terapi

 1. Y

  Aile ve Aile Terapisi

  Ailenin tanımı ve işlevi, farklı dönem ve kültürlerde değişiklik göstermekle birlikte aile terapisi kapsamında ele aldığımızda, “aile; bir geçmişi paylaşan, duygusal bağı olan, bireysel aile üyelerinin ve ailenin bütününün ihtiyaçlarını karşılamak için stratejiler planlayan bireylerden oluşmuş...
 2. Y

  Oyun Terapisi

  Çocuğun dili oyundur. Oyun çocuğun cümleleri, oyuncaklar ise kelimeleridir. Oyun, çocukların kendilerini ifade ettiği evrensel bir araçtır. Oyun, somut ve soyut arasındaki köprüdür. Oyun, çocuğun deneyimini organize etme girişimidir. Aynı zamanda onun dünyasının mantığını oluşturur...
 3. Y

  Sosyal Anksiyete Bozukluğu (Sosyal Fobi) Nedir?

  Tarih boyunca insanların sosyal ortamda anksiyete yaşamaları araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Ancak bu tür anksiyeteye verilen adıyla “sosyal anksiyete” tanımı ilk defa, insanların diğerleri tarafından dikkatle izlendiklerini düşündükleri ya da performans sergilemeleri gereken durumlarda...
 4. Y

  Bütüncül Psikoterapi

  Psikoterapi dendiğinde oluşan bir algıdan bahsetmek istiyorum önce.Bir divana uzanıp, çocukluğunuza inilen, terapistin size nasihatlar verdiği bir tablo gözünüzde canlanmakta…Ya da sizi neşelendiren sürekli hak veren bir terapist. Peki gerçekte psikoterapi nedir? Gerekli eğitimleri...
 5. Y

  Interpersonal Terapi (Kişilerarası İlişkiler Terapisi)

  Interpersonal Terapi (Kişilerarası İlişkiler Terapisi) ilk olarak 1970’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri Yale Üniversitesi’nde Myrna Weismann,Gerald Klerman ve Eugene Klerman tarafından psikotik olmayan major depresyonda antidepresanlara kombine olarak kullanılmak üzere geliştirilmiştir...
 6. Y

  Psikoterapi Nedir, Hangi Durumlarda Başvurmalıyım?

  Psikolojik sorunlarla fiziksel rahatsızlıklar arasında çift yönlü bir ilişki vardır. Kronik stres ve olumsuz hayat şartları; kardiyolojik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, obezite ve sindirim sistemi bozuklukları gibi birçok soruna zemin hazırlamaktadır. Uzun süren çaresizlik ve mutsuzluk...
 7. Y

  Online Terapi Yöntemi Nedir?

  İnsanlar olarak sosyal bir dünyada yaşıyoruz. İletişim çağında bu sosyal dünya daha da karmaşık ve hızlı iletişimlerin gerçekleştiği bir hâl alıyor. İlişkilerde bireylerin birbirinden farklı istek ve ihtiyaçları olabiliyor. Çoğu zaman bu isteklerin ardındaki fiziksel veya duygusal nedenleri fark...
 8. Y

  Neden Psikiyatriye Başvurmalıyız?

  Psikiyatri bilimi kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarındaki normal tepkilerden sapmayı tespit ve tedavi etmeye çalışır. Genetik faktörler, çocukluk ve ergenlik dönemi olumsuz ve travmatik yaşantılar, sosyal çevre, kişilik özellikleri, sosyal sorunlar gibi faktörler kişilerin yaşadıkları...
 9. Y

  Psikoterapi Nedir?

  Bu soruyu okuyan hemen herkesin buna bir yanıtı olduğunu tahmin etmek zor değildir ama cevap verme noktasında birden fazla tanım ortaya atılır. Psikoterapiyi en geniş şekilde şöyle tanımlayabiliriz: psikolojinin ilkelerine dayalı olan, eğitimli bir terapist ile psikolojik bir sorunu, bozukluğu...
 10. Y

  Pandemi Günlerinde Online Terapi

  Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle internet kullanımı hayatımızın her noktasına dahil oldu. Artık çoğu ihtiyacımızı web üzerinden gideriyoruz. Pandemi nedeniyle evde kalmak zorunda olduğumuz şu günlerde de, ihtiyaçlarımızı giderirken zorunlu bir şekilde internet kullanıyoruz; aslında bir...
 11. Y

  Sosyal İzolasyonda Online Terapi

  Etkisini her geçen gün artıran koronavirüs nedeniyle evlerde sosyal izolasyon yaşadığımız bu dönemde korku, endişe, sıkıntı ve yalnızlık hissinin yükseldiği bir süreç yaşıyoruz. Bu noktada kliniklere giderek yüz yüze terapinin mümkün olamadığı durumlarda ise online terapiler oldukça önemli bir...
 12. Y

  Danışmanlık Süreleri

  BİREYSEL DANIŞMANLIK NE KADAR SÜRER? Bütün bireysel danışmanlık süreleri kişiye özel olup tek bir görüşme ve fikir edinme sağlanabileceği gibi ortama sayısı 8-12 seanstır.Ortalama 50 dakika sürer ve haftada 1 seans olarak uygulumaya başlanabildiği gibi ,bazı durumlarda daha sık ve daha uzun...
 13. Y

  Hangi Terapiste Güvenebilirim?

  Baş edemediğimiz problemlerle karşılaştığımızda, yoğun olumsuz duygularımız olduğunda (öfke , kaygı , çaresizlik vb.) destek almamız gereken sorunlarımız olduğunu düşündüğümüzde , tek başına üstesinden gelemeyeceğimiz hayatın zorluklarıyla karşılaştığımızda aklımıza bir uzmandan yardım almak...
 14. Y

  Online Terapi Nedir?

  Corona (Covid-19) virüsünün salgın haline geldiği şu dönemlerde hepimiz tetikte beklemekteyiz. Kendimiz, ailemiz, sağlığımız, geleceğimiz derken fiziksel sağlığımız kadar ruh sağlığımız da bu süreçten etkilenmekte, ruh sağlığı uzmanlarının daha çok yardımına ihtiyaç duymaktayız. Ancak...
 15. Y

  Psikolojik Sağlamlılık

  Psikolojimizin sağlam olabilmesi için önce taaa en başa dönüp psikoloji nedir? psikolog nedir ? belki bunları anlamalıyız. Psikoloji ruh bilimi demektir. Yunanca psyche (ruh) ve logia(bilim)sözcüklerinden türemiştir. Yani bir bilim dalıdır. Dolayısıyla psikologlar da bilim insanlarıdır...
 16. Y

  Online Terapi Nedir?

  Online Terapi, e-Terapi, e-Danışma, Tele Terapi, Siber Danışma gibi isimlerle de adlandırabileceğimiz Tele Psikiyatrinin tarihi sanılandan çok daha eskidir. Sigmund Freud’un bazı danışanlarının terapisi için mektuplaşmayı kullandığını biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1982 yılında...
 17. Y

  Online Terapi

  Koronavirüs nedeniyle bütün dünya ve ülke olarak zor zamanlardan geçmekle birlikte tüm hayat düzenimiz değişti. Hastalıktan korunmak için uyguladığımız sosyal izolasyon nedeniyle mümkün oldukça evde kalıyor, tüm işlerimizi evden halletmeye çalışıyoruz. Böylelikle insan ilişkileri de bu...
 18. Y

  Çocuklarla EMDR Terapisi

  Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR)’nin, psikoterapide bir yöntem olarak gelişim sürecine baktığımızda; bilişsel, biyolojik, davranışsal ve psikodinamik yaklaşımlar üzerinden filizlenen pek çok psikolojik öğeyi barındırarak geliştiğini görmekteyiz. EMDR tekniğinin...
 19. Y

  Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapisi

  Cinsel işlev bozuklukları, kişide cinsel yaşamı etkileyen, cinsel evrelerin herhangi birinde ortaya çıkan sorunu tanımlar. Bu duruma bozukluk denilebilmesi için kişinin bu durumdan rahatsız olması ve belli bir süre devam ediyor olması gerekmektedir. Çiftler arasında uyumsuzluğa, geçimsizliğe...
 20. Y

  Psikoterapi Nedir? Ne Zaman Terapi Desteği Alınmalı?

  Psikoterapi genel olarak psiko (ruh) ve terapi (iyileştirme) terimlerinin bir araya gelmesiyle oluşan yunanca bir kelimedir. Buradan çıkan sonuç doğrultusunda psikoterapiyi ruhsal sıkıntıların onarılması, iyileştirilmesi, bilinçaltında olan çatışmaların bilinç düzeyine getirilmesi ve bunlarla...
 21. Y

  Otizm

  Otizm, ilk 3 yaşta görülmeye başlayan, iletişim ve sosyal becerilerinde bozukluk olarak kendini belli eden doğuştan gelen gelişimsel bir bozukluk çeşididir. Yaşam boyu devam eden bir bozukluk olan otizmin kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte genetik...
 22. Y

  Cinsel Terapiye Başvurdum, Şimdi Ne Olacak?

  Cinsel Terapistler olarak biz Psikologlar cinsel terapi sürecine başlamak isteyen danışanlarımız için neler yapıyoruz? Cinsel Terapilerde neler oluyor? Bu sorular ve daha fazlası seansa başvuran danışanlarımızın aklından geçen sadece bir kaç tanesi. Şunu da biliyoruz ki cinsel terapi sürecine...
 23. Y

  Evlilik ve Çift Terapisi Nedir? Ne Yapılır?

  Evlilik ve çift terapileri çiftlerin daha sağlıklı bir iletişim kurmalarında, birbirlerini daha iyi anlamada ve tanımada yardımcı olan önemli bir araçtır. Evliliklerinde belirli konularda çatışma yaşayan veya iletişim kurmada zorluk yaşayan kişiler evlilik terapisine başvurabilirler. Evli...
 24. Y

  Terapi Süreci

  Terapi Nedir? Ne Zaman İhtiyaç Duyulur? Terapi süreci emek isteyen bir süreçtir. Terapi süreci kişinin kendisine verebileceği belki de en kıymetli hediyedir. Terapinin başlamasıyla kişinin kendisinin keşfetmesi de başlar. Tıpkı bir yolculuğa çıkmak gibi. Çoğu kişi kendisini tanıdığını...
 25. Y

  Terapide Ne Çalışıyoruz? Nasıl Çalışıyoruz?

