Duyuru; 📢

Forumda 'Tanıtım Yazısı' şeklinde ya da bariz belirgin kasıtlı bir kalıpta tanıtım amaçlı başka bir web sitesi'nin reklamı yapmak, 'Konu açmak' YASAKTIR! Bu şekilde açılan konular silinir ve ilgili üye ceza alır.

PM Kuralları; 💬

Forumunda yer alan bir konuya istineden kesinlikle Private Massage (özel mesaj) yolu ile destek talep etmeyiniz, zira bu tip alınan mesajlar kesinlikce cevapsız kalacaktır. İlgili konuya istinaden forumda destek konusu oluşturunuz.

İçerik hk; 📝

Bilgilihocam.Com katılım tamamen ücretsizdir, Sizde bilgi deneyim sahibi olduğunuz konu ve alanları forumda kolayca paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilir, oluşturduğunuz ticari konulardan kazanç elde edebilirsiniz.

 • Lütfen forum kurallarını ihlal etmeyiniz. Keyifli Forumlar Dileriz...

tiroid

 1. makaleci

  Yorgun gelin hastalığı (haşimato hastalığı)

  Anadolu’da “Yorgun gelin hastalığı” veya “Tembel gelin hastalığı” diye adlandırılan haşimato hastalığının en önde gelen belirtileri halsizlik, bitkinlik, çabuk yorulma, unutkanlık, uyuklama hali, az yemek yemeye rağmen kilo alma şikayetleridir. Haşimato hastalığı olduğu halde hastalığı...
 2. makaleci

  Tiroid nodülünün başlangıcı

  Hepimizin “guatr” olarak duyduğu hastalığın geliştiği organımız tiroid bezi, vücudumuzun kalorifer dairesidir. Boyunun ön tarafında, adem elması dediğimiz çıkıntının hemen altında nefes borusunu at nalı şeklinde saran, bu 20 gramlık küçük tiroid bezi, boyutlarına oranla çok büyük işlere imza...
 3. makaleci

  Endokrin - tiroid nedir ?

  Tiroid bezi boğaz tabanında yer alır. Biri solda diğeri sağda olmak üzere iki lobdan oluşur. Tiroid bezleri vücudun normal şekilde fonksiyonlarına devam etmesine yardımcı olur. Tiroid Nodülü Tiroid nodülleri, genellikle tiroid bezinde ortaya çıkan yumrulardır. Tiroid nodüllerinin çoğu...
 4. makaleci

  Endokrin - tiroid

  Tiroid bezi boğaz tabanında yan alır. Biri solda oburu sağda olmak üzere iki lobdan oluşur. Tiroid bezleri vücudun sıradan halde fonksiyonlarına devam etmesine yardımcı olur. Tiroid Nodülü Tiroid nodülleri, çoklukla tiroid bezinde ortaya çıkan yumrulardır. Tiroid nodüllerinin birçok...
 5. makaleci

  Tiroid hastalıklarına (guatr a) yaklaşım

  Tiroid Bezi ve Tiroid Nodüllerine Aktüel Yaklaşım (Guatr) Tiroid Bezi Nedir? Soluk borusunu bir kalkan üzere saran, boynun ön kısmındaki salgı bezi tiroid bezi olarak isimlendirilir. İsmini kalkana benzediği için Latince’den almıştır. Zayıf vücutlarda, ince / narin boyunlu kişilerde...
 6. makaleci

  Tiroid hastalıkları ve tedavisi hakkında her şey

  Tiroit bezi nedir? Tiroit bezi uzunluğunda, Adem’in elması denilen kıkırdağın altında yerleşmifltir. Vücudun enerjiyi kullanması ve depolamasıyla bağlantılı olan ve triodotironin (T3) ve tiroksin (T4) denilen iki adet hormon üretmektedir. Bu vücudun enerjiyi kullanması ve depolaması işine...
 7. makaleci

  Tiroid kanseri nedenler?

  Tiroid Bezi Tiroid bezi, uzunluğunda orta velev mekan alan, 20–25 gram tartısında ve iç salgı fonksiyonu olan bir organdır. Tiroid bezinin iyot kullanarak yaptığı hormon bütün vücut metabolizmasının düzenlenmesinde rol oynar. Tiroid bezi illetleri toplulukta çok sık (yaklaşık her 10...
 8. makaleci

  Guatr belirtileri nelerdir ?

  Guatr Guatr, tiroid bezinin büyümesidir. Guatrı bulunan bir kişinin tiroid hormonu seviyesi alışılagelmiş olabileceği üzere, gereksinimden yüksek (hipertiroidzm) ya da az (hipotroidizm) orantıda tiroid hormonu üretilebilir. Boynun alt kısmında (adem elmasının altında) bulunan, kelebek...
 9. makaleci

  Tiroid - guatr

  TİROİD ILLETLERI Tiroid, boynun ön tarafında, nefes borusunun her iki yanına akıllıca uzanım gösteren, dimağa giden ana damarlara komşu, kelebek halinde iki modüllü bir bezdir. T3 ve T4 isimli iki hormon salgılar ve bu iki hormon, hipofiz bezinden salgılanan TSH isimli başka bir hormonun...
 10. makaleci

  Tiroid kanserleri ve tiroid kanseri tipleri

  Tiroid kanseri tiroid bezi içindeki hücrelerin denetim dışı büyümesi ve nodül oluşturmaları ile başlar. Her tiroid nodülü kanser demek değildir. Tiroid nodüllerinin %90’nı selim (kanser olmayan) nodüllerdir. Yalnızca nodüllerin %5-10’unda kanser riski mevcuttur. Hatunlarda tiroid kanseri riski...
 11. makaleci

  Tiroid nodüllerinin kanser mi? İyi huylu mu? Olduğunun anlaşılmasında yeni bir yöntem: elastografi

  Tiroid bezinde nodül saptanması yaygın görülen bir durumdur. Tiroid nodüllerinin kıymetli bir kısmı düzgün huylu nodüllerdir. Tiroid nodüllerinde kanser görülme orantısı nodülün fonksiyonel olarak soğuk olması, nodülün çapının büyük olması, nodülün hadlerinin sistemsiz olması, nodülün içinde...
 12. makaleci

  Guatr nedir ve bunun için ne yapmak lazım ?

