıyor

  ~~Baş ağrısı toplulukta neredeyse herkesin sık yaşadığı ağrı cinslerinden birisidir. Etkilediği bireyde rahatsızlığa, günlük aktivitelerinin olumsuz etkilenmesine neden olur. Kişilerin ömrü boyunca %90’ ından ziyadesi en az bir sefer baş ağrısından etkilenmektedir. Devletimizde her beş bayandan...
 59. makaleci

  Tekrar eden ateş

  SIK ATEŞLENEN ÇOCUKLARDA (PFAPA) DÜŞÜNÜLMELİDİR Periyodik ateş(ateş tekrarı), aftöz stomatit(ağızda yara olması), farenjit(bademcik iltihabı-boğazı kızarık denmesi) ve servikal adenit (çene altı ve uzunluğunda beze ) Semptomları ile tanınan bu sendroma dikkat edilmelidir. PFAPA sendromu...
 60. makaleci

  Çocuklarda pfapa sendromu

  Yalnızca çocuklarda değil erişkin yaş kümesinde da görülen PFAPA sendromunun ehemmiyeti her geçen gün artmaktadır. PFAPA sendromu tekrarlayan ateş tablosu, ağızda aft, farenjit ve boynundaki lenf bezlerinin büyümesi ile karekterize bir klinik tablodur.1987 yılında Marshall ve...
 61. makaleci

  Sık ateşlenen çocuk

  SIK ATEŞLENEN ÇOCUKLARDA (PFAPA) DÜŞÜNÜLMELİDİR Periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenit Semptomları ile tanınan bu antiteye dikkat çekmek isterim. PFAPA sendromu, çoğunlukla 5 yaşından küçük çocuklarda görülmektedir. Sendrom erkeklerde ekseriyetle kızlardan daha sık...
 62. makaleci

  Ailesel akdeniz ateşi (fmf)

  Ailesel Akdeniz Atesi (FMF) karin ve/veya gögüs agrisi ve/veya eklem agrisi ve sisliginin eslik ettigi tekrarlayan ates nöbetleri ile karakterize bir genetik hastaliktir. Hastalik çoklukla Akdeniz ve Ortadogu kökenlileri, yani Yahudiler (özellikle Sefardik Yahudiler), Türkler, Araplar ve...
 63. makaleci

  Panik Atak

  ''yeni bir kente geldim ve önemli alisma meseleleri yasiyorum yaklasik 1 aydir dahada siddetlendi ve fiziki meselelerde basladi nefes alamiyorum yani aldigim soluk bana yetmiyor daima pencereyi acip nefes almak istiyorum güya kalbimin ustunde cok buyuk bi yük var ve geceleri uykumu bolen bi...
 64. makaleci

  Panik Atak Nedir Nasıl Baş Ederim?

  Panik atak, ara ara tekrar eden aynı zamanda kişiyi yaşandığı o anda dehşete düşüren korku nöbetleridir diyebiliriz.Panik atak beklenmedik anda ortaya çıkar ve kişinin çaresiz hissetmesine sebep olur.Hastalar genel olarak bu durumu” Kriz” olarak tanımlar. Birdenbire başlayan bu atak 10 dakika...
 65. makaleci

  Panik Bozukluğu / Panik Atak

  Panik Bozukluğu Nedir? Panik bozukluk ruhsal bir rahatsızlıktır ilaç ve yahut psikoterapi ile tedavisi mümkündür. Panik bozukluğu olan bireyler panik atak denen ağır ruhsal badire nöbeti geçirirler. Panik atak çarpıntı, terleme, nefes alamama, boğulma hissi, göğüste sıkışma, bulantı, baş...
 66. makaleci

  Panik Atak Nedir?

  Aniden  gelen  endişe hissi ile birlikte, şiddetli anksiyetenin  ve dehşetin da eşlik ettiği periyotlardır.  Ataklar genellikle 5-10 dakikalık süreçte  hızlıca yaşanır. Ancak  saatlerce sürmüş hissi uyandıran atak kişilerin hayatını mahveder. Panik  Atak şahısların hayatlarını olumsuz...
 67. makaleci

  Multipl skleroz (ms)

  Multipl skleroz(MS) dimağ ve omurilikte demyelinizasyon denen had liflerinin kılıflarında yapısal bozulmalarla seyreden bir hastalıktır. Had liflerinin kılıfını oluşturan lipid (yağ) yapısındaki myelin hususunda bozulma sonrası alanını skleroz denen nedbelere bırakması ile hastalık ortaya...
 68. makaleci