  Nedir bu terapi? Ne işe yarar? Bir sürü soru silsilesiyle başlamaktayız. Terapide tamda böyle bir şey belki de. Terapi odasında olmamızı sağlayan nedenleri sorgulamak, sonrasında keşfetmek var olan cevapları dönüştürmek ve bir süzgeçten geçirip yeni bir anlam yüklemek diyebiliriz. Terapiler...
 26. Y

  Aile Terapisi, Aile Danışmanlığı

  Selamlaşarak başlarız seanslara. Karşımda iki yetişkin insan. Bazen öfkeli, bazen umutsuz, bazen yorgun... Yol bizi nereye götürecek, odadaki üç kişiden hiçbiri bunu bilemez. Terapi odasında bulunma amacını "evliliğimi daha iyi bir noktaya getirmek istiyorum" diye ifade ederler çoğunlukla...
 27. Y

  Aldatma

  Aldatma veya sadakatsizlik çift terapilerinde sık sık başvurulan bir konudur. Aldatma;, çiftlerden birinin başka biriyle cinsel ya da duygusal anlamda beraber olmasıyla açıklanabilir. Fakat bu açıklama kültürden kültüre hatta her çift arasında farklılık göstermektedir. Aldatma, aslında var olan...
 28. Y

  Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Nedir?

  Merhaba ben Psikolog Rumeysa Topgül. Sizden ve danışanlarımdan gelen geri dönüşler üzerine vakit buldukça belli aralıklarla, sizinle bu platformda yazılarımla buluşacağım. Sizlere, çocuklarla çalışırken çok keyif alarak uyguladığım ve benimsediğim öncü bir teknik olan Çocuk Merkezli Oyun...
 29. Y

  Oyun, Terapi ve Çocuklar

  Çocukluk yıllarımızı hayal ettiğimizde her birimiz için oyunun hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu anımsarız. Oyun bir çocuğun en temel ve önemli haklarındandır; çocuklar için oyun adeta bir keşif, yeni şeyler öğrenmesi için araçtır. Oyun çocuğun enerjisini atarak rahatlamasını sağlar...
 30. Y

  Terapiler Ne Kadar Sürer? Ne Kadar Gelmem Gerekecek?

  Danışanlarımdan gelen bir diğer çok sorulan soru… Ve birçok psikoloğunda karşılaştığından emin olduğum o soru. Evet. Danışanın seanslara ne kadar gelmesi gerekecek? Ne kadar sürecek bu seanslar? Hemen bitmez mi? Hemen bir çözüm sunamaz mı? … Üzgünüm ama terapiler hemen bir çözüm sunmaz...
 31. Y

  Aile Danışmanlığı - Aile Terapisinin Amacı

  Aile Danışmanlığı; üyeleri bir aileyi oluşturan bireyler olan bir tür grupla yapılan psikolojik danışmadır. Aile danışmanlığında üyeler ailede yaşanan bir problemi, kendi bakış açılarından ortaya koyarlarken, danışman, üyelerden her birinin; • diğerlerini saygı ile dinlemesine, •...
 32. Y

  Online Terapi Süreci

  Ofise gelemeyen ve terapi hizmeti almak isteyen kişiler için bilgisayar, tablet ya da telefona indirilen uygulamalarla (Skype, Whatsapp) online terapi ile destek oluyorum. Yüz yüze terapide olduğu gibi online terapi ile evden çıkmadan, düzenli bir şekilde psikoterapi süreci günümüz teknolojisi...
 33. Y

  Oyun Terapisi (Filial Terapi) Nedir?

  sosyal, bilişsel ve duygusal becerilerini geliştirdikleri başlıca yoldur. Oyun çocuklar için nefes almak kadar doğaldır. Çocukların evrensel ifade biçimidir ve etkin köken, dil ve diğer kültür farklılıklarını aşabilir. (Drewes, 2006). Oyun çocuğun hayatında öyle bir önemli bir yere...
 34. makaleci

  Yeme bozukluklarını nasıl durdurabilirsiniz?

  Öncelikle hasta şunu kabul etmelidir vesair bağımlılıklardan farklı olarak yeme bozukluklarında kendini yemekten uzak tutma üzere bir tercihte bulunamamaktadır. Bu sebeple kişi yemeklerle kurduğu duygusal kontaktan kurtularak yemeği yalnızca fizyolojik bir muhtaçlık olarak kullanmayı...
 35. makaleci

  Cinsel Terapi Nedir, Cinsel Terapist Kime Denir?

  Psikoloji ya da psikiyatri uzmanlığının üstüne,cinsel terapi alanında özel bir eğitim programını tamamlayan kişiler cinsel terapi yapabilir. Cinsel terapi özel bir uzmanlık alanıdır ve cinsel işlev bozukluklarının tedavisi için bu konuda özel bir eğitim alınmalıdır. Eğitim alınan kurumun neresi...
 36. makaleci

  Dorn method nedir?

  Bel ve boyun ağrılarını geçirmenin görülmemiş bir metodu bulundu.Chiropractic ya da Osteopathy’ye nazaran daha nazikçe ve müşterinin dinamik hareketleri ile yapılan, gerçek bir kendi kendine yardım metodu olarak isimlendireceğimiz Dorn Terapi ile omur ve eklemlerdeki hizalanma, sıralanma...
 37. makaleci

  Yaşlılık bir hastalık mı ve tedavi edilebilir mi?

  Yaşlılık Tedavi Edilebilir Mi? Devletimizde ve tüm yerkürede yaşlı sayısı giderek artıyor. Yerkürede 60 yaş üstü kişi sayısının 800 milyon olduğu varsayım ediliyor ve 2050 yılı itibarıyla bu nispetin % 22' ye çıkması bekleniyor. Türkiye’de ise65 yaş üstü nüfusun 2050 yılında %17,6 olacağı...
 38. makaleci

  Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları

  Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, vücudun fonksiyonel ve mekanik olarak taşıyabileceği yükten daha ziyadesine maruz kalmasına bağlı kemik, kas dokusu, bağlar, tendonlar, eklemler ve sonlarda oluşan hasarları kapsar. Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, umumiyetle meslek hastalıklarıdır...
 39. makaleci

  Donuk omuz sendromu gtos terapi etkisi

  Omuz ağrısı tedavisi, omuzlarda ve sırtta pres hissedilmesi sonucu müdahale isteyen bir durumdur. Vücudumuzun şık bir biçimde dizayn edilmesinin yanı sıra ne kadar da karmaşık olduğu münhasıran tıp meydanında yeterli bilinen bir gerçektir. İçerisinde birçok destekleyici bağ, doku ve sonu...
 40. makaleci

  Kronik ağrıyı ilaçsız durdurmanın 5 yolu

  Kronik ağrınızı ilaç kullanmadan nasıl geçirirsiniz? İlaç tedavisine ek olarak, birçok ilaçsız tedavi tekniği kronik ağrının tedavisinde yardımcı olabilir. Alternatif metotlar: Tabipler işleyişini tam olarak bilmemesine karşın, akupunkturun kronik ağrıyı değerli noktada azalttığı...
 41. makaleci

  Duyu bütünleme terapisi nedir?

  Yerküreyi nasıl algıladığımıza ve nasıl davranacağımıza duyu bütünleme sürecimizin akabinde karar veririz. Duyu bütünleme terapisi 1960 lı yıllardaAmerikalı tabip J.Ayres tarafından, University of Southern California 'da yapılan araştırma ve çalışmaların akabinde tatbike konulmuş, devam...
 42. makaleci

  Serebral palsy rehabilitasyonun planlanması

  Serebral Palsy Rehabilitasyonun Planlanması Rehabilitasyonun planlanması Rehabilitasyon üç yanda planlanır: evladın ayağa kaldırılması, mobilizasyonu ve deformitelerin önlenmesi. Terapi programında fonksiyonel emeller doğrultusunda uygulanacak egzersiz, ortez ve sair aktiviteler saptanır...
 43. makaleci

  Oyun Terapisi, Oyun Terapisti ve Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Nedir?

  ‘’Oyun, somut deneyimler ile soyut düşünceler arasında bir köprüdür.’’ Genel olarak yanlış ve eksik bilinen bir konu olan Oyun terapisinden ve Oyun Terapistinden kısaca bahsedeceğim. Oyun Terapisi dediğimiz şey; çocukla geçirilen bir aktivite, çocuğu eğlendirmek, çocuğa eğitim vermek, çocuğa...
 44. makaleci

  Anksiyete Sorunlarınızla EMDR Terapisi ile Başa Çıkabilirsiniz

  Anksiyete, yani kaygının yükselip psikolojik bir rahatsızlık haline gelmesi, günümüzde oldukça fazla insanın yaşamını olumsuz etkilemektedir. Birçok kişi uzman desteği almak üzere başvurduğunda anksiyete tanısı ile evlerine dönmekteler. Kalp çarpıntısı, nefes darlığı, baş dönmesi, titreme...
 45. makaleci

  Cinsel İşlev Bozuklukları

  Cinsellik varoluşsal bir özelliktir, suç, günah veya ayıp değildir. Sadece doğru yaşta ve toplumsal kabule uygun şekilde yaşanması gerekir. Tüm canlılar gibi insanlarda üremek için çiftleşir ve cinsellikten haz alır. Belli bir yaştan itibaren hem kadınlar hem erkekler gelişimlerine paralel...
 46. makaleci

  Oyun Terapisi

  Çocuklar, travma deneyimlerinin üzerinde yarattığı etkileri bir çok farklı yolla ifade ederler (Pynoos,1996). Çocuklar travmatik olaylara karşı öfke patlamaları, aşırı uyarılma ve aşırı tetikte olma gibi gerileyici tepkiler verebilirler. Bu tepkiler onların kontrolleri dışında gelişir ve dolaylı...
 47. makaleci

  Psikoterapi Nedir?

