kişinin

 1. Y

  Aşırı Annelik, Aşırı Mutsuzluk

  Toplumumuzda özellikle anne olma ve anne sıfatına kavuşma ile birlikte kendini unutan, eskisi gibi kendine bakım veremeyen ya da önceliği her durumda çocuğu olan birçok annelik anlayışı var. Bu kavrama bağlılık artıkça artık çocuğum için yaşıyorumdan, çocuğum olmasaydı boşanırdım ya da şunu şunu...
 2. Y

  Psikolojik İyi Olma Hali ve Kişilik Gelişimi

  Psikolojik iyi olma hali kişinin içinde bulunduğu toplumla uyumlu olduğu ve kendisini iyi kötü tarafları ile bütün hissettiği bir yapı anlamına gelmektedir. Psikolojik iyi olmanın temel yapı taşları anne ve ya da ilk bakım veren kişi ile kurulan ilişkiye dayanmaktadır. Bu dönemdeki aksaklıklar...
 3. Y

  Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedir?

  Obsesyon; kişide yoğun sıkıntı ve huzursuzluğa yol açan, kişinin zihninden uzaklaştırmakta zorluk yaşadığı yineleyici düşünceler; kompülsiyon ise kişinin obsesyonları sonucu yaşadığı yoğun sıkıntı ve huzursuzluğu azaltmak ve ortadan kaldırabilmek amacıyla yaptığı yineleyici düşünce ve...
 4. Y

  Obsesif Kompulsif Bozukluğu

  Kendine bile garip gelen düşüncelerin ve eylemlerin esiri olmak..Bir hastam, obsesif kompulsif bozukluğu böyle tanımlamıştı. Ne kadar güzel bir tanım.. Gerçekten de OKB (obsesif kompulsif bozukluk, saplantı zorlantı bozukluğu ya da halk arasındaki adıyla takıntı hastalığı) böyle bir ruhsal...
 5. Y

  Özgüven Eksikliğine Dikkat

  Psikolog Naciye Tokaç, özgüven eksikliğine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Psikoterapist/Aile Çift ve Evlilik Terapisti Uzman Psikolog Naciye Tokaç, "Doğuştan getirilmeyen ancak doğumla birlikte gelişmeye başlayan içsel bir özellik; benliğin kendisi hakkındaki düşüncesi olarak...
 6. Y

  Özgüven

  Özgüven kavramını düşündüğümüz an hepimizin aklına kendimizle ilgili oluşturduğumuz fikirler gelebilir. Etraflıca düşündüğümüzde ise özgüven kavramının ne kadar çok şeyi kapsadığını, neleri etkilediğini, hayatımızda ne kadar önemli bir yeri olduğunu fark edebiliriz. Özgüven kişinin kendi...
 7. Y

  Sosyal Fobide Bilişsel Davranışçı Terapi

  Bilişsel davranışçı terapi, sosyal anksiyete bozukluğunun tedavisinde en sık kullanılan, etkinliği kanıtlara dayalı olan bir tedavi biçimidir. Clark ve Wells’in bu bağlamda ortaya koydukları bilişsel modele göre; sosyal fobisi olan bireylerin güvensizliklerinin altında yatan en önemli...
 8. Y

  ''Seven İnsan Kıskanır!'' Mı?

  Kıskançlık; ilişkiyle birlikte kendini var eden ve toplum tarafından sevginin ayrılmaz bir parçası olarak görülen bir duygudur. Kıskançlık duygusunun altında, önemsenen bir kişinin kaybedilmesinden duyulan korku ve ilişkinin bozulmasına ya da yitirilmesine yönelik kaygı yer almaktadır. Aynı...
 9. Y

  Obsesif Kompulsif Bozukluk

  Obsesif Kompulsif Bozukluk, insanların sürekli tekrar eden takıntılı davranış ve düşüncelere sahip olmasından kaynaklıdır. Ruhun kanseri olarak nitelendirilen obsesif kompulsif bozukluğu psikolog yardımıyla çeşitli terapilerle geçebilmektedir. Lakin, tabii ki ne kadar süre içerisinde geçeceği...
 10. Y

  Bir Ego İşlevi: Gerçeklik Testi

  Gerçeklik testi Sigmund Freud’un psikanalitik teorisi içinde yer alan ve egonun içsel gerçekliği ve dışsal gerçekliği ayırt edebilme yetisini ifade eden bir kavramdır. Bir başka deyişle, gerçeklik testi bir durum ya da olayın gerçekte ne olduğu ve neyi içerdiği ile kişinin ümit ettiği...
 11. Y

  İşsizliğin Psikolojik Etkisi

  İşsizlik ekonomik boyutu olduğu kadar psikolojik de birçok olumsuz durumu içinde barındıran, kişileri olumsuz etkileyen bir etmendir. İşsizliğe bağlı ortaya çıkan stres durumu sadece bireyi etkilemekle kalmıyor çevresindeki kişileri de olumsuz olarak etkilemektedir. Evli olan bir erkeğin işsiz...
 12. Y

  Siber Zorbalık

  Siber yani sanal zorbalık; iletişim araçları vasıtasıyla kişilere zarar vermek için yazı, resim, ses ya da görüntü gibi içerikleri kasti olarak paylaşma amacıyla yapılan eylemdir. Bir davranışın siber zorbalık olması için iki önemli unsur bulunmaktadır. Öncelikle kişinin zarar verme bilincinde...
 13. Y

  Dünden Bugüne Değişen Yüzler Değişmeyen Arketipler

  Psişe’ye kısa bir giriş Günümüzde zihin olarak adlandırdığımız yapıyı Jung (aktaran Geçtan, 2012) kişiliğin bütününü oluşturan psişe kavramı ile açıklamıştır. Psişe; bilinç, kişisel bilinçdışı ve toplumsal bilinçdışı sistemlerinden oluşur. Bu sistemler birbirinden farklı olmakla beraber...
 14. Y

  OKB Nedir?

