travma

 1. Y

  Deprem ve Travma

  Geçtiğimiz haftalarda uzun müddettir beklenen İzmir zelzelesini İzmirliler olarak yaşadık. Yaşadığımız bu 6.6 büyüklüğündeki sarsıntı binalarımıza, eşyalarımıza ziyan verdiği üzere bizleri de hem fizikî olarak hem de ruhsal olarak sarstı ve ziyan verdi. Yapılan araştırmalar sonucunda...
 2. Y

  Deprem Psikolojisi

  Depremi yaşamış ya da tanık olmuş her birey için bu durum stresli ve bazen travmatik olabilir. Birçok insan hayati olaylar karşısında benzer tepkileri verir. Deprem ve sonrasında verilen tepkiler, olayın şiddeti, mağdurların kişilik yapıları, toplumsal değerler ve geçmiş deneyimler nedeniyle...
 3. Y

  Çocukluk Çağı Travmaları

  Çocukluk çağı travmaları; 18 yaş öncesi çocukların maruz kaldığı duygusal ihmal, fiziksel ihmal, duygusal istismar, fiziksel İstismar veya cinsel istismardır. Bunların yanı sıra; ebeveyn kaybı, ebeveynden ayrı kalma, boşanma, göç, şiddete tanıklık etme, düşük sosyoekonomik durum, kazalar...
 4. Y

  Deprem ve Corona Virus Travmatik Toplumu Yaratıyor

  Son zamanlarda yaşanılan ve ciddi kayıplarımız olan elazığ depreminin ardından Manisa sürekli sallanmaya ve insanlarda deprem fobisi oluşturmaya başladı. Bir yandan da ortaya aniden çıkan ve hızla yayılan corona virüsü insanlarda paniğe yol açtı. Sağlığımızı ve yaşamımızı kaybetme korkusu ile...
 5. Y

  Psikanalitik Bakış Açısıyla Travma

  Psikanaliz, olgularla çalışan geleneksel bir çalışma içerisinde olmasına rağmen travma üzerine düşünmek ve söylemek adına köklü bir geleneğe sahip olduğu bilinmektedir. Charcot histeri üzerine yaptığı çalışmalarda bu krizleri anlayabilmek adına travma kuramını geliştirmiştir. Fiziksel bir...
 6. Y

  Cinsel Travma Belirtilerinden Kurtulmak

  Cinsel şiddet, her türlü cinsellik içeren şiddet biçimlerini ifade eder. Cinsel şiddet uygulayan kişi bir yabancı olabileceği gibi, eş, sevgili, arkadaş, akraba gibi yakın bir kişi de olabilir. Cinsel şiddet toplumumuzda şok edici bir şekilde yaygındır. Yaş veya cinsiyete bakılmaksızın...
 7. Y

  Travma ve EMDR

  Travma ve travmanın etkisini fizyolojik olarak incelemeden önce travmanın tanımını yaparak başlayabiliriz. Günlük rutini bozan, ani ve beklenmedik bir şekilde gelişen, dehşet, kaygı ve panik gibi duygular yaratan olaylar travmatik yaşantılar olarak ifade edilebilir. EMDR, her türlü erken dönem...
 8. Y

  EMDR İle Travma Tedavisi

  EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Yapılan gözlemler sonucunda erken dönemde yaşanmış rahatsızlık verici deneyimler de büyük travmalar gibi uzun süreli olumsuz etiklere sahiptir. Örneğin çocukluğumuzda yaşadığımız olumsuz bir olaydan bahsederken aynı şekilde yoğun...
 9. Y

  Kronik ağrı travma ve emdr

  Ağrı, korku, çaresizlik, panik ve hatta keder gibi kuvvetli duyguları tetikleyen güçlü bir sözcüktür. Bu cümleyi okurken ağrıyla mücadele eden milyonlarca hastadan biriyseniz kesinlikle yalnız değilsiniz. Günümüzde insanların üçte ikisi beş yıldan uzun süredir ciddi miktarlarda ağrı içinde...
 10. Y

  Çocuklarda travma sonrası stres bozukluğu

  Travma kişiyi sıkıntıya sokan ve strese maruz kalmasına sebep olan olaydır, ardından travma sonrası stres bozukluğu belirtileri ortaya çıkar. Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) belirtileri, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde travmatik bir olay yaşanması sonucunda genellikle olaydan hemen...
 11. Y

  Travma Sonrası Stres Bozukluğu

  Bir kişide travma sonrası stres bozukluğunun olması 4 temel belirti ile ilişkilidir. Bu belirtiler; zorla yaşantılama, travma ile ilişkili uyaranlardan kaçınma, düşünce ve duygularda olumsuz değişim ve son olarak uyarılmışlık ve tepkisellikte ki değişimlerdir. Zorla yaşantılama belirtileri...
 12. Y

