davranış

 1. Y

  Tırnak Yemenin Asıl Nedeni Güvensizlik

  Tırnak yeme çocuklarda sık karşılaşılan bir uyum bozukluğu çeşitidir. Çocukların %30’unda, ergenlerinde ise %45 inde görülen bir alışkanlık bozukluğudur. 4 yaşın üstünde daha çok duygusal eksiklikler yaşayan çocuklarda görülür ve çoğu zaman çocuğun güvensiz hissettiğine işaret eder. Kardeş...
 2. Y

  Çocuklarda Saldırganlık

  İnsanlarda iki temel dürtü vardır. İlki cinsellik diğeri ise saldırganlıktır. Bu iki dürtü insanın toplum içerisinde belirli bir düzeyde harekete geçerek ve gerekli düzeyde kullanıldığı sürece insanın yaşamını kolaylaştırır. Bu dürtülerin ikincisi olarak saydığımız saldırganlık bir başkasına...
 3. Y

  Çocuklarda Ödüllendirme Nasıl Olmalı?

  Anne ve babalar çocuklarına disiplin konusunda eğitim erirken, onlara kuralları öğretirken, davranış kazandırırken veya yapmalarını istedikleri bir durum varken ödül sistemini kullanırlar. Ama burada asıl önemli olan ödül sisteminin doğru kullanılıp kullanılmadığıdır. Çünkü ödül eğer doğru...
 4. Y

  Ertele-Me

  Hemen hemen herkes, hayatı boyunca bazı zamanlarda erteleme davranışı sergilemiştir. Okul yıllarında başlayan, ders çalışma sırasındaki ertelemeler, günlük yaşamdaki faturaları ödemeyi, maillere ya da mesajlara cevap vermeyi geciktirme veya sağlık kontrollerini erteleme gibi günlük yaşama...
 5. Y

  Gelişim ve Yaş Üzerine...

  Bugünlerde, anne-babaların sıklıkla üzerinde durduğu ve biraz da kaygılı bekleyişlerini tetikleyen bir “her yaşa özgü sendrom” faktörü var. Halbuki, dünyaya gelmesi için heyecanla bekledikleri bebeklerini, kucaklarına alacakları o günleri hayal ederken, her şey ne kadar üstesinden gelinebilir...
 6. Y

  İnternet kesilince titreyen var!

  Teknoloji bağımlılığı en fazla çocuklara zarar veriyor. Sosyal ve psikolojik zararları bir yana, ekrandan yayılan radyasyona maruz kalmak, erken ergenlik, görme bozuklukları, hareketsizlik kaynaklı sorunlar, hatta tuvalet ihtiyacını ertelediği için kabızlık ve idrar yolları enfeksiyonu bile...
 7. Y

  Antisosyal kişilik bozukluğu hakkında derleme

  Tanım ve Özellikleri Ruh sağlığı alanında üzerinde bolca çalışma yapılan alanlardan biri de antisosyal kişilik bozukluğudur. Antisosyal kişilik bozukluğuna sahip bireylerin toplumun koyduğu ve sahip olduğu kuralları hiçe sayma ve suç davranışları sergileme eğilimlerinin olduğundan söz...
 8. Y

  Psikozlarda ve şizofrenide psikoloğun rolü, destekleyici psikoterapi ve özellikleri hakkında bir derleme çalışması

  Destekleyici Psikoterapinin Tanımı Eklektik bir terapi yöntemi olarak karşımıza çıkan destekleyici psikoterpi yöntemi belirli bir hasta grubunu tedavi etmek için faydalanılan özgül bir terapi yöntemidir. Yapılan alanyazın taramasında bu terapi yönteminin literatürde üzerinde fikir birliğine...
 9. Y

  Yaşantısal terapi gruplarında şimdi ve burada ilkesinin anlamı ve önemi

  İnsan zamanda var oluşu ve aynılığını sürdürebilmek için varlık ve sürekliliği koruma eğilimindedir. Kişiliğimiz hakkındaki en değerli ipuçlarından biri ise zaman dediğimiz olguyu tanımlama ve kullanma biçimimizden elde edilebilir. Daima boş vaktimizin olmamasından yakınırken, üretkenlikten...
 10. Y

  Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu hakkında derleme

  Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu hakkında bir çalışma yaparken, öncelikle obsesif kompulsif bozukluktan farkının ne olduğu ile işe başlayabiliriz. Literatürde yapılan tarama doğrultusunda; kabaca obsesif kompulsif bozukluğu olan bireyler yaşadıkları sorunların farkındadırlar ve zihinlerini...
 11. Y

  İş arkadaşını öpmek kovulma sebebi sayıldı

  İşyerinde, gönül münasebeti yaşadığı iş arkadaşını öpmek isteyen ve bu ana ilişkin manzaraları sebebiyle tazminatsız kovulan erkek çalışan İş Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemenin aldığı karar, emsal niteliğinde oldu. Bir mağazada satış temsilcisi olarak çalışan bir adam, argümana nazaran...
 12. Y

  Obsesif Kompulsif Bozukluk

  “Cesaretin, sadece bir şeyden korkmamak olmadığını bilmemiz önemlidir; cesaret aynı zamanda, bir şeyden korkmak ama onunla bir şekilde yüzleşmektir.” Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), insanların obsesyon adı verilen sürekli tekrar eden düşüncelere sahip olması ve bu düşüncenin kendisini...
 13. Y

  Bilinçli Ebeveynlik

  Özellikle uzun, yorucu, sorunlarla dolu bir günün ardından, iyi bildiğiniz davranış örüntülerinize otomatik olarak geri dönmeniz kaçınılmaz olabilir. Ancak, bunların çocuklarınızla ilişkinizi getirdiği sonuçları gördükçe, ilişkinizin kalitesini artıracak, hayatınızda değişiklikler...
 14. Y

  Uzaktan Eğitim Sürecinde Ebeveynlere Öneriler

  Koronavirüs salgını ile hepimizi zorlayıcı bir süreçten geçiyoruz. Bir süredir farklı ve hayatımızda daha önce deneyimlemediğimiz şeyler yapmayı öğreniyoruz. Teknolojinin eğitim hayatımıza girdiği bu süreçte teknolojinin içine doğmuş çocuklarımız bile online eğitim konusunda bocalamalar...
 15. Y

  Sosyal Fobide Bilişsel Davranışçı Terapi

  Bilişsel davranışçı terapi, sosyal anksiyete bozukluğunun tedavisinde en sık kullanılan, etkinliği kanıtlara dayalı olan bir tedavi biçimidir. Clark ve Wells’in bu bağlamda ortaya koydukları bilişsel modele göre; sosyal fobisi olan bireylerin güvensizliklerinin altında yatan en önemli...
 16. Y

  Erteleme

  En basit tanımı ile erteleme; yapılması gerek işlerin ileriki biz zamana bırakılmasıdır. Modern çağın sorunlarından olan erteleme davranışı hepimizin bir noktada karşılaştığı, yaygın bir sorundur. Erteleme kısa süre için rahatlama sağlasa da araştırmalar bu davranışın çoğu zaman olumsuz...
 17. Y

  Çocuklar ve Travmaları

  Her şey yolundaydı bir anda okula isteksizlik başladı… Bebekliğinde bile kendi odasında yatardı, şimdi annesinden ayrı yatamıyor…Son 6 aydır sürekli huzursuz ve yerinde durmuyor…Sakin bir çocukken bir anda öfke krizleri yaşamaya başladı…Dışa dönük bir çocuktu, bir anda içine kapandı… gibi...
 18. Y

  Erken Çocukluk Döneminde Mastürbasyon

  Çocuk psikolojisi ve cinsel farkındalık süreci nasıl ele alınmalı? Ebeveynlerin bu dönemdeki rolü ne olmalı? ‘‘4 yaşındaki oğlum eliyle cinsel organına dokunuyor ve odasında gizli saklı bu davranışları tekrar tekrar yapıyor. 5 yaşındaki kızım zaman zaman sürtünüyor, bazen de anaokulunda...
 19. Y

  Çocuklarda Tuvalet Eğitimi

  Tuvalet eğitimi, çocuğun idrar ve dışkı kontrolünü hem uyku hem de uyanıklık anında kazanması, dışarıdan herhangi bir yardım almadan tuvaletinin geldiğini anlaması ve bu ihtiyacını kendi başına giderebilmesi sürecidir. Çocuklara verilen tuvalet eğitimi, onların psikolojik gelişimleri açısından...
 20. Y

  Yeme Bozuklukları

  Yeme Bozuklukları kişilerin beslenmeyle ilgili duygu ve düşüncelerinde rahatsızlık veren problemler bütünüdür. Yeme bozuklukları sosyal, psikolojik, fizyolojik, akademik problemlere yol açabileceği gibi yaşam kalitesini oldukça etkiler. Yeme bozuklukları sebepleri arasında; düşük benlik...
 21. Y

  Dikkat Sınıfımızda DEHB Var!

  Günümüzün önemli konularından biri olan DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE konusunu es geçilmeyecek önemli bir konu olduğunu vurgulamak istiyorum. Özellikle okul ortamında bu konu hakkında bilinçli olmak ve bilinçli hareket etmek büyük önem taşır. Türkiye de Dikkat Eksikliği ve...
 22. Y

  Öfke Kontrolü Öğrenilebilir...

  Öfke,içimizde varolan normal bir duygudur.İnsan ve hayvanlarda öfkenin yaşamsal olarak ne anlama geldiği genel olarak bilinmektedir. Varoluşa karşı tehditlerde özellikle daha belirgin ve daha yıkıcı olarak karşımıza çıkmaktadır. Öfke, engellenme, incinme ya da gözdağı karşısında gösterilen...
 23. Y

  B Kümesi Kişilik Bozuklukları

  Antisosyal Kişilik Bozukluğu Antisosyal Kişilik Bozukluğu, 18 yaş öncesi dönemde tanı konulamayan tek bozukluktur. Bununla birlikte antisosyal kişilik bozukluğu, öncesinde “davranım bozukluğu” tanısını gerektirmektedir. Antisosyal kişi, tüm kişilik bozukluklarında olduğu gibi küçük...
 24. Y

  Bencillik Nedir?