  Gutar illeti umumide rastlantı sonucu tespit edilir. Lakin tüm metabolizmayı etkileyen çok taraflı tesirleri vardır. Sistemli olarak takip edilmesi ve elverişli devirde tutarlı tedaviler verilmesi gerekir. Tiroid bezi, boyun ön tarafında gırtlağın acilen önünde yan alan 15-25 gram tartısında...
 13. makaleci

  Tiroid bezi ve hastalıkları

  "Guatr" Uzunluğunda nefes borusunun (trakea) önünde ve her iki tarafında bölge alan Tiroid bezi 20gm ağırlığındadır. Kıymetli bir hormon bezi olan Tiroid dokusu vücudun yaşabilmesi, canlı kalabilmesi için gerekli metabolik hikayelerde ki güç seviyesini ayarlar. Tiroid bezinin çalışmasının...
 14. makaleci

  Tiroid kanseri tanı ve tedavi seçenekleri

  ~~Tiroid kanseri: Tiroid kanserleri tüm kanserlerin %1-2’sini oluşturur. Tiroid kanserlerinin %90-95'i folliküler hücrelerden köken (hormon üretiminden sorumlu olan hücrelerden köken alan kanserlerdir) alan yeterli diferansiye tümörlerdir. Bu öbeğe papiller, foliküler ve hürthle hücreli...
 15. makaleci

  Tiroid bezi ve guatr

  Tiroid Tiroid bezi boynun ön tarafında, nefes borusunun derhal önünde mekan alan ve hormon üreten bir organdır. Sağ ve sol olarak iki lobdan ve ortada bunları birleştiren ve istmus ismi verilen yapıdan oluşur. Yaklaşık olarak 25 gr ağırlığındadır. Tiroid bezi çok uygun kanlanan bir organdır...
 16. makaleci

  Guatr ve tedavisi

  Tiroid bezi, boyun ön tarafında gırtlağın acilen önünde nokta alan 15-25 gram yükünde kelebek biçiminde bir organdır. Tiroid bezi tiroid hormonlarını salgılar ve kana verir. Bu salgının azalması yahut çoğalması olumsuz tesir yapar. Çokça hormon salgılarsa hipertiroidi denir. Bu durumda sonluluk...
 17. makaleci

  Tiroid hastalıklarına genel bakış

  Tiroid bezi, uzunluğunun ön tarafında nefes borusunun her iki yanında kelebek biçiminde bölge alan kıymetli bir endokrin organdır. Tiroid bezinin marazları toplulukta umumî olarak “guatr” olarak bilinir. Tiroid bezi kanserleri toplulukta sık görülen kanser tiplerindendir. Tiroid bezinde mekan...
 18. makaleci

  Tiroid nodüllerine yaklaşım

  Günümüzde Ultrasonografi (US), Magnetik Rezonans (MR), Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) gibi tetkiklerin yaygın olarak kullanılması sayesinde başka hastalıklara yönelik araştırmalar sırasında birçok hastada tiroid nodülleri saptanmaktadır. İster rastlantısal...
 19. makaleci

  Guatr ve tiroid bezi fonksiyon bozuklukları

  Guatr, boynumuzda yer alan tiroid bezinin büyümesiyle karakterize hastalıklar için kullanılan genel bir terimdir. Tiroid bezinden üretilen hormonlar vücut metabolizmasının dengesini düzenledikleri için hayati öneme sahip bir organıdır. Bazı tiroid hastalıklarında üretilen hormon miktarı artarken...
 20. makaleci

  Tiroid bezinin fonksiyon hastalıkları

  Tiroid bezi, vücudun metabolizmasını ayakta tutan hormonları yapar. Kasların çalışması, alınan gıdaların yakılması, düşünme, barsakların ve kalbin çalışması, vücudun kan yapımı ... gibi faaliyetlerin tümü, normal bir metabolizma ile mümkündür. Az çalışması Hipotiroidi, çok çalışması...
 21. makaleci

  Tiroid nodulleri ve guatr’a yaklaşım ve güncel teknikler

  Tüm dünyada Tiroid nodülleri artan sıklıkla karşılaştığımız klinik bir sorundur. Muayeneyle saptanan tiroid nodülü yüzdesi iyot eksikliği olmayan bölgelerde kadınlarda% 5, erkeklerde % 1 olarak belirtilmektedir(1,2). Tanı yöntemi yüksek çözünürlüklü USG ve deneyimli eller olunca, bu oran %...
 22. makaleci

  Tiroidin yerleşimi, yapısı ve işlevi

  AÇIKLAMA Canlı bir organizma, örneğin insan, uyum içinde çalışan organlardan oluşur. Bu elektronik sayfada incelenecek olan organ, bir çok Türkçe kaynakta TİROİD olarak yazılan, ancak Türk Dil Kurumu tarafından TİROİT olarak yazılması öngörülen organdır. Dolayısıyla bu bu sayfada da TİROİT...
 23. makaleci

  Paratiroid adenomları ve cerrahi tedavisi

  Paratiroid Bezleri ve Hastalıkları: Paratiroid bezleri boyunda, tiroid bezine yakın komşulukta yerleşmiş, paratiroid hormonu denilen bir hormon salgılayan bezlerdir. Büyüklükleri 3-4 mm olan, genellikle 4 paratiroid bezi vardır. Her birinin ağırlığı 30-40 gramdır. Paratiroid bezleri vücutta...
 24. makaleci

  Tiroid bezi hastalıkları guatr hakkında neler biliyoruz

  Tiroid bezi, boynun ön kısmında yerleşmiş olan endokrin bir bezdir. Bunun anlamı, bezin bazı hormonlar salgılaması ve bu hormonların kan dolaşımına girerek vücudun değişik organ ve dokularında etki göstermesidir. Salgıladığı hormonlarla vücut metabolizmamızı düzenler. Tiroid bezi...
 25. makaleci

  Tiroid - paratiroid

  Tiroid bezi, boynun ön kısmında yerleşmiş olan ve salgıladığı hormonlarla tüm vücut metabolizmamızı düzenleyen endokrin bir organdır. Tirozin amino asidi 3-4 adet iyot molekülü ile birleşince tiroid hormonları oluşur. Tiroid hormon salgısı başlıca TSH ile kontrol edilir. Tiroid bezi...
 26. makaleci

  Guatr ve tiroid bezi çalışma bozuklukları

  Guatr, tiroid bezinin büyümesine verilen isimdir. Bu büyüme tiroid bezinin tümünde olabileceği gibi bir kısmında veya içinde nodüller dediğimiz değişik sayı, büyüklük ve yapıdaki değişiklikler şeklinde olabilir. Tiroid bezi boynumuzun ön kısmında, adem elması dediğimiz kıkırdak yapının...
 27. makaleci

  Guatr

  Guatr nedir? Tiroid olarak isimlendirilen ve uzunluğunda mahal alan bezin boyutunun artmasına guatr denir. Guatr sözü latincede boğaz manasına gelen “guttur” sözünden gelmektedir. Tiroid bezinin boyutlarındaki artış bu bezin çok çalıştığı üzere bir tabirle bağdaştırılmamalıdır. Bu bezin...
 28. makaleci

  Tiroid bezi hastalıklarında merak edilenler

  Tiroid Bezi neden değerlidir,olmaması ne değer taşır? Tiroid bezi umumî mealde tiroid hormonu salgılayan bir iç salgı bezidir. Tiroid hormonu vücudun bütün dokuları ve organlarının güç tasarrufunu yönetmek başta olmak üzere, vücudun yapısal gelişim ve degişimindeki sentezleri ve vücudun...
 29. makaleci

  Graves hastalığı

  Tiroid bezi, boynun ön tarafında, gırtlağın alt hizasında, kelebek halinde bir organdır. Her iki yanında ses telleri ile ilgili hudutlar ve ardında paratiroid bezleri bulunur. Tiroid bezinde, besinlerle alınan iyot kullanılarak, tiroid hormonları üretilir. Bunlar, T4 (tiroksin) ve T3...
 30. makaleci

  Guatr ameliyatlarında daha az dikiş izi

  Guatr tiroid bezinin yeterli huylu nedenlerle büyümesidir. Toplulukta yaklaşık % 30-40 nispetinde tiroid bezinin çeşitli marazları mevcuttur. Bayanlarda görülme sıklığı daha ziyadedir. Tiroid nodülleri gelişen teknoloji ile daha sık tespit edilebilmektedir. Büyük nispette âlâ huylu olmalarına...
 31. makaleci

