Akupunkturun başağrısı ve migren tedavisindeki yeri

Katılım
25 Ara 2016
Mesajlar
351,453
Tepkime puanı
4
Puanları
38
Yaş
31
İlaç tedavisi, kısa vadede etkili bir yöntem olsa da uzun vadede istenmeyen sonuçlar doğurabilmektedir Bu sebeple, hastalar ve doktorlar düzenli olarak ilaç tedavisine alternatif yöntemler aramaktadır Akupunktur bu aşamada öne çıkan bir tedavi yöntemi olmuştur
Almanya’da ilk olarak 794 migren hastası üzerinde yapılan bir araştırma, 6 haftalık 11 akupunktur tedavisinin sonuçları, 6 ay boyunca her gün alınan ?blocker önleyici ilaç tedavisi ile karşılaştırılmıştır Bu çalışma aynı ekip tarafından 20 defa, toplam 4419 katılımcı ile tekrarlanmış ve bulgular akut migren ağrılarında akupunkturun en az ilaç tedavisi kadar etkili olduğunu kanıtlamıştır1
Çin’de 5 hastanede 140 aurasız migren hastasında üzerinde yapılan bir diğer araştırmada hastaların yarısına haftada 3 kere akupunktur tedavisi uygulanmış ve placebo ilaç verilmiş, kontrol gruba sham akupunktur uygulanmış ve flunarizin ilaç verilmiştir 4 ve 16 Haftalarda yapılan kontrollerde akupunktur uygulanan grupta daha az migren atağı tespit edilmiş ve her iki grupta benzer derecede ağrı şiddetindeki azalma olmuştur2
Strese bağlı gerilim tipi baş ağrısında akupunkturun etkisini ölçmek için yılında 2317 hastada 11 seans akupunktur tedavisi uygulanmış ve çok şiddetli ağrıların dışında ağrı kesici ilaç kullandırılmamıştır Akupunktur tedavisi süresinde hastalarda baş ağrısı atakları azalmıştır Akupunktur uygulanan grupta baş ağrılı gün oranı %50 azalırken, aynı oran kontrol grupta %16’da kalmıştır Sonuç olarak akupunkturun gerilim tipi baş ağrılarında etkin sonuç veren, değerli bir tedavi yöntemi olduğu tespit edilmiştir3
Migren hastalarında fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) ile elde veriler istirahat hali beyin ağlarında fonksiyonel ve yapısal anormallikler gözlemlenmektedir Akupunkturun sağ frontoparietal fasiculus üzerindeki etkisini ölçmek üzere12 aurasız migren hastasının beyin ağlarındaki ilişki 4 haftalık akupunktur tedavisi sonrasında istirahat hali fMRI yöntemi ile görüntülenmiştir Karşılaştırma için 12 sağlıklı birey de aynı yöntemle incelemeye alınmıştır Araştırma sonucunda migren hastalarının sağ frontoparietal fasiculusunun fonksiyonel bağlantısında sağlıklı bireylere göre ciddi bir düşüklük tespit edilmiştir Fonksiyonel bağlantıdaki düşüklük ile migren ağrı şiddetinde ve sıklığı arasında negatif korelasyon olduğu anlaşılmaktadır Akupunktur uygulamasının akabinde sağ frontoparietal bölgede fonksiyonel bağlantı normal düzeye yükselmiş ve buna bağlı olarak migren ataklarının azaldığı tespit edilmiştir4
Adet dönemi baş ağrısı olan 85 hasta rastgele deney ve kontrol grup olarak belirlenmiştir 3 adet dönemi boyunca deney gruba vücut akupunkturu, kontrol gruba flunarizin içerikli ilaç verilmiştir Hastaların serum prostaglandin F2? ve plasma arginine vasopressin oranları sağlıklı bireylerinkine göre değerlendirilmiş ve tedavi öncesi ve sonrası veriler karşılaştırılmıştır Adet dönemi başağrısı olan hastaların serum prostaglandin F2? ve plasma arginine vasopressin oranları sağlıklı bireylere göre yüksek çıkmıştır Tedavi sonrasında her iki grubun verilerinde de düşüş olmuştur Ancak, akupunktur tedavisi olan hastalarda %954 oranında düzelme görülürken, kontrol grupta bu veri %81’de kalmıştır Araştırma sonucu olarak akupunkturun anormal seviyedeki serum prostaglandin F2? ve plasma arginine vasopressini regüle ettiği ve buna bağlı baş ağrısını giderdiği görülmüştür5
2019 yılında Headache dergisi, insanların başağrısı sebebiyle yılda milyonlarca dolar harcadığının, okul ve iş düzenlerinin bozulduğunun ve hayat standartlarının düştüğünün altı çizilmiştir Bu güne kadar migren ataklarının sayısını azaltacak hiçbir ilaç bulunamadığı belirtilmiştir ABD’de yapılan migreni önlemede akupunkturun etkisini değerlendiren birçok araştırma Arnaldo Neves Da Silva tarafından derlenmiştir Sonuç olarak en az ilaçlar kadar etkili olduğu kanıtlanan akupunktur yöntemi, güvenilir, uzun vadede etkisini sürdüren ve maliyet etkin bir yöntem olarak öne
1 Li, Y, Zheng, H, Witt, C M, Roll, S, Yu, S, Yan, J, … Liang, F (2019) Acupuncture for migraine prophylaxis: a randomized controlled trial CMAJ?: Canadian Medical Association Journal, 184(4), 401–410 doi:101503cmaj110551
2 Wang LP, Zhang XZ, Guo J, Liu HL, Zhang Y, Liu CZ, Yi JH, Wang LP, Zhao JP, Li SS (2011) Efficacy of acupuncture for migraine prophylaxis: a singleblinded, doubledummy, randomized controlled trial
Pain, 152(8),186471
3 Linde, K, Allais, G, Brinkhaus, B, Manheimer, E, Vickers, A, & White, A R () Acupuncture for tensiontype headache Cochrane Database of Systematic Reviews (Online), (1), CD007587 doi:10100214651858CD007587
4 Li, K, Zhang, Y, Ning, Y, Zhang, H, Liu, H, Fu, C, … Zou, Y (2019) The effects of acupuncture treatment on the right frontoparietal network in migraine without aura patients The Journal of Headache and Pain, 16, 33 doi:101186s1019401505184
5 Sun, L Liang, Y Li, X Liu, L Xu, X Ma, H Li, W Shi, Fei Gao, F (2019) Efficacy of acupuncture combined with auricular point sticking on the content of serum prostaglandin F2?, and plasma arginine vasopressin in patients with menstrual headache Zhongguo Zhen Jiu 35(2):13740
 

Yazar: iltasyazilim
Article Title: Akupunkturun başağrısı ve migren tedavisindeki yeri
Source URL: Bilgilihocam ,Forum Sitesi ,Bilgi Sitesi-https://bilgilihocam.com
Quote & Share Rules: Kaynağın dahil edilmesi şartıyla makaleden kısa alıntılar yapılabilir, ancak makalenin tamamı başka bir siteye kopyalanamaz veya yazarın izni olmadan başka bir yerde yayınlanamaz.
Üst