  Bencillik, karşısındaki insanın düşüncelerini ve ihtiyaçlarını önemsemeden sadece kendi ihtiyaçlarını ve düşüncelerini önemsemektir. Bencillikle kendini düşünme karıştırılmamalıdır. Kendini düşünme davranışı sağlıklı bir davranıştır fakat kendi düşünme , başkalarının ihtiyaçlarını görmezden...
 25. Y

  Okul Çağı Çocuğunda Uyum ve Davranış Problemleri

  Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi, annesi dışındaki dünyanın ayırdına varan ve yeni yeni yürümeye başlayan çocuğun dijital aletlerle tanışması, tablet, televizyon, telefon gibi cihazlara hapsolması çocukların sosyal, duygusal, bilişsel gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Teknoloji...
 26. Y

  Görmek İstediğiniz Davranışı Sergileyin

  Kitap okurken mutlaka altını çizerim çok önemli olduğunu düşündüğüm yerlere farklı bir kalemle dokunurum veya benim için o cümle tekrar okunası bir cümle ise mutlaka yanına yıldız koyarım. Bu bir alışkanlık tabi ki. Bu davranışı okul yıllarımdan beri sürdürüyorum. Üniversiteye hazırlık sürecimde...
 27. Y

  Anksiyete Bozukluğu

  Anksiyete bozukluğu, psikolojik rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Toplumun %18'ini etkisi altına alan bu problem daha çok arttığında hastalık seviyesine gelebilmektedir. Son derece yorucu olan ve hayat kalitesini düşüren anksiyete bozukluğunun tedavisi mümkündür. Anksiyete yoğun kaygı...
 28. Y

  Psikolog Nedir?

  Psikolog insan davranışlarını ve insanın zihinsel süreçlerini bilimsel olarak araştıran ruh sağlığı uzmanıdır. Yani psikolog, ruh sağlığı sorunları ve insan davranışlarının tedavisinde uzmanlaşan kişilere denir. Psikolog desteği neden önemlidir? Yaşamın olduğu her yerde haz ve mutluluk...
 29. Y

  Bir Kişinin İntihara Meyilli Olduğunu Nasıl Anlarız?

  Her gün birçok insanla etkileşimde bulunuyoruz. Hayatımız boyunca sayısız insanla konuşup tanışıyoruz. Her birimizin iletişim kurduğu insanların, az diyemeyeceğimiz bir kısmı, malesef her yıl kendi canına kıyıyor. Gençlerdeki en yüksek ölüm sebeplerinden birisi olan intihar, 15. sırada yer...
 30. Y

  Davranış Bozuklukları

     Davranış bozuklukları çocuğun psikolojik veya bedensel sebeplerden kaynaklı oluşan iç çatışmalarının davranışa yansımasının bir sonucu olarak tanımlanabilir. Çocukların içsel çatışmalarının davranışlarına yansımalarının bir sonucudur. Çocukların gelişim süreçleri içerisinde birçok beceriyi...
 31. Y

  DEHB Olan Çocuklarda Öğrenme Türleri

  DEHB olan çocuklar dikkat sorunları nedeniyle okulda dersleri yeterince dinleyemezler, evde verimli çalışamazlar, sınavlarda bildiklerini de yanlış yapabilirler. Bu çocukların olumsuz ve sürekli eleştirilmeleri ve giderek düşen akademik başarıları nedeniyle zaman içinde kendilerine olan...
 32. Y

  Ebeveyn-Bakım Veren Tutumları

  Ebeveyn Tutumları Nelerdir? Çocuğa doğru yaklaşım nasıl olmalıdır? Her çocuğun kendine has ve biricik gelişim özelliklerinin olduğu bir dünyada yaşamaktayız. Her çocuk kendine özel olan gelişim evrelerinden geçip yaşam serüvenine devam ediyor. Bunu yaparken de ailesine duyduğu güven bağı ve...
 33. Y

  Çocuklarda Parmak Emme

  Parmak emme belirli bir yaştan sonra normale dönüyorsa alışkanlık kazanmasına sebep olabilir. Alışkanlık anne karnında başlayan davranışlardır. Bebeklerin süt emmesi, baş parmağını ve ayak parmaklarını emmesi doğuştan sahip oldukları en güçlü reflekstir. Bazen erken memeden kesilme, biberon...
 34. Y

  Çocuklarda Ve Yetişkinlerde Tırnak Yeme Problemi

  Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde yaygın olarak görülen bir alışkanlıktır. Tırnak yeme, genellikle 3-4 yaşından itibaren başlayan bir tür davranış bozukluğu ya da dürtü kontrol bozukluğu olarak tanımlanabilir. Tırnak yeme, alışkanlığa dönüşmüşse davranışın altında yatan sebebe bakılmalı...
 35. Y

  Alt Islatma ve Alt Kirletme

  Alt ıslatma davranışı, çocuklarda idrar kontrolünü sağlamasını beklediğimiz yaştan sonra (4-5 yaşları) gece veya gündüz gerçekleşebilir. Bu durum tuvalet eğitimi döneminde normaldir. İdrarın tamamını veya bir kısmını kaçırma şeklinde olabilir. Alt ıslatmanın iki farklı sınıflandırması mevcuttur...
 36. Y

  İlişkilerde Yapılan 10 Hata

  Bu yazıda çift ilişkisi ile ilgili çift terapisi başvurularında danışanlarımda sıklıkla gözlemlediğim ilişki hatalarını derleyip sizlerle paylaşıyorum. Çift dinamiklerini en çok zorlayan ve kimi zaman ilişkilerin sonlanmasına sebep olan bir takım davranış ve inanışları sıralayacak olursak...
 37. Y

  Obsesif-Kompulsif Bozukluk

  OKB; obsesyon(takıntı) adı verilen kişide kaygı oluşturan inatçı, tekrarlayıcı ve rahatsız edici düşünce, imge veya dürtüler ve kompulsiyon(zorlantı) adı verilen bu rahatsız edici düşüncelerin oluşturduğu kaygıyı azaltmak ya da korkulan sonuçlardan korunmak ve kaçınmak için yapılan tekrarlayıcı...
 38. Y

  Çocuklarda Saldırganlık Davranışı

  Literatürde saldırganlığın birçok tanımı mevcuttur. Saldırganlığı başka bir canlıya kontrol edilemeyen bir dürtü ile yanıt verme veya başkalarını inciten ya da incitebilecek her türlü davranış olarak tanımlayabiliriz. Genellikle saldırganlık deyince aklımıza fiziksel saldırganlık gelir fakat...
 39. Y

  Korku Virüsten Daha Bulaşıcıdır, Duyarsızlık Virüsten Daha Öldürücüdür!

  Ülke ve tüm dünya olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Pandemiler( salgınlar ) tarih boyunca toplumları ve kültürleri değiştirmiş, şekillendirmiş, savaşlara sebep olmuş ya da sonuçlarını etkilemiş, bunun yanında bilimsel ilerlemeler, ekonomik ve politik sistemlerde yeni düzenlemelere de sebep...
 40. Y

  Obsesif Kompulsif Bozukluk

  Yaşantımızda kimi zaman endişe yaşayabilir, takıntılara sahip olabiliriz. Hatta bazılarımız kendini ‘evhamlı’ olarak tanımlar. Çoğunlukla bu duygularla baş etme mekanizması geliştirir ve yaşam kalitemizi etkilemesine müsaade etmeyiz. Fakat bu durum herkes için aynı olmaz. Amerikan Psikiyatri...
 41. Y

  Obsesif Kompülsif Bozukluk Ve Çözüm Yolları

  Obsesif kompülsif bozukluk halk arasında takıntı ve ya vesvese hastalığı olarak da bilinmektedir. Bu bozukluk kişinin mantık dışı olduğunu bilmesine rağmen zihnini sürekli meşgul eden ve kontrol sağlayamadığı bertaraf, etmek için bazı hareketleri sürekli tekrar etmesi şeklinde gelişen...
 42. Y

  Çocuklarda Deprem Travması

  Travma, kişiyi gerçek bir riskle karşı karşıya bırakan, normal yaşantının doğal akışının aksamasına sebep olan kazalar, doğal afetler, ölümler, savaşlar, patlamalar, saldırı, taciz ve aile içi şiddet gibi korku, dehşet, çaresizlik duygularını kapsayan yaşantılardır. Deprem de her yaş grubu...
 43. Y

  İnatçı Çocuklarla Baş Etmenin Yolları

  İnatçı davranış aslında anne-baba ve çocuk arasındaki bir güç savaşı olarak görülebilir. Savaşın nedeni ise "kimin dediği olacak" çatışmasıdır. Evlilik ve Çocuk Terapisti Uzman Psikolog Ramazan Şimşek inatçı çocuklarla baş etmenin yollarını anlatıyor. Bebeklik döneminde anne-babaya tamamen...
 44. Y

  Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

  Bilişsel davranışçı terapi (BDT) psikoterapi türlerinden biridir. İnsan davranışı ve duygularını inceler. Psikolojik ve psikiyatrik modellerden yararlanılarak geliştirilmiştir. Bilimsel bir zemin üzerine kurulmuş olup birçok psikiyatrik veya psikolojik bozukluklar için kullanılan bir ekoldür...
 45. Y

  Obsesif Kompulsif Bozukluk

  Okb bir anksiyete (kaygı) bozukluğudur. Hastalığa takıntı-zorlantı hastalığı da denilmektedir. Bireyin yapmak istemediği fakat tekrarladığı düşünce, his , fikir, takıntı veya davranışlar bütünüdür. Obsesyonlar ; bireyler tarafından mantıkdışı olarak yorumlanır ve kişiye yoğun sıkıntı ve...
 46. Y

  Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Nedir?

  Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), düşünme biçimini değiştirerek duyguları olumlu yönde değiştirmeye dayalı bir psikoterapi yöntemidir. BDT şimdi ve burada ilkesi doğrultusunda çalışır. Güncelde yaşanan problemlere odaklanırken bu soruna neden olan geçmişte yaşanan travmalar sonucunda...
 47. Y

  Şizofreni Hastalığı ve Belirtileri

  Şizofreni, kişinin gerçek ile gerçek dışı olan olguları birbirinden ayırt edememesine yol açan, sağlıklı düşünce akışı, duygu kontrolü ve normal davranışa engel olan ciddi bir beyin hastalığıdır. Şizofreni, Hayat boyu süren bir hastalıktır ve bu nedenle sürekli olarak tedavi gerektirir. Çoğu...
 48. Y

  'Geldi Bizim Haylaz Oğlan/Sessiz Kız'' Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

  “Sizin KIZINIZ derslerde, sanki rüya görüyor gibi.. Soru sorduğumda sadece konuşur, genelde çok sessiz ve dersimde not almadığını görüyorum” “Evin camına demir parlaklık taktırmamıza rağmen, hala camdan sarkmak istiyor durduramıyorum OĞLANI” “OĞLANI defalarca uyarmama rağmen, yine o...
 49. Y

  ''Hep Yanlış Gidenlerin Ardından Yorulmasaydık'' Takıntı Hastalığı Obsesif Kompulsif Bozukluk

  Tekrarlayan ve istemediğiniz halde ısrarla kendinin varlığını fark ettiren düşüncelerin, dürtülerin, gözünüzün önünden kaybolmakta zorlanan resimlerin, imajların, zihinsel imgelerin hayatınızı hapsederek kısıtladığı oldu mu?, veya istem dışı gelişen davranışlarınızın esiri oldunuz mu?, ya da...
 50. Y

  Aile İçi Şiddet

  Şiddet, en basit tanımıyla, kişinin bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan durumların genel adıdır. Şiddet tür olarak pek çok yapıya ayrılabilir. Aile içi şiddet bunlardan yalnızca bir tanesidir. Aile içi şiddet, bir aile üyesinin diğer aile üyelerine ya da üyesine karşı...
 51. Y

