Güneş Ülkesi

LV
0
 
Mesajlar
351,451
Tepkime puanı
6
Puanları
38
Awards
1
Yaş
32
KİTABIN BAYAĞI : GÜNEŞ ÜLKESİ
KİTABIN YAZARI : TOMMASA CAMPANELLA
YAYIN EVİ : SOSYAL YAYINLAR
ADRESİ : DİVANYOLU KLOD FARER CAD162 İSTANBUL
BASIM : İKİNCİ BASIM

KİTABIN KONUSU : Güneş ülkesinde dile getirilen konu; toplumsal bir armoni düşüncesidir İşte bu kitap bu toplumsal düzeni dile getirmektedir Yazan temel olarak bu kitapta; toplu halde yaşayan insanların amacının genel yarar olduğu, özel bir mal mülkün olmadığı, çalışmanın bir zevk haline geldiği bir düzenden bahsetmektedir Bu kitapta yazarımız sosyalizmin temelini oluşturmaktadır

KİTABIN ÖZETİ : Güneş ülkesi Campanella ’nın günün birinde gerçekleşeceğini düşündüğü bir devlet tasarısıdır Genel hatları ile campanella bu kitapta bütün kötülüklerin ve haksızlıkların kaynağını; insanın kendisinden başkasını düşünmemesinde, dünya malını benim senin diye paylaşmasında buluyor Campanellaya göre; halk genel fayda kaygısından uzakta oldukları sürece kendilerinden başkasını düşünmezler Ama; toplum halinde birbirlerine bağlanan insanların amacı genel yarar olmalıdır Campanella bu kitapta; özel çıkarları kaldırdığımzda ortada toplum yararından diğer birşey kalmayacağını ve kendini düşünen davranışların eninde sonunda toplum güçlerinin çatışmasına yol açacağına inanmaktadır Onun için, Güneş ülkesinde herşey devlete ve genel yarara hizmet etmelidir Bu da sosyalizmin temelini oluşturmaktadır
Güneş ülkesinde dayanışma bilinci ve topluma yardımsever olma ricası vardır Bunun bir sonucu olarak da güneş ülkesinde özel mal mal olmamaktadır Campanella, Romalıların ve birincil Hristiyanlar zamanındaki rahiplerin yurtları ve toplulukları uğruna can atarak savaştıklarını ve mülk mülk düşüncesinden uzak durduğunu gösterek bir gün Güneş ülkesinin gerçekleşebileceğine inamaktadır Hem Güneş ülkesinde alıştırma bir zorla yaptırılan iş olmaktan çıkmış , bir şımartma halini almıştır Aylaklık ayıp yüz kızartıcı birşeydir
Güneş ülkesinde mal mülk ortaklığının yanına, bayan ortaklığı da vardır Güneş ülkesinde bu kadın ortaklığı Platonda olduğu gibi sadece yöneticiler için yok, bütün toplum içindir Bu ortaklığın amacı; kan bağıyla herkesi birbirine sıkı sıkıya bağlantı kurmak, kıskançlıkların, kinlerin önünü almaktır Ayrıca bunun temelinde Campanella ’nın soyun üremesine ve çocuk eğitimine verdiği önemde yatmaktadır Fakat; Güneş ülkesinde bu kadın ortaklığının birgün bırakılacağına inanılmaktadır
Güneş ülkesinde en büyük yönetici bir başrahip olan Hoh ’dur Lüzum dünya işlerinin , gerekse ahiret işlerinin başı odur Yetkisi mutlaktır, verdiği yargılar kesindir, kimse ses çıkarmaz onlara Hoh ’un Kuvvet, Hafıza ve Sevgi adlı eşit yetkide üç yardımcısı vardır Güç; barıştırma ve savaşla ilgili tüm işleri yönetir, yani;askerlik işlerinde ama en yüksek yetkili kişi odur Aklın görevi ise, bağımsızlık mesleklerin, bilim adamlarının, eğitim işlerinin ve okulların yönetimidir Sevgi ’nin görevi ise; üreme işleridir