  Coronavirüs Günlerinde Ruh Sağlığı

  Corona günleri olarak geçirdiğimiz bu günler, aslına baktığımızda salgın bir hastalıktan bahsettiğimiz ve tüm dünyanın etkilendiği doğal bir afet. Yani bir travma. Peki travma nedir? Kişiyi aşırı korkutan, dehşet içinde bırakan, çaresizlik yaratan, çoğu kez olağandışı ve beklenmedik olayların...
 13. Y

  Global Bir Travma- Pandemi

  Son günlerde global bir sorunla –pandemi ile- karşı karşıyayız. Tüm dünya aynı şeyleri yaşıyor ve endişe duyuyor. Nereli olduğunun, nerede yaşadığının, kim olduğunun, ekonomik durumunun hiçbir önemi yok. Her şeyin sıfırlandığı bir dönem... Bana göre bildiklerimizi unuttuğumuz, güç...
 14. Y

  Krizler ve Travmalara Karşı Güvenli Liman Aile

  Dünyanın bir ucunda ortaya çıkan küçücük bir virüs, bütün dünyadaki insanların, hepimizin yaşantısını bir anda değiştirdi. Diğer ülkelerde ve ülkemizde bulunan bilim adamları virüsten korunarak sağlıklı kalabilmemiz ve virüsün yayılımını engelleyebilmek için evlerimizde kalmamızı ısrarla...
 15. Y

  İlişkilerin Çıkmaz Sokağı: İhmal ve İşgal

  Aşk masalının sonunda kadın ve erkek çektikleri onca sıkıntının karşılığını alır ve nihayet beklenen sonda birlikte olurlar. Peki ya sonra ne olur ? Orası genelde bilinmez ama gerçek hayatta acı deneyimler olarak karşımıza çıkıverir. Birlikteliklerin patinaj çektiği iki önemli nokta vardır...
 16. Y

  Kronik Ağrı, Travma ve EMDR

  Ağrı, kaygı, çaresizlik, panik ve hatta sıkıntı üzere kuvvetli hisleri tetikleyen güçlü bir sözcüktür. Bu cümleyi okurken ağrıyla uğraş eden milyonlarca hastadan biriyseniz muhakkak yalnız değilsiniz. Günümüzde insanların üçte ikisi beş yıldan uzun müddettir önemli ölçülerde ağrı içinde...
 17. Y

  Kalça Kırıkları Yaşlılarda Ölüm Nedeni Mi?

  Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. Ziya Postalcı, yaşlı insanlarda yaşam beklentisini oldukça aşağı çeken kalça kırıkları hakkında bilgi verdi. Kalça kırıkları tüm dünyada 1990’larda toplam 1.5 milyon olarak saptanmışken günümüzde bu sayı 6 milyona yükseldi. 2050’lerde ise yüzde 50 artış...
 18. Y

  Posttravmatik Stres Bozukluğu

  Stres; vücudu ve ruhsal durumu olumsuz etkileyen ve yaşamda karşılaştığımız travmalar sonucu oluşan bozukluklardır. Travmatik sebeplere verilen tepkiler ve başa çıkma yöntemi, bu durumlara karşı hastalıkların oluşmaması için kullanılan kalkanlardan biridir de diyebiliriz. İnsanlar stresli...
 19. Y

  Koronavirüs Salgını ve Travma

  Korona ve Travma Dünyada genelinde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle çok zor günlerden geçiyoruz. Yaşadığımız bu süreç birçok şeyi yeniden gözden geçirmemize ve düşünmemize sebep oldu. Bireylerin yaşamlarını, varlıklarını tehdit eden, herkes için sıkıntı verici bir niteliği olan bu...
 20. Y

  Çocuklar ve Travmaları

  Her şey yolundaydı bir anda okula isteksizlik başladı… Bebekliğinde bile kendi odasında yatardı, şimdi annesinden ayrı yatamıyor…Son 6 aydır sürekli huzursuz ve yerinde durmuyor…Sakin bir çocukken bir anda öfke krizleri yaşamaya başladı…Dışa dönük bir çocuktu, bir anda içine kapandı… gibi...
 21. Y

  Çocuklarla EMDR Terapisi

  Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR)’nin, psikoterapide bir yöntem olarak gelişim sürecine baktığımızda; bilişsel, biyolojik, davranışsal ve psikodinamik yaklaşımlar üzerinden filizlenen pek çok psikolojik öğeyi barındırarak geliştiğini görmekteyiz. EMDR tekniğinin...
 22. Y

  Geçmiş Travmalar Nasıl Düzeltilir?