  Psikoterapi bu alanda ayrıca eğitim almış ruh sağlığı uzmanları (Tıp, Sosyal Hizmet, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisans eğitimi almış) tarafından üniversite eğitimlerinin üzerine psikoterapi eğitimi aldıktan sonra uygulayabildikleri psikolojik sorunların ilaçsız...
 48. makaleci

  Travma ve Yas

  Travma, bireyin yaşamını olumsuz yönde etkileyen, kalıcı etkiler bırakan, kaygılanmasına ve korku duymasına, streslenmesine ve çaresizlik hissetmesine sebep olan bir durumdur. Travmatik olaylar bireyi bilişsel ve duyusal/duyuşsal açıdan etkilemektedir. Yaşanan olayların bu denli yoğun...
 49. makaleci

  Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

  ‘Oyun çocuğun dili, oyuncaklar ise onların kelimeleridir.’ Garry L. Landreth’in bu sözünden aslında oyun terapisinin temelini anlamak mümkündür. Çocuklarla iletişim kurabilmenin en hızlı ve etkili yolu, onların en iyi bildiği dil olan oyun aracılığı ile konuşmaktır. Oyun terapisinde de ortak dil...
 50. makaleci

  “Şimdi ve An’da Olmak” Kavramının Geçmiş ve Gelecek ile Bağlantısı ve Bu Kavramın Mutlulukla İlişkisi

  Giriş Hayat devamlı akarken ardı ardına bize bir şeyler sunan bir yapıya sahiptir ve zamanı geri döndürme ya da ileriye götürme şansına sahip olmadığımız için sadece bulunduğumuz zaman diliminde yaşıyoruz. Bu durum; “içinde bulunduğumuz an”ın yani şimdinin önemini daha da artırmaktadır...
 51. makaleci

  Kayropraktik Terapi

  Kayropraksi; kelime anlamı olaral“el ile yapılan uygulama” anlamına gelmektedir. Kayropraksi metoduyla yapılan terapi , vücut genel sağlığının doğal terapilerle ilaçsız bir şekilde iyileştirmeyi amaçlar. Kayropraktik terapinin en önemli amacı hastanın fiziksel - fonksiyonel problemleri ortadan...
 52. makaleci

  Tüp Bebek Tedavisi ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapi

  Bilişsel davranışçı terapi, kişinin güncel sorunlarına odaklanır, süre olarak daha sınırlı ve daha çok sorun çözme hedeflidir. Şimdi ve bugünü yaşar. Bu terapi tekniği sadece güncel sorunları çözmez; aynı zamanda danışanlara, yaşamları süresince kullanabilecekleri özel birtakım beceriler...
 53. makaleci

  Manuel Terapi

  Manuel terapi vücudun tüm kas-iskelet ,omurga ,eklem ve yumuşak doku sorunlarının terapisinde çok uzun süredir kullanılan bir yöntemdir. Manuel terapi dünya da çok fazla kullanılmaktadır ama ülkemizde yeni yeni duyulmaya başlamış bir fizyoterapi yöntemidir. Tamamen kanıtlara dayalı bilimsel...
 54. makaleci

  Çocuk ve Ergen Terapisi Nedir?

  Çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanan sosyal problemler, öğrenme güçlükleri, aile içi çatışmalar ailelerin çocuk ergen psikolojisi alanında uzman bir psikoterapiste başvurmalarının başlıca nedenleri arasındadır. Çocuk Ergen psikoterapisinde ilk değerlendirme aşamasında nasıl bir...
 55. makaleci

  Theraplay Oyun ve Aile Terapisi Nedir?

  Hamilelik döneminden başlayan anne-çocuk arasında ki etkileşimin, çocuğun gelecek yıllarda ki gelişimini şekillendirdiği bilinmektedir. Özellikle, ebeveyn-çocuk arasında ki bağlanmanın güvenli olması; olumlu, sağlık ve güçlü bir duygusal bağ kurması, çocuğun ileriki yaşantısında ki olumlu...
 56. makaleci

  Yürü-Konuş Terapisi

  Adından da anlaşıldığı gibi, yürüyerek yapılan terapi seanslarıdır.Yürüme ve konuşma terapisi, insanların yaşamlarına ya da geçmişlerine hapsolduklarını veya artık onlara uyum sağlayamadıklarını hissetmelerinin önüne geçmelerine yardımcı olur.Dışarda olmak ve sorun hakkında konuşmak, özgürlük...
 57. makaleci

  Cinsel Terapist Ne Yapar?

  Cinsel terapist kişinin veya çiftin cinsel problemini düşünsel, davranışsal, duygusal ve kişiler arası etmenler açısından değerlendirerek var olan cinsel problemin çözümüne ve kişilerin veya çiftin daha sağlıklı bir cinsel yaşama kavuşmasında onlara rehberlik eder. Cinsel terapist (cinsel...
 58. makaleci

  Vajinismus ve Cinsel Terapi

  Vajinismus, kadınlarda görülen bir cinsel işlev problemidir. Vajina girişini çevreleyen pelvis kaslarının istem dışı kasılarak, cinsel birleşmede acı ve ağrıya neden olması veya bu sebeple cinsel birleşmenin hiç gerçekleşememesi şeklinde tanımlanabilir. Kadın eşini sevmesine ve istemesine...
 59. makaleci

  Panik Atak ve Panik Bozukluk

  Panik atak ve panik bozukluktan söz ederken; öncelikle ikisinin de psikiyatride ayrı ayrı tanımları olduğunu belirtmek gerekiyor. Panik atak anı çok korkutucudur, kişi kalp krizi geçirdiğini veya öleceğini düşünebilir. Birçok insan hayatları boyunca bir ya da iki panik atak geçirebilir. Ancak...
 60. makaleci

  EMDR Nedir?

  EMDR, Türkçede en basit tanımıyla ‘göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme’ olarak bilinir. Birçok farklı psikolojik sıkıntının tedavisinde kullanılan etkili bir terapi tekniğidir. Yaşanılan ve hayatımızı etkileyip rahatsız eden olayları anlamlandırıp etkisinden kurtulmamızı...
 61. makaleci

  Bireysel Terapi Nedir?

  Bireysel terapi danışanın psikoterapistiyle birebir olarak çalışmasıdır. Amaç kişinin, kendisini somatik tepkiler, davranışlar, inanışlar, ilişki problemleri veya duygular olarak gösteren iç sancılarını hafifletmeye yöneliktir. Bireysel terapinin amaçları Bireysel terapide amacı...
 62. makaleci

  Aile Terapisi Nedir?

  Aile terapisi aile üyeleri arasındaki iletişimin kalitesini artıran ve çatışmaların üstesinden gelmelerinde onlara yardımcı olan bir terapi çeşididir. Psikolojik hastalık belirtileri sadece bir kişide görülmüş olsa dahi, aile terapistleri bireyi bulunduğu sosyal çevre içinde değerlendirirler...
 63. makaleci

  5 Soruda Sosyal Fobi

  1-Sosyal Fobi nedir, belirtileri nelerdir? Sosyal Anksiyete Bozukluğu (Sosyal Fobi); kişinin diğer insanlar tarafından yargılanabileceği kaygısını taşıdığı, toplumsal ortamlarda rezil olacağı konusunda belirgin ve sürekli korkusunun olduğu bir kaygı bozukluğudur. Kişi sosyal ortama...
 64. makaleci

  Aile Terapisi Nedir?

  Aile terapisi, ailenin karşılaştığı güçlüklerle bir bütün olarak baş edebilmesi için ailenin psiko-sosyal yönden desteklenmesi esasına dayalı bir tedavi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım ailede bireyi güçlendirmek, sosyal çevresi ile olan sorunlarını çözümlenmesinde bireye yardımcı olmaktadır. Aile...
 65. makaleci

  BEL VE BOYUN FITIĞI NEDİR?

  Bel ve boyun fıtığı nedir? Vücuda ait herhangi bir organ veya yapının normal bulunması gereken anatomik sınırlarının dışına taşması fıtık olarak adlandırılır. Disk dediğimiz omurgalar arasındaki yastık dokunun travma, yaşa bağlı yıpranma, uzun yıllar hatalı pozisyonlarda iş görmek, duruş...
 66. makaleci

  Aileler, Öğretmenler ve Dil ve Konuşma Terapistlerinin Çocuklardaki Dil ve Konuşma Bozukluklarına Yönelik Tutumları

  Çocuklardaki iletişim sorunları aile bildirimleri, öğretmen raporları ve dil ve konuşma terapistleri (DKT) tarafından yapılan değerlendirmeler ile saptanmaktadır. Dil ve konuşma bozukluklarının önlenmesi ve terapisinde işbirliği içinde bulunmaları gereken bu üçlü grubun konuya ilişkin görüş ve...
 67. makaleci

  Dil ve Konuşma Terapisti Kimdir?

  Dil ve Konuşma Terapisi mesleği ‘’biyomedikal bilimler, dil ve konuşma bozuklukları meslek bilimleri, klinik dilbilim, davranış bilimleri, halk sağlığı ve araştırma bilimlerini kapsayan disiplinlerarası ve çoklu-disiplinli bir bilim alanıdır’’ “Dil ve konuşma terapisti/patoloğu insan...
 68. makaleci

  Afazi ve Konuşma Terapisi

  Afazi ve Konuşma Terapisi Afazi, konuşmanın üretilmesini veya kavranmasını ve okuma veya yazma becerisini etkileyen bir dilin bozulmasıdır. Afazi her zaman beynin yaralanmasından kaynaklanır -özellikle daha yaşlı bireylerde, inme sonucu ortaya çıkabilir. Ancakafazili hastalarile sonuçlanan...
 69. makaleci

  Ses Bozuklukları ve Ses Terapisi

  Ses Bozuklukları ve Ses Terapisi Ses terapisi, ses terapisti, ses değişiklikleri ile birlikte ses ve fiziksel egzersizleri içeren ses bozukluklarının tedavisinde bir yaklaşımdır. Ses terapisiti nin amacı sizi rahatsız eden ses semptomlarından mümkün olan en iyi sesi ve en rahatlamayı elde...
 70. makaleci

  Dil Terapisi

  Dil Terapisi Dil terapisi,dil ve konuşma güçlüğü yaşayan çocuk ve yetişkinlerin sorunlarını ortadan kaldırmak için yapılan terapidir.Bu terapi türüülkemiz de son yıllarda sıkça uygulanmaya başlayan bir terapidir. Dil terapisisıfır yaştan başlayarak hayatın sonuna kadar uygulanmakla...
 71. makaleci