  Hashimoto hastalığını ağırlaştıran faktörler

  Umumide tüm vücudun, kişiselde de tiroit bezinin daima iltihaplanması (enflamasyon) ve salgıladığı hormonların azalması (hipotiroidi) ile birlikte karakterize otoimmün bir hastalıktır Hashimoto. ‘Tiroid bezine karşı enflamatuar yansıyı tetikleyen süreç nedir?’ sorusu, etyolojik alt yapıyı...
 32. makaleci

  Hashimoto hastalığı oluşum nedenleri

  Haşimoto tedavisinde ana maksat tiroit bezine karşı oluşan ölçüsüz ve orantısız enflamatuvar reaksiyon silsilesini durdurmaktır. Oluşum nedenini anladığımızda hastalık kronik seyrini terk ederek düzgünleşme sürecine girecektir. Haşimoto Tiroiditi: Umumide tüm vücudun hususide de tiroit...
 33. makaleci

  Tiroid Bezi Hastalıkları

  GUATR NEDİR? Guatr, tiroid bezinin çeşitli nedenlerle büyümesinin genel adıdır. Nodül ise tiroid bezi içinde oluşan yumrulardır. Nodüller birkaç milimetreden birkaç santime kadar değişen çaplarda olabilirler. Küçük nodüller bezin içinde gömülü dururlar, dışarıdan bakıldığında belli...
 34. makaleci

  Hipotiroidi ( hashimato ) hastalığı ve beslenme

  Tiroid bezi boynumuzun ön kısmında konum alan kelebek biçiminde bir salgı bezidir. Tiroid bezinin vazifesi tiroid hormonlarını üretmek, gerektiğinde kana vermek ve metabolizmayı düzenlemektir. Bu hormonların az ya da ziyade olması birtakım tiroid bezi hastalıklarına sebep olmaktadır. Tanısı...
 35. makaleci

  “su içsem yaıyor” diyorsanız, hipotiroidiniz olabilir. Hipotiroidi döneminde beslenme önerileri

  Mütemadi kendinizi yorgun, halsiz hissedip konsantrasyon güçlüğü mü çekiyorsunuz? Saçlarınızda dökülme mi görülüyor? Ve son devirlerde yediklerinizde değişiklik olmasa da kilonuzda değerli bir artış mı oldu? Yani su içseniz yarıyor mu? Dikkat! Siz de hipotiroidi yaşıyor olabilirsiniz...
 36. makaleci

  Hipotriod hastalığında beslenme

  Zayıflama sürecinde bireylere büyük bir ağırlık uygulayan hususlardan biri hipotiroid illetidir. Hipotiroid, tiroid hormonunun sıradandan daha az çalışmasıyla karakterize bir hormon illetidir. Hipotiroid durumunda metabolizma suratı yavaşlar, ani bir kilo alımı gözlenir. Bu duruma bağlı olarak...
 37. makaleci

  Tiroid bezi hastalıkları ve beslenme

  Tiroid bezi boynun orta hattında kelebek halinde, ufak bir bezdir. Tüm vücut fonksiyonlarının düzenleyicisi olarak görülür. Şayet tiroid hormonu çokça salgılanırsa metabolizma hızlanır ve hipertiroidi gelişir. Hipertiroidi durumunda kalp suratı artarak çarpıntı şikâyeti oluşurken, bağırsak...
 38. makaleci

  Hashimoto tiroiditi hastalığında nasıl beslenilmeli ?

  HASHİMOTO TİROİDİTİ ILLETI Tiroid bezinin vazifesi bir çok kişi tarafından güya yalnızca vücutta kilo idaresini sağlamakmış üzere algılanmaktadır. Oysaki tiroid bezinin salgıladığı tiroid hormonunun vücutta bir çok vazifesi bulunmaktadır. Kabaca bahsetmek gerekirse tiroid hormonu vücutta...
 39. makaleci

  Zayıflama ilaçları

  ZAYIFLAMA İLAÇLARI Son günlerin modası ise zayıflama ilaçları. ZAYIFLAMA ILAÇLARI NEDİR? ilacımsıdır. Çoğunluğun üzerinde Türkçe yazı yok, İngilizce veya Çince karışımı bir takım yazılar var ama içeriğe ait İngilizce dahi bir açıklama yok. Paketlerin üzerinde, ancak bir bitki bilimi...
 40. makaleci

  Guatr ve Tiroid Kanseri

  Guatr Nedir? Tiroid bezindeki hücrelerin, foliküllerin ve bezin kendisinin kontrolsüz büyümesidir. Gelişiminde iyot eksikliği suçlanmaktadır. Genellikle bez içinde çok sayıda büyük kistik nodüller olur ve bu duruma multinodüler guatr denir. Tiroid hastalıkları konusunda tecrübeli uzman...
 41. makaleci

  Guatr Tiroid Bezi Hastalığı

  Tiroid bezi, boynun ön kısmında yerleşmiş olan ve salgıladığı hormonlarla vücut metabolizmamızı düzenleyen endokrin bir organdır. Tiroid bezi hastalıkları, basit guatrdan hayatı tehdit eden tiroid kanserine kadar değişir. En sık rastlanan hastalıklar, tiroid hormonları üretimindeki...
 42. makaleci

  Tiroid Bezi

  Tiroid bezi, boynun ön kısmında yerleşmiş olan ve salgıladığı hormonlarla vücut metabolizmamızı düzenleyen endokrin bir organdır. Tiroid bezi hastalıkları, basit guatrdan hayatı tehdit eden tiroid kanserine kadar değişir. En sık rastlanan hastalıklar, tiroid hormonları üretimindeki...
 43. makaleci

  Hipotiroidi İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

  Tiroid bezi - boynun alt yarısında, nefes borusunun önünde bulunan, kelebek şekilli bir iç salgı bezidir. Tiroid bezi metabolizma hızımızı düzenleyen tiroid hormonlarını üretir, depolar ve salgılar. Bu hormonlar tüm vücut dokularının ve organlarının doğru çalışması için şarttır. Toplumda...
 44. makaleci

  Hashimoto Tiroiditi Nedir?

  Tiroid bezi, boynumuzun ön orta kıs- mında yer alan endokrin bir organdır. Salgıladığı hormonlar aracılığı ile metabolizma hızını, kalp atış hızın, kas gücümüzü,uyku düzenimizi,kan kolesterol düzeyimizi, saç ve deri sağlığımızı,zihinsel fonksiyonlarımızı kontrol eder. Bir başka deyişle bede-...
 45. makaleci

  Tiroid Nodülleri ve Kanser İlişkisi

  Tiroid Bezi :Boyun ön yüzde nefes borusunun üzerine yerleşik her iki yanında şah damarları ile komşu ,T3 ve T4 diye bilinen insan metenbolizmasını düzenleyen dengeleyen hormonlar yapan salgı bezidir. Tiroid nodülleri toplumda %4-7 oranında görülürken ,tiroid kanserlerine daha az rastlanır...
 46. makaleci

  Hashimoto Tiroiditi Nedir?

