İşitme Problemi Ortadan Kalkıyor


yaprak0135

Webmaster
Yönetici
Ses enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek çevirici motor (konvertör) olarak çalışan kulak, bu sayede etraftaki seslerin işitilmesini sağlar! İşitme mekanizmasının herhangi bir yerindeki bozukluk var ise kişide işitme problemleri meydana kazanç YDÜ Tıp Fakültesi KBB (Kulak Burun Boğaz )Anabilim Dalı Başkanı Prof Dr Mustafa Asım Şafak’ın yaptığı açıklamaya tarafından; hastanın hayat kalitesini önemli düzeyde etkileyen, bir kısmı doğumsal, bir kısmı ise zamanla bütün veya tama yakın olan işitme kaybının tedavisi Kohlear Implant teknolojisi ile muhtemel Kulak, ses enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren bir çevirici motor (konvertör) olarak çalışır Ses dalgalarının iletilebilmesi için hava, istikrarsız ya da katı özellikte bir ortama ihtiyaç vardır Ses enerjisi havada titreşimler halinde yayılırken kulak kepçesi (Aurikula) ve dış kulak yolu, ses dalgalarını toplayarak kulak zarına iletir Toplanan ses, kulak zarında bir titreşim dalgası oluşturur ve zara tabi olan çekiç kemiği (Malleus) yoluyla ses enerjisi katı ortama taşınır Peşinde kulak kemikçikleri olan çekiç, örs ve özengi baştan başa yayılarak iç kulaktaki salyangoz (Kohlea) organına ulaşır Kohleaya ulaşan ses enerjisi, iç kulak yapılarını dolduran sıvılarda dalgalanma meydana getirir Kohlea sıvıları ile yakın ilişki halinde olan sağduyu saçlı hücrelerin tüyleri (kamçı ya da silya) bu dalgalanma ile uyarıldığında ses enerjisi artık elektrik enerjisine dönüştürülmüş olur Bu elektriksel sinyaller, işitme siniri (Auditory Nerve) göre merkezi sinir sistemine ulaşır ve işitme hissi, beyin kabuğu (korteks) kadar algılanan kişisel bir duyumdurİşitme Kaybı Nasıl Oluşur?İşitme mekanizmasının herhangi bir yerindeki bozukluk, işitme duyusunda farklı derecelerde etkilenmelere neden olur Bu etkilenmelerin birçok dış kulak yolu, kulak zarı, kemikçik zincir ve ortak kulak hastalıkları biçiminde olabilmekte ve bir bölümü hap veya orta kulak ameliyatlarıyla çare edilir Ama iç kulaktaki saçlı gözenekli olan fonksiyonları bozulmuşsa veya işitme sinirlerinde manâlı hasarlar oluşmuşsa, daha önemli işitme problemleri meydana kazanç İç kulak problemlerinin bir kısmı doğumsal, bir kısmı ise zamanla tam ya da tama yakın işitme kaybı oluşturabilecek farklı alanlara yönlendirilmiş hastalıklara bağlıdır İşitme kaybı, bilhassa iki kulakta ansızın oluşmuşsa, hastanın hayatını manâlı derecede etkileyen sonuçlar doğar İşitme yetisi olmadan doğan çocuklar tedavi edilmezlerse konuşmayı öğrenemezler Konuşmayı öğrendikten daha sonra ileri derece işitme kaybı yaşamış hastalarda ise zamanla hitabe fonksiyonlarında bozulmalar görülür İki kulakta ansızın bütün ya da tama yakın işitme kaybı yaşayan hastalar geleneksel işitme cihazlarından faydalanamazlar“Kohlear Implant” Nedir?