  Konuşma Terapisti

  Konuşma terapisti Konuşma terapisti,dil ve konuşma bozuklukları yaşayan bireylerin terapisiyle uğraşan, terapi eden kişidir. Ülkemizde çeşitli üniversiteler yüksek lisans düzeyinde 30 yılı aşkındır konuşma terapisti,yetiştirmektedirler. Bu üniversitelerin bazıları Hacettepe Odyoloji bölümü...
 72. makaleci

  KEKEMELİK TERAPİSİ

  Kekemelik Terapisi Kekemelik terapisi, akıcı konuşma bozukluğu (kekemelik) için yapılan tüm terapi egzersizlerini içermektedir. Kekemelik Terapisi Akıcı Konuşma Bozukluğu (kekemelik) Nedir? Bir kişi konuşurken ya da okurken her 100 kelimeden 3 ve daha fazlasında takılması...
 73. makaleci

  Ses Kısıklığı Terapisi

  Ses Kısıklığı Terapisi Ses Kısıklığı Terapisi, İçin Gelen Hastaların Ses Bozukluğuna Yol Açan Etmenler Nelerdir? Ses terapisi, için gelen hastaların ses telleri ile ilgili şikayetlerinin iki temel kaynağı vardır. A-Ses bozukluğuna doğuştan getirilen bir faktör yol açabilir. Örneğin...
 74. makaleci

  AKICILIK BOZUKLUKLARI

  AKICILIK BOZUKLUKLARI (KEKEMELİK, HIZLI-BOZUK KONUŞMA) Akıcılık bozukluğu; sesler, heceler, kelimeler ve ifadelerdeki tekrarlar,  hız ve ritmin anormal bir şekilde karakterize olduğu konuşmanın akışındaki kesilmelerdir. Buna aşırı gerginlik, kaçınma davranışı gibi ikincil davranışlar eşlik...
 75. makaleci

  ERKEN MÜDAHALEDE FİZYOTERAPİ UYGULAMALARI

  ERKEN MÜDAHALEDE FİZYOTERAPİ UYGULAMALARI Erken müdahele sürecinde riskli olarak tanımlanan bebeklerin, kaba ve ince motor hareketleri, psikososyal gelişimleri değerlendirilir. Bu değerlendirmeler; gelişimdeki gerilikleri tanımlamak, çocuğa özgü terapi uygulamalarını belirlemek ve...
 76. makaleci

  Oyun Terapisi (Çocuk Merkezli bilişsel Oyun Terapisi):

  Oyun Terapisi Ne demektir? Terapide Amaç Nedir? Oyun, her çocuk için vazgeçilmezdir. Her çocuğa oyun yoluyla kendini ifade etme şansı verildiğinde, sınırlarını en çok zorladıkları tek alandır. Oyun Terapisi, 3-13 yaş aralığındaki çocukların belli problemler yaşadıkları noktada, kendilerini...
 77. makaleci

  Bebeklerde ve Çocuklarda Nörogelişim

  Hangi Semptomlar üzerinde çalışıyoruz? • Hipoksik İskemik Ensefelopati • Motor Gecikme • Denge • Periventriküler Lökomalazi • Parmak Ucu Yürüyüş • Cerebral Palsy • Ataxi • Duyu Problemleri • Hipotoni • Hemipleji/Hemiparazi • Tetrapleji • Diparazi...
 78. makaleci

  7’den 70’e konuşma bozukluğu

  Merhaba, geçen günlerde konuşma bozukluğu çatısı altında saydığımız artikülasyon bozukluğu ve kekemeliğe sahip bir kaç vakanın ‘Allah beni bu türlü yaratmış’ diyerek terapi almayı reddettiğini ya da terapiden yarar sağlayamayacağını düşündüğünü gördüm. Bu tavır konuşma bozukluğunu genetiğe...
 79. makaleci

  Yutma bozukluklarında uygulanan terapi yöntemleri

  Oral-Motor Egzersizler, hastanın gereksinimine müsait olan ağız-yüz-motor hareketlerini geliştirmek ve hastanın yutmasını sağlamaktır. Termal Terapi, bolusu oral fazdan faringeal faza geçirmede zorlanan hastalarda uygulanan, geçişi kolaylaştıracak kasları uyarmayı hedefleyen bir yoldur...
 80. makaleci

  Hızlı bozuk konuşma!

  Çocukluk Çağı Akıcılık Bozuklukları Akıcı konuşma; Konuşmanın daima, eforsuz kabul edilebilir bir süratte olmasıdır. Çocukluklarda en sık görülen akıcılık bozuklukları kekemelik ve süratli bozuk konuşmadır. Süratli Bozuk Konuşma ve Konuşma Terapisi Süratli bozuk konuşma; Konuşmanın...
 81. makaleci

  Hızlı bozuk konuşma

  Çocukluk Çağı Akıcılık Bozuklukları Akıcı konuşma; Konuşmanın mütemadi, eforsuz kabul edilebilir bir süratte olmasıdır. Çocukluklarda en sık görülen akıcılık bozuklukları kekemelik ve süratli bozuk konuşmadır. Süratli Bozuk Konuşma ve Konuşma Terapisi Süratli bozuk konuşma; Konuşmanın...
 82. makaleci

  Kekemelik ve kekemelik terapisi

  Çocukluk Çağı Akıcılık Bozuklukları Akıcı konuşma; Konuşmanın daima, eforsuz kabul edilebilir bir süratte olmasıdır. Çocukluklarda en sık görülen akıcılık bozuklukları kekemelik ve süratli bozuk konuşmadır. Kekemelik Nedir? Konuşmanın akışına olağanın üstünde sıklıkta ve uzunlukta beis...
 83. makaleci

  Çocuklarda akıcılık bozuklukları-kekemelik

  Çocukluk Çağı Akıcılık Bozuklukları Akıcı konuşma; Konuşmanın mütemadi, eforsuz kabul edilebilir bir süratte olmasıdır. Çocukluklarda en sık görülen akıcılık bozuklukları kekemelik ve süratli bozuk konuşmadır. Kekemelik Nedir? Konuşmanın akışına olağanın üstünde sıklıkta ve uzunlukta...
 84. makaleci

  Yutma ve yutma bozuklukları

  Yutma Bozukluklarında Uygulanan Terapi Sistemleri Oral-Motor Egzersizler, hastanın muhtaçlığına münâsib olan ağız-yüz-motor hareketlerini geliştirmek ve hastanın yutmasını sağlamaktır. Termal Terapi, bolusu oral fazdan faringeal faza geçirmede zorlanan hastalarda uygulanan, geçişi...
 85. makaleci

  Çocuğum yaşıtları gibi konuşmuyor

  Alışılagelmiş Lisan ve Konuşma Gelişimi Nasıl Olmalıdır? Alışılagelmiş bir evladın gelişim aşamasında 0-12 ay arası Agulama Periyodudur devrin sonlarına yanlışsız bebek, ünlü ve ünsüz sesleri bir araya getirerek birtakım sesler çıkartır. (örn: ba-ba, ma-ma), 12-18 ay arası Tek Sözcük...
 86. makaleci

  Kekemeliğin çözümü mümkün mü?

  Öncelikle kekemeliğin bir hastalık olmadığını bir akıcılık bozukluğu olduğunu tabir etmek gerekiyor. Kekemelik konuşmanın doğal akışının bir biçimde kesintiye uğramasıdır. Erkeklerde kızlara nazaran 3 kat ziyade görülmektedir. Çoklukla bireyin konuşmaya başlamasıyla ortaya çıkar. Terapiyle...
 87. makaleci

  Dorn Method Nedir?

  Bel ve boyun ağrılarını geçirmenin yepyeni bir yöntemi bulundu.Chiropractic ya da Osteopathy’ye nazaran daha nazikçe ve müşterinin dinamik hareketleri ile yapılan, gerçek bir kendi kendine yardım metodu olarak adlandıracağımız Dorn Terapi ile omur ve eklemlerdeki hizalanma, sıralanma düzenlenir...
 88. makaleci

  Oyun Terapisi

  Oyun Terapisi 1930’lu yıllarla birlikte gelişirken Türkiye’de oyun terapisinin kullanımı geç olmuştur. Psikoterapinin ülkemizde yaygınlaşması iki binli yıllarda olmuştur. Oyun terapisi çocukların uyumlu ve mutlu olarak yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. * Oyun...
 89. makaleci

  Çocuğun Gelişim Aşamaları

  Bowlby, Stern, Mahler, Freud, Schore, Winnicott’a göre çocugun gelisimsel asamalarini bu kuramsal baglamda inceleyerek basvuran danisanlarin neler yasayabilecegine dair bilgi ve deneyim kazanmak. THERAPLAY Oyun Terapisi ve Deneyimleme Aile ve çocuk arasindaki eriskin yeniden yapilandirma...
 90. makaleci

  Meridyen Terapi

  Geleneksel Çin tıbbından ilham alan Meridyen Terapi’nin ağrı başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde doğal bir alternatif tedavi seçeneği olarak ülkemizde ve dünyada uygulanmaktadır. “Geleneksel Çin Tıbbının temel teorisine göre; Meridyenler, insanın beden, zihin ve ruhsal bütünlüğünü...
 91. makaleci

  Ozon terapi!

  Ozon terapi doku ve hücrelere gereksinimi olan oksijeni en tesirli halde sağlayan ve toksinleri yok eden bilinen en güçlü tedavidir Hepimiz biliyoruz ki; Yalnızca nefes almak, artık vücudumuza ehliyetli oksijeni sağlamıyor. Vücudumuz mütemadi olarak, havamızdaki, suyumuzdaki ve yiyeceklerdeki...
 92. makaleci

  EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi) Tedavisi

  Göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğinin tesadüfen keşfedilmesi ile başlandı. EMDR, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Travmatik deneyimlerle ilişkili olduğu bilinen beynimizdeki limbik sistem ve amigdalaya etki ettiği öne sürülmektedir. Travmatik anılar, uzun...
 93. makaleci

  EMDR Nedir, Nasıl Uygulanır?

  EMDR, "Eye Movement Desensitization and Reprocessing" kelimelerinin baş harfi ile isimlendirilen bir terapi yöntemidir ve türkçeye "Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden işleme" olarak çevrilmiştir. EMDR terapisi travma, yoğun korku ve kaygı nedeniyle yaşadığımız ve etkisinden...
 94. makaleci

  OYUN VE OYUN TERAPİSİ NEDİR?

