Çikolata Kisti Nedir? Belirtileri Ve Nedenleri Nelerdir?

yaprak0135

Webmaster
Yönetici
Katılım
13 Nis 2018
Mesajlar
250,081
Puanları
1,075
Yaş
30
Konum
Türkiye
10.Moche Uygarlığı, Peru (MS 100-700) Moche Uygarlığı, Peru’da çoğalan bir kültürdür. Bu medeniyet, bu listedeki öteki kayıp medeniyetlerden nispeten daha genç bir kültürdür. Zengin ikonografilerinde ve anıtsal mimarilerinde bugün bile görüldüğü gibi karşılıklı elit kültürü paylaşan bir grup özerk politikaydı. Moche Kültürü, MS 100’den <img src="URLhttp:bilgilihocam.cominternal_dataattachmentscikolata-kisti-nedir-belirtileri-ve-nedenleri-nelerdir-5c71e47a26ba1.jpgURL" " width="300" height="102">700’e dek hüküm sürdü. Moche’nin politik yapısının ve orada yaşamış insanların çöküşüne neyin yol açtığına dair birkaç kuram var. Bir teoriye kadar, 30 yıl yağmura ve sele maruz kalan önemli buzul patlamaları ve tekrar 30 yıl süren kuraklık medeniyetin çöküşüne niçin olmuştur. Öteki kanıtlar, bu faktörlerin nihai Moche ölümüne niçin olmadığına dikkat çekici etmektedir. Bu yüzden Moche kültürünün gizemli kaybının gerisinde kesin sebebi tahsis etmek zordur. 9.Tiwanaku, Bolivya (MÖ 1.500-1.150) Gizemli Tiwanaku medeniyetinde sonraki İnka uygarlığının etkisi vardı. Tiwanaku bir şehirdi ve Tiwanaku İmparatorluğu’nun başkentiydi. Medeniyetlerin yerleşimini MÖ 1.500’e dek izleyebiliriz. Kent, antik dünyanın en yüksek şehriydi. Uygarlık, çarpıcı merasim ve dini faaliyet örnekleri ile bilinir. Sahadan duvar nişleri, drenaj, kanallar ve ocak ele geçmiştir. Wari kültürü sonradan da uygarlığın bir parçası olmuştur. Tiwanaku İmparatorluğu’nun çöküşüne niçin olan şey gizemdir. Yaygın olarak kabul gören teori, imparatorluğun değişen iklim şekilleri ve pozitif yiyecek yetiştirememesi nedeniyle şiddetli kuraklıklardan nedeniyle düştüğüdür. Diğer arkeologlar, Tiwanaku’nun isyan nedeniyle düştüğü teorisini destekledi; çünkü az kalsın bütün ayinler, merasim yapıları ve kamusal alanlar kasıtlı yıkım belirtileri göstermektedir. 8.Maya Uygarlığı (MÖ 2.600) Maya Uygarlığı, Maya halkı göre bir Mezo-Amerikan uygarlığıdır. Klasik Maya Uygarlığı, 8-9. yüzyıllar arasındaki çöküntü kaderini karşıladı. Yeniden 2. yüzyılda, klasik öncesi Maya uygarlığı da benzer bir çöküşle karşılaştı. Medeniyetten insanların hala Meksika’nın bir takım bölgelerinde ve Güney Amerika’nın öteki bölgelerinde yaşadığını biliyoruz. Oysa ani çökme ve uygarlığın terk edilmesine niçin olan şey dünyanın en büyük <img src="URLhttp:bilgilihocam.cominternal_dataattachmentscikolata-kisti-nedir-belirtileri-ve-nedenleri-nelerdir-5c71e47a79291.jpgURL" " width="300" height="168">arkeolojik gizemlerinden biridir. Medeniyetin çöküşünü gösterilmek için takriben yüz kuram vardır. Herzamanki Maya çöküşü, arkeolojideki en büyük çözülmemiş gizemlerden biridir. Gelişmekte olan Maya şehirlerinin birçok bilinmez bir nedenden ötürü kaldı. Günümüzde hastalık salgını, yabancı istila, kuraklık ve sistematik ekolojik çöküş gibi teoriler hakimdir. 