psikoterapi

 1. Y

  Bütüncül Psikoterapi

  Psikoterapi dendiğinde oluşan bir algıdan bahsetmek istiyorum önce.Bir divana uzanıp, çocukluğunuza inilen, terapistin size nasihatlar verdiği bir tablo gözünüzde canlanmakta…Ya da sizi neşelendiren sürekli hak veren bir terapist. Peki gerçekte psikoterapi nedir? Gerekli eğitimleri...
 2. Y

  Psikoterapi Nedir, Hangi Durumlarda Başvurmalıyım?

  Psikolojik sorunlarla fiziksel rahatsızlıklar arasında çift yönlü bir ilişki vardır. Kronik stres ve olumsuz hayat şartları; kardiyolojik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, obezite ve sindirim sistemi bozuklukları gibi birçok soruna zemin hazırlamaktadır. Uzun süren çaresizlik ve mutsuzluk...
 3. Y

  Psikoterapi Nedir?

  Bu soruyu okuyan hemen herkesin buna bir yanıtı olduğunu tahmin etmek zor değildir ama cevap verme noktasında birden fazla tanım ortaya atılır. Psikoterapiyi en geniş şekilde şöyle tanımlayabiliriz: psikolojinin ilkelerine dayalı olan, eğitimli bir terapist ile psikolojik bir sorunu, bozukluğu...
 4. Y

  Online Panik Atak Tedavisi

  Sevgili okurlarım, dünyaca zor günler geçirdiğimiz ve normal sağlık hizmetlerinin kısıtlandığı bir dönemden geçerken, sizlere rahatlatıcı bir seçenek olabilecek online destekten bahsetmek istiyorum. Online destek, görüntülü ya da görüntüsüz bir biçimde, whats app ya da Skype kullanarak yapılan...
 5. Y

  Hangi Durumlarda Psikolojik Destek Almalıyız?

  Psikoterapi sözcüğü Eski Yunanca’dan gelmektedir. Ruh, can, nefes anlamında psyche sözcüğü ile iyileştirme, tıbbi tedavi anlamlarına gelen therapia sözcüğünün birleşiminden oluşmuştur. Psikoterapi, terapist ve hasta arasındaki ilişkiyi temel alan bir iyileştirme yöntemidir. Psikoterapi...
 6. Y

  Psikoterapi

  “ İnanın bana her kalbin dünyanın bilmediği kendi gizli acıları vardır ve çoğu zaman bir adama sadece üzgün olduğu halde soğuk deriz ” H.W.Longfellow (1807-1882) Psikoterapi nedir? Psikoterapi, yani konuşma tedavisi, çok geniş anlamda; düşünce, duygu ve davranışları, konuşma ve ilişki...
 7. Y

  Psikoterapi Ne Değildir?

  Psikoterapi her zaman ti’ye alınan, karikatürlerde ve caps’lerde üzerinde sıkça durulan biraz da merak uyandıran bir süreçtir. Genellikle çöz beni, iyileştir beni şeklinde gelinir. Kimi zamanda aman sakın çözme beni, zor kişiyim ben, beni çözemezsin, bugüne kadar kimse beni çözemedi durumuna da...
 8. Y

  Psikoterapi Nedir? Ne Zaman Terapi Desteği Alınmalı?

  Psikoterapi genel olarak psiko (ruh) ve terapi (iyileştirme) terimlerinin bir araya gelmesiyle oluşan yunanca bir kelimedir. Buradan çıkan sonuç doğrultusunda psikoterapiyi ruhsal sıkıntıların onarılması, iyileştirilmesi, bilinçaltında olan çatışmaların bilinç düzeyine getirilmesi ve bunlarla...
 9. Y

  Psikoterapi Nedir ?

  ‘Terapi, konuşma tedavisidir.’-Freud. Psikoterapi ruh sağlığı ile ilgili sorunların, erken yaş deneyimlerin, travmatik deneyimlerin güvenli alanda güvenli kişi ile güvenli bir şekilde keşfedilmesini sağlar, psikoterapist ise bu keşif sürecinde kişiye rehberlik edecek olan kişidir...
 10. makaleci

  Psikoterapi Nedir?