  Oyun çocuğun icra ettiği, eğlenirken bir yandan öğrendiği, sosyalleşmesine ve toplumsal kuralları öğrenmesine olanak tanıyan, içinde sonsuz huzur bulduğu bir dünyadır. Yetişkinlerin çocuklarla iletişim kurma ve onların dünyalarına ortak olma imkanı buldukları, tamamen doğal bir ortamdır. ...
 95. makaleci

  2-3 Yaş Çocuklarda Konuşma Bozuklukları ve Tedavisi

  2-3 Yaş Çocuklarda Konuşma Bozuklukları ve Tedavisi Sorular 1- Hangi durumlarda çocuklarda konuşma bozukluğundan söz edebiliriz?  Konuşmada akıcılık bozukluğu ( konuşmanın çok hızlı yada çok yavaş olma sorunu)  Kekemelik Gecikmiş konuşma   Artükülasyon Sorunları (Harflerin bir...
 96. makaleci

  Şan Terapisi

  Şarkı sesine yönelik olarak yapılan şan sesi terapisi, konuşma sesi için uygulanan ses terapisi ile benzer tedavi prensiplerini içerir. Şan sesi terapisinde temel olarak şarkı söylemede soruna yol açan faktörlere odaklanılır. Şarkı söyleme tekniği rehabilitif bir bakış açısı ile gözden...
 97. makaleci

  Bulimiya Nervoza

  Tanım Bulimiya nervoza: Tekrarlanan aşırı yeme ve aşırı kilo kontrol davranışları; kişinin kendini kusturması, katı diyet uygulaması ve laksatifleri (idrar söktürücüleri) kötüye kullanması ile karakterize edilen ciddi bir psikolojik bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Bulimiya nervoza...
 98. makaleci

  Sosyal Fobi

  Kişinin başkaları tarafından yargılanabileceği kaygısını taşıdığı toplumsal ortamlarda utanacağı ya da rezil olacağı konusunda belirgin ve sürekli korkusunun olduğu bir kaygı bozukluğudur. Ellerinin ya da seslerinin titrediğinin veya yüzlerinin kızardığının farkına varacaklarıyla ilgili...
 99. makaleci

  EMDR Nedir?

  EMDR’ye göre psikolojik ve/veya psikosomatik rahatsızlıkların çoğunluğunun işlenmemiş anılara bağlı olması, klinik uygulama alanını giderek genişletmiş, bir çok sorunun verimli ve hızlı bir şekilde tedavisinin sağlandığı görülmüştür. •Kişilik Bozuklukları • Panik Bozukluğu • Kaygı...
 100. makaleci

  Şema Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi

  ŞEMA TERAPİ Şema Terapide kullanılan şema kavramı erken dönem Jeffrey Young tarafından geliştirilmiş olan Şema Terapi modeli, erken dönem yaşantıların, yetişkinlik dönemindeki yansımalarının keşfine ve değişimine odaklıdır. Değişime dirençli zor vakalar ya da  kişilik bozuklukları alanı...
 101. makaleci

  Evlilik Terapileriyle İlgili En Sık Sorulan Sorular ve Başvurular

  Değerli okurlarım ve danışanlarım, yaklaşık 20 yıllık deneyim ve internetten yaptığım gözlemler ışığında kısa kısa bu başvurular ve hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum; Eşimle ilişkiye girmek istemiyorum: Cinsel isteksizlikle ilgili en sık neden eşe karşı duyulan, sitem, gücenme ya da...
 102. makaleci

  Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

  Bilişsel davranışçı terapi, psikoloji ve psikopataloji (ruhsal rahatsızlıklar) alanındaki bilimsel bulgulara dayalı olarak geliştirilmiş, bilimsel ilkelerin psikoterapi alanına uygulanmasıyla ortaya çıkmış çağdaş bir psikoterapidir. Bireylerin günlük yaşamlarında üstesinden gelemedikleri...
 103. makaleci

  Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi (KİPT) Nedir?

  Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi (KİPT), başta depresif bozukluklar, hamilelik ve sonrası depresyonu, duygudurum bozuklukları, yeme bozuklukları, anksiyete bozuklukları olmak üzere birçok ruhsal bozuklukta, çocuklar ve ergenlerden yaşlılara kadar geniş bir yaş aralığında uygulanabilen zaman...
 104. makaleci

  EMDR (Eye Movement Desensitization & Reproccessing/Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşletme)

  EMDR Nasıl Geliştirildi? EMDR’nin gelişimi 1987 senesinde, Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. Dr. Shapiro bu etkiyi travmaya maruz kalmış kişiler üzerinde bilimsel olarak inceledi ve tedavide...
 105. makaleci

  Kişilerarası İlişkiler ve Sosyal Ritim Terapisi (KİPT-SRT) Nedir?

  Kişilerarası ve sosyal ritim terapisi, hastanın sosyal ritmindeki aksamalar ile psikiyatrik bozukluğun geçmiş ataklarının başlangıcı arasındaki ilişkiyi fark edebilmesini kolaylaştıran bir psikoterapi yöntemidir. Bu terapi biçiminde, sosyal ritim ve uyku-uyanıklık düzeninin korunabilmesi için...
 106. makaleci

  Evlilik Terapisi

  Evlilik terapisi evlilik kurumunda yaşanan sorunları yok etmeye ya da azaltmaya yönelik, konunun uzmanı tarafından çifte uygulanan terapi biçimi olarak tanımlanabilir. Ülkemiz sosyolojik ve kültürel olarak çok hızla değişen bir konumda olduğundan evlilik sorunları konusunda yoğun sıkıntılar...
 107. makaleci

  Aile ve Çift Terapisi Nedir?

  Aile ve çift terapisi; değişim ve gelişimi sağlamak adına, aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı, psikoterapinin bir dalıdır. Bireylerin diğer insanlarla kurdukları ilişkiler, ruh sağlıkları ve duygusal doyumları açısından çok önemlidir. Özellikler ebeveyn, eş ve çocuklar...
 108. makaleci

  Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi

  Stres hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası ve belirli bir dozda olduğunda bizim daha uyanık ve hayatın getirdiklerine hazır olmamızı sağlayan itici bir güç. Bazen de dozu aştığında mücadele ederek üstesinden gelmemiz gereken bir yükseltici. Bu uyanıklık ve yükselme kaynağı çoğu kez kontrolümüz...
 109. makaleci

  Vajinismus Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

  Kadınlarda en çok başvuru alınan cinsel sorun vajinismustur. Kabaca vajinanın girişe izin vermeyecek derecede kasılmaya odaklı olması olarak tarif edilir. Acıdan çok spazm ya da kasılma kelimelerini kullanmak daha uygun görünmektedir. Bunun sebebi, vajinismusta vajinanızla alakalı bir durum...
 110. makaleci

  Cinsel Terapi

  Cinsel terapiler, cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılan psikoterapi yaklaşımlarıdır. Cinsel sorunları ve kaygıları olan kişiler ya da çiftlerde uygulanır. Kapalı toplumlarda dile getirilemeyen sorunlar, cinsellik alanında çalışan profesyonel hekimler ile konuşulup, paylaşılıp...
 111. makaleci

  Kafanızda Hiç Durmadan Konuşan Birisi Mi Var?

  Kafanızın içinde sizi sürekli eleştiren, karar almanızı güçleştiren, hata yapıyorsun, hata yapıyorsun diye konuşan iç sesiniz mi Var? İstemediğiniz düşünce ve imajlar mı zihninizde canlanıyor? Bu düşünceler size büyük bir ızdırap mı veriyor? İnsanlar tarafından dikkatsiz, hayalperest, umursamaz...
 112. makaleci

  Vajinismus

  Vajinismus "vajinanın dış üçte birindeki kaslarda tekrarlayan ya da sürekli, istem dışı ve cinsel ilişkiye engel olan kasılmanın olmasıdır". Vajinismus terimi Amerikalı jinekolog J. Fatman SIMS tarafından bulunmuştur. 1862 yılında yaptığı bir konuşmada SIMS; "Kişisel araştırmalarıma dayanarak...
 113. makaleci

  Jungçu Eko Terapi (JET)

  Jungçu (Jungian): Başlıca Carl Gustav JUNG prensiplerine dayanır. İsviçreli psikiyatri profesörü olan Jung, Freud ve Adler ile birlikte modern psikiyatriyi başlatan derinlikler psikolojisinin üç büyük kurucusundan biridir. Jungçu bakış açısında ruhsal hastalıklara, ruha zararlı etkenlerle...
 114. makaleci

  Psikiyatrist mi Psikolog mu ?

  İnsanların birçoğu yaşamlarının bir bölümünde olumsuz bazı yaşam olayları olsun ya da olmasın bir takım sorunlar yaşayabilir. Hayatta mutlu olduğumuz zamanlar olduğu gibi mutsuz hissettiğimiz, işin içinden çıkamadığımızı düşündüğümüz durumlar yaşayabilir ve psikolojik destek almayı...
 115. makaleci

  Hipnoz Nedir? Ne Değildir?

  Yüzyıllardır gizem ve mitlerle örtülmüş olan hipnoz, birçokları kuşkuyla bakarken, insan davranışıyla ilgilenen Freud, Binet, James, Wundt, Hull, Hilgard, Erickson, FrommNash, Lynn, Kirsch, Barabasz, Cardena, Patterson,vb. gibi birçok bilim insanının da ilgisini çekmiştir. "Falanca yeri/...
 116. makaleci

  Aile ve Çift Terapisi

  Aile ve çift terapisi; daha mutlu ve huzurlu bir yaşama doğru değişim ve gelişimi sağlamak adına, aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı bir psikoterapi dalıdır. Aile terapisi isminden de anlaşılacağı üzere bir birim olarak tüm aileyi kapsamaktadır. Bireylerin insanlarla...
 117. makaleci

  Acı Çekmek = Psikolojik Bozukluk, Denklemi Yanlış

  Psikologa giden insanlardan bazıları “aslında belli bir neden yok” diyerek, bazıları ise sağlam gerekçelerine tutunarak gelir. Neden, her ne olursa olsun, terapinin ana ekseni, dış koşulları değiştirmek değildir. Koşullar ile ilgili yapılabilecekler, çevreyi düzenleme, problem çözme becerisi...
 118. makaleci

  Yüzleşme, Farkındalık Ve Sorumluluk Almak Önemli

  Terapi sürecinin önemli unsurlarından olan yüzleşme, farkındalık ve sorumluluk alma, kişinin yaralarına elini sürmesini ve zaman zaman elini taşın altına koymayı gerektirir. Bu durum, çoğu zaman rahatlama değil, sancılanmayı getirecektir. Ancak bu sancı, tedavi açısından iyiye işarettir...
 119. makaleci

  Psikoterapi Ne Değildir?

