Duyuru; 📢

Forumda 'Tanıtım Yazısı' şeklinde ya da bariz belirgin kasıtlı bir kalıpta tanıtım amaçlı başka bir web sitesi'nin reklamı yapmak, 'Konu açmak' YASAKTIR! Bu şekilde açılan konular silinir ve ilgili üye ceza alır.

PM Kuralları; 💬

Forumunda yer alan bir konuya istineden kesinlikle Private Massage (özel mesaj) yolu ile destek talep etmeyiniz, zira bu tip alınan mesajlar kesinlikce cevapsız kalacaktır. İlgili konuya istinaden forumda destek konusu oluşturunuz.

İçerik hk; 📝

Bilgilihocam.Com katılım tamamen ücretsizdir, Sizde bilgi deneyim sahibi olduğunuz konu ve alanları forumda kolayca paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilir, oluşturduğunuz ticari konulardan kazanç elde edebilirsiniz.

 • Lütfen forum kurallarını ihlal etmeyiniz. Keyifli Forumlar Dileriz...

guatr

 1. makaleci

  Tiroid nodülünün başlangıcı

  Hepimizin “guatr” olarak duyduğu hastalığın geliştiği organımız tiroid bezi, vücudumuzun kalorifer dairesidir. Boyunun ön tarafında, adem elması dediğimiz çıkıntının hemen altında nefes borusunu at nalı şeklinde saran, bu 20 gramlık küçük tiroid bezi, boyutlarına oranla çok büyük işlere imza...
 2. makaleci

  Tiroid hastalıklarına (guatr a) yaklaşım

  Tiroid Bezi ve Tiroid Nodüllerine Aktüel Yaklaşım (Guatr) Tiroid Bezi Nedir? Soluk borusunu bir kalkan üzere saran, boynun ön kısmındaki salgı bezi tiroid bezi olarak isimlendirilir. İsmini kalkana benzediği için Latince’den almıştır. Zayıf vücutlarda, ince / narin boyunlu kişilerde...
 3. makaleci

  Guatr belirtileri nelerdir ?

  Guatr Guatr, tiroid bezinin büyümesidir. Guatrı bulunan bir kişinin tiroid hormonu seviyesi alışılagelmiş olabileceği üzere, gereksinimden yüksek (hipertiroidzm) ya da az (hipotroidizm) orantıda tiroid hormonu üretilebilir. Boynun alt kısmında (adem elmasının altında) bulunan, kelebek...
 4. makaleci

  Guatr nedir? Kimlerde görülür? Belirtileri ve tedavisi nasıldır?

  Guatr nedir? Tiroit bezinin büyümesidir. Guatr hangi biçimlerde olabilir? 1.Difüz 2.Nodüler 3.Multinodüler 4.Toksiknodüler 5.Toksikmultinodüler 6.Toksikdifüz biçiminde olabilir. Toksik guatr nedir? Hipertiroidi ile birlikte olan guatr’dır. Hipertiroidi nedir...
 5. makaleci

  Guatr nedir ve bunun için ne yapmak lazım ?

  Gutar illeti umumide rastlantı sonucu tespit edilir. Lakin tüm metabolizmayı etkileyen çok taraflı tesirleri vardır. Sistemli olarak takip edilmesi ve elverişli devirde tutarlı tedaviler verilmesi gerekir. Tiroid bezi, boyun ön tarafında gırtlağın acilen önünde yan alan 15-25 gram tartısında...
 6. makaleci

  Tiroid bezi ve guatr

  Tiroid Tiroid bezi boynun ön tarafında, nefes borusunun derhal önünde mekan alan ve hormon üreten bir organdır. Sağ ve sol olarak iki lobdan ve ortada bunları birleştiren ve istmus ismi verilen yapıdan oluşur. Yaklaşık olarak 25 gr ağırlığındadır. Tiroid bezi çok uygun kanlanan bir organdır...
 7. makaleci

  Guatr ve tedavisi

  Tiroid bezi, boyun ön tarafında gırtlağın acilen önünde nokta alan 15-25 gram yükünde kelebek biçiminde bir organdır. Tiroid bezi tiroid hormonlarını salgılar ve kana verir. Bu salgının azalması yahut çoğalması olumsuz tesir yapar. Çokça hormon salgılarsa hipertiroidi denir. Bu durumda sonluluk...
 8. makaleci