  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi

  Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) kronik bir hastalıktır, hem yetişkinlerde hem de çocuklarda görülebilir ve öğrenme, davranış yetenekleri üzerinde etkileri vardır. Konsantrasyon bozuklukları, unutkanlık, dürtüsellik ve hiperaktivite gibi semptomları vardır. DEHB...
 52. Y

  Çocuklarda Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

  Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da ‘Takıntı Bozukluğu’ dediğimiz ‘Obsesif Kompulsif Bozukluk’ görülmektedir. Çocuğun durmadan ve genellikle uzun süre boyunca bir takım hareket ve düşünceleri tekrar etmesi halinde obsesif kompulsif bozukluktan bahsedilebilir. Toplum içinde takıntı...
 53. Y

  Çocuklarda Sık Görülen Davranış Problemleri

  Davranış problemleri çocukların içsel olarak yaşamakta olduğu çatışmalarını davranışlara dökmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu problemler ruhsal ve bedensel sebeplere bağlı çeşitlilik göstermektedir. İtaatsizlik Çocuklar anne ve babalarının sınırlarını devamlı ölçerler. Bunu...
 54. Y

  Histrionik Kişilik Bozukluğu

  Kişilik, bir kişinin başkalarından farklı olmasını sağlayan düşünme, hissetme ve davranma şeklidir. Kişilik; hayat tecrübeleri, çevre ve kalıtsal karakteristiklerden etkilenmektedir. Bir bireyin karakteri genelde zaman geçtikçe değişmemektedir. Kişilik bozukluklarında söz konusu olan ise...
 55. Y

  Şizoid Kişilik Bozukluğu

  Kişilik bozukluğu olan insanların düşünme ve davranma kalıpları, toplumun normal ya da olağan karşıladıklarından daha farklıdır. Kişilik bozukluğuna sahip olan bireylerin kişiliklerinin ve düşüncelerinin sabit olması, bu kişilerin büyük stres yaşamasına neden olabilmekte ve sosyal ve iş...
 56. Y

  Paranoid Kişilik Bozukluğu

  Kişilik bozukluğu, sağlıksız ve sabit düşünceler ile davranışlara neden olan bir zihinsel bozukluktur. Kişilik bozukluğu olan bir birey, olayları ve insanları anlamakta zorluk yaşar. Bu durum ise ilişkiler, sosyal aktiviteler, iş ve okulda önemli sorunlara yol açmaktadır. Bazı vakalarda kişi...
 57. Y

  2021’de Daha Sağlıklı Olmak İçin Neler Yapabiliriz?

  Her yılın başında herkes ister istemez yeni bir umutla bir eşikten geçmiş gibi hisseder. Geçtiğimiz yılda başaramadıklarımızı, yaşadığımız olumsuz deneyimleri, sağlığımızla ilgili geçirdiğimiz olayları tekrar yaşamamak için yeni bir sayfa açıp, aldığımız dersler sayesinde bir daha bu...
 58. Y

  Anne ve Baba Kızgınlığını Nasıl İfade Etmeli?

  ‘’SEN’’ diliyle değil ‘’BEN’’ diliyle konuşun: Bazen çocukların bazı davranış veya sözleri göz ardı edilemeyecek derecede kızgınlık oluşturabilir. Örneğin: Defalarca tembihlediğiniz halde olumsuz davranışları devam ettirebilir. Bu gibi durumlarda kızgınlığınızı aniden ifade etmekten kaçının. ‘’...
 59. makaleci

  Diyet ve Psikoloji

  İnsanların kilo vermek için faal fonksiyonel olmalarının üç ana boyutu vardır. Bunlar fikirler hisler ve davranışlardır. Bu üç alan birbiriyle alaka içindedir,birinde olan bir değişiklik birçok vakit öbür ikisinde .de bir değişikliğe yol açar Beşerler yeme hakkında düşünme biçimini...
 60. makaleci

  Şişmanlıktan zayıflık yolunda yaşananlar adım adım **6

  Kilo kaybederken geçmişten gelen şişman mülahazalarınızı de beraberinde kaybetmelisiniz!! Maatteessüf ki gelişen tıp bilimi hala şişmanlara verebileceğimiz bir reçete biz bilirkişilere sunmamaktadır. Gelgelelim bu husus da kişileri bilgilendirmek ve yararlı olabilmek ismine hala araştırmalar...
 61. makaleci

  Stresli dönemlerde kilo verme mücadelesi

  Gerilim kişi ayırt etmeden hayatın her ortamında karşılaşılan en önemli ruhsal ve fizyolojik fonksiyonları bozan bir meseledir. Gelgelelim gerilim her devir bireylerin hayatı ve kararları arasına giren bir kara kedi de değildir. Gerilim bir yandan kişinin hayatını zorlaştıran, daha az keyif...
 62. makaleci

  Yeni yılda yeni kararları olmalı insanın

  30 kilo verirsem yeter… 20 kilo verirsem yeter… 10 kilo verirsem kâfi.. 5 kilo fazlam var daha ziyadeye gerek yok … Her insanın yeni yıldan umduğu beklediği istek ettiği bir kadro şeyler vardır. Bazen bunları gerçekleştirmesine hayat kuvveti ehil değildir, bazen hayat koşulları ehil...
 63. makaleci

  Şişmanlıktan zayıflık yolunda yaşananlar adım adım

  Kilo kaybederken geçmişten gelen şişman niyetlerinizi de beraberinde kaybetmelisiniz!! Maatteessüf ki gelişen tıp bilimi hala şişmanlara verebileceğimiz bir reçete biz mütehassıslara sunmamaktadır. Gelgelelim bu mevzu da kişileri bilgilendirmek ve yararlı olabilmek ismine hala araştırmalar...
 64. makaleci

  Bariatrik cerrahi ekibinde psikoloğun rolü nedir?

  Diye Kendine Soranlardan mısınız? Obezite tedavisinde anladık diyetisyen var ekibinizde.. Ee anladık ameliyat asistanınızda var.. Koordinatörünüz sağ olsun her işimizi çözer o da lazım.. Pekala öğretmenim ‘PSİKOLOG NIÇIN VAR’ … Yoksaaaa…….. Psikolojimiz mi bozulacak ameliyattan...
 65. makaleci

  Bireylerde kilo alma davranışı

  Bireylerde Kilo Alma Davranışı ve Verilen Kiloların Geri Alınmasının Ruhsal Sebepleri Ziyade kilosu olduğu vücut kitle endeksine nazaran tespit edilmiş bireylerin mütemadi tıpkı davranış kalıplarını kullanarak süratli bir halde kilo verdikleri görülmektedir; ( Kalori ölçüsü yüksek...
 66. makaleci

  Obeziteye yol açan '‘düşünce hataları''

  Obez bireylerde davranış değişikliğini sağlamak ruhsal tedavinin kilit noktasıdır. Davranış değişikliğini sağlayabilmek; mütalaa sistemini değiştirmek ile gerçekleştirilmektedir. Mülahaza sistemi değişmeden yapılan davranış değişikliklerinin kalıcılığından kelam etmek imkansızdır. Bu sebep ile...
 67. makaleci

  Neden obez’iz?

  Bireylerde davranış süreci nasıl açığa çıkar öncelikle buna bir göz atalım.. Bir davranışın aslında meydana gelmesi için bir çok sebep vardır. Bunlardan bir tanesi de içtimaî öğrenmedir. “Bireyleri gözlemleyerek etraftan öğrenme” yahut “toplum içinde topluluk için öğrenme” olarak da...
 68. makaleci

  Yemek yeme davranışları

  Sağlıklı Besin Tüketme Saplantısı Nedir? Olağan Yeme Davranışları Nelerdir? Yemek Yeme Davranışının Düzenlenmesi için Ne Yapılabilir? Çok sağlıklı besin tüketme; takıntı halinde, bireyin günlük hayatını, his durumunu, çevre hayatını etkileyen yeme bozuklukları sınıfında yan almaktadır...
 69. makaleci

  Acıkmanın psikolojik tarihi

  Bireyler ana karnından ayrıldıkları andan itibaren fizyolojik açlıklarını gidermek maksadı ile yemek yeme muhtaçlığı hissetmektedir. Bu gereksinim hayati bir ehemmiyet taşımaktadır. Gelgelelim yemek yeme bebeklikten yaşlılığa kadar yalnızca fizyolojik muhtaçlıkları karşılamak için yapılan bir...
 70. makaleci

  Obeziteye yol açan ‘düşünce hataları’

  Obez bireylerde davranış değişikliğini sağlamak ruhsal tedavinin kilit noktasıdır. Davranış değişikliğini sağlayabilmek; mütalaa sistemini değiştirmek ile gerçekleştirilmektedir. Mütalaa sistemi değişmeden yapılan davranış değişikliklerinin kalıcılığından kelam etmek imkansızdır. Bu sebep ile...
 71. makaleci

  Obezite ve metabolik cerrahide bireylerde davranış süreci nasıl açığa çıkar öncelikle buna bir göz atalım..

  Bir davranışın aslında meydana gelmesi için bir çok sebep vardır. Bunlardan bir tanesi de içtimaî öğrenmedir. “Bireyleri gözlemleyerek muhitten öğrenme” yahut “toplum içinde topluluk için öğrenme” olarak da tanımlanabilir. Bireyler ömürleri içerisinde gördükleri bireyleri gözlemleyerek bir...
 72. makaleci

  Davranışları öğrenme ve şekillendirme süreci içerisinde obezite hastalığı

  Toplulukta bireyler gayrı kişileri seyrederek ve gözlem yaparak, onların yaptığı davranışın pekiştirildiğini yahut cezalandırıldığını gözlemleyerek öğrenirler. Bu nedenle içtimaî öğrenme “başkalarını seyrederek etraftan öğrenme” yahut “toplum içinde ve topluluk için öğrenme” olarak da...
 73. makaleci

  Obeziteye yol açan ve farkına varılması gereken düşünceler

  Obez bireylerde davranış değişikliğini sağlamak ameliyat sonrası ruhsal tedavimizin kilit noktalarından biridir. Davranış değişikliğini sağlayabilmek ise ama mülahaza halini değiştirmek ile yapılabilecek bir şeydir. Mülahaza kalıpları değişmeden yapılan davranışların kalıcılığından kelam etmemiz...
 74. makaleci

  Obeziteye yol açan ve farkına varılması gereken davranışlar

  Bireyler kriz anlarında ve problem çözme becerilerinin yetersiz kaldığını düşündükleri zamanlarda sorumluluklarından kurtulabilmek ve olayların yarattığı aşırı gerginlik hissinden uzaklaşabilmek adına aşırı dozda yemek yeme ya da sık sık atıştırma davranışına yönelebilirler. Bu davranış bireyde...
 75. makaleci

  Yemek için mi yaşıyoruz yaşamak için mi yiyoruz?