  Takıntı hastalığı olarak da bilinen obsesif kompulsif bozukluk, kişinin istemsiz bir şekilde tekrarladığı duygu, düşünce, ve davranışları yapmak zorunda hissettiği bir kaygı bozukluğudur. Genellikle erken yetişkinlik döneminde başlayan ve günlük yaşamı zorlaştıran bu bozukluk, kişinin aile...
 15. Y

  Aşk

  Aşk bütün toplumlarda, her kültürde ve tüm zamanlarda var olmuştur ve hemen hemen her insanın yaşamının bir döneminde en az bir kez yaşadığı evrensel bir duygusal durumdur. Aşk yalın bir duygudan öte görkemli bir şeydir. Yakınlık, bağlanma, güven, saygı ve sevgi gibi duyguları beraberinde...
 16. Y

  Rinoplasti ve Revizyon Rinoplasti Nedir?, Kimlere Uygulanır?

  İnsan yüzündeki en dikkat çekici organlardan biri olan burundaki yapısal bozukluklar, kişinin sosyal ve psikolojik açıdan olumsuz etkilenmesinin yanı sıra önemli sağlık sorunlarına da yol açabilir. Bu yönüyle değerlendirildiğinde rinoplasti, sağlık ve estetik açıdan uygulanan bir operasyondur...
 17. Y

  Terapi Süreci

  Terapi Nedir? Ne Zaman İhtiyaç Duyulur? Terapi süreci emek isteyen bir süreçtir. Terapi süreci kişinin kendisine verebileceği belki de en kıymetli hediyedir. Terapinin başlamasıyla kişinin kendisinin keşfetmesi de başlar. Tıpkı bir yolculuğa çıkmak gibi. Çoğu kişi kendisini tanıdığını...
 18. Y

  Depresyon

  Çökkünlük anlamına gelen bu kelime; ruhsal olarak kişinin çökkünlük yaşaması ve üzüntü, umutsuzluk, karamsarlık, isteksizlik, gibi yakınmalar göstermesiyle meydana gelir. Depresyon bazı durumlarda hüzün veya kayıp duygularının tarifinde de kullanılır. Bahsettiğimiz bu duyguları hepimiz...
 19. Y

  Psikolog Nedir?

  Psikolog insan davranışlarını ve insanın zihinsel süreçlerini bilimsel olarak araştıran ruh sağlığı uzmanıdır. Yani psikolog, ruh sağlığı sorunları ve insan davranışlarının tedavisinde uzmanlaşan kişilere denir. Psikolog desteği neden önemlidir? Yaşamın olduğu her yerde haz ve mutluluk...
 20. Y

  Obsesif Kompulsif Bozukluk

  Obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz durum bir çeşit kaygı bozukluğudur. Takıntı (obsesyon) aniden zihne uygunsuz olan gelen, sıkıntı verici, tekrar eden, kişinin kontrolü dışında olan düşünce, hayal, imge iken zorlantı (kompulsiyon) ise obsesyonlara bağlı olarak gelişen anksiyeteyi azaltmak...
 21. Y

  Sorumluluk (Önce Kendime Karşı)

  Sorumluluk deyince çoğu insanın aklına bir başkasına karşı duyulan görevler gelir. Fakat insanoğlunun ilk ve en önemli sorumluluğu olan “kişinin iyi yaşama sorumluluğu” akla gelenlerden olmaz. “Önce ben sonra başkası” kişinin kendisine karşı olan sorumluluklarını fark etmesi için motto...
 22. Y

  Yaygın İletişim Hatalarının İlişkimizdeki Rolü

  Kendinizin haklı, karşınızdakinin haksız olduğu konusunda ısrar edersiniz, sorunun bütün suçunun karşı tarafta olduğunu ima edersiniz, tartışırsınız ve hiçbir kusur ya da hatayı kabul etmezsiniz, karşıdaki kişinin zorbalığı karşısında kurban olmuş bir masum olduğunuzu iddia edersiniz, karşıdaki...
 23. Y

  Beden İmajımızın Hayatımıza Yansımaları

  Bireyin kendi vücuduyla ilgili oluşturduğu şemalar, duygu, düşünce ve algılar bu imajın oluşmasında etkin bir rol oynamaktadırlar. Bunların beraberinde beden ölçüleri ve kilosuna müdahale etmek için yaptığı fiziksel egzersizler ve diyetlerde kişinin beden imajının oluşumuna katkıda...
 24. Y

  Travma Nedir?

  Travma; Çoğunlukla beklenmedik bir şekilde aniden gelişen, kişinin başa çıkma mekanizmalarını zorlayan, çaresiz bırakan, dehşet, korku, kaygı, panik yaratan, yaşamdaki uyumu etkileyen, kişinin anlamlandırma süreçlerini, olağan davranış sistemini altüst eden olaylardır. Travmatik olaylar...
 25. Y

  Sosyalleşmeyi Öğrenmek ve Temas Kurmak

  Çocuğun gelişimi boyunca anne ve babanın etkisinin giderek azalıp yerine arkadaş ve toplum etkisi gelmektedir. Çocuk toplumsal hayatta yer almak için ebeveyniyle arasına mesafe koymaktadır. Okul çağında olan bir çocuk kendisini çevreye alıştırmaya ve çevreyle bütünleşmeye hazırlar. Mantıksal...
 26. Y

  Travma Sonrası Stres Bozukluğu

  Travma sonrası stres bozukluğu kişinin hayatını sekteye uğratan, vücut bütünlüğünü ve benliğini tehdit eden kaza, doğal afet, şiddet, cinsel istismar, intihar, evlat kaybı gibi travmatik bir olay sonucu oluşan psikolojik bir rahatsızlıktır. Travmatik durumlar karşısında verilen tepkiler...
 27. Y

  Depresyon

  Hemen Hemen Çoğu Kişiden Duyduğumuz “Depresyona Girdim.”. “Depresyondayım”, “Bu Aralar Aşırı Depresifim.” Kelime ve Cümleleri Gerçeği Yansıtıyor mu? Depresyon Herkesin Kendini Kötü Hissettiğinde Sahip Olabileceği Bir Durum Mu? Peki Gerçek Anlamda ki “DEPRESYON” Ne Demek? Bir duygu durum...
 28. makaleci

  Hayata yeniden başlamak!

  Kişinin rahatça hareket edebilmesi, fizikî olarak kimseye bağlı olmadan yaşabilmesi çok büyük bir talihtir. Şişmanlık yani obezite kişinin bu talihini elinden alan önlenebilir ve değerli bir sorundur. Obezite hayat stili değişiklikleri, beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesiyle...
 29. makaleci

  Zayıflama!!