  Psikoterapi bu alanda ayrıca eğitim almış ruh sağlığı uzmanları (Tıp, Sosyal Hizmet, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisans eğitimi almış) tarafından üniversite eğitimlerinin üzerine psikoterapi eğitimi aldıktan sonra uygulayabildikleri psikolojik sorunların ilaçsız...
 11. makaleci

  İlişkisel Terapi Bağlamında İyileşme Süreci

  Son yıllarda yapılan araştırmaların ortaya koyduğu en çarpıcı bulgulardan birinin de terapi sürecinde terapistle kurulan ilişkinin çok ciddi oranda iyileşmeye katkıda bulunmasıdır. Biraz daha açacak olursak ilişki bağlamında kişinin kendini yeniden tanıması, tanımlandırması ve yapılandırması söz...
 12. makaleci

  Çocuk ve Ergen Terapisi Nedir?

  Çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanan sosyal problemler, öğrenme güçlükleri, aile içi çatışmalar ailelerin çocuk ergen psikolojisi alanında uzman bir psikoterapiste başvurmalarının başlıca nedenleri arasındadır. Çocuk Ergen psikoterapisinde ilk değerlendirme aşamasında nasıl bir...
 13. makaleci

  Panik Atak Tedavisi

  En basit haliyle sıkıntının ataklar halinde gelmesi olarak tanımlanabilen panik atak, genelde korku ya da fiziksel belirtilerle ortaya çıkar. Aniden nefes alamama, çarpıntı, sanki düşecekmiş hissi, tuhaf bir yabancılaşma, çıldırma ya da ölüm korkusu belirtilerin en sık gözlemlenenlerindendir...
 14. makaleci

  Çocuklarda Yeme Bozukluklarının Tedavisi

  Her iki hastalığın tedavisi için de, temel bir tedavi yaklaşımı henüz benimsenmemiştir. Bireysel psikoterapi teknikleri, aile terapisi grup psikoterapisi ve farmakolojik tedavinin etkinliği tartışılmaktadır. Genelde benimsenen birçok tedavi yaklaşımından aynı anda, işbirliği ve ortak çalışma...
 15. makaleci

  Psikoterapi Desteği Ne Anlama Gelmektedir

  Psikoterapist , psişik nedenleri olan bozukluklar konusunda uzmanlaşan kişidir. Çoğunlukla bu bozukluklar blinçdışı çatışmalara ve deneyimlere dayanmaktadır.Psikoterapi size, yaşadığınız zorluklar ya da sıkıntılarla ilgili içgörü kazandırmayı, düşünce ve davranışlarınızda değişiklikler meydana...
 16. makaleci

  Bireysel Terapi Nedir?

  Bireysel terapi danışanın psikoterapistiyle birebir olarak çalışmasıdır. Amaç kişinin, kendisini somatik tepkiler, davranışlar, inanışlar, ilişki problemleri veya duygular olarak gösteren iç sancılarını hafifletmeye yöneliktir. Bireysel terapinin amaçları Bireysel terapide amacı...
 17. makaleci

  Çocuk Ve Ergen Terapisi

  Çocuk ve Ergen Terapisi Nedir? Çocuk ve ergen psikoterapisi, çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanan duygusal ve davranışsal sorunların psikoterapi yöntemi ile yapılandırılmış, bilimsel olarak çocuk ve ergen psikoterapi ile çözümleme sürecidir. Çocuk ve ergenlik dönemi bir çok sorunun...
 18. makaleci

  Bayley III Gelişimsel Tarama Ölçeği

  1-42 ay arası bebek ve küçük çocukların gelişimini takip amacıyla kullanılan bir ölçektir. Bir zeka testi değildir. Zihinsel, alıcı dil, ifade edici dil, ince motor ve kaba motor olarak beş gelişim alanını içermektedir. Sosyal gelişimi takip amaçlı kullanılan sosyal adaptif ölçeği de...
 19. makaleci