  Guatr ve tiroidin işlevsel bozuklukları tanım ve nedenleri

  GUATR Guatr nedenleri: İyot eksikliği, İyot fazlalığı, İlaçlar, Yiyecekler, Ailesel yatkınlık, vücudun hormon gereksiniminin artması GUATR VE NODÜL KAVRAMI Tiroidin büyümesine, diğer bir deyişle boyutlarının ve ağırlığının küçük miktarlarda da olsa artmasına guatr denir. Bu büyüme...
 9. makaleci

  Tiroid bezi hastalıkları guatr hakkında neler biliyoruz

  Tiroid bezi, boynun ön kısmında yerleşmiş olan endokrin bir bezdir. Bunun anlamı, bezin bazı hormonlar salgılaması ve bu hormonların kan dolaşımına girerek vücudun değişik organ ve dokularında etki göstermesidir. Salgıladığı hormonlarla vücut metabolizmamızı düzenler. Tiroid bezi...
 10. makaleci

  Guatr hastalığının tanı ve tedavisi

  GUATR HASTALIĞININ TANI VE TEDAVİSİ Türkiye bir guatr ülkesidir.Ülkemizde guatr hastalığı ,en sık Karadeniz ve Orta Anadolu bölgesinde görülmektedir.Guatr hastalığı genellikle iyot eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.2000 yılından beri WHO(Dünya Sağlık Örgütü) ve UNİCEF (Birleşmiş...
 11. makaleci

  Guatr nedir? Tedavisi nasıl olur?

  Guatr nedir? Guatr (Goiter), tiroit bezinin büyümesidir. Normal troit bezinin ağırlığı 20-25 gm ve boyutları 20x25x50 mm'dir. Ele gelen her tiroit bezi guatr olarak değerlendirilemez ancak ultrasonografik ölçümle kesin tanı konmalıdır. Ultrasonografide tiroit bezinin derinlik çapı 25mm...
 12. makaleci

  Tiroid hastalıkları ve guatr sorunu

  Tiroid bezi; boynun ön kısmında adem elması denilen gırtlağa ait çıkıntının altında , nefes borusunun üzerine ata biner gibi yerleşmiş, şekil olarak kelebeği andıran görünümü olan bir iç salgı bezidir. Salgıladığı tiroid hormonu ile vücudun metabolizmasını yani çalışma hızını belirler . Boyun ön...
 13. makaleci

  Guatr nedir?

  GUATR NEDİR? Boynunda biraz şişlik görülen kişiye ya başkaları ya da kendisi acaba guatr olmasın derler. Öyleyse biz neye guatr demeliyiz. Tİroid bezi insanlarda boynunun ön yüzünde herkeste bulunan bir organdır. Bu organımızın iltihaba ve kansere bağlı olmayan büyümelerine Guatr adı verilir...
 14. makaleci

  Guatr nasıl bir hastalıktır?

  Guatr nedir? Boyun ön kısımda bulunan tiroid (kalkan) bezinin iltihap ve kanser dışındaki bir sebeble büyümesine guatr denir. Tiroid bezinin vazifesi nedir? Tiroid bezi boynumuzun ön kısmında yerleşik, iki modüllü, küçük bir içsalgı bezidir. Salgıladığı hormon ile vücudumuzun çalışma...
 15. makaleci

  Tiroid bezi hastalıkları ve beslenme

  Tiroid bezi boynun orta hattında kelebek halinde, ufak bir bezdir. Tüm vücut fonksiyonlarının düzenleyicisi olarak görülür. Şayet tiroid hormonu çokça salgılanırsa metabolizma hızlanır ve hipertiroidi gelişir. Hipertiroidi durumunda kalp suratı artarak çarpıntı şikâyeti oluşurken, bağırsak...
 16. makaleci

  İyotlu tuzlarınızı nerede saklıyorsunuz?

  İyot, vücudumuzda çok az bulunan bir elementtir ve tiroid hormonlarının bir bileşenidir. İyot; büyüme, gelişme ve dimağ fonksiyonlarının işlevi için çok değerlidir. Günlük yediğimiz besinlerden % 90 nispetinde ve içtiğimiz sulardan da % 10 nispetinde iyot almaktayız. Besinlerden...
 17. makaleci

  Guatr Tiroid Bezi Hastalığı

  Tiroid bezi, boynun ön kısmında yerleşmiş olan ve salgıladığı hormonlarla vücut metabolizmamızı düzenleyen endokrin bir organdır. Tiroid bezi hastalıkları, basit guatrdan hayatı tehdit eden tiroid kanserine kadar değişir. En sık rastlanan hastalıklar, tiroid hormonları üretimindeki...
 18. makaleci