  Günümüzde besinleri elde etme olanakları kolaylaştıkça besin tüketim miktarı da buna paralel olarak artışa geçmiştir. Peki ya biz yaşamak için mi yemek yiyoruz yoksa yemek için mi yaşıyoruz? Bunun ayrımına varabilmek adına AÇLIK HİSSİMİZİ düşünce sistemimizin oyununa gelmeden değerlendirebilmeyi...
 76. makaleci

  Diyet davranış değişikliği stratejileri

  DİYET DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ STRATEJİLERİ :YEMEK YEME İSTEĞİNİ ORTADAN KALDIRMA DAVRANIŞI >>Makul bir noktada oturarak yemek yiyin, >>Yemek biter bitmez masayı terk ediniz, >>Yemek tarafken öbür şeylerle(okuma,tv seyretme,gibi) uğraşmayın, >>Meskende kuvvet içeriği yüksek besinler...
 77. makaleci

  Beslenmede takıntılı olmayın..

  Günümüzde; sağlıklı beslenme, 7’den 70’e herkesi ilgilendiren bir konu... Biz Diyetisyenlere ‘Sağlıklı beslenmeyi öğrenmek’ amacıyla gelen danışanlarımızın sayısı dikkat çekici oranda arttı. Sağlıklı beslenme konusunda toplumumuz artık çok daha bilinçli! Sağlıklı beslenmenin, hastalıklara karşı...
 78. makaleci

  Diyet ve psikoloji

  Diyet ve Psikoloji İnsanların kilo vermek için etkin işlevsel olmalarının üç ana boyutu vardır. Bunlar düşünceler duygular ve davranışlardır. Bu üç alan birbiriyle ilişki içindedir,birinde olan bir değişiklik çoğu zaman diğer ikisinde .de bir değişikliğe yol açar İnsanlar yeme hakkında...
 79. makaleci

  Adolesanların (ergenlerin) besin seçimleri ve vejetaryenizme yöneliş

  Adolesan dönem (ergenlik) yeni fikirlerin denendiği bir dönemdir ve beslenme alışkanlıkları da bu durumdan etkilenebilir. Bazıları besin ile ilgili güçlü inançlar geliştirirler, bazıları besin fadizmine inanırlar ya da bazıları vejetaryen olurlar. Beslenme ile ilgili bu davranış şekilleri bir...
 80. makaleci

  Hiperaktivite ve beslenme

  Çocuğunuzun çok hareketli ve atak olduğundan, konsantrasyon bozukluğu yaşadığından şikayetçi iseniz mutlaka bir hekime danışın. Hiperaktivite tanısı konmuş çocuklarda, huzursuzluk, sabırsızlık, dikkat kaybı, unutkanlık, öğrenme güçlüğü gibi davranış bozuklukları saptanmıştır. Hiperaktif...
 81. makaleci

  Çocuğum Parmağını Emiyor

  ‘‘Çocuğum parmağını sürekli emiyor.’’ ‘‘Uyumadan önce parmağını ağzına götürüyor.’’ ‘‘Televizyon izlerken bile parmağı ağzında’’ ‘‘Artık dişlerine zarar gelecek diye korkuyorum.’’ ‘‘Sürekli uyarıyorum ama devam ediyor.’’ Sevgili anne babalar, çocuklarda parmak emme davranışı her zaman kötü...
 82. makaleci

  Akran Zorbalığı Üzerine

  Akran, kelime olarak yaş, meslek ve toplumsal durum açısından birbirine eş anlamına gelmektedir. Zorbalık ise, güç kullanmak, korkutmak ya da tehdit etmek suretiyle başkaları üzerinde zor kullanma anlamı taşımaktadır. Akran zorbalığı dediğimiz şey; bir grup ya da kişi tarafından, bir gruba...
 83. makaleci

  Çocuklarda Uyum ve Davranış Problemleri

  Uyum kavramı, genel olarak “bireyin hem kendisi, hem de çevresiyle iyi ilişkiler kurabilmesi ve bu ilişkileri sürdürebilme derecesi” şeklinde tanımlanmaktadır. Çocukların da gelişim süreci içerisinde hem kendisinde meydana gelen değişikliklere uygun davranış ve tutumlar göstermesi, hem de diğer...
 84. makaleci

  Depresyon ve beslenme!

  İnsanın tüm hayatı, sergilediği âlâ ya da berbat davranışlar üzerine kurulmuş olmasına rağmen, davranışların kimyası üzerine yapılan çalışmalar çok ziyade gündemde kalmamaktadır. Halbuki vücutta pek çok hadisesi denetim eden hormon dengesizliği ve enzim zayıflıklarında, nörotransmiterlerin ya da...
 85. makaleci

  Kişilik ve Egonun Savunma Mekanizması

  Kişiliğin tanımlanmasında, DSM ve ICD ölçütleri kullanılarak yapılan sınıflandırma daha yaygın ve pratik bir yöntemdir. Boyutsal olarak değerlendirmenin yapıldığı çalışmaların sayıca azlığı nedeni değerlendirme sürecinin zorluğudur. Bu yüzden kişiliğin tarihsel olarak ele almak ve psikanalitik...
 86. makaleci

  Aile ve Çevrenin Tutumu, Kişilik Bozukluğunu Tetikliyor!

  Kişilik özelliklerinin katı, uyum bozucu olması ve kişisel rahatsızlık yaratması ile karakterize olan kişilik bozukluğu, bireyin iş, aile ve sosyal yaşantısını olumsuz etkiliyor. Uyumsuzluk, iş birliği kurmama, başkalarında sıkıntıya yol açma, verimsizlik, empati kurmama, kişilerarası...
 87. makaleci

  Yalan Söyleme Davranışı ve Mitomani

  Bütün canlılar değişen ortam koşullarına uyum sağlayabilmelerini, hayatta kalma ve üreme becerilerini koruyabilmelerini sağlayan çeşitli özelliklerle donatılmıştır. Bazı deniz hayvanlarının saydam renkte olması, antilopların avcılardan kaçabilmeleri için sahip oldukları yüksek hız, ağaç...
 88. makaleci

  Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği Olan Çocukların Anne Baba Tutumları ve Psikolojik Durumları

  Hayatın içinde yolculuk ederken; sıklıkla çok farklı insanlarla ve bu insanların tutum ve davranışlarına gözlemde bulunarak devam ederiz. Çok insan demek daha fazla davranış ve çok daha fazla tutum demektir. Fakat gelmiş geçmiş en çok araştırılan ve gözlemlenen ve ilgi çeken insan davranışları...
 89. makaleci

  DSM 5’e göre Beslenme ve Yeme Bozuklukları

  ***DSM 4’te bebekliğe ve çocukluğa ilişkin yeme sorunlarıyla yetişkinliğe ilişkin yeme sorunları birbirinden ayrılmıştı. Ancak DSM 5’te bunlar –ister çocuklukta isterse yetişkinlikte çıksın bunların tanı ve tedavisi benzer biçimde yapılmaktadır gerekçesiyle- birleştirilmiştir. Pika...
 90. makaleci

  Obsesif Kompulsif Bozukluk

  Hiç saçma ya da istem dışı düşünceler aklınıza geliyor mu? İstemediğiniz halde tekrarlayan davranışlar gerçekleştiriyor musunuz? Bunlar sizi rahatsız ediyor mu? O zaman Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) yaşıyor olabilirsiniz... Obsesyon, istenmeyen ve zorlayıcı obsesif düşüncelerin...
 91. makaleci

  Sosyal Fobi (Sosyal Kaygı Bozukluğu)

  Sosyal fobi bireyi birçok sosyal ortamda bulunmaktan alıkoyan, yaşam kalitesini azaltan, kişilerarası ilişkiler kurmaktan uzaklaştıran önemli bir davranış bozukluğudur. (DSM IV-TR Amerikan Psikiyatri Birliği, 2001) Bu davranış bozukluğu tanımadık insanlarla karşılaşma,karşı cinsle veya bir...
 92. makaleci

  Çocuğum Neden Bu Kadar Öfkeli?

  Öfke tüm insanların doğasında olan temel bir duygudur. Kişinin dış tehditlere karşı gösterdiği bir reaksiyondur. Doğduğumuz andan itibaren ortaya çıkan bir duygudur. Bebeklerde ağlama nöbetleri şeklinde görülürken yetişkinlerde daha farklı şekillerde dışa vurulur. Yetişkinler bu duygularını bazı...
 93. makaleci

  Kişilik ve Kişilik Bozuklukları

  Kişiliğimiz genel olarak davranışlarımıza egemen olan genetik yapımızı, aile ve sosyal çevremizden öğrendiklerimizi kapsayan, algılama, düşünme, başa çıkma davranışlarımızı anlatan bir kavramdır. Tanımındaki pek çok farklı etkenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir kavram olması yani doğası...
 94. makaleci

  Ahlak Gelişimi

  Ahlak günlük hayatta çok kullandığımız bir kavram..Türkçe sözlük anlamı itibariyle ahlak , kişilerin toplum içinde uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları olarak tanımlanır.Genel olarak ahlak doğruyu yanlıştan ayırt etme ve bu ayırıma göre davranmak ,erdemli davranışlarda...
 95. makaleci

  Çocuk ve Şiddet

  Şiddet; TDK’nın tanımına göre; bir hareketin, bir gücün derecesidir. Bir duygunun veya hareketin aşırılığı olarak tanımlanmaktadır. Çocuklar okul öncesi dönemle birlikte şiddet duygusunu dışarıdan algılamaya başlarlar. Şiddet, insanlığın doğuşundan itibaren var olan bir duygudur. Sigmund Freud...
 96. makaleci

  Aile İçi Disiplin

  Disiplin, anne ve babanın çocuk üzerinde kurmaya çalıştığı otorite olarak adlandırılabilir. Aslında disiplin çocuğa istenmeyen davranışlarının yerine istenilen davranış ve alışkanlıkları kazandırmak olarak düşünülüp hareket edilmesi gerekmektedir. Çocuktaki istenmeyen davranışa direk müdahale...
 97. makaleci

  Çocuklarda Davranış Bozukluğu

  Anne babalar bazen çocuklarının davranış bozuklukları karşısında paniğe kapılır. Ne yapacaklarını bilemeden doğru veya yanlış müdahalelerde bulunurlar. Çocuklar ise bağımsız birer birey olabilmek için dış dünya ile mücadele içinde olmaktadırlar. Bu mücadele sırasında zaman aman çeşitli...
 98. makaleci

  5 Soruda Sosyal Fobi

  1-Sosyal Fobi nedir, belirtileri nelerdir? Sosyal Anksiyete Bozukluğu (Sosyal Fobi); kişinin diğer insanlar tarafından yargılanabileceği kaygısını taşıdığı, toplumsal ortamlarda rezil olacağı konusunda belirgin ve sürekli korkusunun olduğu bir kaygı bozukluğudur. Kişi sosyal ortama...
 99. makaleci

  Aile Terapisi Nedir?