  Bayley III Gelişimsel Tarama Ölçeği

  Bayley III Gelişimsel Tarama Ölçeği 1-42 ay arası bebek ve küçük çocukların gelişimini takip amacıyla kullanılan bir ölçektir. Bir zeka testi değildir. Zihinsel, alıcı dil, ifade edici dil, ince motor ve kaba motor olarak beş gelişim alanını içermektedir. Sosyal gelişimi takip amaçlı...
 20. makaleci

  Akupunktur ile Depresyon Tedavisi

  Akupunktur tedavisinin fayda sağladığı hastalık ve rahatsızlıklar arasında en önemlilerinden biri akupunktur ile depresyon tedavisi hiç şüphesiz. Depresyon, tedavi edilmesi zor hastalıklardan biridir. Tedavi süreci başarılı olsa dahi tekrarlama olasılığı yüksek bir psikolojik hastalıktır. Tedavi...
 21. makaleci

  Yaygın Kaygı (Anksiyete) Bozukluğu

  Kaygı bozukluğu nedir? Kaygı bütün canlıların sahip olduğu bir duygudur. Günlük yaşamın bir parçasıdır. Hepimiz günlük yaşantımızda gerektiğinde bir ölçüde kaygı duymaktayız. Normalde bu kaygı hafif ve baş edilebilirdir. Kaygı düzeyi baş edilemez ölçüde olduğunda sosyal yaşantımızı etkiler...
 22. makaleci

  Panik Atak

  Bu konu en sık soru aldığımız konuların başında gelmektedir. Bu soruya cevap vermeye çalışayım; Panik atak aslında bir sonuçtur ya da savunmadır. Yani, sürekli olarak sürüklendiğiniz olumsuz koşullar ve düşünceleriniz varsa, kişilik yapınız değişen koşullarda esneyemiyorsa, başkalarına...
 23. makaleci

  Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi

  Stres hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası ve belirli bir dozda olduğunda bizim daha uyanık ve hayatın getirdiklerine hazır olmamızı sağlayan itici bir güç. Bazen de dozu aştığında mücadele ederek üstesinden gelmemiz gereken bir yükseltici. Bu uyanıklık ve yükselme kaynağı çoğu kez kontrolümüz...
 24. makaleci

  Panik Atakta Kötü Senaryolar

  Panik atağı bir hastalık olarak tanımlayıp, sınıflayıp; hiçbir psikoterapi ya da destek sağlamadan tedavi etmeye çalışmak bataklığı kurutmadan sinekle mücadele etmeye benzetilebilir. Evet fiziksel belirtiler bir miktar yatışır ancak panik atağı tetikleyen bataklık hep oradadır. Bataklık...
 25. makaleci

  Psikiyatrist mi Psikolog mu ?

  İnsanların birçoğu yaşamlarının bir bölümünde olumsuz bazı yaşam olayları olsun ya da olmasın bir takım sorunlar yaşayabilir. Hayatta mutlu olduğumuz zamanlar olduğu gibi mutsuz hissettiğimiz, işin içinden çıkamadığımızı düşündüğümüz durumlar yaşayabilir ve psikolojik destek almayı...
 26. makaleci

  Psikoterapi Nedir?

  Dış ve iç etkenlere bağlı olarak fiziksel sağlığın zaman zaman bozulduğu gibi çok daha karmaşık ve soyut bir yapı olan ruhsal sağlığının da sekteye uğrayıp destek ve tedaviye ihtiyaç duyması son derece doğal bir durumdur. Kişinin bozulan ruh sağlığının tekrar sağlıklı duruma getirilmesi amacıyla...
 27. makaleci

  Psikodinamik Psikoterapi

  Bu terapi türü psikodinamik kurama dayanır. Bu kurama göre hastanın sorunları ve belirtileri bilinçdışı süreçlerle ilişkilidir ve hastalık belirtileri sembolik anlama sahiptir. Örneğin obsesifkompulsif bozukluğa sahip olan, çok sık ellerini yıkayan bir hastanın -bilinçdışı olarak-...
 28. makaleci

  Destekleyici Psikoterapi

  Destekleyici psikoterapi, psikiyatrik tanısal değerlendirmeyi gerektiren, terapistin girişimlerinin planlı ve özgül bir hedefi başarmaya yönelik olarak tasarlandığı bir psikoterapidir. Psikodinamik temellere dayalıdır. Ancak bu terapi türünü kullanan psikoterapist hastanın ihtiyaçlarını...
 29. makaleci

  Psikoterapi nedir?