  Konuşarak neyi çözebiliriz ki? Psikolog beni veya eşimi nasıl değiştirecek? Psikoterapiden rahatlayarak ve mutlu olarak çıkmalıyım! Psikolog acılarımı hemen dindirmeli! Annemi kaybettim, eşim aldattı, psikolog buna ne yapabilir? Psikoterapinin tek amacı bana mutluluk...
 120. makaleci

  BİREYSEL PSİKOTERAPİ HAKKINDA BİLİNEN YANLIŞLAR

  Terapi dertleşmek ve rahatlamaktır İnsanlar arasındaki en yaygın beklenti terapistin sizi teselli edip, rahatlatmasıdır. Çoğu insan terapi odasından sinirleri alınmış bir şekilde çıkmayı bekler. Ancak gerçekte durum böyle değildir. Terapi, sorunlarınıza ve kendinize dair farkındalıklar...
 121. makaleci

  Aile Ve Çift Terapisi

  Bireylerin diğer insanlarla kurdukları ilişkiler, ruh sağlıkları açısından çok önemlidir. Bu yakın ilişkilerden birisi olan evlilik ilişkisinde, eşler bazen sıkıntılı dönemler yaşayabilirler. Çatışmalı evliliklerde sıkça kavgalar yaşanır. Kavgalar çözülmezse evlilik çıkmaza girer. Bazı...
 122. makaleci

  Cinsel İşlev Bozuklukları

  Doyumlu bir cinsel yaşam sağlıklı bir yaşamın temel yapı taşlarından birisidir. Bireyin özellikle ruhsal sağlıklılık durumu cinsel yaşamının nasıl olduğu ile yakın ilişkilidir. Cinsel yaşamdaki aksaklıklar hem direk etki ile yaşamın önemli bir alanında tatminsizliğe yol açar hem de çeşitli...
 123. makaleci

  Cinsel Terapi

  Bireyin ya da çiftin sorunlarının odağında cinsellik ve cinsel yaşam ile ilgili bir problem olduğunda sorunun çözümü için bu terapi türü kullanılabilir. Belli bir kurama dayanmaktan çok, terapi türlerinden birinin ya da birkaçının ihtiyaca göre kullanıldığı bir yaklaşımdır. Daha ziyade...
 124. makaleci

  Cinsel Terapiler Ne Kadar Başarılı ?

  Tıptaki hızlı gelişmeler, cinsellik ile ilgili terapilere ancak 80’li yıllardan sonra yansımıştır. Cinselliğin ve cinsel sorunların bir tabu gibi algılanmış olması ve konuyla ilgili kliniklerin ve araştırmaların yeterli olmaması bu gecikmenin nedenleri gibi görünmektedir. Son yıllarda cinsellik...
 125. makaleci

  VAJİNİSMUS TEDAVİSİ

  Sevgili danışanlarım, yaklaşık 20 yıldır bu konuyla çalışan ve bu konuda özel eğitimli biri olarak vajinismus tedavileri konusunda bir özet yapmayı uygun gördüm. Binlerce danışanımızın ortak özellikleri; çoğu daha önce uyuşturucu kremler, botoks, anestezi altında ilişki denemesi ya da cinsel...
 126. makaleci

  ÇİFT TERAPİSİ

  Çift terapisi ister flört eden, ister nişanlı veya evli olsun, bir sevgi ilişkisi kurmuş iki insanın ilişki sorunlarını çözmek adına birlikte başvurdukları ve birlikte çalıştıkları bir terapi biçimidir. İdeal olan, sorunlar başgösterdiğinde gecikmeden başvurunun yapılması ise de çift boşanmanın...
 127. makaleci

  OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

  Sıkıntı yaratıcı ve tekrarlayıcı düşüncelerin bulunması ve bu düşünceleri uzaklaştırmak için bazı davranış kalıplarının yerine getirilmesi şeklinde gözlenen tabloyu tanımlamak için “Obsesif Kompulsif Bozukluk” tanısı kullanılır. Hastalığın iki aşaması vardır. Birinci aşamada obsesyonlar...
 128. makaleci

  Vajinismus Çözümsüz Değildir

  Vajinismus yeni evlenen çiftlerde en sık karşılaştığımız cinsel fonksiyon bozukluğudur. Vajinismus öğretmen, hemşire, avukat gibi her meslekten ve her sosyoekonomik düzeyde görülebilen bir cinsel problemdir. Vajinismus sorunu yaşayan çiftlerin her denemelerinin sonucunda başarısızlıkla...
 129. makaleci

  Vajinismus Tedavi Yöntemleri

  Vajinismus Türkiye’de en sık başvuru aldığımız kadın cinsel sorunudur. Kliniklere ya da uzmanlara yapılan cinsel sorunların yaklaşık yüzde atmışını vajinismus oluşturur. Çok kısa olarak vajinanın girişe izin vermeyecek derecede kasılması yada ağrı korkusuyla ilişkiden sürekli kaçınma olarak...
 130. makaleci

  Vajinismus

  Vajinismus evli çiftlerde oldukça sık karşılaştığımız bir cinsel fonksiyon bozukluğudur. Her meslek grubunda ve sosyoekonomik düzeyde karşımıza çıkmaktadır. Vajinismus adından bağımsız olarak vajinaya ait bir hastalık değildir. Psikolojik bir sorundur. Cinsel ilişki esnasında vajina...
 131. makaleci

  Çocuk ve ergen psikiyatrisinde gündüz kliniği uygulamaları

  Evlat ve ergen psikiyatrisinde gündüz kliniği pratikleri Özet Hedef: Evlat ve ergen psikiyatrisi yerinde batılı memleketlerdeki tedavi pratiklerinde değerli bir bölgesi olan gündüz kliniklerinde, servise yatırılacak kadar ağır ruhsal marazı olmayan lakin ayaktan tedavi koşullarında ele...
 132. makaleci

  Otizmde tedavi seçenekleri

  1) Otizm tedavi edilebilen bir hastalık mıdır ya da otizmin tedavisinden kelam edildiğinde ne anlaşılmalıdır? Otizmin nedeni tam olarak bilinmediği için, illeti şifa ile sonuçlandırabilecek, yani yaşıtları ile tıpkı seviyeye gelmesini sağlayacak çok keskin ve muteber tedavi yolları yoktur...
 133. makaleci

  Terapist Paul Emery hayatınızı değiştirmeye geliyor!

  Kuantum Duygusal ve Fizikî Terapisinin yaratıcısı, “Dünyanın En Uygun Spiritüel Terapisti” armağanlı İngiliz Paul Emery, Richmond Nua Wellness – Spa’nın davetlisi olarak Türkiye’de!   Hollywood’dan birçok ünlüye ve Kraliyet Ailesi’nden isimlere terapi yapan Paul Emery ile...
 134. makaleci

  Erken müdahalede fizyoterapi uygulamaları

  Erken müdahele sürecinde riskli olarak tanımlanan bebeklerin, kaba ve ince motor hareketleri, psikososyal gelişimleri kıymetlendirilir. Bu değerlendirmeler; gelişimdeki gerilikleri tanımlamak, evlada has terapi pratiklerini belirlemek ve ilerlemelerini gözlemlemek için değerlidir. Erken müdahale...
 135. makaleci

  Oyun terapisi (çocuk merkezli bilişsel oyun terapisi)

  Oyun Terapisi Ne demektir? Terapide Maksat Nedir? Oyun, her evlat için vazgeçilmezdir. Her evlada oyun yoluyla kendini tabir etme talihi verildiğinde, hadlerini en çok zorladıkları tek alandır. Oyun Terapisi, 3-13 yaş aralığındaki evlatların ayan sorunlar yaşadıkları noktada, kendilerini...
 136. makaleci

  İlişki terapisine gitme zamanınız geldi mi?

  Bazen bağlarda yolunda gitmeyen şeyler olur ve bir kısır döngü yaşanır. Bir eksperin yani çift terapistinin ilgiyi yorumlaması, sorunların çözülmesi için gerekli olur. Eksperlere nazaran çift terapisi münasebetinizin müddeti ne olursa olsun size yardımcı olabilir, hiçbir sıkıntınız olmadığını...
 137. makaleci

  Duyu Bütünleme Bozukluğu (SPD) nasıl anlaşılır?

