Akut koroner sendromunda tiroid hasta sendrom sıklığının değerlendirilmesi

Katılım
25 Ara 2016
Mesajlar
351,453
Tepkime puanı
4
Puanları
38
Yaş
31
Üstündağ Çetintürk A, Can H, Emen B, Özbakkaloğlu M Akut Koroner Sendromda Ötiroid Hasta Sendrom Sıklığının Değerlendirilmesi Tepecik Eğit Hast Derg 2011;21(2):6165
AKUT KORONER SENDROMDA ÖTİROİD HASTASENDROM SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE INCIDENCE OF EUTHYROID SICK SYNDROME INACUTE CORONARY SYNDROME
ÖZET
Amaç: Birçok hastalık seyrinde ve akut stres durumlarında ortaya çıkan ötiroid hasta sendromunun, hastanemize başvuran veakut koroner sendrom (AKS) tanısıyla koroner yoğun bakım ünitesinde izlenen hastalardaki sıklığını ve özellikleriniaraştırmaktı
Gereç ve Yöntem: Ocak Haziran tarihleri arasında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi koroner yoğunbakım ünitesine AKS tanısıyla yatırılarak tedavi edilen 41'i (%586) erkek, 29'u (%414) kadın 70 hasta çalışmaya alındıTüm hastaların dosyaları geriye dönük incelendi
Bulgular: Çalışma sonunda diğer sistemik hastalıklarda görülme oranı yaklaşık %40 olan ötiroid hasta sendromu sıklığı AKStanılı hastalarda %414 oranında bulundu Kararsız angina pektoris tanılı hastaların %257'inde, ST yükselmesi akutmiyokard infarktüsü tanılı hastaların %114'ünde ve ST yükselmesi olmayan akut miyokard infarktüsü tanılı hastaların%43'ünde ötiroid hasta sendromu saptandı Ötiroid hasta sendromunun baskın formu olan düşük T3 sendromu %271oranında tespit edildi Düşük T3,T4 sendromu %71 oranında, yüksek T4 sendromu %43 oranında ve düşük TSH,T3,T4sendromu %29 oranında bulundu
Sonuç: Akut koroner sendrom tanılı hastaların tiroid hormon düzeyleri metabolik olarak bulgu vermemekle beraberdüşmekte ve sık olarak sınır düzeylerinin altına inebilmektedir Bu durum ötiroid hasta sendromu olarak tanımlanmakta vebaşka hastalıkların seyri esnasında da sıkça rastlanmaktadır Geçici bir klinik antite olmakla beraber akut miyokardinfarktüsünde sınır düzeylerinin altına inmiş serbest T3 (ST3) düzeyleri kötü prognozla ilişkilendirilmiştir Bu nedenle ötiroidhasta sendromu'nun değişik tipleri tanınmalı ve klinisyenin dikkatini çekmelidir
Anahtar Sözcükler: Anjina pektoris, koroner iskemi, miyokard imfarktüsü, troid hastalığı
 

Yazar: iltasyazilim
Article Title: Akut koroner sendromunda tiroid hasta sendrom sıklığının değerlendirilmesi
Source URL: Bilgilihocam ,Forum Sitesi ,Bilgi Sitesi-https://bilgilihocam.com
Quote & Share Rules: Kaynağın dahil edilmesi şartıyla makaleden kısa alıntılar yapılabilir, ancak makalenin tamamı başka bir siteye kopyalanamaz veya yazarın izni olmadan başka bir yerde yayınlanamaz.
Üst