  Tiroid bezi, boynumuzun ön orta kıs- mında yer alan endokrin bir organdır. Salgıladığı hormonlar aracılığı ile metabolizma hızını, kalp atış hızın, kas gücümüzü,uyku düzenimizi,kan kolesterol düzeyimizi, saç ve deri sağlığımızı,zihinsel fonksiyonlarımızı kontrol eder. Bir başka deyişle bede-...
 47. makaleci

  Zehirli Guatr

  Aslında zehirli guatr diye bir hastalık yoktur, toksik guatr vardır. Zehirli tanımlamasını bu konudaki yanlışlığa dikkati çekmek için başlık olarak bilhassa yazdım. Tiroid bezi adı verilen ve tiroid hormon üreten salgı bezi boynumuzun ön tarafında “Adem Elması” adı verilen çıkıntının hemen...
 48. makaleci

  Tiroid ultrasonu, Tiroid Biyopsisi ve Ameliyatsız Gutar (Tiroid Nodülü) Tedavisi

  Tiroid bezi: Tiroit bezi; boyunda bulunan ,ortalama 24-25 gr ağırlığında, endokrin bir organdır. Ürettiği hormonlar nedeniyle çok önemli bir organdır. Çünkü bu hormonlar (T3 ve T4) vücut metabolizmasını düzenlediği gibi; gelişme üzerine de etkisi olan hormonlardır. Tiroid hormonlarının...
 49. makaleci

  Radyolojik girişimsel işlemler

  Vaskuler, nonvaskuler, biyopsi, ince iğne aspirasyon biyopsisi, İİAB, güner sönmez, radyolog, radyoloji, doktor, uzman, biopsi, patoloji, kanser, tiroid kanseri,iyi huylu, kötü huylu, tru cut, core, kalın iğne biyopsi, enjektör, ultrason, tiroid, tiroid nodülü, nodül, tükrük bezi, lenf nodu...
 50. makaleci

  TİROİD NODÜLLERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER

  Tiroid hastalarının önemli bir kısmını nodülü olan hastalar oluşturur. Ultrasonografi teknolojisindeki gelişmeyle birlikte daha önce saptanamayan 1-2 mm çapındaki nodüller saptanmaya başlanmış, buna paralel olarak toplumun yarısından çoğunda tiroid nodülü radyoloji raporlarına girmiştir. Bu da...
 51. makaleci

  Tiroid Nodüllerinde Ameliyatsız Tedavi: Radyofrekans Ablasyon (RFA)

  Tiroid nodülleri kadınlarda erkeklere göre daha sıklıkla görülür. Yaşla birlikte görülme oranı artar. 50 yaş ve üstündeki insanlarda nodül saptanma oranı % 50 nin üstündedir. Bu nodüllerin büyük bir çoğunluğu iyi huylu, yaklaşık % 5-10 u kötü huylu nodüllerdir. İyi huylu nodüllerin de bir kısmı...
 52. makaleci

  Tiroid Biyopsisi

  Tiroid bezi içerisinde yer alan tiroid nodülünden parça alınması işlemine tiroid biyopsisi denmektedir. ABD’de tüm popülasyonun %4-7 arasında tiroid nodülü izlenmektedir. Tiroid nodülleri kadınlarda erkeklerden daha sık görülmektedir. Tiroid nodülleri rutin muayene sırasında veya ultrasonografi...
 53. makaleci

  "Tiroid" nedir?

  “Tiroid” boyunda yer alan bir salgı bezidir ve tiroid hormonunu yapar. Bu hormon büyüme için gereken iki en önemli hormondan biridir, çocuklar ve bebekler için çok önemlidir. Ana görevi Vücudun enerjiyi kullanma şeklini ayarlamaktır. “HİPOtiroidism” “HİPERtiroidism” Bir kimse...
 54. makaleci

  KONJENİTAL HİPOTİROİDİ

  Konjenital yani doğumsal Hipotiroidi, tiroid hormonunun yetersiz ya da hiç salgılamaması halinde ortaya çıkan somatik ve psikomotor gelişimde gerilikle sonuçlanan bir hormonal bozukluktur. Bu hastalığın önemi, toplumda sık rastlanması ve önlenebilir zeka geriliğinin en sık görülen nedeni...
 55. makaleci

  Tiroid Nedir?

  Tiroid bezi; boynun ön kısmında adem elması denilen gırtlağa ait çıkıntının altında, nefes borusunun önünde, şekil olarak kelebeği andıran görünümü olan bir iç salgı bezidir. Salgıladığı tiroid hormonu ile vücudun metabolizmasını düzenler. Guatr ne demektir? Boyun ön kısmında bulunan...
 56. makaleci

  Endokrin Sistem Nedir?

  Endokrin sistem iç salgı bezlerinin oluşturduğu bir sistemdir. İç Salgı bezleri hormon sentez ve salgısı yapan organlardır. Hormonlar vücudumuzdaki değişik aktiviteleri kontrol eder. Hormonların farklı tipleri, üreme, metabolizma, büyüme ve gelişmeyi kontrol eder. Hormonlar ayrıca çevremize...
 57. makaleci

  Tiroid Hastası Mıyım?

  Guatr nedir, neden oluşur? Tiroid bezi boynun ön kısmında yerleşen ve vücudumuz için hayati öneme sahip bir iç salgı bezidir. Normal ağırlığı yaklaşık 20 gram kadar olup herhangi bir nedenle büyümesine guatr denir. Nodül olmaksızın tiroid büyümesi basit (diffüz) guatr, nodüllü tiroid...
 58. makaleci

  Metabolizmanın On-Off Düğmesi: Tiroid

  Tiroid bezi; boynun hemen önünde, nefes borusunun iki yanında bulunan kelebek şeklinde, besinlerle alınan iyot mineralini kullanarak hormon üreten ve metabolizmayı düzenleyen iç salgı bezlerinden biridir. Bu sebeple az veya fazla çalışması sağlık sorunlarına neden olur. 2012 Türk İstatistik...
 59. makaleci

  İyotlu mu, İyotsuz Tuz Mu Tüketmeliyiz ?

  İyot vücudumuzda önemli görevleri olan bir elementtir. Ülkemizde iyot eksikliği sık görüldüğünden sofra tuzları iyotlanmaktadır. İyotlu tuzların iyodu, güneşe ve ısıya maruziyetle (pişirme dahil) azalır, ayrıca uçucu olduğundan, koyu renkli, ışık geçirmeyen ve kapaklı kavanozda, karanlık, serin...
 60. makaleci

  Tiroid Hastalıkları

  Tiroid bezi, boynun ön, orta kısmında yer alan hormon salgılayan bir organdır. Ortama 20-30 gr ağırlığında olup, Boyunda orta hattın sağında ve solunda iki lob, bu lobları birleştiren ortadaki istmus adı verilen parça ve % 70-80 oranında bulunan piramidal lob adı verilen bir küçük lobdan...
 61. makaleci

  YORGUN GELİN HASTALIĞI (Haşimato hastalığı)

  Anadolu’da “Yorgun gelin hastalığı” veya “Tembel gelin hastalığı” diye adlandırılan haşimato hastalığının en önde gelen belirtileri halsizlik, bitkinlik, çabuk yorulma, unutkanlık, uyuklama hali, az yemek yemeye rağmen kilo alma şikayetleridir. Haşimato hastalığı olduğu halde hastalığı...
 62. makaleci

  Çok yönlü Obezite ve Rutin değerlendirmeleri üzerine

  Obezitenin değerlendirilmesinde birkaç vakada da örneğini gördüğüm iki parametreden bahsetmek istiyorum. Anti-Tg ve Anti-Tpo antikorları. Bilindiği üzere obezite dünya genelinde yaygınlığı artan, beraberinde başka hastalıkları da getiren kronik bir hastalık olarak kabul edilmektedir...
 63. makaleci

  Tiroid bozuklukları erkek kısırlığında %30, kadın kısırlığında %35 etkili

  Tiroid vücutta mekanizmayı doğrudan etkileyen önemli bir bezdir ve doğru çalışmaması halinde, pek çok organı olumsuz etkilemektedir. Bunların başında da üreme organları gelir. Tiroid bezinin az ya da çok çalışması kadın ve erkeklerin üremeyle ilgili hormonlarını doğrudan etkiler ve gebe...
 64. makaleci

  Her Tiroid Nodülüne Biyopsi Gerekir Mi?