  Yaşıtları gürültülü parklarda oynarken, onlara katılamayan ve armoni sağlayamayan şahsi evlatlar var. SPD (Sensory Processing Disorder) denilen Duyu Bütünleme Bozukluğu, evladın duyma, görme, dokunma, tatma ve koku alma olarak tanımlanan beş duyusundan gelen sinyallerin akıllıca halde işlenip...
 138. makaleci

  Kendi Terapistiniz Olun

  Kendi Terapistiniz Olmak İçin Evvel Kendi İçinize Dönmeyi Öğrenmelisiniz işte size hayatınızı değiştirmeyi kolaylaştıracak alış veriş kuralları; Armağan Terapi Her tanıdığım ve alakamı geliştirmek istediğim şahsa armağan veririm. Bu armağan maddi kıymetiyle ölçülen bir ikram olmayacak...
 139. makaleci

  Takıntı hastalığı (Obsesif Kompulsif Bozukluk )

  Hepimizin gerilimli devirlerde hengam devir yaşadığı takıntılı (ısrarcı, saçma ve tekrarlayan) mütalaalar, hayatımızı , mektebimizi, işimizi, ilişikilerimizi etkiliyorsa bu duruma takıntı marazı diyoruz (obsesif-kompulsif bozukluk). Konuta yada bireye mikrop, sperm vb. bulaşması, ocağın...
 140. makaleci

  Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi

  Kısa Müddetli Dinamik Psikoterapi TLDP (Time-Limited Dynamic Psychotherapy) Freud’ la başlayan psikoterapi tarihi, günümüzde tanımlanmış, netleştirilmiş, çerçevesi çizilmiş 400’ e yakın psikoterapi tekniğine ulaşmıştır. Neredeyse sınırsız sayıda psikoterapi formülü olsa da...
 141. makaleci

  PSİKOTERAPİ

  Psikoterapi, bireylerin ruhsal ömürlerinde duygusal ve davranışsal sıkıntılarının tahlilini, ruh  sıhhatlerinin geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin umumi ismidir. Ruhsal bozukluklarından  ötürü bozulan ruhsal dengeyi sağlamak, tasavvur ve his alışverişi kurmak, bireylerin...
 142. makaleci

  Çocuk ve Ergen Terapisi

  Çocukluk ve ergenlik kendine has olarak bariz formda evladın ve ergenin süratle değişim gösterdiği devirlerdir. Fizikî, çevre, ruhsal, bilişsel açılardan süratle geçişler içermektedir. Bu devir değişikliklerine ahenk sağlamakta ve çevresel faktörler ile ilgi kurmada ve başa çıkmada bir grup...
 143. makaleci

  Sosyal Fobi Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

  Amerikan Psikiyatri birliği tarafından yayımlanan Ruhsal bozuklukların tanısal ve istatiksel el kitabına (DSM-5) göre sosyal fobi kişinin başkalarınca değerlendirilebilecek olduğu toplumsal durumlarda belirgin bir korku veya kaygı duyması durumudur. Mesela karşılıklı konuşma, tanımadık...
 144. makaleci

  Psikanalitik Psikoterapi nedir?

  Terapi arayışı içinde olmayı son kademe olumlu bir şey olarak isimlendirir, hayata olan inancın ve umudun, birebir vakitte sıhhatin bir göstergesi olarak yorumlarız. Psikanalitik psikoterapi, bireyleri kökenleri geçmişe dayanan, ziyadesiyle zorlayıcı ve tekrar eden davranış kalıplarına bağlı...
 145. makaleci

  Çiftler Neden Kendilerine Acı Veren İlişkileri Sürdürürler?

  Çiftlerle çalışan bir terapist olarak, klinik çalışmalarımda kişilerin birbirleriyle acı verici bağlar kurduklarını gördüm. Çiftlerin bu kendilerine acı veren, çatışmalı bağlantılarını sürdürmelerinin nedeni merakımı uyandırdı. Bu çiftlerin birbirini nasıl bulduğu, aralarındaki bağın sapkınlık...
 146. makaleci

  Psikanalitik Çift Terapisi Nasıl Yapılır?

  Hayatlarımızda, kendimize yakın hissettiğimiz kişilerden çok şey bekleme eğiliminde oluruz. Sevgi, heyecan, tutku, destek, arkadaşlık, sadakat ve değer bu beklentilerimizden yalnızca bir kaçını oluşturmaktadır. Maatteessüf ki bu beklentiler, vakitle her iki tarafın da incinip kırılmasıyla, hayal...
 147. makaleci

  Erken boşalma nedir? ve Erkeklerde erken boşalma tedavisi?

  Erkeklerin yaklaşık yüzde kırk dördünde gözlenen en yaygın cinsel işlev bozukluğudur. Görülme sıklığına oranla daha az başvuru yapılmakla birlikte son yıllarda başvurularda ciddi bir artış gözlenmektedir. Uzmanlara erken boşalma nedir? Sorusunu yönelttiğinizde farklı cevaplar almanız...
 148. makaleci

  Çocuk ve Ergenlerde EMDR

  Diğer terapi tekniklerine göre daha hızlı ve kısa bir süreci kapsıyor olması daha çok yeni bir yöntem olmasına rağmen EMDR’ın son yıllardaki popülerliliğini arttırdı. Bilimsel araştırmalarla da desteklenerek somut bir şekilde işlevselliğinin kanıtlanması da danışanlarımızın özellikle bu teknik...
 149. makaleci

  Vajinismus

  Vajinismus, genellikle eşle ilk cinsel ilişki denendiğinde ortaya çıkan bir psikofizyolojik bozukluktur.Konya Vajinismus Terapisi alanında en etkili çözüm cinsel terapidir. Yaygın olarak ilk gece korkusu ve efsaneleri sonucunda ortaya çıkmaktadır ancak ilerleyen yıllarda da vajinismus ortaya...
 150. makaleci

  TÜP BEBEK TEDAVİSİ VE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ

  Bilişsel davranışçı terapi, kişinin güncel sorunlarına odaklanır, süre olarak daha sınırlı ve daha çok sorun çözme hedeflidir. Şimdi ve bugünü yaşar. Bu terapi tekniği sadece güncel sorunları çözmez; aynı zamanda danışanlara, yaşamları süresince kullanabilecekleri özel birtakım beceriler...
 151. makaleci

  PSİKOLOJİK DESTEK KENDİNİZE VEREBİLECEĞİNİZ EN GÜZEL HEDİYEDİR

  1. Kendinizi nasıl tanımlarsınız? Hümanist, idealist, azimli, ileri görüşlü 2- Günümüzde psikoloji hızla değer kazanan bir meslek sahası. Dolayısıyla psikoloji mezunlarının da sayısı artıyor. Psikolog adaylarının ne gibi özellikleri olmalı? Psikolog olunmaz, psikolog doğulur. Kendi...
 152. makaleci

  ÇOCUĞA VE ONUN DÜNYASINA AÇILAN KAPI: OYUN TERAPİSİ

  Çocuklar zamanlarının çok büyük bir kısmını oyun oynayarak geçirirler. Oyun onlar için gelişimlerinin önemli ve zaruri bir parçasıdır. Oyun; çocukların bilişsel, duygusal, fiziksel, dil ve motor becerilerinin gelişimini destekler, sosyal anlamda ilişkilerini geliştirebilmelerine...
 153. makaleci

  Neden Terapiye Gideyim?

  Terapiye yönelik düşünceler günümüzde değişmeye başlasa da çevremizden çok sık duyduğumuz cümleler devamlılığını sürdürmektedir. Psikolog ne yapacak ki? Konuşunca sıkıntılarım nasıl geçecek? Psikolog bana benim bilmediğim ne söyleyebilir? Ben deli miyim, sen git psikologa vb. Bu tarz...
 154. makaleci

  ÇİFT TERAPİSİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER

  Önleme programları kadar önemlidir ve evliliklerinde veya ilişkilerinde güçlükle karşılaşan ve yardım almaya gelen çiftlerle çalışır. İşin iyi kısmı, çiftler terapisinin işe yaradığına dair net kanıtlar vardır. Dahası, Gottman araştırmaları sırasında psiko-eğitimsel yaklaşımların bir...
 155. makaleci

  FİLİAL OYUN TERAPİSİ NEDİR?

  Çocuklarımızın, biz ebeveynleri ile duygularını paylaşmaya ihtiyaçları vardır. Ancak, günümüz şartlarında her sosyo- ekonomik seviyeden ebeveynler hayat standartlarını yakalayabilmek için bir çaba ve koşuşturma içindedirler. Yapılan araştırmalara göre, bir anne’nin çocuğu ile birebir...
 156. makaleci

  EMDR TERAPİSİ (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi) NEDİR VE NASIL UYGULANIR?

  EMDR Terapisi’ne, göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğinin tesadüfen keşfedilmesi ile başlandı. EMDR, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Travmatik deneyimlerle ilişkili olduğu bilinen beynimizdeki limbik sistem ve amigdalaya etki ettiği öne sürülmektedir...
 157. makaleci

  Oyun Terapisi

  Oyun Terapisi Oyun terapisi: 3-11 yaş arası çocuklara uygulanır ve çocuğun oyunla kendini doğal yoldan dışa vurmasını temel alır. Nasıl ki yetişkin bireyler kendilerini konuşarak ifade edip, duygularını dışa vuruyorlarsa, çocuklar için de oyun duygu ve sıkıntılarını dışa vurma aracıdır. Oyun...
 158. makaleci

  Otizm Ve Dil Konuşma Terapileri

  Otizm ve Dil Konuşma Terapileri Otizmdoğuştan gelebilen ya da yaşamın ilk 3 yaşına kadar edinilen bir nörolojik- gelişimsel bir bozukluktur. Otizmi neyin neden olduğu, hangi etmenlerin bu sorunu ortaya çıkardığı konusundan bilim dünyası henüz karar verememiştir. Kesin sebebi bilinmemekle...
 159. makaleci

  EVLİLİKTE ALDATMA VE ALDANMA

  Aldatma, evliliklerde oldukça sık rastlanan bir problemdir. Boşanma sebeplerinde aile içi şiddetten sonra ikinci sırada yer almaktadır. Aldatma ailede her iki eş içinde yaşanan travmatik bir olaydır. İki tarafta, ilişkiyi kaybetme duygusu yaşar, güven duygusu tamamen kaybolur. Kadın ve...
 160. makaleci

  Psikoterapide Bir mucize yöntem Emdr

  Psikoterapide Bir mucize yöntem Emdr Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma Ve Yeniden İşleme Olan Terapi Yöntemi EMDR Terapisi, Dünya Sağlık Örgütü Tarafından Kabul Edilen Kısa Süreli Çözüm Odaklı Bir Terapi Tekniğidir. Emdr Terapisi Sürecinde Gerçekleşen Olay; Beynin Uykunun Ram...
 161. makaleci

  Çift ve Aile Terapisine Ne Zaman İhtiyacımız Olur?

  Aşık olduğumuzda aklımıza gelecekte acı çekme ihtimali gelmez. Aşkın başlangıcında bizim için sadece neşe ve karnımızda uçuşan kelebeklerden başka bir şey yoktur. Her şey “onunla” güzel, hatta mükemmele yakındır. Ancak ne yazık ki işler zamanla değişebilir. İnsanlara bakışımız bile... Hatta...
 162. makaleci

  BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ İLE İLGİLİ TÜM MERAK ETTİKLERİNİZ

  Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), bir psikoterapi çeşididir ve 1970 li yıllarda Dr. Aaron Beck ve Albert Ellis tarafından ortaya çıkarılmıştır. İlk başlarda sadece "depresyon" tedavisi için uygun gözükse de günümüzde özellikle anksiyete bozuklukları, fobiler, sosyal kaygı, panik bozukluk...
 163. makaleci

  Sıkça Sorulan Sorular Psikolog Akıl Verir Mi?