  Travmayı kontrol edilemeyen, hiç beklemediğimiz anda gelen, yaşamımızı ve vücut bütünlüğümüzü tehdit eden aynı zamanda inanç sistemimizi tehdit eden olaylar bütünü olarak tanımlayabiliriz. Tüm bu özelliklerinin yanında bir de çocukluk çağında yaşadığımız travmalarımız var ki neredeyse tüm...
 23. Y

  Tolerans Penceresi

  Her bireyin, her çocuğun kendine özgü, farklı bir “tolerans penceresi” vardır. Tolerans pencereleri içindeyken sakin, duygusal olarak dengeli, öğrenmeye, oynamaya, yeteneklerimizi göstermeye ve sevme-sevilmeye hazırdır. Bir şeyler bizi, çocuğu, ergeni tetiklendiğinde endişeli ya da korkmuş...
 24. Y

  Pandemi ve Sonrası Yaşanan Değişimlerin Çocuklar Üzerindeki Etkileri...

  Dünya üzerinde yaşanan çeşitli doğal afetler ile küresel pandeminin birbirleriyle karşılaştırılamayacak kadar farklı olduklarını düşünebiliriz. Ancak aniden ortaya çıkan, canlı hayatını tehdit eden ve ölüm kalım mücadelesi vermek zorunda kalınan tüm durumları travma olarak adlandırıyoruz...
 25. Y

  Travmayla Nasıl Başa Çıkılır?

  Travma, doğrudan ya da dolaylı bir yaşantı sonucu kişinin bedenen ya da ruhen yaralanması, korku ve çaresizlik gibi duygularla yaşadığı sarsılma durumudur. Travmalar kişide olumsuz duyguları uyandırır, kimi zaman kendimizi korumak için bastırdığımız anılar olup, duygu ve davranışlarımızı çoğu...
 26. Y

  Travma Sonrası Stres Bozukluğu Nedir?

  TSSB ve EMDR kullanımı hakkında merak edilenler Psikolojik travma ani ve beklenmedik olan durumlara karşı verilen kaygı ve panik halinin kişide bıraktığı izlerdir. Ani bir ölüm ya da yıkıcı bir deprem deneyimi gibi zorlayıcı yaşantılar travmatiktir. Doğrudan hayati tehlike ve hayati risk...
 27. Y

  Travma Nedir?

  Travma; Çoğunlukla beklenmedik bir şekilde aniden gelişen, kişinin başa çıkma mekanizmalarını zorlayan, çaresiz bırakan, dehşet, korku, kaygı, panik yaratan, yaşamdaki uyumu etkileyen, kişinin anlamlandırma süreçlerini, olağan davranış sistemini altüst eden olaylardır. Travmatik olaylar...
 28. Y

  Travma Sonrası Stres Bozukluğu

  Travma sonrası stres bozukluğu kişinin hayatını sekteye uğratan, vücut bütünlüğünü ve benliğini tehdit eden kaza, doğal afet, şiddet, cinsel istismar, intihar, evlat kaybı gibi travmatik bir olay sonucu oluşan psikolojik bir rahatsızlıktır. Travmatik durumlar karşısında verilen tepkiler...
 29. Y

  Çocuklara Depremi Nasıl Anlatmalıyız?

  Pandemi, ekonomi, doğal afetler derken ülke olarak zor günlerden geçmekteyiz. Son olarak İzmir’de yaşanan deprem hepimizi çok üzdü ve endişelendirdi. Elbette böyle zor zamanlarda ruh sağlığımızı korumak, ayakta kalmak için hepimiz için zorlayıcı olsa da çocuklar için böyle olayları...
 30. Y

  EMDR İle Geçmişi Yeniden Yazmak

  Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme- EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) İnsanların çoğu güncel yaşadığı sorunlarla ilgili terapi desteği almak ister. Çocukluğumda ailem benimle ilgilenmedi diye değil bugün şu sorunu yaşıyorum diyerek terapiye...
 31. Y

  Travma Nedir?