  Tiroid Bezi

  Tiroid bezi, boynun ön kısmında yerleşmiş olan ve salgıladığı hormonlarla vücut metabolizmamızı düzenleyen endokrin bir organdır. Tiroid bezi hastalıkları, basit guatrdan hayatı tehdit eden tiroid kanserine kadar değişir. En sık rastlanan hastalıklar, tiroid hormonları üretimindeki...
 19. makaleci

  Zehirli Guatr

  Aslında zehirli guatr diye bir hastalık yoktur, toksik guatr vardır. Zehirli tanımlamasını bu konudaki yanlışlığa dikkati çekmek için başlık olarak bilhassa yazdım. Tiroid bezi adı verilen ve tiroid hormon üreten salgı bezi boynumuzun ön tarafında “Adem Elması” adı verilen çıkıntının hemen...
 20. makaleci

  Tiroid Nedir?

  Tiroid bezi; boynun ön kısmında adem elması denilen gırtlağa ait çıkıntının altında, nefes borusunun önünde, şekil olarak kelebeği andıran görünümü olan bir iç salgı bezidir. Salgıladığı tiroid hormonu ile vücudun metabolizmasını düzenler. Guatr ne demektir? Boyun ön kısmında bulunan...
 21. makaleci

  Tiroid Hastası Mıyım?

  Guatr nedir, neden oluşur? Tiroid bezi boynun ön kısmında yerleşen ve vücudumuz için hayati öneme sahip bir iç salgı bezidir. Normal ağırlığı yaklaşık 20 gram kadar olup herhangi bir nedenle büyümesine guatr denir. Nodül olmaksızın tiroid büyümesi basit (diffüz) guatr, nodüllü tiroid...
 22. makaleci

  Hashimoto Tiroiditi

  HASHİMOTO TİROİDİTİ (KRONİK LENFOSİTİK TİROİDİT, OTOİMMÜN TİROİDİT) Hashimoto tiroiditi kronik otoimmün tiroiditlerden birisi olup, 1912 yılında Hashimoto tarafından tanımlanmış ve ilk önce "struma lenfomatoza" ismini almıştır. Tüm toplumlarda çok sık görülür. Tiroid bezinde...
 23. makaleci

  Tiroid hastası mıyım?

  1. Guatr nedir, neden oluşur? Tiroid bezi boynun ön kısmında yerleşen ve vücudumuz için hayati değere sahip bir iç salgı bezidir. Olağan yükü yaklaşık 20 gram kadar olup rastgele bir nedenle büyümesine guatr denir. Nodül olmaksızın tiroid büyümesi yalın (diffüz) guatr, nodüllü tiroid büyümesi...
 24. makaleci

  Guatr Nedir?

  Guatr tiroid bezinin normalden daha fazla büyümesi ve gözle görünür hale gelmesidir. Tiroid bezi soluk borumuzun önünde yerleşen kelebek şeklinde endokrin bir bezdir. Guatr genellikle ağrısızdır. Bazen çok büyük guatrlar öksürük, yutma güçlüğü, nefes darlığı, ses kısıklığı gibi şikayetlere yol...
 25. makaleci

  Tiroid Nodüllerinde Kanser Riski

  Boynun alt kısmında ve soluk borusunun ön tarafında yer alan tiroid bezi, küçük bir organ olmasına karşın vücudumuz için büyük etkilere sahip olan tiroid hormonlarını salgılıyor. Tiroid hormonu az ya da çok salgılandığında çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ayrıca tiroid bezindeki...
 26. makaleci

  Guatr

  Guatr nedir? Boyun ön kısımda bulunan tiroid (kalkan) bezinin iltihap ve kanser dışındaki bir sebeple büyümesine guatr denir. Tiroid bezinin görevi nedir? Tiroid bezi boynumuzun ön kısmında yerleşik, iki parçalı, küçük bir içsalgı bezidir. Salgıladığı hormon ile vücudumuzun çalışma...
 27. makaleci

  Tiroid

  Tiroid bezi kelebek şeklindedir. Nefes burusunun her iki yanında yer alan sağ ve sol lobları ile iki lobu birbirine bağlayan istmus diye adlandırılan anatomik kısımları mevcuttur. Her iki lobun kenarlarından şah damarları ve baş boyun bölgesinin ana toplar damarları geçer. Tiroidin arka...
 28. makaleci