  Akıl vermez; danışanı, kendi doğrularına göre yönlendirmez (örneğin; “işinizi değiştirmelisiniz”, “eşinizden ayrılmalısınız”, “bir süre aramayın, bırakın o sizi arasın” gibi yönlendirmelerde asla bulunmaz). Psikolog İle Konuştuklarım Gizli Kalır Mı? Danışanın bilgi ve onayı olmadan...
 164. makaleci

  Çocuk psikoloğu - terapisti kimdir ? Nasıl calışır ?

  Ebeveynler çoğu zaman kime danışacakları ve ne zaman danışmanın uygun olduğu ile ilgili endişe yaşarlar. Terapi nedir veya çocuklarının ne şekilde etkilenecekleri ile ilgili sorular ile gelirler. Bu sorular, « Çocuk psikolojisi » ve genel anlamda « ruh sağlığı » alanlarınınülkemizde henüz yeni...
 165. makaleci

  ÇİFT TERAPİSİNE BAKIŞ

  Bir önceki yazımda terapide kalmanın ve tedavi sürekliliğinin öneminden bahsetmiştik. Bu hafta Çift Terapisinden bahsetmek istiyorum. Bireysel terapide görülen çekingenlik aynı şekilde bu alanda da mevcuttur fakat biraz daha farklı şekillerde baş gösterir. Genelde çiftlerden biri diğerini...
 166. makaleci

  Psikoterapi Nedir ?

  Psikoterapi sürecini bilimsel ve sözlük anlamlarıyla açıklamadan önce bir öykü olarak bakarsak; hayat bir açık denize benzer gemi ise kişinin hayatıdır. Kişi hayat gemisini yürütmekle sorumlu kaptandır. Ne zaman ki fırtına koptu, yolu şaşırdı, girdaplar, başka gemiler çıktı işte o...
 167. makaleci

  Aile ve Çift Terapisi Nedir?

  Bireylerin kendi aralarında kurdukları ilişki, duygusal ve ruhsal açıdan son derece önemlidir. Hayatımızın büyük bir bölümünü birlikte geçirdiğimiz ebeveynlerimiz, eşimiz, çocuklarımız ile olan ilişkimiz direkt olarak hayatımızı etkilemektedir.  Evlilik içerisinde çıkan çatışmalar...
 168. makaleci

  Oyun Terapisi Nedir ?

  Oyun terapisi çocukların uyumlu ve mutlu olarak yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Çocukların oyunu ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etme gereksinimlerine odaklanan özel bir süreçtir. Oyun, çocuğun genel anlamda hayatı deneyimlemesine olanak sağlayan...
 169. makaleci

  Çocuklarda konuşma bozuklukları

  Gecikmiş konuşma, artikülasyon bozukluğu (harf söyleyememe), kekemelik, hızlı bozuk konuşma,otizme bağlı oluşan konuşma bozukluğu ve ses bozukluğu çocuklarda yaygın olarak görülen konuşma bozuklukları arasındadır. Bu yazıda bu tür konuşma bozukluklarıyla karşılaşıldığında ne tür terapi...
 170. makaleci

  PANİK BOZUKLUK VE ANKSİYETE GRUP TERAPİLERİ

    Grup Terapileri, aynı rahatsızlıkları, aynı dertleri, aynı sorunları yaşayan değişik karakter, inanç ve çevreden gelen kişilerin bir araya gelip sorunlarını konuştuğu terapilerdir.  Özellikle Panik Bozuklukta, hastaların yaşadığı en büyük sorun, kendileri bile anlamlandıramadığı bir çok...
 171. makaleci

  Biorezonans terapisi nedir, hangi durumlarda uygulanır

  Biorezonans metodu frekans denetimli bilgisayar tarafından yapılan bir tedavi yoludur. Bu 1975 yılında icat edilen bir cihaz olmasına karşın devletimizde resmi olarak 2007 yılında kullanılmaya başlanmıştır ve cihaz T.C.Sağlık Bakanlığınca onaylanmış bir Tıbbi Cihazdır. Biorezonans Terapisi...
 172. makaleci

  ‘’Ben deli miyim’’ ‘’Kendi kendime hallederim’’

  Zaman zaman bu ve benzeri kelimeler dökülür ağızlardan.. ‘’Psikiyatriye git’’ denmesi çok büyük bir hakaret gibi algılanır ve iplerin daha da gerilmesine neden olur. Başka bir kişinin yardımcı olamayacağı, aynı bir arkadaşın yaptığı gibi yalnızca dinleyebileceği veya ilaç yazıp göndereceği gibi...
 173. makaleci

  DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ NEDİR*

  Duyu bütünleme terapisi 1960 lı yıllarda Amerikalı doktor J.Ayres tarafından, University of Southern California 'da yapılan araştırma ve çalışmaların ardından  uygulamaya konulmuş, devam eden süreçte tün dünyada, çocuklar için, özellikle otizm başta olmak üzere birçok problemin çözümünde oldukça...
 174. makaleci

  Oyun Terapisi

  Oyun çocuğun bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimine yardımcı olmaktadır. Çocuklar oyun ile dış dünyayı tanır, hayata dair denemeler yapar, hayal ile gerçeği ayırt edebilmeyi öğrenir. Kısacası hayatla mücadele etmeyi deneyimler. Bu anlamda oyun, çocukların duygu ve düşüncelerini kolaylıkla ifade...
 175. makaleci

  Neden Terapiye gideriz?

  Gerçekten çaresiz hissettiğimiz için… içinden çıkamadığımız için… başka bir çıkış yolu bulamadığımız için… Neden Terapiye gideriz?  Rollo May, insanların terapistlere kaybettikleri iradelerinin yerine koyabilecekleri bir şey bulmak için gittiklerini söyler. Aslında haklıdır da May bu...
 176. makaleci

  Çift Terapisi

  İlişkileri araştıran verilere baktığımızda, çiftlerin içine düştükleri problemi sürece bırakarak çözmeyi düşündüklerini gösteriyor ve bu süreç 6 yıl geçmesine sebep oluyor. Bu sürenin sonunda çiftlerin %70’i boşanma sürecine giriyor ancak mutlu bir evlilik anlayışlarını kaybettikleri gibi mutlu...
 177. makaleci

  ÇOCUKLARDA DEPRESYON

  Depresyon genellikle yalnızca yetişkinlerde görülen bir bozukluk gibi algılansa da çocuklar da depresyona girebilir. Depresyon belirtileri çocuklarda yetişkinlere göre kimi farklılıklar gösterir. Çocuk depresyonu durumunda davranış ve tutum değişiklikleri sıklıkla görülür. Aşırı ağlama...
 178. makaleci

  Kendi Terapistiniz Olun

  Kendi Terapistiniz Olmak İçin Önce Kendi İçinize Dönmeyi Öğrenmelisiniz işte size hayatınızı değiştirmeyi kolaylaştıracak alış veriş kuralları; Hediye Terapi Her tanıdığım ve ilişkimi geliştirmek istediğim kişiye hediye veririm. Bu hediye maddi değeriyle ölçülen bir hediye olmayacak...
 179. makaleci

  Takıntı hastalığı (Obsesif Kompulsif Bozukluk )

  Hepimizin stresli dönemlerde zaman zaman yaşadığı takıntılı (ısrarcı, saçma ve tekrarlayan) düşünceler, hayatımızı , okulumuzu, işimizi, ilişikilerimizi etkiliyorsa bu duruma takıntı hastalığı diyoruz (obsesif-kompulsif bozukluk). Eve yada kişiye mikrop, sperm vb. bulaşması, ocağın...
 180. makaleci

  Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi

  Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi TLDP (Time-Limited Dynamic Psychotherapy) Freud’ la başlayan psikoterapi tarihi, günümüzde tanımlanmış, netleştirilmiş, çerçevesi çizilmiş 400’ e yakın psikoterapi tekniğine ulaşmıştır. Neredeyse sınırsız sayıda psikoterapi yöntemi olsa da esasında...
 181. makaleci

  PSİKOTERAPİ

  Psikoterapi, bireylerin ruhsal yaşamlarında duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh  sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır. Ruhsal bozukluklarından  dolayı bozulan ruhsal dengeyi sağlamak, düşünce ve duygu alışverişi kurmak, bireylerin...
 182. makaleci

  Çocuk ve Ergen Terapisi

  Çocukluk ve ergenlik kendine has olarak belirgin şekilde çocuğun ve ergenin hızla değişim gösterdiği dönemlerdir. Fiziksel, sosyal, psikolojik, bilişsel açılardan hızla geçişler içermektedir. Bu dönem değişikliklerine uyum sağlamakta ve çevresel faktörler ile ilişki kurmada ve başa çıkmada bir...
 183. makaleci

  Psikanalitik Psikoterapi nedir?

  Terapi arayışı içinde olmayı son derece olumlu bir şey olarak adlandırır, hayata olan inancın ve umudun, aynı zamanda sağlığın bir göstergesi olarak yorumlarız. Psikanalitik psikoterapi, bireyleri kökenleri geçmişe dayanan, fazlasıyla zorlayıcı ve tekrar eden davranış kalıplarına bağlı kalmaktan...
 184. makaleci

  Çiftler Neden Kendilerine Acı Veren İlişkileri Sürdürürler?

  Çiftlerle çalışan bir terapist olarak, klinik çalışmalarımda insanların birbirleriyle acı verici bağlar kurduklarını gördüm. Çiftlerin bu kendilerine acı veren, çatışmalı ilişkilerini sürdürmelerinin nedeni merakımı uyandırdı. Bu çiftlerin birbirini nasıl bulduğu, aralarındaki ilişkinin...
 185. makaleci

  Psikanalitik Çift Terapisi Nasıl Yapılır?

  Yaşamlarımızda, kendimize yakın hissettiğimiz insanlardan çok şey bekleme eğiliminde oluruz. Sevgi, heyecan, tutku, destek, arkadaşlık, sadakat ve saygı bu beklentilerimizden sadece bir kaçını oluşturmaktadır. Maalesef ki bu beklentiler, zamanla her iki tarafın da incinip kırılmasıyla, hayal...
Üst