  Çoğunlukla beklenmedik bir şekilde aniden gelişen, kişinin başa çıkma mekanizmalarını zorlayan, çaresiz bırakan, dehşet, korku, kaygı, panik yaratan, yaşamdaki uyumu etkileyen, kişinin anlamlandırma süreçlerini, olağan davranış sistemini altüst eden olaylardır. Travmatik olaylar, kişinin...
 32. makaleci

  Travma Sonrası Stres Bozukluğu

  Kişiyi aşırı korkutan, çaresizlik yaratan, fazlasıyla olağandışı ve beklenmedik olayların yol açtığı etkilere ruhsal travma demekteyiz. Elbette insanın hayatında birçok üzüntü yaşadığı durumlar olur, bunların tümü ruhsal travmaya sebep olmaz. Bilindiği üzere her travmatik olayın etkisi de...
 33. makaleci

  Travmalarda İyileşme Süreci

  Travma, yaşamımız, vücudumuzun bütünlüğü, sevdiklerimiz, yaşam ve değer sistemlerimiz için ciddi tehdit içeren olayların ve durumların kişide yarattığı ruhsal etkilenmişliği ifade eder. Kendini değerli ve güvende hissetme, dünyayı anlamlı ve kabul edilebilir görme, diğer insanları iyi ve...
 34. makaleci

  Travma Sonrası Stres Bozukluğu

  Travmatik olay doğal afetler, savaş, göç, cinsel ya da fiziksel tacize uğrama, trafik kazaları, ölümcül bir hastalık teşhisi konması, ani ölümler gibi çoğu kez beklenmedik zamanlarda ortaya çıkan kişide yoğun stres ve çaresizlik hissi yaratan, kişiyi aşırı korkutan dehşete düşüren zorlayıcı...
 35. makaleci

  Kuyruk sokumu ağrısı (poçik kemiği ağrısı- koksydnia-koksigoydnia) neden olur? Nasıl tedavi edilir?

  Kuyruk sokumu ağrısı (Poçik kemiği ağrısı- Koksydnia-Koksigoydnia) neden olur? Nasıl tedavi edilir? Doç. Dr. Sezai Leventoğlu Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi Genel Cerrahi AD Öğretim üyesi-Ankara Kuyruk sokumunda ağrı sık görülen ağrılı ve rahatsız bir durum olup kolaylıkla teşhis...
 36. makaleci

  Oyun Terapisi

  Çocuklar, travma deneyimlerinin üzerinde yarattığı etkileri bir çok farklı yolla ifade ederler (Pynoos,1996). Çocuklar travmatik olaylara karşı öfke patlamaları, aşırı uyarılma ve aşırı tetikte olma gibi gerileyici tepkiler verebilirler. Bu tepkiler onların kontrolleri dışında gelişir ve dolaylı...
 37. makaleci

  Travma ve Yas

  Travma, bireyin yaşamını olumsuz yönde etkileyen, kalıcı etkiler bırakan, kaygılanmasına ve korku duymasına, streslenmesine ve çaresizlik hissetmesine sebep olan bir durumdur. Travmatik olaylar bireyi bilişsel ve duyusal/duyuşsal açıdan etkilemektedir. Yaşanan olayların bu denli yoğun...
 38. makaleci

  Travma Sonrası Stres Bozukluğu

  Travma sonrası stres bozukluğu, yaşanmış olan travmayla ilişkili olarak kişide ortaya çıkan duygusal gerilim, fizyolojik ve davranışsal değişimlerin olduğu ruhsal bir rahatsızlıktır. Adından da anlaşılacağı üzere travmanın ardından yaşanan bir rahatsızlıktır. Peki travma nedir? Travma...
 39. makaleci

  Affetmek Duygusal Yüklerinizi Hafifletiyor

  Her travma sırtta taşınan ağır bir çuval Her bir travma, kişinin sırtında bir çuval gibidir. Bunların çözümünü başarabilirsek o yükü çuvalımızdan atmış oluyoruz. Affetmenin çuvalı hafifletmede etkili bir yöntemdir. Burada bütün iş sorun odaklı değil çözüm odaklı düşünmek, negatife değil...
 40. makaleci

  Stres ve Travma

  Stres günlük yaşamın bir parçasıdır. Çok sık kullanırız ve duyarız bu kelimeyi. Peki her stres zararlı mıdır? Ne kadar stres çok fazla strestir? Aynı strese maruz kalan 2 kişiden birisinin depresyona girip diğerinin hayatına aynen devam etmesinin nedeni nedir? Stres; karşılaşılan yeni...
 41. makaleci

  Bize Umut Yasak Mı?

  Büyümek için uyumak lazım ve bu ülkede bizi çok da fazla uyku tutmuyor. Şiddeti protesto etmek için toplanıp şiddete maruz kalan kadınlar büyüyebilir mi, canlanıp serpilebilir mi? Bir yanım bu çorak memlekette çoğumuz tohumumuzu bile kıramadan kuruyup gidiyoruz diyor. Bir yanım da...
 42. makaleci

  Bankart Lezyonu ve Tedavisi

  Bankart Lezyonu ve Tedavisi Omuz çıkıklarının ilk kez görülmeleri genellikle büyük travmalar ile gerçekleşmektedir. Eğer bu çıkıklar sonrasında kişiler yeterli ve gerekli tedaviyi görmemişlerse, ikinci ve üçüncü çıkıkları yaşamaları şaşırtıcı şekilde kolay olabilir. Özellikle ilk omuz...
 43. makaleci

  EMDR Terapisi Nedir?

