bilinç

 1. Y

  21 Gün Kuralı

  Herhangi bir alışkanlık kazanmak istediğinizde ya da bir alışkanlığınızı değiştirmek istediğinizde çevrenizden daima duyduğunuz bir cümle vardır:” 21 gün dayanırsan geçer!” Kimimize göre şehir efsanesinden farkı olmayan bu cümle aslında içinde ciddi bir bilim barındırıyor. İnsanların çoğu...
 2. Y

  Psikoterapi Nedir? Ne Zaman Terapi Desteği Alınmalı?

  Psikoterapi genel olarak psiko (ruh) ve terapi (iyileştirme) terimlerinin bir araya gelmesiyle oluşan yunanca bir kelimedir. Buradan çıkan sonuç doğrultusunda psikoterapiyi ruhsal sıkıntıların onarılması, iyileştirilmesi, bilinçaltında olan çatışmaların bilinç düzeyine getirilmesi ve bunlarla...
 3. Y

  Rüyaların İyileştirici Gücü

  “Siz bilinçaltınızı bilince dönüştürene kadar, o sizin hayatınızı yönlendirecek ve siz ona kader diyeceksiniz.” Carl Gustav Jung Sonsuz bir döngünün bilinmezliğinde, gelişim ve tekâmül üzere yaratılmış insan, türlü zorluklarla kendini bulmaya ve onarmaya çalışmaktadır. Bin bir hamleyle...
 4. makaleci

  Meditasyonun Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri

  Meditasyon; derin bir şifa yöntemi, zihni dinlendirme, stresi azaltma, verimlilik ve yaratıcılık artışı konularında kullanılan bilimsel temeli olan etkili bir yöntemdir. Bu kesinlikle bir inanç sistemi olmayıp; beden, zihin ve ruhumuzun eş zamanlı olarak fayda gördüğü önemli bir tekniktir...
 5. makaleci

  Koma, Bitkisel Hayat ve Beyin Ölümü Nedir?

  “Beyin ölümü, en geniş tanımıyla bütün beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak yitirilmesi demektir. Bugün hem tıpta, hem de hukukta beyin ölümü geleneksel anlamda bilinen ölümle eşdeğer kabul edilir. Aslında beyin ölümü yeni sayılabilecek bir kavramdır. Şimdi sırası ile...
 6. makaleci

  Kadındaki Erkek, Erkekteki Kadın...

  Jung, tarih başından itibaren insanın ortak, evrensel bir bilinç dışı olduğunu ve bu bilinç dışının da nesilden nesile aktarıldığını öne sürer. İnsanın doğuştan, hiçbir deneyim kazanmadan atalarından miras aldığı ve ruhsal kalıtımla edindiği bir takım modellere ‘arketip’ adını verir.Bu...
 7. makaleci

  Psikanaliz Kuramı

  Psikanalitik kuram, psikoloji biliminin bilince olan yaklaşımını bilinç dışı süreçlere doğru genişletir. Bu kuram özellikle bir ‘Kişilik aygıtı’ kavramı geliştirmiştir. Topografik kişilik kavramı adıyla adlandırılan bu kavramsal yapıda bilinç (Concious), bilinçaltı ya da önbilinç (perconcius) ve...
 8. makaleci

  Kafa travması olan hastaya yaklaşım

  Kafa travması acil servise en sık başvuru sebeplerinden birisidir. Çocuk hastalarda daha sık görülür. Acil servise ilk başvuru sırasında öykü ve fizik muayene bulguları ile tetkik, takip ve tedavi süreci şekillendirilir. Bu süreçte hastalarda klinik önemi olan travmatik beyin hasarının (köTBH)...
 9. makaleci

  Jungçu Eko Terapi (JET)

  Jungçu (Jungian): Başlıca Carl Gustav JUNG prensiplerine dayanır. İsviçreli psikiyatri profesörü olan Jung, Freud ve Adler ile birlikte modern psikiyatriyi başlatan derinlikler psikolojisinin üç büyük kurucusundan biridir. Jungçu bakış açısında ruhsal hastalıklara, ruha zararlı etkenlerle...
 10. makaleci

  Jung Terapileri

  Bilinç dışımızda koruyucu bilge bir yön bulunur. Hayvanlardan farklı olan yalnızca üstün bilincimiz değildir. Evrim taşeronluğunda bilinç dışımız da zeki bilincimize hakkıyla hizmet edebilmek üzere aynı oranda donanmış gözükmektedir. Bu donanım sadakatle bağlılık ile birleşince adeta bilgelik...
 11. makaleci

  Epilepsi sınıflandırması

  Milletlerarası Sınıflandırma Bu sınıflandırmalar karmaşıktır. Lakin tüm nöbet tiplerine sırasıyla mahal vermektedir. Memleketler arası Epilepsi İle Savaş Derneği (ILAE) tarafından yeni haberlere nazaran güncellenmektedir. 1981 ve 1989 sınıflandırmaları birbirini tamamlayıcı iki...
 12. makaleci

  HİPNOZLA DOĞUM

  Günümüzde doğal tevellüt mekanına sezeryan yahut epidural anestezi metotlarını yalnızca acı çekemeyelim diye tercih eden validelerin sayısı artarken. Alışılagelmiş veladet sürecini destekleyen ve ana adaylarına ağrısız doğal tevellüt yapmaya hazırlayan bir prosedür olarak “hipnotik doğum” ilgi...
 13. makaleci

  PICT( İçimdeki Çocuk Terapisi) neden ve nasıl bu kadar etkili ve kalıcı?

  Daha önce de belirtildiği gibi sorunların birçok kökü bilinçaltında gizlidir ve danışanın sorunu neden yaşadığıyla ve dolayısıyla ondan nasıl kurtulacağıyla ilgili hiçbir fikri yoktur. Ancak, danışanlar kök nedenleri bilseler bile bu erken dönem deneyimler genellikle büyük oradan suçluluk ve...
 14. makaleci

  Psikolojik açlık mı? Fizyolojik açlık mı?

  İnsanda Psikolojik açlık ve fizyolojik açlık vardır. Fizyolojik açlık, yaşamımızı devam ettirebilmemiz için gerekli olan miktarda giderilmesi gereken, giderilmediğinde, göz kararması, kan şekerinin düşmesi, karın gurultusu, titreme vs.. gibi belirtilerle kendini belli eden ve besin...
 15. makaleci

  Hipnozda Telkin ve Trans nedir?

  Hipnotik trans, değişik hipnoz teknikleri ile kişinin zihinsel ayrışmasıdır. Buna disosiasyon denir. Hafif, orta ve derin olmak üzere 3 aşamadır. Hipnotik transın derin kısmında hipnotik fenomenler dediğimiz özel bulgular ortaya çıkar.Hipnoz sırasında çevreden gelen uyaranlardan geçici olarak...
 16. makaleci

  HİPNOZLA DOĞUM

  Günümüzde doğal doğum yerine sezeryan veya epidural anestezi yöntemlerini sadece acı çekemeyelim diye tercih eden annelerin sayısı artarken. Normal doğum sürecini destekleyen ve anne adaylarına ağrısız doğal doğum yapmaya hazırlayan bir yöntem olarak “hipnotik doğum” ilgi çekmektedir. Anne...
Üst