  Psikoterapi sözlük anlamı olarak “ruhsal tedavi” anlamına gelir ancak pratik ya da gündelik hayatta “konuşarak ya da ilaçsız tedavi” anlamında yaygın olarak kullanılmaktadır. Tarihi binlerce yıla dayanmasına rağmen son yüzyılda, yaşamın hızı, insanların “çabuk ve pratik tüketim tarzları” ve ilaç...
 30. makaleci

  Panik Bozukluk

  Panik bozukluk, tekrarlayan panik ataklar (bakınız; merak ettikleriniz => panik atak) ile seyirli bir hastalıktır. Panik bozukluğun yaşam boyu yaygınlığı %4-5, sadece panik atağının sıklığı %22 gibi yüksek bir orandır. Kadınlarda erkeklere göre 2 ila 4 kat daha fazla görülür. Hastalığın...
 31. makaleci

  Depresif Bozukluk

  Depresyon (çökkünlük) insanın duygudurum hallerinden biridir (bakınız; merak ettikleriniz=;depresyon). Belirli bir dereceye kadar normal kabul edilebilecek bu ruh hali, süresi uzadıkça ve şiddeti arttıkça bir hastalık haline gelir. Ne zamandır olduğuna, çökkünlüğün derecesine ve...
 32. makaleci

  Panik bozukluğu nedir? Panik bozukluğun tedavisi nasıl ve kim tarafından yapılır?

  Panik bozukluğu nedir? Panik bozukluğun tedavisi nasıl ve kim tarafından yapılır? Panik bozukluğu nedir? Panik bozukluğun tedavisi nasıl ve kim tarafından yapılır? Panik bozukluğu, yineleyen, en az iki beklenmedik panik atağının olması ve bu ataklardan sonra, en az bir ay...
 33. makaleci

  Psikoterapi

  Psikoterapinin keşfi Psikoterapi, psikolojik sorunların, belirtilerin ve rahatsızlıkların tedavisinde konuşmanın kullanıldığı tedavi yöntemidir. Bu yöntem 19. yüzyılda Freud ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş, yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanmış, üzerinde ciddi bir bilgi birikimi...
 34. makaleci

  Bayley ııı gelişimsel tarama ölçeği

  1-42 ay arası bebek ve küçük evlatların gelişimini takip hedefiyle kullanılan bir ölçektir. Bir zeka testi değildir. Zihinsel,alıcı lisan, söz edici lisan, ince motor ve kaba motor olarak beş gelişim yerini içermektedir. Içtimaî gelişimi takip hedefli kullanılan çevre adaptif ölçeği de...
 35. makaleci

  Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi

  Kısa Müddetli Dinamik Psikoterapi TLDP (Time-Limited Dynamic Psychotherapy) Freud’ la başlayan psikoterapi tarihi, günümüzde tanımlanmış, netleştirilmiş, çerçevesi çizilmiş 400’ e yakın psikoterapi tekniğine ulaşmıştır. Neredeyse sınırsız sayıda psikoterapi formülü olsa da...
 36. makaleci

  PSİKOTERAPİ

  Psikoterapi, bireylerin ruhsal ömürlerinde duygusal ve davranışsal sıkıntılarının tahlilini, ruh  sıhhatlerinin geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin umumi ismidir. Ruhsal bozukluklarından  ötürü bozulan ruhsal dengeyi sağlamak, tasavvur ve his alışverişi kurmak, bireylerin...
 37. makaleci

  Yeme Bozuklukları

  Yeme bozuklukları, yeme davranışının belirgin şekilde normal sınırlar dışına çıktığı bir grup hastalıktır. En bilinen yeme bozukluğu türleri anoreksiyanervoza ve bulimianervozadır. AnoreksiyaNervoza: Anoreksiyanervozadaki temel sorun hastanın beden algısındaki bozukluktur. Yani hasta...
 38. makaleci

  DEPRESYON TEHLİKESİ ARTIYOR!