  Yıllar önce yaşanmış olmasına rağmen peşinizi bırakmayan, aklınızdan çıkmayan, rüyalarınızda dahi var olmaya devam eden, ne yapsanız da kurtulamadığınız size acı vermeyi sürdüren anılarınız var mı? Peki, sizce bu acı anılardan kurtulmak mümkün mü? EVET MÜMKÜN! Yaşadığınız bir trafik...
 44. makaleci

  Diş travmaları nedir ne yapılmalıdır?

  Hem aile hem de evlat için hayli telaş verici bir durum olan diş ve destek doku yaralanmaları toplulukta çok yaygın görülen ve çocuklarda mektep öncesi periyotta 2. sıklıkla karşılaşılan yaralanma çeşididir. Bilhassa çocuklarda hayatın birinci yılında motor aktivasyonun arttığı lakin...
 45. makaleci

  Çocuklarda diş ve çevre doku yaralanmaları

  Dental travmalarda dişin geleceği açısından en kıymetli faktör, dişin ağız dışında kalma vadesidir. Dental travma geçiren evladınızı ve kırılmış yahut alanından fırlamış dişini acilen bir evlat diş tabibine götürmeniz çok büyük ehemmiyet arz etmektedir. Dişleri yahut diş kesimlerini mümkün...
 46. makaleci

  Psikolojik Travma Nedir?

  Hayatın düzgün akışı içerisinde ilerlerken aniden meydana gelen, insan yaşamını alt üst eden, kişinin fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü, ruhsal dengesini tehdit eden ve duygusal anlamda üstesinden gelmekte zorlandığı olaylar, yaşantılar ve deneyimlerdir. Bunlar kişide dehşet, korku, endişe ve...
 47. makaleci

  Çocuklarda Diş Travmaları

  Çocuklarda diş travmaları, diş çürüklerinden sonra dişlerde meydana gelen en önemli zararları oluşturmaktadır. Çocuklar ve aileleri için de en üzücü durumlardan biri travma nedeniyle çocuğun dişinin kırılması, yerinden çıkması ya da yer değiştirmesidir. Çocuklarda meydana gelen diş...
 48. makaleci

  Kafa travması olan hastaya yaklaşım

  Kafa travması acil servise en sık başvuru sebeplerinden birisidir. Çocuk hastalarda daha sık görülür. Acil servise ilk başvuru sırasında öykü ve fizik muayene bulguları ile tetkik, takip ve tedavi süreci şekillendirilir. Bu süreçte hastalarda klinik önemi olan travmatik beyin hasarının (köTBH)...
 49. makaleci

  Dişlerde travmatik yaralanmalar ve sonuçları

  DİŞLERDE TRAVMATİK YARALANMALAR VE SONUÇLARI Hem aile hem de evlat için nispeten dert verici bir durum olan diş ve destek doku yaralanmaları toplulukta çok yaygın görülen ve çocuklarda mektep öncesi periyotta 2. sıklıkla karşılaşılan yaralanma çeşididir. Bilhassa çocuklarda ömrün birinci...
 50. makaleci

  Geçmişten Bir Gölge: Travma

  Bizim kim olduğumuzu kollektif bilinç dışı şekillendirir. Bu toplumda kuşaktan kuşağa aktarılarak geçen ve insan deneyimini biriktiren bir bilinç dışıdır. Doğuştan oradadır ve bu nedenle kişisel yaşantının dışındadır. Travmalar bu yazı için bilinenin dışında sadece kişisel yaşantılardan oluşan...
 51. makaleci

  Çocukta diş kazaları. Diş travmaları.

  Evlatların süt dişi geçirdiği kaza nedeniyle noktasından çıkarsa ne yapılmalıdır? Süt ya da mütemadi diş olsun, dişlerde meydana gelen yaralanmalarda öncelikle yaralanma yani travma meydana geldikten sonra soğukkanlı davranmak ve kesinlikle diş tabibine gidip muayene olmak gerekir. Vurma...
 52. makaleci

  Darbe alan dişler

  Düşme, çarpma üzere sebeplerle dişlerde bir travma oluştuğunda, o diş konumundan külliyen çıkmış olsa bile erken müdahale ile kurtarılabilir. Travmaya maruz kalan diş konumundan çıkmış ise; Dişin köküne dokunmadan duru ılık bir su ile durulayın.Yapabiliyorsanız dişi noktasına yerleştirin ve...
 53. makaleci

  Fibromiyalji Nedir?