7.Miken Uygarlığı, Yunanistan (MÖ 1.600-1.100) Miken uygarlığı, Minoans’la bağları olan Yunan geç Tunç Çağı uygarlığıdır. Uygarlık, antik Yunanistan’da MÖ 1,600’den 1,100’e kadar gelişti. Mühendislik alanları, ticaret, askeri, sanat, mimarlık ve dil konusundaki başarıları bugün ve savaşçı seçkin toplumunun egemenliği olarak bilinmektedir. Bu çoğalan toplumun çöküşünün sebebi bilinmemektedir. Yunan Kara Çağ Miken dönemini takip eder. Yunan Karanlık Çağları sebebiyle uygarlığın birçok kaydı kaybedildi. Dorian istilası ve doğal facia ya da iklim değişikliği gibi medeniyetin çöküşüne dair farklı alanlara yönlendirilmiş teoriler ortaya atılmıştır. Popüler Yunan uygarlığı, çok eski Yunan edebiyatının ve mitolojisinin tarihi ortamı haline geldi. 6.Minoans, Girit (MÖ 3.650-1.400) Minoslular, Girit ve Ege adalarında büyüyen Tunç Çağı’nda gizemli bir medeniyetti. Minoslular, Yunan tarihinden bir medeniyetti. Bu uygarlığı antik Yunanistan ve Miken Yunanistan’ı takip etti. Medeniyet, 20. yüzyılda İngiliz arkeolog Arthur Evans kadar gün ışığına çıktı. “Minoans adı Yunanistan’ın efsanevi kralı Minos’u açıklama eder. Çoğalan ve zinde bir <img src="URLhttp:bilgilihocam.cominternal_dataattachmentscikolata-kisti-nedir-belirtileri-ve-nedenleri-nelerdir-5c71e47accf30.jpgURL" " width="183" height="275">medeniyetin kültürü, Kiklad’a, Mısır’ın eski krallığına ve hatta Anadolu’ya dek ulaştı. MÖ 1,400 civarında medeniyet bilinmez bir nedenden ötürü sona erdi. Sebep, dünyadaki akademisyenler kadar ağır şekilde tartışıldı ve teorikleştirildi. Teorilerden biri, uygarlığın işgal nedeniyle sona erdiğini, bir diğeri ise volkanik bir patlamadan kaynaklandığını söylemektedir. 5.Nok Uygarlığı, Nijerya (MÖ 1000-300) Nok Medeniyeti, Nijerya’da gizemli ve ileri bir antik medeniyetti. Nok kültürünün en gizemli ve merak uyandıran yönleri ünlü terracotta heykelleri ve gizemli kayboluşlarıydı. Kültür, adını Nijerya’daki Nok köyünden almıştır. Pişmiş toprak heykellerin 1928’de keşfedilmesinden sonradan, Nok kültürünün ilk kanıtı gün ışığına çıktı. Takriben 1,500 yıl süren medeniyetin ortadan kalkmasının arkasında bilinmeyen nedenlerin bizi şaşırttığına güvenmek zordur. Bu pişmiş toprak heykellerin işlevleri bile bilinmemektedir. çok eskiden artan Demir Çağı medeniyeti, tarım, heykelcilik, demir eritme, mimari, seramik ve seramik ustalarıydı. MÖ 500 civarında, alan nüfusu esrarengiz bir nedenden dolayı düşmeye başladı. Bu dönemde nüfusun, heykellerin ve çanak çömleklerin keskin bir şekilde düşmesi, yavaş çöküşe göze çarpan etmetedir. 4.Sanxingdui Kültürü, Çin (12. ve 11. Yüzyıllar arası) Sanxingdui, Çin’de ilginç bir kazıbilimsel sit alanı ve Çin’in büyük şehri Sichuan’dadır. Kültür, daha önce bilinmez Tunç Çağı kültürüyle ünlüdür. <img src="URLhttp:bilgilihocam.cominternal_dataattachmentscikolata-kisti-nedir-belirtileri-ve-nedenleri-nelerdir-5c71e47b23e02.jpgURL" " width="300" height="160">Kültür sadece 1929’da ve yeniden 1986’da ortaya çıktı. Arkeologlar, Sanxingdui kültürünü Shu’nun eski krallığı ile özdeşleştiriyorlar. Kazıların radyokarbonla tarihlenmesi, kültürü M.Ö. 12. ve 11. yüzyıllara tarihlendirir. Kültür, fazla faza yayılmıştır ve güney Çin’deki gizemli medeniyetlerden biridir. Medeniyetin azalması, başka bir kültürün veya doğal felaketin işgalinden kaynaklanmaktadır. Medeniyetin ölümünü düşündüren birkaç kuram vardır ve hiçbiri gizemi çözecek kadar dürüst olmamıştır. Yin’den tunçla ve Güneydoğu Asya’dan fildişiyle olan geniş ticari bağlantılarıyla kültür, kuvvetli bir merkezi teokrasiydi. Çin’in bambaşka bölgelerinde bu nesil egemen kültürlerin kanıtı, Sarı Çay’in “Çin medeniyetinin beşiği olduğu geleneksel teorisine meydan okuyor. 