  Tiroid yani halk arasında guatr diye bilinen hastalığın teşhis ve tedavisindeki prensipler çok basit olmasına rağmen maalesef serbest hekimlikte suistimale açık bir konu. Bence gereksiz operasyon ve hatta gereksiz biyopsi sayısı çok fazla. Benim gözlemlediğim 10 tiroid biyopsisi ve ameliyatının...
 65. makaleci

  Tiroid nodüllerine nasıl yaklaşmak gerekir?

  Çevre tiroid dokusundan farklı ve radyolojik olarak ayrılabilen lezyonlara tiroid nodülü denir. Tiroid bezindeki nodül veya nodüller genellikle hastanın kendisi tarafından boyun ön kısmında şişlik şeklinde veya başka bir tıbbi zorunluluk nedeniyle yapılan muayene veya ultrason, tomografi gibi...
 66. makaleci

  Hashimoto Tiroiditi

  HASHİMOTO TİROİDİTİ (KRONİK LENFOSİTİK TİROİDİT, OTOİMMÜN TİROİDİT) Hashimoto tiroiditi kronik otoimmün tiroiditlerden birisi olup, 1912 yılında Hashimoto tarafından tanımlanmış ve ilk önce "struma lenfomatoza" ismini almıştır. Tüm toplumlarda çok sık görülür. Tiroid bezinde...
 67. makaleci

  Sorularla Tiroid Hastalıkları

  HİPOTİROİDİ NEDİR VE BELİRTİLERİ NELERDİR? Hipotiroidi, doku düzeyinde tiroid hormonu yetersizliği veya nadiren etkisizliği sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. - Primer hipotiroidi: Tiroid bezi yetersizliğinden kaynaklanan nedenlere bağlı - Sekonder hipotiroidi: TSH yetersizliğine...
 68. makaleci

  İyot eksikliği tiroid hastalıkları

  İyot, tiroid hormonlarının ayrılmaz bir kesimidir ve münasebetiyle hipotiroidi (yetersiz tiroid bezi çalışması) ve hipertiroidinin (fazla tiroid bezi çalışması ) gelişiminde değerli bir faktördür.Gereğinden çok az iyot alınması durumunda, hipotiroidi, kretinizm ve başka iyot eksikliği illetleri...
 69. makaleci

  Primer hipotiroidi hashimoto tiroiditi nedir?

  Vücudumuzdaki bir küme savunma hücresinin tiroid hücrelerini yabancı alğılayıp antikor aracılı yada direkt hücum yaparak tiroid hücrelerini öldürmesi sonucu gelişen kronik, ilerleyici bir hastalıktır. Yavaş yavaş gelişir. Kanda anti tiroid peroksidaz ve yahut antitiroglobulin isimli iki...
 70. makaleci

  Tiroid bezi ne işe yarar? Nerede durur ? Ne üretir?

  Tiroid bezi, boynun alt yarısında, nefes borusunun önünde bulunan, kelebek formlu bir iç salgı bezidir. Tiroid bezi metabolizma suratımızın ana denetim öğesi olan tiroid hormonlarını üretir (sT3, sT4), depolar, salgılar. Sıhhatimiz ve esenliğimizde anahtar ehemmiyete sahiptir. Bu hormonlar tüm...
 71. makaleci

  Haşimato tiroidi!

  Çok sık görülen tiroid bezinin illetlerinden birisidir. Sebebini hala bilemiyoruz. Tiroid bezi vücudun kendi yaptığı bir mekanizmayla, kendisini yabancı hissederek bezin yapısının bozulması, küçülmesiyle seyreden kronik ömür uzunluğu da tedavisini gerektiren bir hastalıktır. Haşimato tiroidinde...
 72. makaleci

  Gebelikte hipotiroidi

  ~~ GEBELİKTE HİPOTİROİDİ Hipotiroidi tiroid hormonlarının gayrikâfi olması demektir. Mahsusen gebelik periyodunda daha da bir değerlidir. Gebelik vukuatı, tiroid bezi için bir gerilim olup iyot muhtaçlığı artar, tiroid bezinin büyüklüğü artar ve tiroid hormonlarının ölçüsü artar. Bunu...
 73. makaleci

  Her tiroid nodülüne biyopsi gerekir mi?

  Tiroid yani halk arasında guatr diye bilinen marazın teşhis ve tedavisindeki prensipler çok kolay olmasına karşın maatteessüf muaf hekimlikte suistimale açık bir husus. Bence gereksiz operasyon ve velev gereksiz biyopsi sayısı çok ziyade. Benim gözlemlediğim 10 tiroid biyopsisi ve...
 74. makaleci

  Tiroid hastası mıyım?

  1. Guatr nedir, neden oluşur? Tiroid bezi boynun ön kısmında yerleşen ve vücudumuz için hayati değere sahip bir iç salgı bezidir. Olağan yükü yaklaşık 20 gram kadar olup rastgele bir nedenle büyümesine guatr denir. Nodül olmaksızın tiroid büyümesi yalın (diffüz) guatr, nodüllü tiroid büyümesi...
 75. makaleci

  ÇOCUKLARDA HİPOTİROİDİ VE GUATR

  ÇOCUKLARDA HİPOTİROİDİ VE GUATR Tiroid bezi boynun alt kısmında yer alan ve tiroid hormonu üretiminden sorumlu bir iç salgı bezidir. Tiroid hormonlarının vücudumuzun hemen tüm hücreleri üzerine etkileri mevcuttur. Metabolik hızın düzenlenmesinde, kardiyovasküler sistemde, fetal ve neonatal...
 76. makaleci

  Medüller Tiroid Kanseri

  Tiroid bezinde C hücresi ya da parafoliküler hücre olarak adlandırılan hücrelerden kaynaklanan medüller kanser, tüm tiroid kanserlerinin %5-10 unu oluşturur. Bu tümör hastaların %30’unda ailevi (kalıtsal) özellik göstermektedir. Bu kanser türünün boyundaki lenf bezelerine sıçrama ihtimali, diğer...
 77. makaleci

  Folliküler Tiroid Kanseri

  Geçmişte tiroid bezi tümörleri arasında ikinci sıklıkta görüldüğü kabul edilen bu tümör tanısı, patoloji uzmanları tarafından günümüzde oldukça az konmaktadır. Bu kanser türü, papiller tiroid kanseri gibi tedaviye iyi cevap verir ve tekrarlama ihtimali düşüktür. Bu tümörde de temel tedavi...
 78. makaleci

