Katledilen Piramit

LV
0
 
Mesajlar
351,451
Tepkime puanı
6
Puanları
38
Awards
1
Yaş
32
KİTABIN ÖZETİ :

Katledilen Piramit yazarın ‘Mısır Yargıcı ’ başlığını içeren üçlemesinin ilk kitabıdır Bu üçlemenin öteki kitapları: Çöl Yasası ve Vezirin Adaleti ’dir Birincil kitap olması nedeniyle bir serim (antre) mahiyeti içeren romanımız, ‘Işığın Oğlu ’ olarak adlandırılan ve Mısır tarihinin en görkemli yıllarına hükmetmiş olan Firavun 2 nci Ramses döneminde geçmektedir Darı en parlak yıllarını yaşamaktadır İçte ve dışta bir barıştırma ve huzur ortamı sürmektedir Dışında karşısında kuvvetli ordusunun desteği ile de kendini kanıtlamış olan Ramses, içte de barış, yargı, asayiş gibi bir toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamış, halkı nezdinde de çok sevilen, bunun ötesinde birçok tanrı ve tanrıçaya tapılan Darı ’da tanrıların yeryüzündeki gölgesi olarak kabul edilen enerjik bir firavundur

Fakat her toplumda olduğu gibi burada da huzurun ve barışın düşmanları vardır Öyleki bu düşmanlar, Ramses ’in gücünü kendisinden aldığı kabul edilen Gize ’deki büyük piramitte gizli bulunan tanrısal emanetleri araklamak cüretini gösterirler; keza de bu piramiti koruyan beş ayrıcalıklı eski askeri merhametsizce katletme pahasına Amaçları bu hırsızlığın akabinde gücünün kaynağını kaybeden Ramses ’in otoritesini yitirmesini ve tahtından alaşağı olmasını karşılamak ve sonuçta zengin Mısır ülkesinin başına geçerek, bu ölümsüz nimetlerin sahibi olmaktır Eski bir bilgenin kehanetleri aynen çıkar, cinayetler heryeri sarar ve Ramses ’i devirmeyi amaçlayan canavarca bir komplonun gerçekleştirilmesi yolunda süratli adımlar atılır

İşte bu zamanda baş kahramanımız olan Pazer ’le tanışıyoruz Pazer, doğup büyüdüğü yer olan Teb ’deki köyünde kolay bir köy yargıcıdır Ama adaleti uygulamaktaki titizliği ve başarısı ile sivrilmiş, haklı bir üne mazhar olmuştur Ama bu onun için henüz yolun başıdır Köyü açık havada bir hayatı asla düşünmeyen Pazer için, köylüsü, bununla beraber kendisinin ilköğretmeni olan Branir ’in köye dönüşü, hayatının bir dönüm noktası olacaktır

İmparatorluğun merkezi olan Memfis ’te bilgeliği ile ün yapmış olan Branir, deneyimli ve tüm halkın, bilhassa de yönetimin haklı teveccühünü kazanmış bir doktordur aynı zamanda tıp öğrenimi gören öğrencilere öğretmenlik de yapmakta olup, onların üstadıdır Branir, köye Pazer ’i Memfis ’e götürmeye gelmiştir Branir ona Memfis ’te ölen bir büyük kasaba yargıcının yerine geçmesini teklif etmiştir Ancak patırtısız sessiz ağırbaşlı bir hayat ardındaki olan Pazer kendisini toy ve acemi hissetmektedir Ama hocası Branir ’i kıramaz ve yetişip, büyüdüğü köyü bırakarak Memfis ’e doğru yola koyulur

Memfis ’te gösterişsiz iki katlı bir binaya yerleşir Bunun üst katını ev, daha aşağı katını ofis olarak kullanacaktır Müşkülpesent, evi ile işi arasına sıkışmış zabıt katibi Yarot, eski bir sabıkalı olan soruşturma görevlisi Kem ve onun herkesi korkutan şebeği ile bir takım oluşturur kısa sürede Dürüstlüğü, kanunları uygulamadaki dakiklik ve titizliği ve isabetli kararları ile haklıların dostu, haksızların düşmanı olur Düşmanı olduğu kimseler aralarında sosyete dişçisi Kadaş, emniyet amiri Mentmose, tüccar Denes de vardır Bunlar huzurun hüküm sürdüğü ülkede menfaatleri doğrultusunda haksızlıkların kaynağını yaratıcı, ama bu özelliklerini işgal ettikleri mevkilerle perdeleyen kimselerdir Ama Pazer ’in yolu iyilerle de kesişir Doğru tüccar BelTran, şehrin baş yargıcı, başvezir Bagey, kankardeşi Suti ve hayatının kadını olan Neferet