  Fibromiyalji çağımızın baş belası kabul edebileceğimiz bir hastalıktır. Kişinin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen yorgunluk, uyku, hafıza ve ruh hali sorunları eşliğinde yaygın kas iskelet sistemi ağrısı ile karakterize bir hastalıktır. Bir grup araştırmacı beyninizin ağrı sinyallerini işleme...
 54. makaleci

  Cildimde Morarmalar Oluyor; Önemli Mi?

  Halk arasında “morarma” ya da “berelenme” şeklinde ifade edilen durum eğer hiçbir yere çarpmaksızın veya çok az bir travma ile oluşuyorsa önemli bazı hastalıkların habercisi olabilir. Bu yazımızda bu nedenleri kısaca açıklamaya çalışacağız. Ciltte görülen 1 cm’den büyük deri altı...
 55. makaleci

  Travma

  Travma, günlük yaşantımızda sık kullanılan kelimeler arasına girmeye başlarken, sadece stres düzeyini arttıran olaylara verdiğimiz ad olabilmekte; buna karşın, günlük rutini bozan, ani ve beklenmedik bir şekilde gelişen, dehşet, kaygı ve panik yaratan, kişinin anlamlandırma süreçlerini bozan...
 56. makaleci

  Göz Çukuru Kırığı ve Tedavisi

  Göze gelen şiddetli darbeler sonrası göz çukurunda kırıklar oluşması sonucu ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Travma, göz küresine doğru yumruk, tenis topu, futbol topu, dirsek çarpması vb. sert travmadan sonra orbita (göz çukuru) içi basıncın ani artışı sonucunda, göz çukuru alt...
 57. makaleci

  EKLEM KIKIRDAĞI YARALANMALARI

  Eklem kıkırdağı, yük taşıyan, deforme olabilen, sinir, damar ve lenf damarı içermeyen az hücre içeren bir dokudur. Birçok bölgede oldukça ince olup yüklenme sırasındaki kompresyon güçlerine karşı önemli bir sertlik gösterir. Gelen yük, dayanma gücünü aştığında kıkırdakta yaralanmalar ve...
 58. makaleci

  Travma Sonrası Stres Bozukluğu

  Gerçek bir ölüm ya da ölüm tehdidi, ağır bir yaralanma ya da kişinin fizik bütünlüğüne, bir tehdit olayını yaşama ya da başka bir kişinin ölümüne ya da ölüm tehdidi altında kalmasına yaralanmasına ya da fizik bütünlüğüne bir tehdit oluşturan bir olaya tanıklık etme ya da ailesinden birinin ya da...
 59. makaleci

  Çocuklarda Yüz Travmaları

  Yüz bölgesinde oluşan her türlü incinme fasial travma olarak isimlendirilmektedir. Travma ile sadece cilt, cilt altı kemik yapılar, sinüsler, ağız içi yapılar, dişler veya boyun yapıları zedelenebilir. Kemik yapıları etkileyen zedelenmeler ise maksillofasial travma olarak isimlendirilmektedir...
 60. makaleci

  Travma Sonrası Stres Bozukluğu

  Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) hemen hemen herkes için travmatik olacak kadar bir yaşantı sonucu ortaya çıkan ve bir aydan uzun süren büyük duygusal stres yaşanması demektir. Trafik ve uçak kazaları, sel, deprem gibi doğal afetler, kavga deneyimi, saldırı, tecavüz, işkenceye maruz...
 61. makaleci

  Uyku Travmatik Yaşantıları İyileştirir Mi?

  Travmatik bir yaşantıdan sonra ilk 24 saat içindeki uyku,olumsuz olaydan etkilenen kişilerin duygusal sıkıntısını azaltmada etkili bir yoldur. Uyku, acı hatıraları iyileştiren ,onların tekrarlamasına engel olan bir süreçtir. Uyku; beyinin normal çalışması için gerekli faktörlerden biridir. Zürih...
 62. makaleci

  Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri

  Travmatik olayla ilgili anılar zihinde tekrar tekrar canlanır. Kişi sanki o anı yeniden yaşıyormuş gibi hisseder ve ciddi bir panik duygusu, çaresizlik ve endişe yaşar. Kişinin zihnine gelen bu olumsuz olay sonrası titreme, terleme, sıkıntı basması, kalp çarpıntısı, boğulacak gibi olma vb...
 63. makaleci