  Papiller Tiroid Kanseri

  Tiroid bezinde görülen kanserlerin %70 – %80 kadarını oluşturan papiller tiroid kanseri, ultrason ve iğne biyopsisi gibi teşhis yöntemlerinin gelişmesi ile muhtemelen vücudun en sık teşhis edilen kanserlerinden biri halini almıştır. Özellikle 45 yaş altı bireylerde, çoğu kez başarılı bir şekilde...
 79. makaleci

  Tiroid Nodülü ve Tedavisi

  Nodül tıpta, genellikle yuvarlak şekilli büyümeleri ifade eden bir terimdir. Nodül terimi, 1-2 mm’den 7-8 cm’ye kadar ulaşabilen yumrular için kullanılan bir terimdir. Tiroid nodülünün tıptaki önemi, kanser barındırma ihtimalidir. Bu oran %5 civarındadır. Muayene sırasında saptanan veya...
 80. makaleci

  Guatr

  Tiroid bezi nedir, nerede yer alır? Gırtlağı oluşturan en büyük kıkırdak kalkana benzemesi nedeniyle Eski Yunanlılar tarafından kalkan anlamına gelen tiroid kelimesiyle adlandırılmıştır. Gırtlağın hemen altında ve önünde, orta hatta yer alan salgı bezine de, bu kıkırdakla olan komşuluğu...
 81. makaleci

  Troid Bezi Hastalıkları

  Tiroid Bezi Tiroid bezi, boynun ön, orta kısmında yer alan hormon salgılayan bir organdır. Ortama 20-30 gr ağırlığında olup, Boyunda orta hattın sağında ve solunda iki lob, bu lobları birleştiren ortadaki istmus adı verilen parça ve % 70-80 oranında bulunan piramidal lob adı verilen bir...
 82. makaleci

  Tiroid Kanseri

  Tiroid kanseri, tiroid bezinin hücrelerinden köken alan bir kanserdir. Bu kanser, diğerlerine göre çok daha az görülür ve hastalığın seyri oldukça iyidir. Eğer doğru tanı ve tedavi uygulanırsa hastalık tamamen ortadan kaldırılabilir. Böylece kişi, uzun süre yaşayabilir. Toplumda görülme sıklığı...
 83. makaleci

  Troid Kitleleri

  Tiroid kanseri, tiroid bezinin hücrelerinden köken alan bir kanserdir. Bu kanser, diğerlerine göre çok daha az görülür ve hastalığın seyri oldukça iyidir. Eğer doğru tanı ve tedavi uygulanırsa hastalık tamamen ortadan kaldırılabilir. Böylece kişi, uzun süre yaşayabilir. Toplumda görülme sıklığı...
 84. makaleci

  Tiroid Bezi Hastalıklarında Tanı

  Öykü alma Tiroid fonksiyon testleri (serbest T3, serbest T4 ve TSH) Diğer laboratuvar tetkikleri (antimikrozomal antikorlar, tiroglobulin) Tiroid ultrasonografisi Tiroid bezi sintigrafisi İnce iğne aspirasyon biyopsisi Tiroid bezi hastalıklarına ait semptomların bir çoğu...
 85. makaleci

  Guatr Nedir?

  Guatr tiroid bezinin normalden daha fazla büyümesi ve gözle görünür hale gelmesidir. Tiroid bezi soluk borumuzun önünde yerleşen kelebek şeklinde endokrin bir bezdir. Guatr genellikle ağrısızdır. Bazen çok büyük guatrlar öksürük, yutma güçlüğü, nefes darlığı, ses kısıklığı gibi şikayetlere yol...
 86. makaleci

  Tiroid Hastalıkları

  Tiroid bezi, boyunda orta hatta her iki yanda bulunan endokrin bir salgı bezidir. Tiroid hormonu salgılayarak vücudun hormonal dengesini sağlar.  Tiroid bezi hastalıkları, aşırı çalışması, az çalışması olarak iki ana başlıkta incelenebildiği gibi, diğer taraftan da tiroid bezinde iyi ve kötü...
 87. makaleci

  Tiroid Nodüllerinde Kanser Riski

  Boynun alt kısmında ve soluk borusunun ön tarafında yer alan tiroid bezi, küçük bir organ olmasına karşın vücudumuz için büyük etkilere sahip olan tiroid hormonlarını salgılıyor. Tiroid hormonu az ya da çok salgılandığında çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ayrıca tiroid bezindeki...
 88. makaleci

  Troid Cerrahisi

  Tiroid cerrahisi hastalığın durumu ile ilgili doktor bilgilerini kapsar. Tiroid hastalığı ille karşı karşıya iseniz tiroid bezleriniz kontrol edilir ve ameliyat riskleri ortaya çıkarılır.Tiroid ameliyatı olacak hastanın bezlerinin tek taraflı mı yoksa iki taraflı mı alınması gerektiğine dair...
 89. makaleci

  Hastalık Bilgilendirmeleri

  Fıtık Karın duvarında oluşan yırtık ve bu yırtıktan karın içi organların karın duvarından cilt altına doğru çıkmasıdır. Ülkemizde her yıl 80.000 kişi karın duvarı fıtıkları sebebiyle ameliyat edilmektedir. Bu hastalık için en önemli sorun hastalığın tekrarlamasıdır. Bu durumun önlenmesi...
 90. makaleci

  Tiroid

  Tiroid bezi kelebek şeklindedir. Nefes burusunun her iki yanında yer alan sağ ve sol lobları ile iki lobu birbirine bağlayan istmus diye adlandırılan anatomik kısımları mevcuttur. Her iki lobun kenarlarından şah damarları ve baş boyun bölgesinin ana toplar damarları geçer. Tiroidin arka...
 91. makaleci

  Hipertiroidi Nedir? Tanı Ve Tedavisi Nasıldır?

  Hipertiroidi tiroid bezinin tiroksin denen hormonu çok fazla üretmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Hipertiroidi, vücudun metabolizmasını önemli ölçüde hızlandırarak ani kilo kaybına, hızlı ya da düzensiz kalp atışlarına, uykusuzluk, terleme ve sinirlilik hallerine neden olabilmekte, gözlerde...
 92. makaleci

  GUATR

  Guatr hastalığı, boynun ön kısmında iki taraflı olarak yer alan tiroid (kalkan) bezinin iltihap ve tümöre bağlı olmaksızın normalden fazla büyümesi olarak tanımlanır. Erişkinlerde tiroid bezinin ağırlığı normalde 20-25 gramdır. Çok büyük guatrlar el veya gözle muayene sırasında kolaylıkla...
 93. makaleci

  TİROİD BEZİ VE FONKSİYONLARI

  Tiroid bezi, boynumuzda adem elması denen kıkırdağın hemen altında ve soluk borusu önünde bulunur. Kelebek şeklindedir. Şeklinden dolayı kalkan bezi olarak da bilinir. Sağ ve sol olmak üzere iki bölümü vardır. Bunlara tiroid lobu denir. Bu iki lob isthmus denen ince bir doku bandı ile birbirine...
 94. makaleci

  TİROİD KANSERİ

  Tiroid bezi, boyunda orta hatta yer alan, 20-25 gram ağırlığında ve iç salgı fonksiyonu olan bir organdır. Tiroid bezinin iyot kullanarak yaptığı hormon bütün vücut metabolizmasının düzenlenmesinde rol oynar.Tiroid bezi hastalıkları toplumda çok sık (yaklaşık her 10 kişiden 3’ü) rastlanmaktadır...
 95. makaleci

  Tiroid Nedir?