3.Eski Olmec Uygarlığı, Meksika (MÖ 1.500-400) Antik Olmec Uygarlığı ilk Meso-Amerikan medeniyeti ve daha sonraki kültürlerin ve medeniyetlerin temeli oldu. Meksika ve Guatemala’daki ilk büyük medeniyetlerdi. Bu sanatsal toplum, “heybetli başkanlar olarak tanıdık Olmec başkanları ile bilinir. Olmec’lerin kökenleri hakkında birkaç spekülasyon vardır. Birisi belirli kökenini bulamadan önce, onların gerilemesi büyük bir gizemdir. Bilim adamları hemen şimdi Olmec kültürünün <img src="URLhttp:bilgilihocam.cominternal_dataattachmentscikolata-kisti-nedir-belirtileri-ve-nedenleri-nelerdir-5c71e47b75c0c.jpgURL" " width="233" height="217">nihai düşüşünün nedenini bulamadılar. Volkanizma düşüşleri, ilgili teorilerden biridir. İklimsel ve çevresel şansın dönmesi ve ağır tarım ve tarıma ast olarak nehirlerin kesilmesi gibi birkaç kuram vardır. Kültürün, Maya kültürleriyle benzerlikleri vardır. Medeniyetin özellikleri de İzapa’da yer alan ile aynıdır. 2.Cucuteni-Trypillian Kültürü, Doğu Avrupa (M.Ö. 4.800-3.000) Cucuteni-Trypillian kültürü M.Ö. 4.000’den 3.000’e değin canlı bir geçmişi olan Neolitik-Eneolitik dönemden kalmadır. Bu Doğu Avrupa medeniyetinin varlığı; günümüzde batı Ukrayna, Moldova ve kuzeydoğu Romanya bölgelerindedir. Yerleşimlerin çoğunluğu küçük ve yoğun ikâmetgâh bölgeleriydi. Orta Tryphilla evresinde, kültüre ait nüfus, yapıların çoğunluğunu (3.000 inşa) yapı etmiş ve 20.000 ile 40.000 kişi aralarında bir nüfusa sahiptir. Bu kültürün Neolitik Avrupa tarihindeki en büyük mesken merkezlerini kuran birincil kent olduğu bilinmektedir. Arkeolojik alanlardan ve kazılardan çok sayıda bayan heykel ve muska bulunmuştur. Kültürün sonu bir sırdır. Araştırmacılar göre medeniyetin nasıl sona erdiğiyle ilgili birkaç kuram vardır. Diğer kültürlerin zor kullanarak değil etmesi, kazıbilimci Marija Gimbutas’ın “Çukur-Mezar Kültürünün kronolojisi ve genişlemesi üzerine notlar adlı kitabında açıklaması olan bir teoridir. Bir başka teoriye kadar kültür, Blytt-Sernander Sub-Boreal evresi her tarafında iklimsel değişikliklerden nedeniyle düşmüştür. Muhtemelen 2.750 yıllık istikrarlı ve durağan bir varlığa sahip olan kültür, bugün açıklanamayan esrarengiz bir şekilde sona ermiştir. 1.İndus Vadisi Uygarlığı, Hindistan, Pakistan ve Afganistan (MÖ 3.300-1.300) İndus Vadisi Uygarlığı, dünyadaki en büyük ve en eski uygarlıklardan biridir. Bu ileri medeniyet, günümüz Pakistan, kuzeybatı Hindistan ve kuzeydoğu Afganistan’a dek uzanan İndus Nehrinin yanında gelişti. <img src="URLhttp:bilgilihocam.cominternal_dataattachmentscikolata-kisti-nedir-belirtileri-ve-nedenleri-nelerdir-5c71e47bbfa03.jpgURL" " width="259" height="194">İndus Vadisi Uygarlığı, Eski Mısır ve Mezopotamya ile birlikte Eski Dünya’nın birincil uygarlığıdır. Harrapan Medeniyeti, İndus Vadisi Uygarlığı’nın diğer adıdır. Medeniyetin dili çözülemez. Medeniyetin ölümüne yol açan şey bir gizemdir ve çöküşünü ifade eden çoğu teori mevcuttur. Evvelden araştırmacılar, bu Tunç Çağı medeniyetinin ölümünün Hindistan daha aşağı kıtasında şehirsel yaşamın kesintiye uğramasına niçin olduğunu düşünüyorlardı. Fakat daha sonra yapılan kazılar, medeniyetin aniden gerilemediğini veya ortadan kaybolduğunu ortaya çıkardı. İnsanlara, diline ve Vedik dinlerine ne olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Litaratür: URLhttp:listamaze.comtop-10-mysterious-lost-ancient-civilizationsURL
 

Üst