  DEPRESYON TEHLİKESİ ARTIYOR! Depresyon; son yıllarda daha sık duyduğumuz, bazen bizi bazen de yakınımızı etkileyen birebir tanıklık ettiğimiz en önemli psikolojik hastalıklardan biridir. Depresyon, üzüntü duygusu ile özdeşleşse de üzüntüden farklıdır. Üzüntü hissettiğimiz duygulardan...
 39. makaleci

  Psikoterapi

  Psikoterapi; bu konuda gereken eğitimi almış bir psikolog/psikiyatr ile “psikiyatrik hastalık/psikolojik temelli” sorunlarının çözümü için kendisine başvuran danışan, hasta, çift, aile ve gruplar arasında gerçekleşen “tedavi amaçlı işbirliği-iletişim” sürecidir. Psikoterapide “belirli bir teori...
 40. makaleci

  Bireysel Psikoterapi

  Semptomu, bilinçdışında oluşan çatışmanın örtük ifadesi olarak tanımlayabiliriz. Bireysel psikoterapi talebiyle başvuran danışanla yürütülen çalışma ise, bu örtük ifade içerisinde gizleneni arama yoluyla gerçekleşir. Danışan, yaşadıklarıyla ilgili bağlantılar kurarak aklına gelenleri ifade...
 41. makaleci

  Psikoterapi Nedir ?

  Psikoterapi sürecini bilimsel ve sözlük anlamlarıyla açıklamadan önce bir öykü olarak bakarsak; hayat bir açık denize benzer gemi ise kişinin hayatıdır. Kişi hayat gemisini yürütmekle sorumlu kaptandır. Ne zaman ki fırtına koptu, yolu şaşırdı, girdaplar, başka gemiler çıktı işte o...
 42. makaleci

  DEPRESYON

  Psikiyatri kliniğinde en sık görülen ruhsal hastalıktır. Kişinin günlük yaşamını, sosyal ilişkilerini ve işlevselliğini bozacak düzeyde, sürekli üzüntü ve keder içeren ruhsal çökkünlük halidir. 2010 yılında yapılan bir çalışmaya göre, toplumda depresyon görülme sıklığının % 8-10 arasında...
 43. makaleci

  Psikoterapi size ne kazandırır?

  Psikoterapi, bireyler arasında tartışma uyandıran ve hakkında herkesin bir görüşünün olduğu bir alandır. İnsanların çoğu, psikoterapiye ve psikoterapiste kayıtsız kalamaz. Genelde faydasını görenler, gidip fayda göremeyenler ve gitmeden psikoterapi üzerine görüş bildirenler olarak üçe...
 44. makaleci

  Panik atak tedavisinde; İlaç mı ? Psikoterapi mi? Daha uygundur?

  Sevgili danışanlarım, panik bozukluk ya da halk arasında bilinen adıyla panik atak ülkemizde sık görülen ve tedavisinde neredeyse tamamen ilaç kullanılan bir anksiyete bozukluğudur. Her gün web sitemde en sıklıkla bana ve belki tüm Psikiyatristlere sorulan soruların başında “birçok ilaç...
 45. makaleci

  Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi

  Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi TLDP (Time-Limited Dynamic Psychotherapy) Freud’ la başlayan psikoterapi tarihi, günümüzde tanımlanmış, netleştirilmiş, çerçevesi çizilmiş 400’ e yakın psikoterapi tekniğine ulaşmıştır. Neredeyse sınırsız sayıda psikoterapi yöntemi olsa da esasında...
 46. makaleci

  PSİKOTERAPİ

  Psikoterapi, bireylerin ruhsal yaşamlarında duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh  sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır. Ruhsal bozukluklarından  dolayı bozulan ruhsal dengeyi sağlamak, düşünce ve duygu alışverişi kurmak, bireylerin...
Üst