   Tiroid, boyunda bulunan kelebek şeklindeki bir bezdir. Yaklaşık baş parmağınız büyüklüğünde olan bu bez, köprücük kemiğinin hemen üzerinde yer alır ve hormon üreten endokrin bezlerden biridir. Tiroid bezinin ürettiği tiroid hormonları, vücuttaki bir çok aktivitenin hızını kontrol eder...
 96. makaleci

  Troid Kitleleri

  TİROİD KANSERİ Tiroid kanseri, tiroid bezinin hücrelerinden köken alan bir kanserdir. Bu kanser, diğerlerine göre çok daha az görülür ve hastalığın seyri oldukça iyidir. Eğer doğru tanı ve tedavi uygulanırsa hastalık tamamen ortadan kaldırılabilir. Böylece kişi, uzun süre yaşayabilir...
 97. makaleci

  Tiroid Kanseri ve Tedavisi

  İnsan vücudunun en sık rastlanan kanseri olmasa da son yıllarda tiroid kanserlerinin görülme sıklığı bütün dünyada artmaktadır. ABD de bir yılda 20-25 bin kişiye bu teşhis konulmaktadır. Bütün tiroid bezi hastalıkları gibi tiroid kanseri de kadınlarda daha sıktır. Bu kanserlerin % 75 kadarı...
 98. makaleci

  Tiroid Hastalığının Farkına Varmak İçin Beş Neden!

  Tiroid hastalığını fark etmek, yol açtığı; tiroid kanseri, bağışıklık, kısırlık, depresyon ve iyot eksikliği konularına dikkat çekmek anlamına gelmektedir. Tiroid hastalıklarının önemi, başka bir takım hastalıklara neden olana kadar fark edilmiyor. Dünyada 1,6 milyar kişi tiroid hastalıkları...
 99. makaleci

  Tiroid Hastalıkları Gebelik Döneminde Fark Edilirse Ne Yapılmalıdır?

  Gebelik sırasında, tiroid hormonal ya da boyut açısından önemli değişikliklere uğrayabildiğinden, gebeliğin tiroid bezi ve tiroid fonksiyonları üzerinde önemli etkileri olmaktadır. Hamilelikte yapılabilen tanı testlerinin kısıtlı olması ve biokimyasal testlerin gebelikte farklı yorumlanması...
 100. makaleci

  Tiroid Bezi

  Tiroid, vücuttaki metabolizmayı düzenleyen iç salgı bezlerinden bir tanesidir. Bu bezden tiroid hormanları salgılanarak kana geçer. Tiroid bezi boyun ön bölgesinde, gırtlağın üzerinde bulunur. Birbirine ortadan bağlı iki adet dokudan ibarettir. Normal büyüklükteki tiroid bezinin elle...
 101. makaleci

  Guatr

  Guatr, tiroid bezinin simetrik ya da asimetrik olarak büyümesidir. Bu büyümeye nodülde eşlik edebilir. Guatrın büyüme nedenleri şunlardır: İyot eksikliği: İyot eksikliğinde ve gebelikte vücudun artan hormon ihtiyacı sonucunda guatr meydana gelebilir. İyot eksikliğinden meydana gelen...
 102. makaleci

  TİROİD HASTALIKLARI (GUATR)

  Guatr, tiroid bezinin anormal büyümüş halidir. Tiroid, boyunda, âdemelmasının hemen altında bulunan kelebek şeklinde bir bezdir. Belirtileri genellikle; Tıraş veya makyaj sırasında özellikle belirgin olan, boynun dibinde görünen bir şişlik, Boğazın sıkıldığı hissi, Öksürük, Ses...
 103. makaleci

  Gebelerde Tiroid Hastalığı İçin Risk Faktörleri

  Gebelerde tiroid hastalığı için risk faktörleri Ailesinde veya kendisinde tiroid hastalığı öyküsü (hipotiroidi, hipertiroidi, tiroidit) Tiroid ameliyatı geçirmiş olmak Şeker hastalığı Guatr Kansızlık Kolestrol yüksekliği olması Baş ve boyuna daha önce radyasyon almış...
 104. makaleci

  Tiroid antikorları

  Anti TPO ve Anti Tg antikorları Kanda TSH düzeyi 4 mIU/L’nin üzerinde olan kişilerde antikor düzeylerine bakılmalıdır. Kanda anti TPO ve anti Tg bakılması kronik otoimmün tiroidit yani Hashimoto tanısının koyulmasını sağlar. Hashimoto hastalığında anti TPO yüksekliği %90-95 hastada, Basedow...
 105. makaleci

  Tiroid Hormonlarının Sentezi

  Tiroid bezinin içerisinde her biri ayrı bir fabrika gibi çalışan “folikül” olarak adlandırılan üniteler vardır. Her bir folikül ünitesi yan yana dizilen foliküler hücrelerden (tirosit) ve ortadaki boşlukta hormon deposu olarak kullanılan “kolloid” den oluşur. Foliküler hücrelerin arasında...
 106. makaleci

  Tiroid Guatr

  Tiroid anatomisi ve görevleri Tiroid bezi ortama 20-30 gr ağırlığında olup, iki lobdan oluşur. Kelebek şeklinde bir bezdir. Nefes borusunun hemen önünde yerleşir ve kısmen nefes borusunu çevreler. % 70-80 oranında piramidal lob denen bir küçük lob daha bulunur. Piramidal lob(orta hatta yer...
 107. makaleci

  Tiroidektomi nedir

  Tiroidektomi nedir? Genel anestezi altında tiroid bezinin bir kısmı veya tamamının çıkarılması operasyonudur. ENDİKASYONLAR: 1-Tiroid kanseri veya şüphesi varlığı mutlak ameliyat endikasyonudur. 2-Büyük nodüller: Kanser riski taşımasa da büyük nodüller basıya bağlı ve kozmetik...
 108. makaleci

  Hipertiroidizm (Zehirli Guatr)

  Hipertiroidizm (Zehirli Guatr) Hipertiroidizm, tiroid bezinden aşırı tiroid hormonu (T4 ve T3) salgılanmasıyla oluşan bir hastalıktır. Bu hastalığa ‘tirotoksikoz’ ismi de verilir. Hipertiroidiye neden olan hastalıklar şunlardır: 1.Graves hastalığı, 2.Toksik nodüler guatr (Zehirli...
 109. makaleci

  Tiroid Nodülü Nedir ?