  PANİK ATAK ve PANİK BOZUKLUĞU

  Panik atak, günümüz şartlarındaki stres seviyesinin artmasından dolayı hemen hemen herkesin hayatında bir kez geçirdiği bir atak haline geldi. Panik atak, 10 dakika gibi kısa bir zaman diliminde şiddetinin en üst düzeye çıktığı ve kişinin “öleceğini” zannettiği psikolojik bir ataktır...
 69. makaleci

  Panik Atak

  Panik sizi mutsuz etmek için gelmiyor siz mutsuz olduğunuz için geliyor. Panik bozukluğu kısaca tanımlayacak olursak; “sıkıntının ataklar halinde ve çoğunlukla beklenmedik biçimde ve yoğun bir biçimde gelmesidir”diyebiliriz. Hepimizde zaman zaman sıkıntı olur ancak buradaki fark belirgin...
 70. makaleci

  Panik Atak

  Panik sizi mutsuz etmek için gelmiyor siz mutsuz olduğunuz için geliyor. Panik bozukluğu kısaca tanımlayacak olursak; “sıkıntının ataklar halinde ve çoğunlukla beklenmedik biçimde ve yoğun bir biçimde gelmesidir”diyebiliriz. Hepimizde zaman zaman sıkıntı olur ancak buradaki fark belirgin...
 71. makaleci

  Migren pili

  Migren hayat kalitesini önemli olarak bozan ve toplulukta yaygın olarak gözüken, başağrısı ataklarına çogunlukla bulantı, kusma, ışık ve ses hassasiyetinin eşlik ettiği hastalıktır. Migren tedavisinde maksat hem akut atak sırasında ağrının azaltılması hemde oluşabilecek atakların sayılarının...
 72. makaleci

  PANİK ATAK HAKKINDA BİLDİKLERİMİZ

  Kişide ani meydana gelen ve tekrarlayan bireyi dehşete düşüren çoğu kez kriz olarak algılanan  şiddetli, tahammülü güç bir  sıkıntı ve korku nöbetidir diye tanımlayabiliriz..gerçek de tek başına bir hastalık gibi gözükse  de bir semptomdur aslında  ve  sebep ortadan kalkınca panik atak diye bir...
 73. makaleci

  PANİK ATAK HAKKINDA BİLDİKLERİMİZ

  Kişide ani meydana gelen ve tekrarlayan bireyi dehşete düşüren çoğu kez kriz olarak algılanan şiddetli, tahammülü güç bir sıkıntı ve korku nöbetidir diye tanımlayabiliriz..gerçek de tek başına bir hastalık gibi gözükse de bir semptomdur aslında ve sebep ortadan kalkınca panik atak diye bir...
 74. makaleci

  Astım

  Astım, çeşitli uyarıcılar nedeniyle teneffüs yollarını meydana getiren bronşların kasılarak daralması, bronş zarının şişmesi ya da balgam üzere yapışkan likitlerin hava yollarını tıkaması ve buna bağlı olarak hava akımında zorlukla karakterize edilen bir teneffüs yolu rahatsızlığıdır. Hava...
 75. makaleci

  Panik Atak

  ''yeni bir şehre geldim ve ciddi alisma problemleri yasiyorum yaklasik 1 aydir dahada siddetlendi ve fiziki problemlerde basladi nefes alamiyorum yani aldigim soluk bana yetmiyor surekli pencereyi acip nefes almak istiyorum sanki kalbimin ustunde cok buyuk bi agirlik var ve geceleri uykumu bolen...
 76. makaleci

  Panik Bozukluğu / Panik Atak

  Panik Bozukluğu Nedir? Panik bozukluk ruhsal bir rahatsızlıktır ilaç ve veya psikoterapi ile tedavisi mümkündür. Panik bozukluğu olan kişiler panik atak denen yoğun ruhsal sıkıntı nöbeti geçirirler. Panik atak çarpıntı, terleme, nefes alamama, boğulma hissi, göğüste sıkışma, bulantı, baş...
 77. makaleci

  Panik Atak Nedir?

  Aniden  gelen  endişe hissi ile beraber, şiddetli anksiyetenin  ve korkunun da eşlik ettiği periyotlardır.  Ataklar genellikle 5-10 dakikalık süreçte  hızlıca yaşanır. Fakat  saatlerce sürmüş hissi uyandıran atak insanların hayatını mahveder. Panik  Atak kişilerin yaşamlarını olumsuz  etkileyen...
Üst