  EMDR Etki Mekanizması ve Uygulama Şekilleri

  Birçok insan travmatik olaylar hakkında konuşmaktan ve onlarla başa çıkma yöntemlerinden genellikle korktukları için bir terapiste gitmek de ilk başta travma olabilir. Bu nedenle terapist ve yardım arayan kişi arasında psikoterapi öncesinde ittifak kurulması önemlidir. Kliniğimizde bunun...
 64. makaleci

  Ruhsal Travmalar

  Olağan yaşantının dışında ve genellikle beklenmedik şekilde ortaya çıkan bazı olaylar dehşet, korku, çaresizlik duygularına neden olur. Bu olayların kişi üzerinde yarattığı etkilere ruhsal travma denir.Genel olarak hayata ya da kişinin beden bütünlüğüne yönelik tehditlerle ya da şiddet ve ölüme...
 65. makaleci

  EMDR

  1987 yılında Dr. Francine Shapiro tarafından keşfedilen EMDR işlev bozucu, olarak depolanan anıları psikopatoloji gelişiminin temel öğesi olarak gören bütünleştirici bir psikoterapi yöntemidir. EMDR’ye göre anılar, doğal olarak duyusal, bilişsel, emosyonel ve bedensel bilginin...
 66. makaleci

  Ruhsal Travma

  Ruhsal travma kişiyi aşırı korkutan ,dehşet içinde ve çaresiz bırakan çoğu kez beklenmedik olayların kişide bıraktığı yoğun etkidir .Toplum içinde ruhsal travmaya neden olan olaylar çok sıktır.Yapılan çalışmalar her iki kişiden birinin hayatının bir döneminde bu tür travma yaratacak olayla...
 67. makaleci

  TRAVMA VE TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU

  TRAVMA NEDİR? Fiziksel ve psikolojik bütünlüğümüzü tehdit eden her türlü olay travmadır. Hiç beklemediğimiz bir anda ve ne yaparsak yapalım asla hazırlıklı olamayacağımız bir şekilde, bütünlük ve süreklilik gibi, varlığımızı yasladığımız temel hayat referanslarımıza inen ani bir darbedir...
 68. makaleci

  Yas Çeşitleri

  Kayıplar, yaşamın doğal bir parçasıdır ölüm ise son . Birey kaybın ardından biyopsikososyal bir değişim içine girer ve bu değişim Freud (1917), tarafından yas çalışması olarak tanımlanmıştır Yas, kayıp yaşantısına verilen yeniden yapılanma tepkisi olarak tarif edilebilir. Bu tepkiyle bireyin...
 69. makaleci

  TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU

  TSSB II. Dünya Savaş’ından sonra psikiyatri literatürde yerini almıştır. TSSB’ye savaş sonrası nevrozda denilmiştir. Abraham Kardiner (1941) TSSB’de fizyolojik hiperaktivitenin en belirgin belirti olduğunu ortaya atan ilk bilim adamıdır. TSSB’nin önemli bir psikolojik rahatsızlık olarak...
 70. makaleci

  Travma sonrası stres bozukluğu (tssb)

  Gerçek bir irtihal ya da mevt tehdidi, ağır bir yaralanma ya da kişinin fizik bütünlüğüne, bir tehdit vakasını yaşama ya da öteki bir kişinin irtihaline ya da vefat tehdidi altında kalmasına yaralanmasına ya da fizik bütünlüğüne bir tehdit oluşturan bir hikayeye tanıklık etme ya da ailesinden...
 71. makaleci

  Ruhsal travma

  1. Travma nedir, Ne değildir? 2. Travmaya sebep olan vakalar nelerdir 3. Psikoterapistler ve psikanalistlerin Bu bahiste görüşleri nelerdir(hanna Levenson James Masterson kenberg 4. Kuramların travma hakkında yaklaşımları nelerdir 5. Travma örnekleri 6. Post travmatik gerilim...
 72. makaleci

  Santral sinir sistemi travmaları

  Memleketimizde epey sık rastlanan trafik kazalarının pek birçoklarında önemli santral hudut sistemi travmaları meydana gelmektedir. Yerkürenin pek çok devletinde de travma, çocuklarda, adölesanlarda ve genç erişkinlerde ölümlere ve sakatlıklara yolaçan sebeplerin başında gelir. Kazaların büyük...
 73. makaleci

  PSİKOLOJİK TRAVMA

  Psikolojik travmalar için genel bir tanım yapmak gerekirse “bireyin kişiliği ve ruhsal yapısı üzerinde şu veya bu ölçüde kalıcı bir etki bırakan olağandışı, felaket niteliğinde bir yaşantının anılarından kaynaklanan bir rahatsızlık ve bunaltı durumu” kapsayıcı tanımlardan birisidir...
 74. makaleci