  Diyetisyen olarak öncelikli amacımız kişinin kilo almasına etken olan öğeyi saptamaktır. Sağlıklı vücutta kilo sorunu olmaz lakin aşağıda ana başlıklar halinde belirttiğim nedenlerden insanlar kilo alabilir. ->Ruhsal Problemler ->Günahlı Beslenme ->Fizyolojik Dertler ->Yaşamsal...
 30. makaleci

  Hipotiroid ve kilo verme

  Hipotiroid, troid bezi hormonunun az çalışması demektir. Yapılan çalışmalar, devletimizde 100 kişinin 30’unda hipotiroid olduğunu gösteriyor. Yerkürede ise bu nispet % 4,6. Hastalık, bayanlarda erkelere orantıyla daha sık görülüyor. Kişilerin kilo vermek için denediği birçok yol vardır...
 31. makaleci

  İdeal kilonuzda mısınız?

  Bir kişinin ideal kilosunda olup olmadığını anlamak için bazı başlıca kriterlere bakmak gereklidir. Biz, bize danışan kişinin ideal kilosunu vücut analizi cihazındaki ölçüm ile tayin ediyoruz. Danışanın kilosu nedir, ideal kilosu ile karşılaştırınca durum nedir? Yağ, kas, su miktarı ve...
 32. makaleci

  Aile İçi Şİddet

  Aile içi şiddet en sık karşılaşılan aile problemlerinden biridir. Fakat sanıldığı gibi şiddet sadece fiziksel açıdan anlam bulmaz. Yine sanıldığı gibi sadece erkeğin kadına uyguladığı bir tepki değildir. Şiddetin pek çok farklı çeşidi vardır. Bunlardan en bilineni olan fiziksel şiddet; dövme...
 33. makaleci

  Sınav Kaygısı ile Baş etme Yolları

  Kaygı, hayatın olağan akışında, bazı stres durumlarında her insanın zaman zaman duyumsadığı temel duygulardan biridir. kimi insanlar kaygıyı korkulacak, hayatı mahvedecek bir öcü olarak görür. Sanılanın aksine kaygı kurtulunması, yok edilmesi gereken bir duygu değildir. Düşük kaygı düzeyi kişiyi...
 34. makaleci

  Kararsızıktan Karar Veremiyorum: Aboulomania

  Endişe, stres, depresyon ile yakından ilişkili olan bu durum kişinin fiziksel ve zihinsel olarak hiç bir sıkıntısı olmamasına rağmen karar vermekte aşırı zorlandığı, en ufak şeylerde bile karar vermekte yaşadığı kararsızlığı gösteren bir durumdur. Kişinin toplumsal uyumunu bozacak derecede...
 35. makaleci

  Kişilik ve Egonun Savunma Mekanizması

  Kişiliğin tanımlanmasında, DSM ve ICD ölçütleri kullanılarak yapılan sınıflandırma daha yaygın ve pratik bir yöntemdir. Boyutsal olarak değerlendirmenin yapıldığı çalışmaların sayıca azlığı nedeni değerlendirme sürecinin zorluğudur. Bu yüzden kişiliğin tarihsel olarak ele almak ve psikanalitik...
 36. makaleci

  Gençlik İğnesi Nedir?

  Fraksiyonel İğneli Radyofrekans teknolojisi Altın İğne olarak bilinmektedir. Bu yöntemde çok sayıda ince iğne ile deride minik delikçikler oluşturulur ve deri altına radyofrekans enerjisi iletilir. Radyofrekans deride kollajen ve elastin yapımını uyarır. Günlük hayatınızı etkilemeyen bu işlem...
 37. makaleci

  Obsesif Kompulsif Bozuklukta Düşünce İçeriği Nasıldır?

  Bu yazı size takıntı rahatsızlığının mekanizması hakkında bilgi vermek üzere hazırlanmıştır. Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) olumsuz, sürekli tekrar eden düşünceler ve bu tekrar eden düşüncelerle ilgili sıkıntıyı azaltmak için zihinsel ve davranışsal tekrarlayıcı uğraşlar olarak tanımlanan...
 38. makaleci

  DSM 5’e göre Beslenme ve Yeme Bozuklukları

  ***DSM 4’te bebekliğe ve çocukluğa ilişkin yeme sorunlarıyla yetişkinliğe ilişkin yeme sorunları birbirinden ayrılmıştı. Ancak DSM 5’te bunlar –ister çocuklukta isterse yetişkinlikte çıksın bunların tanı ve tedavisi benzer biçimde yapılmaktadır gerekçesiyle- birleştirilmiştir. Pika...
 39. makaleci

  Erişkinlerde Anksiyeteye Genel Bakış

  Anksiyete, insanda doğuştan itibaren var olan ve belirli düzeye kadar sağlıklı yaşanması gereken bir duygu durumudur. Asıl amacı, yaşamın sürdürülmesi ve uyum davranışının gelişimini sağlamaktır. Bu duygu sayesinde yeni, bilinmeyen ya da tehlikeli uyaranlardan sakınma, onlarla başa çıkma...
 40. makaleci

  Daha mutlu ve sağlıklı gülüşler için şimdi: gülüş tasarımı

  Gülüş tasarımı, ortodonti ve sanatsal bakışın birlikte kullanılarak bireylere kişisel ve ülkü gülüşü kazandırmak için yapılan pratiklerdir. Estetik diş hekimliğinin günümüzdeki en tanınan meydanı olan Gülüş Tasarımı ile kişinin yüz hatlarına, dudak kalınlığına, cinsiyetine ve ten rengine nazaran...
 41. makaleci

  Estetik diş hekimliği ve amacı

  Estetik diş hekimliğinde diş hekimliğinin birkaç branşı bir araya gelerek pratikler yapılıyor. Burada ana maksat kişinin gülüşünün daha hoş hale, daha düzgün hale getirilmesi yahut dişlerindeki meselelerin çözülmesidir. Dişteki meseleler neler olabilir öncelikle dişin en kolay olarak sarı...
 42. makaleci

  Gülüş tasarımı nasıl yapılır? Gülüş tasarımında nelere dikkat edilir?