  Aile terapisi, ailenin karşılaştığı güçlüklerle bir bütün olarak baş edebilmesi için ailenin psiko-sosyal yönden desteklenmesi esasına dayalı bir tedavi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım ailede bireyi güçlendirmek, sosyal çevresi ile olan sorunlarını çözümlenmesinde bireye yardımcı olmaktadır. Aile...
 100. makaleci

  Otizm Spectrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Taklit Gelişimi

  Taklit, gözlemlenen davranışların kopyalanması olarak tanımlanan bir erken dönem sosyal iletişim becerisidir. Taklit becerileri, hem taklit edilen eylemin gerçekleştiği vücut bölümüne göre ve hem de taklit edilen eylemin gerçekleştiği zamana göre sınıflandırılmaktadır. Alanyazında eylemin...
 101. makaleci

  Sosyal Becerilerin Gelişiminde Oyunun Önemi

  Sosyal Becerilerin Gelişiminde Oyunun Önemi Sosyal beceriler, bireyin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla sergilediği davranışlardan oluşur. Bunlar öğrenilmiş davranışlardır. Çocuklar çeşitli nedenler dolayı sosyal becerileri kazanamamakta ya da var olan becerilerini...
 102. makaleci

  ÇOCUKLARDA TİK BOZUKLUKLARI

  ÇOCUKLARDA TİK BOZUKLUKLARI Tikler, normal davranışlara benzeyen, ani ve tekrarlayıcı hareket, davranış ve seslerdir. Tek bir tik nadiren bir saniyeden uzun sürebilir. Genellikle birkaç kez bazen peşpeşe görülebilir. Sıklıkları ve belirginlikleri değişkendir. Ertelenmeleri ve bastırılmaları...
 103. makaleci

  Çocuğunuz kusarak istediklerini yaptırıyorsa dikkat!

  Evladınız kusarak istediklerini yaptırıyorsa dikkat! Merhaba Sevgili Ana Pederler, Muhitinizde istedikleri olsun diye tepinen, ağlayan, kusan evlat davranışlarına şahit oluyor yahut kendi çocuğunuzda bunu yaşıyor olabilirsiniz. Ana pederlerin birçoğu "çocuğum istediklerini yaptırmak için...
 104. makaleci

  Çocuğunuz yaramazlık yapınca beni üzdün demeniz suçluluk duygusu yaratır!

  Evladınız yaramazlık yapınca beni üzdün demeniz suçluluk duygusu yaratır! Sevgili Ana Pederler, Evladınızla yaşadığınız sorunlarda evladınıza “Yaptığın şey beni çok üzdü”, “Ama ben çok üzüldüm” üzere cümleler kurmanız çocuğunuzda suçluluk duygusu yaratır. Evladınızın yaptığı yanlış...
 105. makaleci

  Akran zorbalığı

  Akran Zorbalığı ya da İngilizce karşılığı ile “Bullying” son devirlerde sıkça duyduğumuz bir kavram olarak önümüze çıkmaktadır. Bilhassa ergenlik devrinde olan mektep evlatları arasında yayılmaya başlamıştır. Umumî manada diğerlerini etkilemek, kendi varlığını sairleri üzerinde üstün kılmak...
 106. makaleci

  Uyku

  Uyku, sanıldığının tersine, dış yerküreyle bağlantıların sınırlandığı bir devir değildir. Uyku dört basamaktan meydana gelir. 1. basamak uyku ile uyanıklık arası periyottur. 2. basamak hafif uykudur. Delta basamağı denilen basamak derin uykudur. Vücut dinlenmesi bu periyotta...
 107. makaleci

  Çocuğunuza Dinlemeyi Öğretin

  Evde, okulda, sokakta, markette, kısacası hemen her yerde anne babasının söylediklerini yapmayan, itiraz eden, ağlayıp bağıran çocuklar ve onları ikna etmeye çalışan, yalvaran, kızan, hatta fiziksel şiddet uygulayan ebeveynlere sıklıkla rastlanmakta. * Çocuklar neden söz dinlemiyor...
 108. makaleci

  Çocuklar Neden Zarar Verir?

  Bazen çocukların istenmeyen davranışları bir ihtiyaç ya da dikkat çekme isteğinden kaynaklanır. Çocuk yetişkinin dikkatini çekmenin en iyi yolunun onun onaylamadığı bir davranışı yapmak olduğunu öğrenir. Öte yandan sıklıkla çocukların uygun olmayan davranışları çocuğun kontrolü dışında...
 109. makaleci

  Çocuklarda Parmak Emme

  Çocukların doğuştan sahip oldukları en önemli reflekslerden biri emme refleksidir. Doğumdan sonraki ilk bir yıl içerisinde normal olarak kabul edilen parmak emme çocukların daha anne karnındayken öğrendikleri bir davranıştır. Zaman içerisinde bazı çocuklarda parmak emme davranışı yaygın bir...
 110. makaleci

  Otizm

  Otizm : Karşılıklı sosyal ilişki ve iletişim becerilerinde bozulma, tekrar eden davranışlar, ilgi ve etkinliklerde yetersizlikler ile kendini gösteren, 3 yaştan önce ortaya çıkan yaygın gelişimsel bozukluktur. Otistik Çocukların Özellikleri : * Sosyal ilişkide bozulma: Sosyal...
 111. makaleci

  Çocuklarda Uyum ve Davranış Bozuklukları

  *Uyum ve Davranış Bozukluğu Nedir? Bireyin içinde bulunduğu çevre ile dengeli ilişki kurabilmesi ve bu ilişkiyi sağlıklı bir şekilde sürdürebilme becerisine uyum denir.  Çocuklar büyüme süreçleri boyunca çeşitli beceriler kazanırlar. Kazanılan her beceri ile birlikte birçok da sorunla...
 112. makaleci

  Obesesif Kompulsif Bozukluk

  OKB anksiyete bozuklukları içinde gruplanır. Günlük hayatta batıl inancı olan, en ufak şeylerden kaygı duyan veya şüphelenen insanlar çoktur. Bu gibi belirtileri gösteren herkes hasta olarak kabul edilemez, ancak bu düşünce ve davranışlar aşırıya kaçtığında obsesif kompulsif bozukluktan söz...
 113. makaleci

  Beyin Tümörleri

  eyindeki normal hücrelerin anormalleşerek büyümesi sonucunda kötü huylu ve iyi huylu olarak kitleleşen yapılar beyin tümörleri olarak nitelendirilirler. Beyin tümörleri yeni doğan çocuklar dahil olmak üzere tüm yaş dönemlerinde görülürler. Orta yaş sonrası özellikle kanserli hastaların büyük bir...
 114. makaleci

  Çocukluk Dönemi

  Çocuk, doğumundan itibaren her yönüyle anneye bağımlıdır. Fiziksel olarak, kendi gereksinimlerini karşılayamaz. Çocuğun, fiziksel gelişimi açısından, bedensel ihtiyaçlarının karşılanması, dengeli beslenmesi, sağlığa uygun bakım koşullarının sağlanması, son derece önemlidir. En az bunun kadar...
 115. makaleci

  Çocuklarınızı Şiddetten Koruyunuz

  Günümüzde yaşanılan toplumsal şiddet içeren olaylar, kitle iletişim araçları aracılığıyla evlerimize kontrolsüzce ve daha yoğun bir şekilde girmeye başlamıştır. Duruma alışmaya çalışan, hızlı değişimleri kaçırmak istemeyen biz yetişkinler hem tv hem de sosyal medya ile çok daha fazla...
 116. makaleci

  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Aileler ve Öğretmenler Neler Yapmalı?

  DEHB temel olarak dikkat dağınıklığı, aşırı hareketlilik, davranışlarını kontrol etmede zorluk çekme belirtileri gösteren gelişimsel bir bozukluktur. Bu belirtilerden dolayı çocuk ve ergenlerde okulda uyum sorunlarına neden olabilir, ders başarısını etkileyebilir ve çeşitli sosyal sorunlara yol...
 117. makaleci

  Özgüvenli Çocuk İçin

  Özgüvenli çocuk; demek kendini düşüncelerini ifade etmekten çekinmeyen, alternatif çözüm yolları üretebilen, sınırlarını doğru tanıyabilen, sonsuz sevgiye sahip olduğunu hissedebilen, her zaman daha iyisini yapmak için motivasyonunu kaybetmemiş olan, mutlu,…bir çocuk demektir. 1.Özgüvenli bir...
 118. makaleci

  Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğu ve Özgül Öğrenme Güçlüğü

  1.Öncelikle bütün öğrencilerin kişilik özellikleri ve öğrenme becerilerinin aynı olmadığı kabul edilmeli. Çocukların eğitim ve öğretiminde bireysel farklılıkları her zaman göz önünde tutulmalı. 2.Öğrencinin zihinsel kapasitesini ortaya koyan ve benlik saygısını geliştiren eğitici çevre...
 119. makaleci

  Otizm Nedir ?

  Otizm, çocukluğun erken dönemlerinde başlayan sosyal beceri, dil gelişimi ve davranış alanında yeterli ve uygun gelişmeme veya kaybın olduğu süreğen bir nörogelişimsel bozukluktur. Başka bir deyişle – Sözel ve sözel olmayan iletişim bozulmuştur. – Dış dünya ile etkileşim ihtiyaçlar...
 120. makaleci

  Her Yirmi Çocuktan Birinin Sorunu

  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ali Evren Tufan, belirtileri 12 yaşından önce başlayan, ev ve okul gibi en az iki farklı ortamda görülen, altı ay ya da daha uzun süren dikkatsizlik, aşırı hareketlilik ve tez canlılığın Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’na...
 121. makaleci

  Çocuğum Hırsızlık Yapıyor Ne Yapmalıyım?