  Travama Sonrası Stres Bozukluğu

  Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de travma ve ilişkili bozukluklar hızla artıyor. Ülkemiz gerek deprem kuşağında yer alması, gerek bölgesindeki savaş ve göçler, gerekse tırmanışta olan terör ve şiddet ( kadına, çocuklara vb.) olaylarıyla birlikte düşünüldüğünde özellikle ana belirtisi kaygı...
 75. makaleci

  EMDR

  Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (Eye Movement Desensitization and Reprocessing: EMDR); savaş stresi, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan örseleyici olaylar gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra, fobi, performans...
 76. makaleci

  EMDR TERAPİSİ (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi) NEDİR VE NASIL UYGULANIR?

  EMDR Terapisi’ne, göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğinin tesadüfen keşfedilmesi ile başlandı. EMDR, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Travmatik deneyimlerle ilişkili olduğu bilinen beynimizdeki limbik sistem ve amigdalaya etki ettiği öne sürülmektedir...
 77. makaleci

  Kafa travmalarında tedavi yaklaşımları

  Dimağ yerleşim olarak likit bir boşluk içerisinde etrafında epey güçlü ve sağlam bir zar tabakasıyla çevrilidir. Bu güçlü ve sağlam zar tabakasının dışında yeniden baş kemikleriyle daha korunaklı halde bulunur. Yani dimağ örtülü bir kutunun içerisinde sabit basınçlı istikrarlı halde bulunur...
 78. makaleci

  Kafa travmaları

  Baş Travmaları İnsanoğlu ömrü boyunca ve bilhassa çocukluk çağında kesinlikle hafif yada şiddetli baş travmasına maruz kalır. Trafik ve iş kazalarının çok ziyade sayıda yaşandığı memleketimizde her yıl binlerce kişi baş travması sebebiyle ölmekte yada sakat kalmaktadır. Dimağ sert bir kutu...
 79. makaleci

  Okul öncesi çocukluk çağı düşmeleri ve kafa travmaları

  Dimağ travmaları, kıymetli bir halk sıhhati sorunudur. Çoklukla trafik kazaları, düşmeler, darplar ve spor yaralanmaları sonucu gelişir. 45 yaş altı yetişkinlerde ve çocuklarda en sık hastaneye müracaat nedenleri arasındadır. Baş travmaları, her devir ağır travmalar şeklinde olmamakta, bazen...
 80. makaleci

  ACI HATIRA TRAVMA

  İçinde bulunduğumuz son yüzyılda ve özellikle son yıllarda insanların hayatını kolaylaştıracak birçok önemli gelişmenin yanında savaşlar doğal afetler gibi olumsuz etkileri olan olaylarda yaşanmıştır. Bu olumsuz olaylar insanlar üzerinde psikolojik travmaya yol açmıştır. APA ’nın...
 81. makaleci

  Medya İle Travmatize Olmak

  Medya İle Travmatize Olmak Medya yani basın-yayın günlük dilde radyo, televizyon, gazete, dergi gibi elektronik ve ya yazılı basın organlarını anlatmak için kullanılan bir terimdir. Günümüz dünyasında medya iletişim araçları bizler için önemli bir yerdedir.Çünkü bir çok yerel ve...
 82. makaleci

  Bunu hangi sen yapıyor?

  Hiç benliğinizin birden fazla parçadan oluştuğunu düşündünüz mü? Noam Shpancer "İyi Psikolog" adlı romanında bir psikoterapistin öyküsünü anlatıyor. Babası tarafından erken yaşta tacize uğramış bir danışan ile yaptığı seansta terapist şöyle bir müdahalede bulunuyor:  "-Babanız...
 83. makaleci

  Çocuklara terörü nasıl anlatmalıyız?

  ÇOCUK PSİKOLOJİSİ, TERÖR ve DARBE Ülkemizde olup bitenleri yetişkin olarak bizlerin dahi anlaması son derece güçken, çocuklarımızın neden iki insanın birbirini öldürdüğünü, neden bu vatan için canını vermeye hazır olduğunu söyleyen asker ve polisin birbirine kurşun sıkıp öldürebileceğini...
 84. makaleci

  Ruhsal travma

  1. Travma nedir, Ne değildir? 2. Travmaya sebep olan hadiseler nelerdir 3. Psikoterapistler ve psikanalistlerin Bu bahiste görüşleri nelerdir(hanna Levenson James Masterson kenberg 4. Kuramların travma hakkında yaklaşımları nelerdir 5. Travma örnekleri 6. Post travmatik gerilim...
Üst