İç kulak saçlı hücrelerinde ileri derecede bozulmalar varsa ya da doğuştan işitme duyusu yoksa Kohlear Implant teknolojisi devreye girer Kohlear Implant uygulaması yapılan bir hastanın işitmesi için aurikulaya, dış kulak yoluna, kulak zarına ve kemikçiklere gereklilik yoktur Auditör sinir sağlamsa, Kohlear Implant cihazının elektrotları cerrahi bir işlemle doğrudan doğruya kohlea içine yerleştirilir Aygıt, ses dalgalarını kodlanmış elektriksel sinyallere dönüştürerek auditör siniri uyarır Auditör sinir ile kodlanmış bu yeni uyarı bilgisi merkezi asap sistemine ulaştırılır ve işitme merkezi kadar subjektif işitme duyusu yeniden oluşturulur Cihazda iki bölüm bulunur Bunlardan biri “iç birim”dür ve kulağa ameliyatla yerleştirilir İç bölümün elektrotları kohlea içine yerleştirilirken, işlemcisi kafatası kemiğine açılan bir yuvaya sabitlenerek saçlı derinin aşağı kalır Cihazın bir diğer parçası olan “dış bölüm” ise görünüş bakımından olağan bir işitme cihazına aynı ve kulak arkasına veya saçlı deri içine yerleştirilebilir ve kullanılmadığı süre kapatılıp çıkarılabilirHangi Hastalara “Kohlear Implant” Uygulanabilir?Kohlear Implant uygulanabilmesi için, hastanın her iki kulağında pat diye klasik işitme cihazlarından avantaj göremeyecek değin ciddi işitme kaybı bulunması gerekir Özellikle doğuştan olan işitme kaybı olan çocuklara, olası olan en kısa sürede Kohlear Implant uygulanmalıdır Yeni doğan bebeklerin doğumsal kaynaklı işitme kayıpları, doğum sonrası yapılan uyumlu işitme taramaları ile fazla erken dönemde tespit edilebilir Bu bebekler olası olduğunca kısa sürede işitme rehabilitasyonuna alınmalıdır Ilk Kez her ne kadar işitme açısından üstünlük göremeyecek olsalar da, konvansiyonel türde bir işitme cihazı bebeğe kafa bantları sayesinde tutturulabilir Bu kullanım, bebekte ilk birkaç ay her tarafında başında bir aygıt taşıyacağı konusunda farkındalık oluşturacak ve sonradan takılacak Kohlear Implant cihazına uyumunu artıracaktır Bebeklere 34 aylık olduktan sonra Kohlear Implant cerrahisi uygulanabilirİşitme kaybı doğum sonrası oluşmuş, her iki kulakta ansızın ileri derecede işitme kaybı oluşturacak bir hastalık geçirmiş ve işitme kaybı kalıcı ülkü gelmiş hastalar Kohlear Implant cerrahisine adaydır Bilhassa menenjit sonrası oluşan işitme kayıplarında, Kohlear Implant cerrahisi en geç 12 ay içinde yapılmalıdır Aksi halde kohlea içerisinde enfeksiyona tabi gelişecek iyileşme dokuları, elektrotların bu bölgeye yerleştirilmesini imkansız ülkü getirebilirÇok özel durumlarda auditer sinirin deha bulunmadığı fazla ileri boyutlu işitme kaybı olan hastalarda ise Kohlear Implant uygulaması yararsız olur Oysa Tıp, bu müşteri hastalar için çaresiz değil Kohlear Implant teknolojisine aynı özelliklerde lakin kohlea yerine, direkt beyin sapındaki auditör sinirin çekirdeğine özel bir elektrot yerleştirilmesiyle işitme fonksiyonu geri kazandırılabilir Bu cins uygulamalar Beyin Sapı Implantı olarak adlandırılırUNUTULMAMALI!İşitme duyusu beynimizin bir fonksiyonudur Manâlı olan, beynin ilgili bölümlerine işitme sinyallerinin ulaştırılmasıdır Dış kulak ve orta kulak yapılarındaki bozuklukların medikal veya cerrahi tedavileri mümkündür İç kulak hastalıklarında medikal tedaviye cevap vermeyen ve işitme cihazından üstünlük görmeyen olgularda Kohlear Implant uygulamaları ile işitme fonksiyonu geri kazanılabilmektedir Doğumsal olarak her iki kulağında işitme kaybı ile doğan bebeklerin tedavilerinde zaman altın değerindedir ve muhakkak geç kalınmamalıdır Menenjit sonrası gelişen ve daimi hale geçen işitme kayıplarında olası olan en erken dönemde Kohlear Implant uygulamasına gidilmelidir Her iki kulağa aniden Kohlear Implant uygulaması teknik olarak mümkündür
 
Üst Alt