  Gülüş tasarımı nasıl yaptırabilirim? Kişilerin özgüveni ve mesutluğunun en temel ögelerinden biri olan gülümseme muhtaçlığı insanlık tarihi boyunca esas gereksinimlerden biridir. Gülümsemek kişinin özgüvenine önemli ek sağladığı üzere muhaberede bulunduğu muhitine de değerli bildiriler...
 43. makaleci

  Gülüş tasarımı( vizajizm)

  Şık ve estetik bir görünüm için yalnızca bizi rahatsız eden sorunu ortadan kaldırmak kâfi olmuyor, kusursuz sonuçlar yaratmak için bütünsel bakış açısı ile birbirine ilişkili tüm noktaları ele almak gerekiyor. Böylelikle kimseye kişisel ve eksiksiz bir görünüm elde etmek mümkün oluyor. İşte bu...
 44. makaleci

  Hipnoz Uygulaması Hakkında Bilgilendirme

  Tanımı: Hipnoz, telkin yoluyla diğer bir kişinin bilinç ve farkındalık, vücut , hisler, duygular, düşünceler, hafıza veya davranışlarında değişiklik elde etmek üzere tasarlanmış veya bu sonucu ortaya çıkaran işlemdir. Geçmişte ve günümüzde birçok tanımı yapılan hipnozun ne olduğundan...
 45. makaleci

  Hipnoz Nedir?

  Geçmişte ve günümüzde birçok tanımı yapılan hipnozun ne olduğundan ziyade ne olmadığından yola çıkacak olursak; Hipnoz kesinlikle bir uyku hali değildir. Hipnoz, olup bitenlerin hatırlanmadığı ve unutulduğu bir süreç değildir. Kişinin kontrolünü kaybettiği, kendinden geçtiği özel bir...
 46. makaleci

  Diş hekimliğinde estetik

  Diş tabipleri yakın devrana kadar devletimizde çürük dişlerin restore edilmesi ve ağrıların giderilmesi için gidilen ve herkesin korktuğu bölgeydi. Diş tabibi ziyareti geçmişte kalan istenilmeyen tecrübelere bağlı olarak ağrı ile birlikte anılır ve daima ertelenirdi. Diş doktoru ziyaretleri...
 47. makaleci

  Konuşma Becerisini Kaybetmiş(afazi) Birey ile İletişim Kurmaya Yardımcı Öneriler

  Konuşmaya başlamadan önce kişinin dikkatinin sizde olduğuna emin olun. Konuşma esnasında arka plan gürültüsünü (TV, radyo, başka kişilerin konuşmaları vb) en aza indirin veya tamamen ortadan kaldırın. Kişi aksini belirtmediği sürece sesinizi yükselterek konuşmayın. Oldukça basit...
 48. makaleci

  Hareketli protezler

  Kısmi yada tüm dişlerin kaybedilmiş olduğu durumlarda , kimseye kişisel hazırlanıp, fonksiyon,konuşma ve estetik muhtaçlığını insana geri kazandıran ,takıp çıkarılabilen restorasyonlardır. Günümüzde artık dişsizlik meselesi implant üstü sabit protezlerle çok daha konforlu bir halde çözülür...
 49. makaleci

  Diş beyazlatma nedir ?

  Diş beyazlatma , kişinin diş renginin , karbamit peroksit yahut hidrojen peroksit üzere bir kadro ajanlarla , dişhekimi denetiminde bir yahut iki ton açılmasıdır. Dişlerin rengini belirleyen en kıymetli doku olan dentin dokusunun oluşumu ana karnında 2. 3 aylık periyotta başlar ve bu devirden...
 50. makaleci

  Estetik diş hekimliğinde yeni gelişen trendler kavramlar

  DİŞ HEKİMLİGİNDE YENİ GELİŞEN KAVRAMLAR TRENDLER(VİZAJİZM) Vizajizm, meali Fransızca visage yani “yüz” sözünden geliyor. Bu kavram birinci olarak 1930’lu yılların başında mimarlar tarafından kullanılan bir formül olarak ortaya çıkmıştır. Prosedürün diş estetiğinde uygulanabileceğini birinci...
 51. makaleci

  Biyorezonans tedavilerinin dermatolojide yeri nedir

  Çağdaş tıbbın girişimsel operasyonlarda, acil durumlarda sağladığı muvaffakiyetlerin diabet, obezite, kanser, alerjiler, depresyon, Alzheimer üzere kronik meselelerde benzeri muvaffakiyete ulaşamaması bütünsel tıbba ilgiyi arttırmaktadır. Bütünsel tıbbın gayesi öncelikle kişinin sıhhatini...
 52. makaleci

  HALLUX VALGUS NEDİR?

  Çoğunlukla ayakta rastlanan ortopedik sorunlardan birisi baş parmağın dışa doğru yönelmesi ayağın iç tarafında çıkıntı ikinci parmağın baş parmağın altına veya üstüne çıkmasıdır. Ortopedide hallux valgus olarak tanımlanan bu durum özellikle kadınlarda çok görülür. Olay sadece kozmotik bir sorun...
 53. makaleci

  Burun Şekil Bozukluğu

  Burun en göz önünde olan organlarımızdan bir tanesidir. Her ırk ve kişinin, belli bir burun şekli vardır. Çoğunlukla travmaya bağlı bazen de yapısal olarak burun şekilde bozukluklar olabilir. Doğallıktan uzak görüntüler kişiyi rahatsız ederse, kişinin ‘burun şeklinin değiştirilmesini’...
 54. makaleci

  Diş Hekimliğinde Hipnoz

  Ülkemizde Diş Hekimi korkusu oldukça yaygındır. Bundan dolayıdır ki Diş Hekimine gitmek sürekli olarak ertelenilen ve kaçınılan bir durumdur. Diş sancısından dolayı uykusuz geçen bir gecenin ardından ya da ağrı dayanılamaz hale geldiğinde, en son çare, kaçacak bir durum kalmadığında...
 55. makaleci

  Cinsiyet Değişim Ameliyatları

  Kişinin ait olduğu genetik yapıdan farklı olarak karşı cins gibi sosyal yaşantısını belirlemesi ve içinde bulunduğu vücuda ait olmadığı hastalarım tarafından en sık söylenen şikayetlerdir. Ben bir Plastik Cerrah olarak bu içsel yapının neden böyle oluştuğu ve niçin bu kişilerin böyle...
 56. makaleci

