İmanın Şartları Nelerdir?

25 Ara 2016
351,451
4
38
31
İman demek, inanmak demektir Allah’ın varlığına ve birliğine inanan herkes iman sahibidir Ancak sadece Allah’a inanmanın tek başına yeterli olmadığı da dile getirilmektedir İslam alimleri, Nisa Suresi’nde özellikle de 136 ayetine dayanarak imanın en temel şartlarını 6 adet olarak belirlemiştir Öncelikle ilgili ayete bakalım ve ardından imanın 6 şartını maddeler halinde görelim:*“Ey inananlar! Allah’a, resulüne, resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba inanmakta sebat gösterin
Kim Allah’ı, meleklerini, kitablarını, resullerini ve ahiret gününü inkar ederse şüphesiz derin bir sapıklığa sapmıştır*(Nisa Suresi, 136 Ayet) *İmanın şartları konusunda her mezhebin kendine özgü farklı inançları bulunabilmektedir Daha önceki bir yazımızda mezhepler hakkında oldukça detaylı bir bilgi içeriğini sizlerle paylaşmıştık Şimdi de sünni mezhebine göre imanın şartlarını yukarıdaki ayetten yola çıkarak madde madde görelim:
1 Allah’a inanmak (iman)
2 ine inanmak (iman)
3 Kitaplarına inanmak (iman)
4 Peygamberlerine inanmak (iman)
5 Ahiret hayatına inanmak (iman)
6 Hem kadere hem de hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmak (iman)
Allah’a İman Allah’a inanmak demek O’nun ne doğrulmuş olduğuna ne de doğurmuş olduğuna inanmamak demektir O her zaman vardır ve sonsuza dek var olacaktır Asla doğurmamıştır ya da doğrulmamıştır O her şeyin yaratıcısıdır “Ol der ve her şey olur Her şeye mutlak surette gücünün yettiğine inanmak demektir Övülmeye en çok O layıktır ancak bizim kelime haznemizde O’nu övmeye yetecek kadar kelime ne yazık ki yoktur
e İman daima Allah’a ibadet eden varlıklardır Erkeklik ya da dişilikleri yoktur Nurdan yaratılmışlardır ve Allah’ın onları korumaları sebebiyle günah işlemezler, Allah’ın emirlerinden dışarı çıkmazlar En çok bilinen 4 Melek vardır, bunlar; Cebrail (as), Mikail (as), Azrail (as) ve İsrafil (as)’dır
h 3Cebrail (as) Görevi, Allah’tan aldığı vahiyleri Peygamberlere götürmektir Bugüne kadar ki bütün Peygamberlere vahiyleri o getirmiştir ve son Peygamber Hz Muhammed (SAV)’in ölümü üzerine vahyi iletme görevi sona ermiştir Allah katında çok yüksek itibara sahip olan bir melektir
h 3Mikail (as) Kendisine buyrulan görev, doğa olaylarını kontrol etmektir “Allah’ın küçük ve sevgili kulu demektir Mikail
h 3Azrail (as) Eceli gelen insanların ruhunu almakla görevli olan meleklerin başıdır Her insanın ruhunu almak için farklı bir melek vardır aslında ancak insanlar bir yanılgıya düşerek bütün insanların ruhunun Azrail tarafından alındığını zannederler Kuran’da ve hadislerde Azrail ismi pek kullanılmaz Bunun yerine “Melekül Mevt denir Yani, Ölüm Meleği
h 3İsrafil (as) Görevi kıyamet kopacağı zaman Sur’u üflemektir Bütün meleklere olduğu gibi, İsraifl’e de görevi Allah tarafından verilmiştir Sur’a iki defa üfleyecektir İlk üflediğinde bütün alem ve evren yok olacak, bütün canlılar ölecektir İkinci defa üflediğinde bu kez bütün ölüler dirilecek ve ardından hesaba çekilecektir