Hem; Güneş kentte tüm diller öğrenilir Dünya ’nın dört bir yanına elçiler salınır; dağıtılmış ulusların töreleri, yolları, yasaları, tarihleri öğrenilir Güneş ülkelilere tarafından, insanın bir evi, bir karısı, ve kendi çocukları oldu mu mal mülk derdine düşer Egoistlik bundan doğar, ve böylece Güneş ülkeliler bencilliğin amacını ortadan kaldırmakla onu yok etmişler ve yerine iki taraflı yaşama sevgisini koymuşlardır Onlara tarafından; yurt sevgisi, kişisel çıkardan vazgeçildiği ölçüde artar
Güneş kentliler birbirlerine kardeş derler Yirmiikisini aşanlara baba, bu yaştan aşağıda olanlara da oğul denir Kibir; onlarca kusurların en ürküncüdür Gurur taslayan kimse en sert cezalara çarptırılır Güneş ülkelilere göre, yoksulluk insanları alçaltır, serseriliğe götürür, onlarda yurt sevgisini azaltır Zenginlikse; insanları gurura, cahilliğe, küstahlığa, palavracılığa, bencilliğe götürür Ancak herşeyin müşterek olduğu Güneş ülkesinde, cümbür cemaat bununla beraber ayrıca zengin, hem yoksuldur Zengindir; çünkü büyük kasaba tüm ihtiyaçlarını karşılar Fakirdir; çünkü kimsenin özel mülk mülkü yoktur Güneş kentliler mala mülke köle olmazlar, sadece yararlanırlar onlardan
Güneş ülkelilere göre, dinliler dinden uzaklaşıyorsa, din kurallarının sıklığından yok, daha çok dinsizlerle düşüp kalktıkları, şöhret şeref peşine düştükleri, mülk mülk sevdasına, cilt isteklerine kapıldıkları için uzaklaşıyorlar
Güneş ülkelilerin yemek bakımından uydukları kural şudur; bir gün et, bir gün balık, bir gün sebze yerler Dördüncü gün, mideleri yorulmasın ve organizma güçsüz duruma düşmesin diye yeniden ete dönerler Sindirimi en basit besinleri yaşlılara ayırırlar Amaçoğunluk, günde iki öğün, çocuklarsa doktorların öğütleri gereğince dört öğün yerler Güneş ülkeliler genel olarak, yüzyıl yaşarlar, iki asır yaşayanlarda vardır
Güneş ülkesinde cinsel istekleri aşırı olan bir takım erkeklerin, tabiata aykırı yollara sapmalarını durdurmak için, belirlenmiş bir yaştan öncede kadınlarla yatmalarına izin verilir Yalnız bu kadınların gebe, veya kısır olması gerekir Cinsel sapıklık yaparken yakalananlar, ağır cezalara çarptırılır Bu canice idama değin gidebilir
Güneş ülkelilere göre; savaşın amacı düşmanı yoketmek yok, daha iyi ışık halkası getirmektir Devletin, dinin ve insanlığın düşmanlarına karşısında acımadan savaşırlar Güneş büyük kasaba ordusunu, hepsi de savaş hilesi bakımından ressam olan beş, sekiz veya on komutan yönetir Bunlar savaş işlerini görüşmek için toplanır ve aldıkları karara kadar birliklerine kumanda ederler Düşmanın önünden ilk kaçanlar vefat cezasına çarptırılırlar Ama tüm ordu bağışlanmalarını ister, ve teker teker suçu paylaşırlarsa, ölümden kurtulabilirler
Campanella yeni bir altın çağın doğacağına ve bunun da Güneş ülkesi gibi bir devlet düzeniyle gerçekleşeceğine inanmaktadır