  Karın Germe Ameliyatı Nedir? Karın Germe Ameliyatı Öncesi ve Sonrası Süreçleri

  Estetik Operasyonlarda Zamanlama Her bayan duruşu ve güzelliği ile bakımlı görünmek ve çevresindekileri etkilemek istemektedir. Sağlık ve teknoloji alanındaki birlikte gelişim ile bunu sağlamak giderek kolaylaşmaktadır. Günümüzde arzu eden herkes estetik uygulamalar sayesinde sağlıklı bir...
 57. makaleci

  Diyette Parmak İzi Yöntemini Uygulayın

  Yazla birlikte herkeste bir zayıflama telaşı, her yerden zayıflama önerileri geliyor, diyet listeleri havalarda uçuşuyor. Diyet yapmak sanıldığı gibi basit olsa keşke ama ne yazık ki değil. Diyetin kişiye özgü olması gerektiğini nedense kimse kabullenmek istemiyor, herkes başkalarından...
 58. makaleci

  Depresyonun Psikoterapisi

  Terapisinde ilk basamak Psikoeğitim depresyon yaygın ve tedavisi olan bir rahatsızlıktır. Kişinin güçsüz veya zayıf olduğu anlamına gelmez. Mutsuzluk, karamsarlık, isteksizlik, iş yapmak istememe, içe kapanma, kimseyle konuşmak istememe, iştahsızlık ( bazen tam tersi aşırı yemek...
 59. makaleci

  Yas

  Yas kişinin sevdiği veya yakın olduğu birisinin ölümü veya kaybı nedeniyle oluşan doğal bir tepkidir. Yas tutmayı yalnızca ölüm ya da boşanma gibi büyük kayıplara bir yanıt gibi düşünme eğilimimiz vardır. Oysa yas herhangi bir yitim ya da ayrılığa verilen psikolojik yanıttır. Yitirilen şey anısı...
 60. makaleci

  Bağımlılık Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

  Alışılmış olan herhangi bir ilaç veya maddenin, kişinin hayatını sürdürmesi için psikolojik ve fizyolojik bir ihtiyaç haline gelmesi, alınması için engellenmesi zor bir istek duyması, alınan miktarın ve alınma sıklığının giderek artması, alınmadığı taktirde yoksunluk belirtilerinin ortaya...
 61. makaleci

  Hipnoz

  Hipnoz Nedir? Hipnoz, bakışla, sözle veya bazı yardımcı nesneler kullanılarak telkin ile oluşturulan özel bir bilinç halidir. Bir başka deyişle kişinin gönüllü isteği ve katılımıyla gerçekleştirilen bir trans halidir. Bu trans sırasında, kişi çevreden gelen tüm (ses, ışık, koku vb.)...
 62. makaleci

  Sinir Krizi Nedir?

  Sinir krizi kişinin aşırı öfkelenmesi ya da üzülmesi sonrasında ortaya çıkan ortalama 15-20 dakika süren bazen 1 saate kadar uzayabilen bir durumdur. Bu sırada kişide aşırı öfke belirtileri, ağlama, bağırma, kendine ve çevreye zarar verme davranışları görülebilir. Bazen bu durumu ani gelişen bir...
 63. makaleci

  Obsesif Kompulsif Bozukluk

  OKB, kişinin zihnine bir anda gelen zorlayıcı takıntılı düşünce, imge ve fikirlerin olduğu sonrasında bu sıkıntılı düşünce ve imgeleri yok etmek için ortaya çıkan kompulsiyon adı verilen yineleyici eylem ve düşüncelerden oluşur. Obsesif kompulsif bozukluk nadir bir hastalık sanılmasına rağmen...
 64. makaleci

  EMDR

  EMDR EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing yani Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme olarak adlandırılan bir psikoterapi yöntemidir. EMDR yönteminde amaç, kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen ‘Beceriksizim, kimseye güvenemem, duygularımı belli edemem...
 65. makaleci

  Depresyon

  Terapide ilk basamak psikoeğitim depresyon yaygın ve tedavisi olan bir rahatsızlıktır. Kişinin güçsüz veya zayıf olduğu anlamına gelmez. Mutsuzluk, karamsarlık, isteksizlik, iş yapmak istememe, içe kapanma, kimseyle konuşmak istememe, iştahsızlık ( bazen tam tersi aşırı yemek yeme), uykusuzluk ...
 66. makaleci

  Obsesif Kompulsif Bozukluk

  Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ilk kez 1838 yılında tanımlanıştır. Yineleyici obsesyonlar ve/veya kompulsiyonların görüldüğü, genellikle süreğen, kimi zaman da dalgalı seyreden, kişinin günlük işlevlerini önemli düzeyde etkileyen bir hastalıktır. Obsesyon, kişinin isteği dışında ısrarlı ve...
 67. makaleci

  Obsesif Kompulsif Bozukluk

  Kişinin mantıksız olduğunu kabul etmesine rağmen inatçı ve tekrar tekrar kişinin aklına gelerek sıkıntı yaratan ve kişi tarafından engellenemeyen düşünceler (obsesyon ), ya da çoğunlukla bu düşüncelerin yarattığı sıkıntıya yönelik ve kişinin bütün çabalarına rağmen engelleyemediği hareket ve...
 68. makaleci

  Şema Terapi nedir?