Kitaplara İman Allah’a inanmak, O’nun insanlar için indirdiği kitaplara inanmayı da gerektirir Bu kitaplar bizlere helalleri ve haramları bildirmekte; Allah’ın emir ve yasakları konusunda bizleri uyarmaktadır Allah’ın indirdiği pek çok kitap insanlar tarafından tahrip edildiği için daha sonra bir yenisi daha gönderilmiştir Ancak Kuranı Kerim’in bizzat Allah tarafından koruma altına alındığı ve tahrip edilmesine izin verilmeyeceği bilinmektedir Çünkü Kuranı Kerim son kitap olarak indirilmiştir ve kıyamete kadar da son kitap olarak kalmaya devam edecektir Kendinden önceki indirilmiş olup da tahrip edilen kitapların hem tamamlayıcısı hem de günümüze Allah tarafından uyarlanmış halidir diyebiliriz
Kuranı Kerim ile birlikte şimdiye kadar toplam 4 kitap indirilmiştir Bunlar, Zebur, Tevrat, İncil ve Kuranı Kerim’dir Zebur Hz Davut Peygamber’e, Tevrat Hz Musa Peygamber’e; İncil Hz İsa Peygamber’e ve Kuranı Kerim Hz Muhammed (SAV) Peygamber’e indirilmiştir
Peygamberlere İman Peygamberler bizzat haram ya da helalin ne olduğunu belirleyen insanlar değildir Allah’ın haram ve helal kıldığı şeyleri bizlere bildiren bir elçidir Allah’tan gelen emirleri Cebrail (as) aracılığıyla alırlar ve sonrasında insanlara bu emir ve yasakları bildirirler Peygamberlerin Allah kulu ve elçisi olduklarına Müslümanların inanması şarttır Oysa Hristiyanlar Hz İsa’yı Allah’ın elçisi ve peygamberi değil de oğlu olarak görmeye başlamışlar hatta Allah ile birlikte Hz İsa’ya tapmaya başlamışlardır Dinde gittikleri bu aşırılık Hristiyanlık dinini tahrip etmiştir Kuranı Kerim’de adı geçen 25 Peygamber vardır
h 3Kuran’da İsmi Geçen Peygamberler Müslümanlar, bu peygamberlerin hepsinin varlığına ve Allah’ın hem kulu hem de elçisi olduğuna inanmak durumundadır
1 Âdem (as)
2 İdris*(as)
3 Nuh*(as)
4 Hûd*(as)
5 Sâlih*(as)
6 Lût*(as)
7 İbrahim*(as)
8 İsmail*(as)
9 İshak*(as)
10 Yâkub*(as)
11 Yûsuf*(as)
12 Şuayb*(as)
13 Hârun*(as)
14 Mûsa*(as)
15 Dâvud*(as)
16 Süleyman*(as)
17 Eyyûb*(as)
18 Zülkifl*(as)
19 Yûnus*(as)
20 İlyas*(as)
21 Elyesa*(as)
22 Zekeriyya*(as)
23 Yahya*(as)
24 İsa*(as)
25 Muhammed (SAV)
Ahirete İman İslamiyet’in en temel esaslarından biri de, öldükten sonra dirilmeye ve hesap verileceğine inanmaktır Bu hesaplar sonunda cennet ya da cehenneme gidileceğinin bilinmesi şarttır İslamiyet’te sürekli olarak dünya hayatının bir imtihan olduğu belirtilmektedir ve bu imtihanın geçilip geçilmeyeceğine göre cennet ya da cehenneme gidileceği vurgulanmaktadır Ve buna inanmak, Müslümanların en önemli vazifelerinden biridir
Kadere İman Bir Müslümanın üzerine düşen görev, başına ne gelirse gelsin hepsinin Allah’tan geldiğine inanmaktır Çünkü O’ndan başka hiç bir yaratıcı yoktur ve O izin vermediği sürece hiç bir şeyin olması mümkün değildir Ve O bir şeyi yapmayı dilediği zaman O’nu engelleyebilecek hiçbir güç yoktur*Hayır demek, güzel, iyi , hoş anlamına gelmektedir Şer ise, bela , kötülük demektir
Elbette Kuranı Kerim bizi şu konuda uyarmaktadır: Bizim şer sandığımız olaylarda hiç bilmediğimiz hayırlar olabilir Ve, hayır sandığımız olaylarda ise hiç tahmin etmediğimiz şerler ortaya çıkabilir Bunun için İslamiyet’te Müslümanlar her olayda Allah’a tevekkül etmekle emrolunmuşlardır (O’na dayanıp – güvenmekle) Ve bu da İmanın Şartları’ndan birini oluşturmaktadır
Okur Yorumları h 3Bir Cevap Yazın Cevabı iptal et Eposta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
Yorum
İsim *
Eposta *
İnternet sitesi
 
Üst