ESAS ZIHIN : İnsanların hiçbir süre umutlarını kaybatmemelerinin gerektiğini, herşeyin dönüp dolaşıp eski yerine geldiği gibi, geçmişte yaşanan bir takım güzelliklerin ileride de olabileceğini, insanların yararları, mutluluğu ve ahlakı paylaştığı vakit dünyanın bir cennet olabileceğini, azgın kör sevgiler yerine açıkgöz, temiz sevgilerin gelebileceğini, yalan dolan, cehalet ve zorbalığın yerine, reel veri ve kardeşliğin gelebileceğini savunuyor

KİTAP HAKKINDA KIŞIYE ÖZEL FIKIRLER

Kitabın soru yanıt şeklinde geçmesi, kitaba akıcı bir nitelik kazandırmıştır Hem; yazan kadar öne sürülen devlet düzeniyle ilgili, aklımıza gelen her soru yazar kadar sözde evvelden biliniyormuş gibi hemencecik sorulup cevaplanıyor Ayrıca; kitaptaki kişiler ve yerler hakkındaki tasvirler çok etkileyici bir şekilde işlenmiştir En önemlisi atamak istenilen mesaj okuyucuya bütünüyle verilmiştir

TOMMASA CAMPANELLA

Tommasa campanella, düşüncelerini yirmi yedi takvim hapis hayatıyla ödemiş bir fikir kahramanıdır Onun yaşadığı dönem, Avrupa katolik dünyasının parçalanmaya başladığı, modern dünyayı hazırlayan politik, idareli ve kültürel olayların oluştuğu döneme rastlar
Campanella, İtalya ’da Calabria bölgesinde Stilo kasabasında dünyaya geliyor Daha minik yaştan, üstün zekası ve okumaya olan fazla tutkunluğuyla dikkati çekiyor On üç yaşında dağıtılmış konular üzerine şiirler yazıyor, uzun uzun söylevler veriyor On beş yaşında Cosenza dominiken manastırına giriyor ve orada Aquino ’lu ermiş Augustinus ’un Somma Theologica ’sını daima okuyor Fazla geçmeden manastırda okumadığı eser kalmıyor Bilgiye olan susuzluğunu bir şiirinde şöyle dile getiriyor: ‘Dünyanın bütün kitapları doyuramaz kafamın açlığını Neler neler okumadım! Lakin yine de kafamın açlığından ölüyorum… Anlayışım arttıkça, bilgim eksiliyor… ’
Dinsel konulardan eksik zamanda bıkan campanella, felsefeye veriyor kendini Büyük italyan filozofu Telesio ’da aradığı önderi buluyor Doğruyu kitaplardan fazla, tabiatın gözleminde arayan Telesio ’nun esas düşüncesi şuydu: Bilim görünmeyen kavramlardan değil, hakiki varlıklardan yola çıkmalıdır; deney, bilimin başvurması gereken temel kuraldır
Campanella yirmi iki yaşında ilk eserini yazıyor Bu, Telesio ’yu düşmanlara karşısında müdafaa etmek ve Aristoteles felsefesini çürütmek amacıyla kaleme aldığı Philosophia sensibus demostratat ’tır Eser cizvitlerin saldırısına uğruyor Sapkınlık ve büyücülükle suçlanan Campanella, Papa ’nın emriyle Cosenza ’dan ayrılıp Stilo ’ya dönmek zorunda kalıyor Stilo manastırında anlamsız vakitlerini okumak, bilgisini arttırmakla değerlendiren Campanella, fazla geçmeden ‘bu dar ve karanlık hapishaneden ’ kaçıyor On sene, İtalya ’yı boyunca dolaşıyor Venedik ’te Galile ’yle, daha çoğu tarihçi ve filozofla tanışıyor Uğradığı yerlerde, alışılmış düşüncelerle, kör inançlarla savaşıyor İtalya ’nın derhal tüm büyük kentlerini gördükten sonradan, savaşkan ve istikrarlı, Stilo ’ya dönüyor
Campanella ’nın yaşam dramı burada başlıyor 1600 ’larda bütün güney İtalya, İspanya ’nın bir sömürgesi haline gelmişti Bilhassa Calabria bölgesi, din adamlarının elinde daha da yoksullaşmıştı Bir yanlamasına engizisyon vahşeti, bir yanlamasına yokluk, toplumsal isteklere yol açmaktaydı Kültür merkezleri olan kitaplıklar ve akademiler kapatılmıştı Hür hafıza manastırlarda barınabiliyordu ancak
Yurdunu ispanyol boyunduruğundan kurtarmayı düşünen campanella bir ayaklanma tertiplemeye başlıyordu Ama, isyan evvelden haber alınarak önleniyor ve bir Türk gemisine kaçmak üzere anlaştığı bir kayıkçıyı bekleyen campanella bir kulübede yakalanarak Napoli ’ye götürülüyor Atıldığı hapishanede dehşet işkencelere uğruyor
Campanella ’nın hapis hayatı 1626 ’da sona eriyor İspanya kralı Philip ’in ölümünden daha sonra(1621), papa Urbanus ’un beş sene süren çabasıyla serbest bırakılıp Roma ’ya gidiyor Fazla geçmeden, pusuda bekleyen düşmanlarının saldırısına uğruyor ve Fransız elçisinin yardımıyla Fransa ’ya kaçıyor Kardinal Richelieu ve Louis ’den yakınlık ve takviye gören Campanella ömrünün geri kalan kısmını Paris ’te dominken manastırında sessiz ve sıcacık geçiriyor 1639 ’da, yetmiş bir yaşında ölüyor
 

Yazar: iltasyazilim
Makale Başlığı: Güneş Ülkesi
Kaynak URL'si: Bilgilihocam Güncelden Bilimsele-https://bilgilihocam.com
Alıntı ve Paylaşım Kuralları: Kaynak gösterilmek kaydıyla makaleden kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarın izni olmadan makalenin tamamı başka bir siteye kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.
Üst