  Şema kavramı, kişinin kendisini, diğer insanları ve dünyayı anlamlandırdığı, değerlendirdiği zihinsel yapıyı ifade eder. İnsan bu temel zihinsel yapıyı doğduğu andan itibaren oluşturmaya başlar. Şemalar kişinin temel yaşantısı, etrafındaki insanların ona karşı tutumları, kurduğu ilişkiler...
 69. makaleci

  İnternet Bağımlılığı Nedir? İnternet Bağımlılığı Tanı Kriterleri

  Son yıllarda internet kullanımı çok ciddi artış göstermiştir. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte internet bağımlılığı, telefon bağımlılığı ve oyun bağımlılığı gibi kavramların daha da artması beklenmektedir. İnternet bağımlılığı kavramı tüm bağımlılıklarda olduğu gibi giderek...
 70. makaleci

  SOSYAL MEDYA KAYGI ve DEPRESYONA YOL AÇIYOR

  Sık sık telefona bakma ihtiyacı duyuyor, sürekli ne paylaşım yapacağım diye düşünüyor ve internet olmadığında kaygılanıyorsanız dikkat! Sosyal Medyanın uzun zaman önce hayatlarımıza girmesiyle birlikte kişilerin “kendilik algıları” (bireyin ruhsal ve bedensel açıdan kendisini nasıl algıladığı)...
 71. makaleci

  KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ DEPRESYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

  Paranoyak, Narsist, Borderline, Histrionik… Sizin kişilik özelliğiniz hangisi? Çevremizde gördüğümüz ya da kendimizde var olan bu kişilik özellikleri depresyon riskini artırıyor.Psikiyatrist Dr. Uğur Hatıloğlu, kişilik özelliklerinden en yaygın olanları ve bu kişilerin depresyona yatkın...
 72. makaleci

  Yetişkinlerde Yas Danışmanlığı

                                                Yetişkinlerde Yas Danışmanlığı Yas Tutmak Bir Hastalık mıdır? Bağ kurulan kişinin kaybının arkasından farklı derecelerde de olsa yas tuttuğu hakkında kanıtlar vardır. Yasın yansıtılma süreci kişinin içinde bulunduğu sosyal-kültürel ortama...
 73. makaleci

  SOSYAL FOBİ ..

  Fobi, normalde korkulmayacak durum ya da nesneden korkmaktır. Aslında korkunun hayata uyum sağlayıcı işlevi vardır. Korkumuz, stresimiz olmasa tüm tehlikelere karşı adeta savunmasız oluruz. Aynı zamanda eğer bu duyguları yaşamasak herhangi bir iş ya da hedef konusunda motive olamayız...
 74. makaleci

  YAS ÇEŞİTLERİ VE TERAPİLERİ

  Yas Çeşitleri Kayıplar, yaşamın doğal bir parçasıdır. Birey kaybın ardından biyopsikososyal bir değişim içine girer ve bu değişim Freud (1917) tarafından yas olarak tanımlanmıştır. Yas, kayıp yaşantısına verilen yeniden yapılanma tepkisi olarak tarif edilebilir. Bu tepkiyle, bireyin...
 75. makaleci

  ERKEKTE CİNSEL YAŞAM VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI

  Cinsel sorunlar cinsel aktivite aşamalarından herhangi birinde görülebilir. Cinsel birleşmeyi acı verici ya da rahatsız edici buluyorsanız, partneriniz sabırlı ve sevgi dolu olduğu halde cinsel olarak uyarılmıyorsanız ya da orgazm olamıyorsanız, bir cinsel işlev bozukluğunuz olabilir...
 76. makaleci

  Stockholm sendromu nedir? Stockholm sendromu belirtileri nelerdir? İlk ne zaman ortaya çıktı?

  Son devirlerde Müge Anlı'nın programında meydana gelen Palu ailesinden sonra ortaya atılan "stockholm sendromunun" ne olduğunu biliyor musunuz? Serilere de husus olan ve kişinin ruhsal istikrarını bozan bu sendrom hakkında bilinmeyenleri sizler için araştırdık. Evet Stockholm sendromu nedir...
 77. makaleci

  Instagram hikayeleri nasıl indirilir?

  Instagram yerküre çapında kullanılan en tanınan çevre mecraların başında geliyor. En son açıklanan olgulara nazaran devletimizde 34 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Bu donelere nazaran yerkürede Instagram'da en ziyade kayıtlı kullanıcıya sahip memleketler arasında 6. sırada...
 78. makaleci

  Empati Nedir?

  Empati günlük hayatımızda da insan ilişkileri ile ilgili son zamanlarda çok duyduğumuz bir terimdir. Empatinin TDK sözlük anlamı kişinin kendisini başka bir bilincin yerine koyarak söz konusu bilincin duygularını, isteklerini ve düşüncelerini, denemeksizin anlayabilme becerisidir...
 79. makaleci

  DEPRESYON: GÜNEŞİ OLMAYAN ÜLKE

  Hepimiz birçok hengam kendimizle ve dış yerküreyle ilgili aksilikleri ya görmezden geliriz ya da çok ziyade dikkate almamaya çalışırız. Neşemizi kaçıracak, moralimizi bozacak çeşitten vakalar, yaşantılar, bireyler ya da mütalaalardan kaçınma davranışı içinde oluruz. Daha çok kendimizle ilgili...
 80. makaleci

  MORBİT OBEZİTE

  Obezitenin yerkürede süratle yaygınlaşması ve bunu önleyebilmek ismine şişmanlık ameliyatlarının memleketimizde Sıhhat Bakanlığı’nca sigorta kapsamına alınması; morbit obezite ve ona bağlı rahatsızlıkların çağımızın en değerli dertlerinden olduğuna dair kâfi bir kanıttır. Diyet ve Uğraşların...
 81. makaleci

  BU CİNSEL SORUNLARI YAŞIYORSANIZ HİPNOZ’UN BİR KATSI OLABİLİR

  ORGAZM OLAMAMA Zihinde başlayan sıkıntılar zihinden çözümlenmelidir. Orgazm olmaya direnen bir zihin bunu alışkanlık haline getirerek aslında orgazm olamamayı öğrenmiştir. Gerek kişinin kendini tanıması gerekse partnerinden beklentilerini karşılayamaması bu sorunu kronikleştirmiş...
 82. makaleci

  Anksiyete Bozukluğu ve İşlevsiz Baş Etme Stratejileri

  Anksiyete bozukluğu, günlük yaşamda stres algısına karşı aşırı duyarlılık, stresi tolere etmede güçlük, tehlike şiddetini olduğundan fazla hissetme, ani ya da aşırı reaksiyon verme ve bunun sonucunda stresle baş edebilmek için sıklıkla işlevsel olmayan savunma mekanizmalarına başvurup geçici bir...
 83. makaleci

  Pazartesi sendromuna son vermenin yolları

  Pazartesi sendromunda algı yönetimi… Özellikle okul ve iş hayatındaki çoğu kişinin kabusudur pazartesi sendromu. Bu durum bazı baş etme yöntemleriyle atlatılabilecek bir durum mu, yoksa kişinin hayatındaki işlevselliğini olumsuz yönde etkileyebilen ve ciddi müdahale gerektiren bir durum mu...
 84. makaleci

  Sınav Kaygısı

  sınav kaygısı: Bireyin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj, sınav sonrası duruma ilişkin atıflar ve sınav sonrası elde edilecek kazanımlara verilen önem sonucunda öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmaması ve başarının düşmesine...
 85. makaleci

  OYUN OYNAMAK BAĞIMLILIĞA DÖNÜŞEBİLİR Mİ?