  Tiroid Nodülü Nedir ? Tiroid nodülleri, tiroid içinde gelişen yuvarlak ya da elips şekilli yumrulardır. Toplumda oldukça sık rastlanırlar; 50 yaşın üzerindeki bireylerin neredeyse yarısında ultrason incelemesinde nodüller görülebilir. Tiroid nodülleri kadınlarda erkeklere oranla 4 kat daha...
 110. makaleci

  Tiroid Kanseri

  Tiroid Kanseri Tiroid bezinin hücrelerinden köken alan kanserlere tiroid kanserleri denir. Gecikmeden doğru tanı konulup tedavi yöntemleri eksiksiz uygulandığında bu kanserlerin çoğunluğu 0’e yakın oranda tedavi edilebilir. Tiroid kanserleri dört ana gruba ayrılır: 1.Papiller kanser...
 111. makaleci

  Tiroid Kanseri: Kadınların Bilmesi Gerekenler

  Tiroid Kanseri: Kadınların Bilmesi Gerekenler Belirtiler yavaş başlar. Yorgunluk en yaygın olanıdır. Saç veya ciltte yaşlanma, stres gibi düzinelerce belirsiz şikayetler olabilir. Genç, iş ve ailelerle meşgul olan kadınlar bile fark etmezler. Bir doktor kanser nedeniyle zayıf aktif tiroid...
 112. makaleci

  Tiroid

  Tiroid Tiroid bezi boynun ön tarafında, nefes borusunun hemen önünde yer alan ve hormon üreten bir organdır. Sağ ve sol olarak iki lobdan ve ortada bunları birleştiren ve istmus adı verilen yapıdan oluşur. Yaklaşık olarak 25 gr ağırlığındadır. Tiroid bezi çok iyi kanlanan bir organdır...
 113. makaleci

  Tiroid Hastalıkları Ve Cerrahi

  Guatr, tiroid bezinin çeşitli sebeplerle büyümesi durumudur. Tiroid bezi boynun ön tarafında kelebek şeklinde hormon üreten bir bezdir. Çok çalışırsa hipertiroidi (zehirli guatr), az çalışırsa hipotiroidi denir. Hipertiroidide; aşırı hareketlilik, çarpıntı, aşırı iştaha rağmen kilo kaybı...
 114. makaleci

  TİROİD NODÜLLERİ

  Tiroid nodülleri, tiroid bezinde oluşan ve normal dokuya benzemeyen farklı büyüklükteki kitlelerdir. ABD gibi iyot eksikliğinin yerine konulduğu ülkelerde %4-7 oranında iken iyot eksikliği olan ülkelerde bu oran daha yüksektir. Tiroid bezinin görüntülenmesinde gelişmiş USG kullanılması ile...
 115. makaleci

  GUATR VE TROİD TİROİD NODÜLÜ

  Çevre tiroid parankiminden farklı ve radyolojik olarak ayrılabilen lezyonlara tiroid nodülü denir. Elle hissedilebilecek nodül sıklığı %3 - 7 iken, klinik olarak saptanamayan ancak ultrasonografide tespit edilen nodül sıklığı %20 - 76 arasında rapor edilmektedir. Nodüllerin çoğu yapılan...
 116. makaleci

  Guatr

  Halk arasında, boynun ön tarafında bir kitle oluşması olarak algılanan guatr; birçok vücut fonksiyonunda denge unsuru olan tiroid bezinin büyümesine deniyor. Bu büyüme, tiroid bezinin işlevini olumsuz etkiliyor. Tiroid bezi normalde yaklaşık 15-25 gram ağırlığında olan bir iç salgı bezidir...
 117. makaleci

  TİROİD HASTALIKLARI

  Tiroit bezi nedir? Tiroit bezi boyunda, Adem’in elması denilen kıkırdağın altında yerleşmitir. Vücudun enerjiyi kullanması ve depolamasıyla ilişkili olan ve triodotironin (T3) ve tiroksin (T4) denilen iki adet hormon üretmektedir. Bu vücudun enerjiyi kullanması ve depolaması işine...
 118. makaleci

  Tiroid Hastaları ve Beslenme

  • Tiroid bezi bir açık kahverengi renkte, iki lobdan oluşmuş bez şeklinde tanımlanmıştır.TSH VE TRH hormonları tiroid bezi üzerinde etkili olan hormonlardır. •Tirotropin Salgılattırıcı Hormon (TRH):TSH’nin sentezlenmesini sağlayan hormondur. TSH’nin salınması da TRH’nin kontrolü altındadır...
 119. makaleci

  Hipotroidi ve Beslenme

  Tiroid hakkında Tiroid bezi, boynun alt yarısında, nefes borusunun önünde bulunan, bir iç salgı bezidir. Tiroid bezi metabolizma hızımızın ana kontrol öğesi olan tiroid hormonlarını üretir, depolar, salgılar. Sağlığımız ve esenliğimizde anahtar öneme sahiptir. Bu hormonlar tüm vücut...
 120. makaleci

  Tiroid ve Beslenme İlişkisi

  Düşük(hipo) tiroidin belirtileri neler? Düşük tiroid ile çoğu kişi enerji eksikliği, kilo alımı, saç dökülmesi, cilt kuruluğu, kolesterol yüksekliği ve kabızlık sorunları yaşar. Bütün bunlar T3 düzeyi düşüklüğü veya genel olarak tiroid hormonu düşüklüğü belirtileridir. Şimdi beslenme ile...
 121. makaleci

  Tiroid Hastalıklarında Beslenme

  Metabolizmanın çalışmasını sağlayan ve bir çok hayati fonksiyon için gerekli olan tiroid hormonlarının salgılanmasındaki düzensizlikler, kilo verme sürecini etkileyen ve yaygın olarak gözlenen ciddi bir sağlık problemidir. Tiroid hormonunun normalden fazla salınımı sonucunda gelişen hipertiroidi...
 122. makaleci

  Tiroid Etkileri

  Tiroid bezi boynumuzun önünde bulunan kelebek seklinde bir iç salgı bezidir. Tiroid bezinin görevi tiroid hormonlarını üretmek, depolamak ve gerektiğinde kana vermek ve böylece metabolizmamızı kontrol altında tutmaktır. Tiroid bezinden salgılanan hormonlar T3 ve T4 hormonlarıdır. Tiroid...
 123. makaleci

  Çocuklarda nadir görülen tümörler

  TİROİD TÜMÖRLERİ : Yirmi yaşın altında tiroid kanseri insidansı milyonda 4 - 5’dir. Çoğunlukla adolesan yaş grubunda görülür ve kızlarda görülme oranı 4 kez daha fazladır. Tiroid kanserinde en büyük risk boyun bölgesine uygulanan radyasyondur. Hodgkin tipi tümörlerden sağ kalanlarda görülme...
 124. makaleci

  Tiroid nodüllerinde benign malign ayrımı: on yıllık deneyimimiz.

  Can H, Selçuk S, Zalluhoğlu N, Bulut Çelik S. Tiroid nodüllerinde benign malign ayrımı: On yıllık deneyimimiz. Tepecik Eğit Hast Derg 2011;21(3):113-8 ÖZET Emel: Birden fazla benin özellik göstermesine karşın, endokrin sistem maliniteleri içerisinde en yaygın olarak görülen tiroid...
 125. makaleci

  Tiroid nodüllerinde benign malign ayrımı: on yıllık deneyimimiz.

  Can H, Selçuk S, Zalluhoğlu N, Bulut Çelik S. Tiroid nodüllerinde benign malign ayrımı: On yıllık deneyimimiz. Tepecik Eğit Hast Derg 2011;21(3):113-8 ÖZET Hedef: Birçok benin özellik göstermesine karşın, endokrin sistem maliniteleri içerisinde en yaygın olarak görülen tiroid...
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Üst