  10 yaşındaki oğlumun bir yıldır ortada duran paraları alma sonra cüzdandan alma ve en son marketten çikolata gofret çaldığını öğrendik. Davranışlarıyla takdir toplayan derslerinde başarılı olgun bir çocuk olmasına rağmen bu davranışı neden yaptığını anlayamadık. Konuştuğumuzda bir daha...
 122. makaleci

  Çocuk Ve Ergenlerde Alkol Madde Bağımlılığı

  Bağımlılık sendromu tanımı ilk kez alkol için yapılmış ve Alkol Bağımlılığı Sendromu (ABS) olarak tanımlanmıştır. Sendromun tanımı yapılmış 6 ayrı elemanı vardır. Bunların her birinin bağımlılık süreci içinde ayrı bir önem ve etkiye sahip olduğu kabul edilmektedir. Sendromu oluşturan...
 123. makaleci

  Çocukluk Dönemi Mastürbasyonu

  Mastürbasyon, pek çok çocukta normal gelişim çizgisi içerisinde görülebilen, cinsel, fiziksel, ruhsal gelişime olumsuz bir etkisi olmayan, çocuğun genital bölgesini tekrarlayıcı uyarma davranışıdır. Erkeklerin %90-94, kadınların ise %50-60 ında yaşam boyu görülebilir. Birçok çocukta gelişimin...
 124. makaleci

  Ergenlik Dönemi Sorunları

  Bir çok anne baba, çocuğu ergenlik dönemine gireceği zaman az ya da çok endişelenmeye başlar. Endişelenmekte de çok haksız değil aslında. Çünkü ergenlik dönemi her ne kadar normal gelişimin bir parçası da olsa, kendi içinde bir takım zorluklar barındırır. Ergen, bir taraftan, erişkin...
 125. makaleci

  DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

  Anababa ve öğretmenler hiperaktif çocukları tipik olarak şu cümlelerle tanımlarlar. “Çok hareketli, uzun süre bir yerde oturamaz. Sınıfta çevresiyle fazla ilgili, dersi dinlemiyor, sık sık yerinden kalkıyor, izin almadan konuşuyor. Düşünmeden hareket ediyor, yaptıktan sonra üzülüyor...
 126. makaleci

  ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR

  ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR MENTAL RETARDASYON, GELİŞİM DÖNEMİNDE MEYDANA GELEN, UYUMSAL DAVRANIŞLARDAKİ BOZUKLUKLARLA BİRLİKTE, İŞLEVSELLİĞİ SINIRLI OLAN ORTALAMANIN ALTINDAKİ ZEKA DÜZEYİDİR. Ortalamanın altındaki zeka işlevi ile birlikte; iletişimde, kendine bakımda, evdeki yaşamda...
 127. makaleci

  ERGENLERDE YEME BOZUKLUKLARI

  Ergenlerde yeme bozuklukları 3 alt tipten oluşur. Bunlar Anoreksiya Nervoza, Bulimia Nervoza ve Tıkınırcasına Yeme Bozukluğudur. Bunların dışındada başka türlü adlandırılamayan yeme bozuklukları mevcuttur.                                                              ANOREKSİYA NERVOZA...
 128. makaleci

  DAVRANIM BOZUKLUĞU

  Davranım bozukluğunun temel özellikleri başkalarının temel haklarına saldırıldığı ya da yaşa uygun başlıca toplumsal değerlerin ya da kuralların hiçe sayıldığı, yineleyici bir biçimde ve sürekli olarak görülen bir davranış örüntüsüdür. Davranışlardaki bu bozukluklar klinik olarak önemli derecede...
 129. makaleci

  Obezite tedavisinde davranış terapisinin önemi

  Obezitenin gelişmesinde yeme davranış bozukluğunun büyük rolü olduğu bilinmektedir. Kontrolsüz kilo alımı ve özellikle diyet girişimlerinde başarısızlık, kişinin yeme davranışını kontrol edememesiyle yakından ilişkilidir. Obezite tedavisinde yaşam tarzı değişikliği önemli bir yer tuttuğundan...
 130. makaleci

  Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu

  Tıkınırcasına yeme bozukluğu bireyin bir zaman dilimi sınırları içinde tüketebileceğinden çok daha fazla miktarda yiyeceği tükettiği tekrarlayan aşırı yeme ve kontrolü kaybetme algısını içeren DSM-5 kriterlerine göre üç ay içerisinde haftada en az bir kez görülen yeme bozukluğudur. Tıkınma...
 131. makaleci

  Üniversite Öğrencilerinde Sınav Kaygısının Yeme Bozukluğu Üzerine Etkisi

  Yeme bozuklukları,genellikle ergenlik döneminde kızlarda görülen; yeme davranışında ve beden algısında bozulmalara yol açabilen hastalıklardır.Oluşumunda genetik,biyolojik,psikolojik,sosyokültürel birçok faktör rol oynayabilmekle birlikte asıl sebep psikolojiktir.Psikolojide çeşitli kuramların...
 132. makaleci

  Yeme Bozuklukları

  Yeme bozuklukları: Ergenlik dönemi boyunca görülebilen oldukça sık ve ciddi bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. DSM-5’e (Zihinsel Hastalıkların Tanısal ve İstatistiksel Klavuzu) göre yeme bozuklukları anoreksiya nervoza, bulimiya nervoa, tıkınırcasına yeme bozukluğu, pika yeme bozukluğu...
 133. makaleci

  Narsisti Nasıl Tanırsınız?

  Narsisistik, çeşitli kişilik bozukluklarından bir tanesidir. İnsanların kendi önemini abartması, aşırı dikkat ve hayranlığa derin bir ihtiyaç duyması, empati eksikliği ve sıkıntılı sosyal ilişkilerle kendini görsen zihinsel bir durumdur. Ancak kendine aşırı güven duyan maskenin altında en...
 134. makaleci

  Depresyonun Psikoterapisi

  Terapisinde ilk basamak Psikoeğitim depresyon yaygın ve tedavisi olan bir rahatsızlıktır. Kişinin güçsüz veya zayıf olduğu anlamına gelmez. Mutsuzluk, karamsarlık, isteksizlik, iş yapmak istememe, içe kapanma, kimseyle konuşmak istememe, iştahsızlık ( bazen tam tersi aşırı yemek...
 135. makaleci

  Obsesif Kompulsif Bozukluk

  Obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan bir ruhsal hastalıktır.Takıntılı düşüncelerin günlük yaşamımızı etkileyecek, gündelik işlevlerimizi kısıtlayacak düzeye gelmesi durumunda...
 136. makaleci

  Yaşadıklarınız Mobbing Olabilir mi?

  Mobbing nedir? Mobbing, psikolojik bir tacizdir. Duygusal şiddet, psikolojik terör, düşmanca saldırganlık ve zorbalık ile kişiyi yıldırma politikasıdır. Bireye kötü muamele ile yani olumsuz hareket, söz, davranış ve tutumla psikolojik olarak sıkıntı stres yaratıp kasıtlı, yıpratıcı...
 137. makaleci

  Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

  Bilişsel davranışçı terapi, psikoloji ve psikopataloji (ruhsal rahatsızlıklar) alanındaki bilimsel bulgulara dayalı olarak geliştirilmiş, bilimsel ilkelerin psikoterapi alanına uygulanmasıyla ortaya çıkmış çağdaş bir psikoterapidir. Bireylerin günlük yaşamlarında üstesinden gelemedikleri...
 138. makaleci

  Ergenlikte Davranış Sorunları

  Erişkinlerin kolaylıkla kaçındığı durumlarda ergenler daha cesur, meraklı ve atak olabilirler. Bu durum hem kendileri hem de çevreleri için tehlikeli olabilir. Ergenlikte, madde kullanımı, suç işleme, evden kaçma, şiddet, araba kazaları gibi davranış sorunları görülebilir. Bu özel psikolojik...
 139. makaleci

  Ebeveyn Çocuk İlişkisinde İletişim

  Her yaşta ebeveynlerle çocuklar arasındaki iletişim zordur. Her dönemde çocuğun kendini ifade etmede farklı davranış biçimleri ortaya koyması, buna paralel olarak ebeveynlerin kendi yaşamlarındaki zorlukların çocuğa yansıması her daim kriz çıkarabilme potansiyeline sahip bir ilişki sürecidir...
 140. makaleci

  Olgunlaşmamış Bir Yol : ''Küsmek''

  Sanırım ilk reddedilişimi o anda yaşadım. Kimi zaman yemeğimi yemedim annem bana küstü, kimi zaman onun istediği gibi giyinmedim, kimi zamansa derslerim yeterince iyi değildi. Yani annemin bana küsmesi için hep bir sebep vardı. O zamanlara dair hatırladığım, yılın altı ayı onunla aynı evin...
 141. makaleci

  Toplumsal Cinsiyet ve Roller

  Toplumsal cinsiyet (gender), toplumsal ve kültürel olarak belirlenmiş cinsiyeti, biyolojik cinsiyetten (sex) ayırmak üzere kullanılan bir kavramdır. Doğuştan biyolojik olarak belirlenmiş dişilik ve erillik özelliklerini tanımlayan seks-cinsiyetin aksine toplumsal cinsiyet, toplumsallaşma süreci...
 142. makaleci

  Aşkın Tedavisi Mümkün Mü?

  Günümüz psikiyatrisinde, kaygı ve üzüntü gibi duygular ile bu duygularla ilişkili davranışsal ve fizyolojik değişiklikleri içeren bir çok hastalığın tedavisi mümkün. Peki ya aşkın? Karşılıksız veya platonik bir aşktan müzdarip bir kişinin yardım çığlıklarına nasıl cevap verilebilir? Aşk da...
 143. makaleci

  Obsesif Kompulsif Bozukluk -OKB-

  OKB, obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan bir ruhsal hastalıktır.Takıntılı düşüncelerin günlük yaşamımızı etkileyecek, gündelik işlevlerimizi kısıtlayacak düzeye gelmesi durumunda...
 144. makaleci

  Depresyon

  Terapide ilk basamak psikoeğitim depresyon yaygın ve tedavisi olan bir rahatsızlıktır. Kişinin güçsüz veya zayıf olduğu anlamına gelmez. Mutsuzluk, karamsarlık, isteksizlik, iş yapmak istememe, içe kapanma, kimseyle konuşmak istememe, iştahsızlık ( bazen tam tersi aşırı yemek yeme), uykusuzluk ...
 145. makaleci

  Ruhsal Travmalar

  Olağan yaşantının dışında ve genellikle beklenmedik şekilde ortaya çıkan bazı olaylar dehşet, korku, çaresizlik duygularına neden olur. Bu olayların kişi üzerinde yarattığı etkilere ruhsal travma denir.Genel olarak hayata ya da kişinin beden bütünlüğüne yönelik tehditlerle ya da şiddet ve ölüme...
 146. makaleci

  OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

  Genellikle birçoğumuz günlük hayatımız içerisinden çeşitli evhamlara, endişelere kapılabilir, takıntılar yaşayabiliriz. Fakat çoğunlukla yaşadığımız bu duygular ile kendi kendimize baş edebilir ve günlük hayatlarımızı etkileyecek boyuta gelmeden yok etmeyi başarabiliriz. Fakat bu evham...
 147. makaleci

  ÖFKE KONTROLÜ

  Bazen niye kızdığımızı bile bilmeyiz, olmadık, basit şeylere kızmaya başlarız, çok basit şeyler bile bize batar, sinirimizi bozar. Niye bu kadar öfkelenmeye başladınız niye artık dayanamıyorsunuz, katlanamıyorsunuz hiç bir şeye.... İlk önce kendinizi keşfetmeniz gerekir. Öfkenizin...
 148. makaleci

  Çocuklar, şiddet ve Savaş ile ilgili sorular

  Çocuklar, şiddet ve Savaş ile ilgili sorular 1. Şiddet kavramı çocuklara nasıl açıklanır? 2. Anne-babalar çocuklarında saldırganlık ve şiddet eğilimi olduğunu düşünüyorlarsa ne yapmalılar? 3. Çocuklara savaş hakkında ne söylenmesi gerekir? 4.Televizyon ve gazetelerdeki savaş...
 149. makaleci