  Son yıllarda bilgisayar ve internetin evlerimize girebilecek kadar ucuz ve ulaşılabilir boyutlara gelmesiyle birlikte bir takım problemler gündeme gelmeye başladı. Bu sorunlardan en popüler olanı ise online oyun bağımlılığı… Her yaşta risk faktörü bulunan bu bağımlılığın en yüksek risk grubu...
 86. makaleci

  Tükenmişlik Sendromu

  Son zamanlarda  gündeme gelen bir konu, Tükenmişlik sendromu. Rekabetçi günümüz toplumunda iş saatlerinin çok fazla, iş tatmininin düşük olması, kişilerin iş tanımlarının net olmaması, bir kişinin birden çok kişinin işini yapması ve benzeri bir çok olumsuz durumla karşılaşmaktayız. Asıl...
 87. makaleci

  Depresyon

  Depresyon terimi gündelik hayatımızda çok sık kullandığımız bir kelime haline gelmiştir. Günlük hayatta her üzgün, sıkkın ve duygusal olarak düşük hissettiğimizde bu kelimeye sarılırız, ancak depresyon terimi ruhsal sağlık alanında ciddi bir duygu durum bozukluğudur. Dünya Sağlık...
 88. makaleci

  Psikolojik açlık mı? Fizyolojik açlık mı?

  İnsanda Psikolojik açlık ve fizyolojik açlık vardır. Fizyolojik açlık, yaşamımızı devam ettirebilmemiz için gerekli olan miktarda giderilmesi gereken, giderilmediğinde, göz kararması, kan şekerinin düşmesi, karın gurultusu, titreme vs.. gibi belirtilerle kendini belli eden ve besin...
 89. makaleci

  Pazartesi Sendromuna Son Vermenin Yolları

  Pazartesi sendromunda algı yönetimi... Özellikle okul ve iş hayatındaki çoğu kişinin kabusudur pazartesi sendromu. Bu durum bazı baş etme yöntemleriyle atlatılabilecek bir durum mu, yoksa kişinin hayatındaki işlevselliğini olumsuz yönde etkileyebilen ve ciddi müdahale gerektiren bir durum mu...
 90. makaleci

  PANİK ATAK ve PANİK BOZUKLUĞU

  Panik atak, günümüz şartlarındaki stres seviyesinin artmasından dolayı hemen hemen herkesin hayatında bir kez geçirdiği bir atak haline geldi. Panik atak, 10 dakika gibi kısa bir zaman diliminde şiddetinin en üst düzeye çıktığı ve kişinin “öleceğini” zannettiği psikolojik bir ataktır...
 91. makaleci

  Psikoterapi

  Psikoterapi; bu konuda gereken eğitimi almış bir psikolog/psikiyatr ile “psikiyatrik hastalık/psikolojik temelli” sorunlarının çözümü için kendisine başvuran danışan, hasta, çift, aile ve gruplar arasında gerçekleşen “tedavi amaçlı işbirliği-iletişim” sürecidir. Psikoterapide “belirli bir teori...
 92. makaleci

  Sıkça Sorulan Sorular Psikolog Akıl Verir Mi?

  Akıl vermez; danışanı, kendi doğrularına göre yönlendirmez (örneğin; “işinizi değiştirmelisiniz”, “eşinizden ayrılmalısınız”, “bir süre aramayın, bırakın o sizi arasın” gibi yönlendirmelerde asla bulunmaz). Psikolog İle Konuştuklarım Gizli Kalır Mı? Danışanın bilgi ve onayı olmadan...
 93. makaleci

  Obsesif Kompulsif Bozukluk

  Takıntı hastalığı olarak da bilinen OKB, tekrarlayan obsesyon ve/veya kompulsiyonlar ile karakterize, genellikle süreklilik gösteren, kişinin günlük yaşamını ve ilişkilerini bozan ruhsal bir hastalıktır. Obsesyon (takınıtı); kişinin isteği dışında ısrarlı ve zorlayıcı bir şekilde aklına...
 94. makaleci

  Çift Terapisine Bakış (Kısım III)

  Bundan önceki son iki yazımın devamı olarak Çift Terapisi konusunu bu yazımda sonlandırmak istiyorum. Öncelikle çift terapisine başlamak için gereklilikleri ve genelde bize başvurulduğu takdirde bunun bir sistem çerçevesinde incelenip, sorumluluğun çiftlerden her ikisine de paylaştırıldığını...
 95. makaleci

  Hipnozda Telkin ve Trans nedir?

  Hipnotik trans, değişik hipnoz teknikleri ile kişinin zihinsel ayrışmasıdır. Buna disosiasyon denir. Hafif, orta ve derin olmak üzere 3 aşamadır. Hipnotik transın derin kısmında hipnotik fenomenler dediğimiz özel bulgular ortaya çıkar.Hipnoz sırasında çevreden gelen uyaranlardan geçici olarak...
 96. makaleci

  Anksiyete Bozukluğunun Perde Arkası

  Kaygı Bozukluğunun Perde Arkası Kaygıyı normal bir duygudan bir psikolojik/psikiyatrik bozukluğa götüren nedenler nelerdir? Aslında bu soru kaygı ile yapılan psikoterapinin en temel çalışma alanıdır ve öyle de olmalıdır. Bu sorunun cevabı herkese göre farklılaşır çünkü herkes kendi...
 97. makaleci

  Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları

  Anksiyete/Kaygı Nedir? En genel anlamda kişinin herhangi bir fiziki, duygusal veya sosyal bir tehdide karşılık olarak verdiği tepkidir. Ankisyete kaygı olarak da adlandırılabilir. Kaygı aslında doğal ve yaşanması gerekli bir reaksiyondur. Çünkü kaygı sayesinde başımıza gelebilecek...
 98. makaleci

  Depresyona Yatkınlık

  Depresyona yatkınlıkta çocukluğun ciddi etkileri ve çocukluk döneminde arzulanıp elde edilemeyen sevgi nesnesi ve bununla ilgili gelgitli öfke-sevgi çatışmaları, sonucunda da yoğun ve içinden çıkılamaz suçluluk belirgindir. Özellikle çocukluk döneminde yaşanan ve çocuğun kendi...
 99. makaleci

  ZEKA TESTLERİ NEDİR ? NE İÇİN KULLANILIR ?