  GUATR

  Guatr hastalığı, boynun ön kısmında iki taraflı olarak yer alan tiroid (kalkan) bezinin iltihap ve tümöre bağlı olmaksızın normalden fazla büyümesi olarak tanımlanır. Erişkinlerde tiroid bezinin ağırlığı normalde 20-25 gramdır. Çok büyük guatrlar el veya gözle muayene sırasında kolaylıkla...
 29. makaleci

  TİROİD BEZİ VE FONKSİYONLARI

  Tiroid bezi, boynumuzda adem elması denen kıkırdağın hemen altında ve soluk borusu önünde bulunur. Kelebek şeklindedir. Şeklinden dolayı kalkan bezi olarak da bilinir. Sağ ve sol olmak üzere iki bölümü vardır. Bunlara tiroid lobu denir. Bu iki lob isthmus denen ince bir doku bandı ile birbirine...
 30. makaleci

  Tiroit ve İyot İlişkisi

  İyot, insan hayatı için önemli bir eser elementtir. Vücudumuzda boynumuzun ön tarafında bulunan tiroit bezinin yeterli hormon salgılayabilmesi için günlük en az 150 mikrogram (bir çay kaşığı) iyodun gıdalar ve suyla alınması gerekir. Türkiye'de bölgelere göre değişmek üzere % 5-56 oranında guatr...
 31. makaleci

  Guatr

  Guatr, tiroid bezinin simetrik ya da asimetrik olarak büyümesidir. Bu büyümeye nodülde eşlik edebilir. Guatrın büyüme nedenleri şunlardır: İyot eksikliği: İyot eksikliğinde ve gebelikte vücudun artan hormon ihtiyacı sonucunda guatr meydana gelebilir. İyot eksikliğinden meydana gelen...
 32. makaleci

  TİROİD HASTALIKLARI (GUATR)

  Guatr, tiroid bezinin anormal büyümüş halidir. Tiroid, boyunda, âdemelmasının hemen altında bulunan kelebek şeklinde bir bezdir. Belirtileri genellikle; Tıraş veya makyaj sırasında özellikle belirgin olan, boynun dibinde görünen bir şişlik, Boğazın sıkıldığı hissi, Öksürük, Ses...
 33. makaleci

  Tiroid Guatr

  Tiroid anatomisi ve görevleri Tiroid bezi ortama 20-30 gr ağırlığında olup, iki lobdan oluşur. Kelebek şeklinde bir bezdir. Nefes borusunun hemen önünde yerleşir ve kısmen nefes borusunu çevreler. % 70-80 oranında piramidal lob denen bir küçük lob daha bulunur. Piramidal lob(orta hatta yer...
 34. makaleci

  Guatr Hastalığı

  Boyun ön kısımda trakeayı ön ve yandan saran tiroid bezinin iltihap ve kanser dışındaki bir sebeple büyümesine guatr denir. Salgıladığı hormon ile metabolizma hızını belirler. Ürettiği hormon azalırsa vücudumuzun çalışma hızı düşer, fazla hormon salgılarsa çalışma hızı artar. Guatr hastalığı...
 35. makaleci

  Guatr hastalığım var; Ameliyat olsam mı?

  Tiroid bezinin hastalığı olan guatr tablosunda ameliyat ile ilgili olarak çok zaman farklı fikirler olabilmektedir. Aslında bilimsel verilere göre operasyon gerekliliği artık karmaşık değildir.  Basitçe; kandaki hormon miktarlarını kontrol etmek ve tiroid bezinin yapısını görmek için...
 36. makaleci

  İyot tutulması değil akıl tutulması

  -Çorba olarak lahana sulusu, ana yemek olarak da lahana katısı. -Akşama ne olacak, anne! -Gözlerinin önünde sarmaladığım. -Tarlada lahana kalmadı bizde de mecal. -Yarına kavurma yapayım o vakit. -Çoban kavurma mı, ciğer kavurma mı? -Lahana kavurma neyinize yetmiyor çocuğum...
 37. makaleci

  İyot tutulması değil akıl tutulması

  -Çorba olarak lahana sulusu, ana yemek olarak da lahana katısı. -Akşama ne olacak, anne! -Gözlerinin önünde sarmaladığım. -Tarlada lahana kalmadı bizde de mecal. -Yarına kavurma yapayım o devir. -Çoban kavurma mı, ciğer kavurma mı? -Lahana kavurma neyinize yetmiyor çocuğum...
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Üst