  ŞİDDET ve ÖLÜM HABERLERİ EN ÇOK ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

  ŞİDDET ve ÖLÜM HABERLERİ EN ÇOK ÇOCUKLARI ETKİLİYOR Son zamanlarda sosyal medyada ve televizyonlarda şiddet ve ölüm haberleri maalesef günlük hayatımızın birer parçası oldu. Yerlerde yatan cansız bedenler, şiddet içeren görüntüler, çocukların bile öldürülüp, zarar verildiği görüntüler...
 150. makaleci

  Bunama (Demans)

  Toplum tarafından “bunama” olarak bilinen demans hastalığı, bilişsel yeteneklerde zayıflama ve bunun sonucunda kişinin günlük yaşam işlevlerinde bozulma ile karakterizedir. Hastalarda hafıza, dikkat, düşünme, konuşma, algılama, hesaplama, muhakeme etme gibi önemli zihinsel...
 151. makaleci

  OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

  Sıkıntı yaratıcı ve tekrarlayıcı düşüncelerin bulunması ve bu düşünceleri uzaklaştırmak için bazı davranış kalıplarının yerine getirilmesi şeklinde gözlenen tabloyu tanımlamak için “Obsesif Kompulsif Bozukluk” tanısı kullanılır. Hastalığın iki aşaması vardır. Birinci aşamada obsesyonlar...
 152. makaleci

  Saldırganca davranışların nedenleri

  Psikoloji biliminde saldırganlık bir his değil, çeşitli hislerin yol açtığı bir davranış çeşidi olarak nitelendiriliyor. Öfke, endişe üzere hisler, yüksek testosteron ile pekiştiğinde yaşanan engellenme hissi yahut düşmanlık duygusu vb. nedenlerle karşısındakine zarar vermek, onu durdurmak ya da...
 153. makaleci

  Çocukta mizaç

  Evladın baştan getirdiği eğilimleri daha çok mizaç olarak düşünürüz. Umumi olarak evladın genetik getirdiği özellikler diyebiliriz. Bebekken bile beşerler birtakım davranışları farklılık gösterebilir. Bu o insanın mizacına nazaran verdiği yansıdır. Evlat ve ergen psikiyatrisin de evlatların...
 154. makaleci

  Çocukta öfke kontrolü

  Evlatta Öfke Öfkenin kelamlık meali; Engellenme, incinme ya da gözdağı önünde gösterilensaldırganlık yansısı, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap. Hoşnutsuzluğun hakim olduğu kuvvetli bir histir. Bir saldırganlık hali değil bir his halidir. Öfkeye neden olan faktörler , hayal kırıklığı...
 155. makaleci

  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (dehb) ve özgül öğrenme güçlüğü (öög) olan çocukların öğretmenlerine öneriler

  1.Öncelikle bütün mekteplilerin kişilik özellikleri ve öğrenme becerilerinin birebir olmadığı kabul edilmeli. Evlatların eğitim ve tedrisatında ferdî farklılıkları her hengam göz önünde tutulmalı. 2.Öğrencinin zihinsel kapasitesini ortaya koyan ve benlik değerini geliştiren eğitici etraf...
 156. makaleci

  Çocukların özgüveninin artması için aile ve öğretmenlere öneriler

  Özgüvenli evlat; demek kendini tasavvurlarını tabir etmekten çekinmeyen, alternatif tahlil yolları üretebilen, sonlarını sahih tanıyabilen, sonsuz sevgiye sahip olduğunu hissedebilen, her devir daha düzgününü yapmak için motivasyonunu kaybetmemiş olan, berhudar bir evlat demektir. 1.Özgüvenli...
 157. makaleci

  Tırnak yeme

  Tırnak Yeme Nasıl Bir Davranıştır? Tırnak yeme, yaygın bir gerilim azaltma davranışıdır. Rastgele bir gerilim, heyecan, sıkkın bir durum yahut boş hengamında tırnağınızı ağzınızda bulursunuz. Ayrıyeten aileden öğrenilerek edinilen bir davranış olarak da başlayabilir. Tırnak yeme davranışı...
 158. makaleci

  Tırnak yeme

  Tırnak Yeme Nasıl Bir Davranıştır? Tırnak yeme, yaygın bir gerilim azaltma davranışıdır. Rastgele bir gerilim, heyecan, sıkkın bir durum yahut boş hengamında tırnağınızı ağzınızda bulursunuz. Ayrıyeten aileden öğrenilerek edinilen bir davranış olarak da başlayabilir. Tırnak yeme davranışı...
 159. makaleci

  Dikkat eksikliğinin 6 yönü- (6) davranışı yönetme (organizasyon) sorunları:

 160. makaleci

  Dikkat eksikliğinin 6 yönü- (6) davranışı yönetme (organizasyon) sorunları:

 161. makaleci

  Hiperaktivite ve dürtüsellik-2

 162. makaleci

  Hiperaktivite ve dürtüsellik-2

 163. makaleci

  Çocuklarda parmak emme ve tırnak yeme davranışı

  PARMAK EMME Emmek her bebeğin sahip olduğu bir reflekstir. Tıpkı hengamda rahatlama ve doyum sağlama aracıdır. Parmak emme bebeklik periyodunda doğal bir vakadır. Acilen tüm bebekler acıktığında, huzursuz olduklarında ve uykuları geldiğinde emmek isterler. Lakin bu davranışın hayatın birinci...
 164. makaleci

  Çocuklarda parmak emme ve tırnak yeme davranışı

  PARMAK EMME Emmek her bebeğin sahip olduğu bir reflekstir. Tıpkı hengamda rahatlama ve doyum sağlama aracıdır. Parmak emme bebeklik periyodunda doğal bir vakadır. Acilen tüm bebekler acıktığında, huzursuz olduklarında ve uykuları geldiğinde emmek isterler. Lakin bu davranışın hayatın birinci...
 165. makaleci

  Kardeş kıskançlığı!

  Kardeşin kardeşi kıskanmaması mümkün değildir. Hele yaş farkı ne kadar az ve evlatların yaşları ne kadar küçük olursa dertler da o kadar çokça olur. Küçük yaştaki evlatlar hislerini sözel olarak tabir edemedikleri için davranışlarıyla kendilerini söz etmeye çalışırlar. Bu da hırçınlık...
 166. makaleci

  Çocuk eğitiminde nelere dikkat edilmeli ?

  Evlada sağlıklı eğitim verebilmenin yolu sağlıklı muhabereden makbul. Eğitim sürecinde, ana peder ve evladın bakımına yardımcı olan şahısların sahih davranışlar sergilemesinin ehemmiyeti büyüktür. Umumî olarak dikkat edilmesi gereken kurallar varolmakla birlikte, mahsusen birtakım yaş...
 167. makaleci

  Asparger bozukluğu / sendromu

  Tarif, Sıklık Anglo-Sakson ekolüne nazaran Yaygın Gelişimsel Bozukluklar başlığı altında, Avrupa ekolüne nazaran de Otistik Bozukluklar Spektrumu başlığı altında incelenen Asperger Bozukluğu ya da Asperger Sendromu; otistik özelliklerin nispeten geri planda ya da hafif olduğu, en temel...
 168. makaleci

  Çocuklar ve tikler

  Tikler; ani, istemsiz, tekrarlayıcı hareket, söz yahut jestlerdir. Dört kümede tanımlanabilirler: --Basit motor tikler (göz kırpma, yüz buruşturma, boyun çevirme, ağız germe vs), --Basit vokal tikler (boğaz temizleme, burun çekme, hırıltı sesi vs) --Karmaşık motor tikler (dokunma...
 169. makaleci

  Tik bozukluğu: tekrarlayan haraket bozukluğu

  ~~Tikler, alışılagelmiş davranışlara benzeyen, ani ve tekrarlayıcı hareket, davranış ve seslerdir. Tek bir tik nadiren bir saniyeden uzun sürebilir. Çoklukla birkaç defa bazen peşpeşe görülebilir. Sıklıkları ve belirginlikleri değişkendir. Ertelenmeleri ve bastırılmaları muvakkat vadeler için...
 170. makaleci

  Kıskançlığı kontrol altına alma yolları

  Önemsenen birinin kaybedileceği ya da bağın bozulacağına yönelik endişe, münasebetin varlığına yönelik algılanan tehdit ve bu tehdide karşılık verilen bir reaksiyon, olumsuz tavır olarak tanımlanabilecek kıskançlıkla ilgili yapılan bir araştırmaya nazaran Türkiye, kıskançlık konusunda Brezilya...
 171. makaleci

  Pekiştirme Nasıl Yapılır?

  Birçok aile çocuğunu eğitme esnasında yalnızca ceza yöntemini kullanmaktadır. Yalnızca cezanın olduğu bir eğitim sisteminde ebeveyn ve eğitmen istedikleri verimi alamayacaklar ve istenilen davranışlar oluşmayacaktır. Pekiştirme, istenilen davranışı çoğaltmak için iyi bir yöntemdir. Pekiştirmeyi...
 172. makaleci

  Çocuklarda Problem Davranışlar

  Problem davranışlar, genel olarak çocuğun eğitim, öğrenim, beceri geliştirme sürecini olumsuz etkileyen, kendisine ve çevresine zarar verme ya da rahatsızlık vermeye sebep olan davranışlardır. Bu tür davranışlar genellikle okul öncesi eğitiminde ya da okul çağında ortaya çıkar. Önlem alınmadığı...
 173. makaleci

  Otizm

  Otizm; nöro gelişimsel bir hastalıktır. Sözlü ve sözsüz iletişimde sıkıntı, basmakalıp ve yineleyici davranışlar, sosyal ilişkilerde sorunlar, kısıtlı ilgi alanları ile karakterize edilen ve bu sınırlılıkların zihinsel yetersizlik ve ya gelişimsel gerilik ile açıklanamadığı bir...
 174. makaleci

  Çocuk ve Ergen Terapisi

  Çocukluk ve ergenlik kendine has olarak bariz formda evladın ve ergenin süratle değişim gösterdiği devirlerdir. Fizikî, çevre, ruhsal, bilişsel açılardan süratle geçişler içermektedir. Bu devir değişikliklerine ahenk sağlamakta ve çevresel faktörler ile ilgi kurmada ve başa çıkmada bir grup...
 175. makaleci

  Çözümcü Olan Davranışı Seçtiğimizde Hayatımız Güzelleşir

  Çözümcü olanı yapmak kimi zaman içimizden geldiği gibi davranmamaktır. Davranışınızı değiştirebilmeniz için mevcut anda ne düşündüğünüzün, ne hissettiğinizin, ne yaptığınızın bilincinde olmanız gerekiyor. Eğer bunların farkında olursak hoşumuza gitmeyen değiştirmek istediğimiz davranışlarımıza...
 176. makaleci

  KİŞİLİK BOZUKLUKLARI İLE NASIL BAŞEDİLİR?