  Eğitim, klinik ve mesleki bir çok alanda kullanılan zaka testleri kişinin akıl yürütme, muhakeme yapma , kavrama gibi zihinsel fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla dizayn edilmiş psikolojik testlerdir.  Bu testlerin amacı kişinin entellektüel potensiyeli hakkında bir fikir elde edilmesini...
 100. makaleci

  TAKINTI HASTALIĞI

  Takıntı hastalığı olarak da bilinen OKB, tekrarlayan obsesyon ve/veya kompulsiyonlar ile karakterize, genellikle süreklilik gösteren, kişinin günlük yaşamını ve ilişkilerini bozan ruhsal bir hastalıktır. Obsesyon (takınıtı); kişinin isteği dışında ısrarlı ve zorlayıcı bir şekilde...
 101. makaleci

  BİREYSEL TERAPİLERE GEREK DUYMA ZAMANI

  Hayatın bazı dönemlerin de zorluklar ve kişinin  başa çıkamadığı mutsuzlukları olabilir.Kişilik problemleri kişinin sorunlarıyla başa çıkma biçiminin  olumsuz ve yetersiz kalmasına neden olabilir.  Kişilik oluşumu hayatın ilk çocukluk dönemlerinde şekillenmesine karşın, zorlantılı...
 102. makaleci

  BİREYSEL TERAPİLERE GEREK DUYMA ZAMANI

  Hayatın bazı dönemlerin de zorluklar ve kişinin başa çıkamadığı mutsuzlukları olabilir.Kişilik problemleri kişinin sorunlarıyla başa çıkma biçiminin olumsuz ve yetersiz kalmasına neden olabilir.  Kişilik oluşumu hayatın ilk çocukluk dönemlerinde şekillenmesine karşın, zorlantılı yaşantıların...
 103. makaleci

  Ölüm, Terör ve Travma ..

  1-Şu anda insanları en çok korkutan ve tedirgin eden nedir? Aslında bizi en çok korkutan sürekli inkar ettiğimiz ancak hayatın bir gerçeği olan ölümdür. Doğumumuzdan ölümümüze kadar bu gerçekliği inkar ederek gündelik hayatın ritmine kendimizi kaptırırız. Bu noktada sanki ölmeyecekmiş...
 104. makaleci

  KLİNİK DEPRESYON NEDİR?

  "Depresyon neye benzer?" diye fısıldadı. "Boğulmak gibidir. Ancak senin dışında herkesin nefes aldığını görürsün." Gündelik hayatımızda zaman zaman hepimizin kendimizi çaresiz, hiç bir şeyden zevk almayan, mutsuz hissettiğimiz zamanlar vardır. Özellikle boşanma, işten atılma, ölüm gibi...
 105. makaleci

  Bir İntihar Psikolojisi

  Aslında yazacak o kadar çok konu, gündemde o kadar çok sorun var ki. Fakat bütün hepsini elimin kenarıyla masamdan şöyle bir kenara itip dünyanın evrensel bir bunalımından, öldürücü sendromundan söz etmek istiyorum bu hafta: İNTİHAR! Bir adam okyanus sahilinde yürüyüş yaparken denize telaşla...
 106. makaleci

  Sağlıklı kilo vermenin yolu metabolizmanızın şifresini çözmekten geçiyor

  Sağlıklı, açlık buhranlarına girmeden ülkü vücut hatlarına sahip olarak zayıflamak istiyorsanız metabolizmanıza hangi besinlerin münasebetli olduğunu seçebiliyor, Parmak İzi prosedürüyle sağlıklı bir halde fit kalabiliyorsunuz. Yapılan kan, hormon, kan şekeri, enzimler ve sair parametreler...
 107. makaleci

  HİPNOTERAPİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

  Günümüzde en çok merak edilen psikolojik tedavi yöntemlerinden biri olan hipnoterapi sırasında yapılan hipnoz uygulaması uyku ile kıyaslamak istersek, bunun uykudan daha derin bir uyanıklık hali olduğunu söyleyebiliriz. Hipnoz hali süresince bilinç kaybolmaz, aksine farkındalık yükselir...
 108. makaleci

  DEPRESYON: GÜNEŞİ OLMAYAN ÜLKE

  Hepimiz çoğu zaman kendimizle ve dış dünyayla ilgili olumsuzlukları ya görmezden geliriz ya da çok fazla dikkate almamaya çalışırız. Neşemizi kaçıracak, moralimizi bozacak türden olaylar, yaşantılar, kişiler ya da düşüncelerden kaçınma davranışı içinde oluruz. Daha çok kendimizle ilgili olumlu...
 109. makaleci

  MORBİT OBEZİTE

  Obezitenin dünyada hızla yaygınlaşması ve bunu önleyebilmek adına şişmanlık ameliyatlarının ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nca sigorta kapsamına alınması; morbit obezite ve ona bağlı rahatsızlıkların çağımızın en önemli sorunlarından olduğuna dair yeterli bir kanıttır. Diyet ve Çabaların İşe...
 110. makaleci

  BU CİNSEL SORUNLARI YAŞIYORSANIZ HİPNOZ’UN BİR KATSI OLABİLİR

  ORGAZM OLAMAMA Zihinde başlayan sorunlar zihinden çözümlenmelidir. Orgazm olmaya direnen bir zihin bunu alışkanlık haline getirerek aslında orgazm olamamayı öğrenmiştir. Gerek kişinin kendini tanıması gerekse partnerinden beklentilerini karşılayamaması bu sorunu kronikleştirmiş olabilir...
Üst