Bütün herşey kendisinin de imza atmak zorunda olduğu bir atama belgesinin muhatabı olan eski bir askeri görmek istemesiyle başlar Sözkonusu asker komplocuların Gize Piramidi ’nde öldürdüğü baş muhafızdır Haksız bir mevki indirimi ve baş muhafızın bulunamayışı Pazer ’i soruşturmaya iter sırası gelmişken Branir ’in en iyi talebesi olan güzel Neferet ’le tanışır ve ona çılgınca aşık olur Neferet yalnızca Pazer ’in dikkatini çekmez Krallık başhekimi entrikacı Nebamon da onu sevmektedir Kendisine metresi olmasını öneri eder Reddedilince Neferet ’i kolay bir köy doktorluğuna sürdürür Ancak Neferet ülkenin ağır uzmanlaşma sınavlarını başarıyla geçmiş geleceği parlak bir doktordur Ama Nebamon ’un hırsının kurbanı olur Ama gittiği köylerde de başarılı çalışmaları, hastalarına şifa dağıtmasıyla kısa sürede ünlenir, adı bütün Darı ’da duyulur Yolları kesişen bu iki insandan biri tıp, diğeri hukuk alanında hasımlarıyla ve haksızlıklarla savaşırlar

Soruşturmanın derinleştirilmesi, Pazer ’in alışılmış olmadığı kokuşmuşlukları, iktidar entrikalarını, insanların statükolarını korumak için çevirdiği dolapları, herşeyden önemlisi mevcut düzeni ve Ramses ’i yıkmaya yönelik komployu farketmesine niçin olur Bütün izler onu ülkede fazla sevilen başkumandan Aşer ’e götürmektedir Aşer ’in avanesini saray başkimyacısı Çeçi, diş hekimi Kadaş, polis şefi Mentmose oluşturur Ama soruşturmaya ışık tutacak deliller birer birer yok olup, tanıklar kaza süsü verilmiş cinayetlere kurban giderler Oysa yargıç Pazer yılmaz ve gerçeklerin su yüzüne çıkması için didinir durur Bu yolda Memfis ’te kazandığı dostları kendisinin yardımcıları olurlar, en önemli yardımcısı da kadın ve sefahate düşkün kankardeşi Suti ’dir Tüm terslik ve engellemelere karşın peyderpey sona yaklaşır ve tüm şüphelerin odak noktası olan general Aşer ’i vatana ihanet suçlamasıyla mahkemeye çıkarır Deliller yetersizdir lakin halkın ve jürinin aklını çelmeye, onları Aşer ’in suçluluğuna inandırmaya yeter Resmi bağlamda soruşturmanın bundan sonraki aşamasında komplocuların bir oyunuyla Pazer safdışına itilir Branir başrahip olma arefesinde iken bir cinayete kurban gider Hocasının tehlikede olduğu haberini alıp onun evine giden Pazer onun ölüsüyle karşılaşır Bütün bu esnada polis şefi Mentmose ’nin komuta ettiği takım onu canice zanlısı olarak yakalar Bu şanssız olayın öncesindeki gece Pazer hayatının kadını Neferet ’le evlenmiştir Evden apansız bölünmüş, karısına haber deha verememiştir Bir komploya kurban gitmiş, zindana atılmış, kendisini tanıyanlara da soruşturma maksatlı dar bir görevle şehir dışına çıktığı söylenmiştir Bir süre sonra Pazer ’in şanssız bir kaza sonucu öldüğü duyurulur karısına ve halka Fakat ruhen kocasıyla bir bütün olmuş olan Neferet buna inanmaz O sevdiği adamın ölmediğini hissetmektedir O, Mısır Yargıcı geri gelecek ve haksızlıları yenecektir

Üçlemenin giriş bölümünü yaratıcı roman bu şekilde sona erer Yargı ve haksızlığın yeryüzünde tekrar tekrar savaş halinde olduğunun, haksızların zinde, haklıların kuvvetsiz da olsa hakkaniyetin daima üstün bir bedel olarak ön plana çıktığı konusunu anafikir olarak işlemektedir romanımız Masumane, pak bir aşkla süslenen sevgi ve dayanışmanın insan hayatındaki rolünün ve itici gücünün ne denli önemli olduğu vurgulanmıştır
 

Yazar: iltasyazilim
Makale Başlığı: Katledilen Piramit
Kaynak URL'si: Bilgilihocam Güncelden Bilimsele-https://bilgilihocam.com
Alıntı ve Paylaşım Kuralları: Kaynak gösterilmek kaydıyla makaleden kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarın izni olmadan makalenin tamamı başka bir siteye kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.

Benzer konular

Üst