  Kişilik bozukukları; kimselerin çevre ve zatî hayatını değerli ölçüde etkileyen bozulmuş davranış ve tasavvur kalıplarıyla karakterize olan zihinsel bozukluklar kümesidir. Kişilik bozuklukları bireylerin iç ve dış dünyalarında derde yol açarı, işlevselliklerini kısıtlar. Kişinin istikrarını...
 177. makaleci

  Yaygın Kaygı Bozukluğu

  DSM-5 e göre bir kişiye yaygın kaygı teşhis konabilmesi için en az altı aylık bir sürenin çoğu gününde bir takım olaylar ya da etkinliklerle alakalı olarak aşırı kaygı ya da kaygılı bir beklenti vardır. Ve kişi bu kaygısını kontrol etmekte zorlanır. Bu bahsettiğimiz kaygıya aşağıdakilerden üçü...
 178. makaleci

  ANLAM BAĞLAMINDA SAĞLIKLI KİŞİLİK GELİŞİMİ EĞİTİMİ

  ANNE VE BABALARA YÖNELİK EĞİTİMİN GEREKÇELERİ: Yaşamın ilk yıllarında öğrenilen şeylerin, kazanılan davranışların kalıcı etkileri nedeni ile ANNE VE BABALAR çok önemli kişilerdir. İlk öğrenilen şeylerin iyi, güzel ve doğru şeyler olması hem çocuk hem de toplum için büyük değer taşımaktadır...
 179. makaleci

  Öfkeyle Başetmek

  Öfke... A. Normal, B. Herkes tarafından hissedilen, C. Vazgeçilemeyen, D. Güçlü fakat kontrol edilmesi öğrenilebilen, E. Saldırganlıkla aynı şey olmayan (saldırganlık; öfkenin kontrol edilemediği durumda ortaya çıkan bir davranıştır), F. Yukarıdakilerin hepsi. Eğer...
 180. makaleci

  Obsesif kompulsif bozukluk (okb) (takıntı hastalığı) %100 tedavi edilebilir.

  Anksiyete türü bir rahatsızlık olan Obsesif-Kompülsif Bozukluk (OKB), insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, hayaller veya görüntüler...
 181. makaleci

  Çocuklarda Öfke: Anne ve Babalar Ne Yapmalı?

  Çocuklar genellikle çok istediği bir şey konusunda engellenmiş olduğunda, bir durumdan dolayı hayal kırıklığına uğradığında, “hayır” anlamına gelen ani öfke çıkışlarında bulunabilir. Bağırma, ağlama, tekme atma, çığlık atma, vurma, kendini yere atma hatta zaman zaman başını yere veya duvara...
 182. makaleci

  Çocuklarına Dayak Atan Ebeveynler Dikkat(!)

  Sizce okul öncesi çağda bir çocuk yılda kaç kez dayak yer? Ayda bir mi? Haftada bir mi? Cevabı duymaya hazır mısınız? Okul öncesi dönemde bir çocuk yılda 150 kez dayak yer. Yani ortalama 2.4 günde bir. İnanabiliyor musunuz? Şaşırdınız değil mi? Ancak bu rakamlar bize en az iki hane kadar uzakta...
 183. makaleci

  Hipnoz

  Hipnozun tarihçesi? Hipnoz, telkinler yolu ile bilinçaltındaki (yaşanmış, şahit, tanık olmuş) travmatik olgular sonucu davranış bozukluğuna yol açan sorunları çözümlemek için yapılan psikolojik tekniktir. İnsanoğlu var odluğundan beri telkinlerle iletişime geçmek ve ikna edebilme olgusu var...
 184. makaleci

  Çocuğumla Nasıl Bir İletişim Kurmalıyım?

  Karşımızdaki insanla kurmuş olduğumuz ilişkiler üzerinden iletişim kurarız, aynı zamanda başlattığımız sözel ve sözel olmayan iletişim ile birlikte bir ilişki de başlatmış oluruz. Bu ilişkiler anne-çocuk, baba- çocuk, anne –baba, anne -komşu ilişkileri gibi ilişkilerdir. Bu ilişkiyi...
 185. makaleci

  Ebeveyn Olmak

  Çocuk Büyütmenin Sırları Hepimiz aslında birer çocuğuz, daha sonra büyürüz ve erişkin oluyoruz. Bu süreçte anne-babamızın, öğretmenlerimizin ve diğer insanların sevgi, şefkat, hoşgörü gibi desteklerini alırız. Tabi yanlışlar, hatalar da olmaktadır bizlere karşı yapılan. ‘Ben asla çocuğuma...
 186. makaleci

  ÇOCUKLARDA PROBLEM DAVRANIŞLAR & OYUN ve EMDR TERAPİSİ & HİPNOZ

  Çocuk ve Ergenlikte Başlıca Görülebilen Sorunlar: Alt ıslatma (enürezis), Altına kaçırma (enkopresiz), tırnak yeme, kardeş kıskançlığı, kleptomani (çalma davranışı), öfke kontrol problemi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çocuk ve ergen cinselliği, kaygı...
 187. makaleci

  Davranış Bozuklukları için destek arayan aileler için psikoterapi süreci bilgilendirme kılavuzu.

  Çocukların bazı davranışları ile baş edemeyen aileler en son umudu psikoterapi almakta görürler. Ailelerin bu sürece başlamadan terapi sürecinden beklentileri hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Bir çok aile uzun süreçte çocuğunun farkında olmadan davranışında olumsuzluğa yol açabilecek...
 188. makaleci

  ÇOCUKLARDA TIRNAK YEME

  Tırnak yeme çocuklarda: Genellikle 3-4 yaşından sonra ortaya çıkan, Erkeklere kıyasla kızlarda daha çok görüldüğü bilinen, Özellikle ergenlikte sık karşılaşılan bir durumdur. Tırnak yeme davranışı bazı aileler için sorun olarak görülmemektedir. Oysaki ilerleyen...
 189. makaleci

  Çocuğum Çek Elini Burnundan Değil!

  Neredeyse her yerde karşılaştığımız bir davranış ‘’burun karıştırma’’. Trafikte kırmızı ışıkta iken göz göze gelince ellerini burnundan çeken insanlar, ya da iş yerinde yoğun şekilde çalışmaya dalmışken kafamızı kaldırdığımızda iş arkadaşımızın burnunu kurcalarken yakalamak. Bu bir...
 190. makaleci

  Ödül ve Ceza

  Davranışçı ekolün ortaya atmış olduğu ödül ve ceza yıllardır çocuklarda uygulanması tartışılan bir konudur. Çocuklarda istendik davranışların tekrar etmesi için davranıştan sonra çocuğa verilen ödüller o davranışın gerçekleşme olasılığını artıran pekiştireçlerdir. Çocukta istenmeyen...
 191. makaleci

  Depresyon

  Depresyon terimi gündelik hayatımızda çok sık kullandığımız bir kelime haline gelmiştir. Günlük hayatta her üzgün, sıkkın ve duygusal olarak düşük hissettiğimizde bu kelimeye sarılırız, ancak depresyon terimi ruhsal sağlık alanında ciddi bir duygu durum bozukluğudur. Dünya Sağlık...
 192. makaleci

  Gençlerde Risk Alma Davranışları

  Gençlerde Risk Alma Davranışları Risk Nedir? Gençlerin sağlık ve iyi olma durumlarına herhangi bir şekilde zarar veren davranış ve tutumlardır. Gençler adeta bir kozanın kendisini koruduğunu riskli durumların kendisine zarar vermeyeceğini düşünür. Ölümsüzlüğünü kanıtlama çabası, dünyaya...
 193. makaleci

  Yalan söyleme

  Yalan Söyleme Yalan söyleme, kişinin karşısındaki kişiyi yanıltmak amacı ile gerçeğin bilinçli, kasıtlı olarak değiştirilmesi, çarpıtılmasıdır. Bu durumda yalan söylemek karşındaki kişiyi yanıltma amacı gütmeli ve bilinçli olmalıdır. Örneğin geçen yaz tatilde yaşadıklarımı yanlış hatırlamam...
 194. makaleci

  Oyun Terapisi

  Oyun Terapisi Oyun terapisi: 3-11 yaş arası çocuklara uygulanır ve çocuğun oyunla kendini doğal yoldan dışa vurmasını temel alır. Nasıl ki yetişkin bireyler kendilerini konuşarak ifade edip, duygularını dışa vuruyorlarsa, çocuklar için de oyun duygu ve sıkıntılarını dışa vurma aracıdır. Oyun...
 195. makaleci

  ANNELİK DUYGUSU

  Annelik çok tipik davranış kalıplarının sergilendiği fizyolojik ve psikolojik bir durumdur. Yeni anne olan kadında bebeği doğar doğmaz gözlenen davranış değişiklikleri “annelik davranışı” olarak isimlendirilmekte ve bu davranışlar bebeğin bakımını ve korumasını temin edici olmaktadır.Hamilelik...
 196. makaleci

  Onay Beklentilerimiz

  Düşünce ve davranışlarımızın çevremiz tarafından onaylanması hepimiz için önemlidir. Fakat öncelikle kendimizin bu düşünce ve davranışımızı onaylıyor olmamız daha fazla önem arz etmektedir. Onaylamadığımız halde sadece çevremizdeki insanların onayı için birtakım düşüncelere inanıyor ya da...
 197. makaleci

  Kişilik Bozuklukları

  Kişilik genel olarak; kişiyi başkalarından ayırt ettiren ,kendine özgü ,biricik olan duygu,düşünce ve davranış örüntülerini içerir. Kişilik bireyin ‘nasıl bir kişi’ olduğunu betimler.Kişiliğin oluşumu doğum öncesi ,doğum sonrası ve çocukluk çağındaki fiziksel ,ruhsal koşullar ,etkileşimler...
 198. makaleci

  ÇOCUKLARDA OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK

  Son zamanlarda çocuk alanında sıkça rastladığımız problemlerden biri de Obsesif-Kompulsif Bozukluk adını verdiğimiz ve kişide belli takıntılı düşünce ve davranışlara neden olan rahatsızlıktır. Erişkinler de sıkça rastlayabildiğimiz gibi özellikle son yıllarda çocuklarda da sıkça rastladığımız...
 199. makaleci

  Çocuklarda Özgüven Gelişimi

  Özgüven, özellikle çocukluk döneminde ailenin tutum ve davranışları ile büyük ölçüde şekillenir. Ailenin genel tavrı, çocuklarına gösterdikleri güven, sağladıkları fırsatlar, almalarını sağladıkları sorumluluklar, başarıyı onaylama yöntemleri ile çocuğun birey olma yolunda kişiliğinin...
 200. makaleci

  KARDEŞ KISKANÇLIĞI

  Kıskançlık duygusu, her insanın yaradılışında vardır. Bu duygunun varlığı kişinin gelişiminde etkili olduğu kadar, aşırı uyarılmıs olması halinde de yaşamı zora sokar. Hele ki bu bir çocuksa yaşam daha da zor bir hal alır. Anne-babaların bilmesi gereken en önemli şey ‘kardeş...
Üst