Latest Thread

Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Meleklerin İnsanlarla İlgili Görevleri Nelerdir?

Profösör Çevrim içi

Profösör

Super Moderator
11 Ocak 2022
1,877
7
9
33
Rusya
Hocam Meleklerin görevleri hakkında çeşitli şeyler duymaktayız. Kısaca benim sorum, Meleklerin insanlarla ilgili olan görevleri nelerdir? Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap: Değerli ziyaretçimiz, Kur’anı kerim ve hadislerde Meleklerin insanlarla ilgili olan görevleri Şöyle buyrulur;

Meleklerin İnsanları Koruma ve Denetleme Gibi Görevi

– “Onun ( insanın) önünde ve ardında devamlı olarak nöbetleşerek görevlendirilen melekler vardır. Bunlar Allah’ın emrinden ötürü, onu koruyup kollarlar.” (Rad, 13/11)
Ayetten anladığımız şudur ki koruyucu meleklerin görevi, bütün insanlar için geçerli olmaktadır.

Ayette geçen “koruyucu melekler” takip edenler manasına gelir. Tefsircilere göre, ayette geçen “korurlar” anlamına gelen “Yahfezûn” fiilinin işaret ettiği “hıfz/muhafaza” kavramı iki manaya gelmektedir.

Birincisi: insanoğlunun işlerini denetlemek, yani kontrol etmektir. Bu anlam, “Üzerinizde hafîz/denetleyiciler vardır.” (İnfitar, 82/10) bu ayetin anlamıyla örtüşmektedir

İkincisi: İnsanoğlunu korumaktır. Bu kollama durumu, Mevla’nın biz kullarına büyük bir lütfüdür. Aksi takdirde bizlerin mikrop zerresinden bir depreme kadar, musibet ve tehlikeler gibi insanı saran kötülüklerden korunması da asla mümkün olmazdı. “Allah kullarına büyük lütuf sahibidir.” (Şura, 42/19)

Kiramen Kâtibin Meleklerinin Görevleri​

“Gerçekten siz hesap ve ceza gününü inkâr ediyorsunuz. (Oysa)Üzerinizde gözetleyiciler; çok şerefli yazıcı (melek)ler var. Onlar, her yaptığınızı bilirler”(İnfitar, 82/9-12)bu ayetlerde meleklerin bu görevine işaret edilmiştir.

– İbn Kesire göre, Her bir kulun dört tane koruyucu meleği bulunmaktadır. Bu melekler 24 saatte bir nöbet değiştirirler. İki tanesi, insanoğlunun sağında ve solunda bulunup kulun amellerini yazarlar. Diğer ikisi, kulların önünden ve arkasından kendisini izleyen ve Mevla’nın izin verdiği durumlarda insanı musibetlerden koruyan meleklerdir. (İbn Kesir, İnfitar suresi 10-11. ayetlerin tefsiri)

Dört Büyük Melek ve görevleri​

Bu meleklerin en mühim görevleri şöyledir:

  • Cebrail (a.s.) : Peygamberlere Vahiy getiren Melektir.
  • Mikail (a.s.): Mevla’nın emriyle yeryüzünün işleyişinde görevlendirilen melektir.
  • Azrail (a.s.): Mevla’nın emriyle vakti gelen insanların canını almakla görevli olan melektir.
  • İsrafil (a.s.): Meleklere verilen görevlerden biri de kıyametin zamanını haber vermektir. Bu görevi yapacak olan melek, İsrafil’dir. İki, kez sura üfleyecektir. İlkinde kıyamet kopacak, ikincisinde de yeniden diriliş meydana gelecektir.

Allah’a İsyankar Kavimleri Helak Etme Görevleri​

“Melekler: ‘Lût !’ dediler, Biz Allah’ın elçileriyiz, hiç merak etme, onlar size hiçbir kötülük yapamayacaklardır. Haydi öyleyse, gecenin bir vaktinde ailenle yola çık, yürü! Beraberindekilerin hiç biri geri dönüp bakmasın, yalnız eşin bunun dışındadır. Zira ötekilere ulaşan hangi rüsvaylık varsa, ona da gelecektir. Onların helâk olma zamanı sabah vaktidir. Sahi! Sabah da pek yakın değil mi?” (Hud, 81) Ayette meleklerin helak etme görevlerine işaret edilmiştir.

Meleklerin Cehennemde Bekçilik Görevleri​

“Ey iman edenler! Kendilerinizi ve ailenizi, yakıtı insanlarla taşlar olan o müthiş ateşten koruyun. Onun başında kaba yapılı, sert ve şiddetli melekler olup onlar asla Allah’a isyan etmez ve kendilerine verilen bütün emirleri tam yerine getirirler.” (Tahrim, 66/6)
Ayette cehennemde bekçilik yapan sert ve şiddetli meleklerin olduğundan bahsedilmektedir.

Meeklerin Cennette Bekçilik Görevleri​

“Rablerinden korkup sakınanlar ise, bölük bölük cennete sevk edilirler. Nihayet oraya vardıklarında, kapıları açılır ve cennet bekçileri/melekler onlara: “Size selâm olsun, tertemiz oldunuz, artık ebedî kalmak üzere buraya girin!” derler.”(Zümer, 39/74),
“Onların(cennette olanların) etrafında, kendilerine ait sedefte saklı inci gibi genç hizmetçiler/melekler dolaşır”(Tur, 52/24)
Bu ayetlerde de cennette genç iyi meleklerin olduğuna işaret edilmiştir.
 

Yazar: Profösör
Makale Başlığı: Meleklerin İnsanlarla İlgili Görevleri Nelerdir?
Kaynak URL'si: Türkiye'nin Forum Platformu!-https://bilgilihocam.com
Alıntı ve Paylaşım Kuralları: Kaynak gösterilmek kaydıyla makaleden kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarın izni olmadan makalenin tamamı başka bir siteye kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.
Bahis, crack, mp3, warez, hack, adult, pornografik ve yasa dışı içerik Konular Açmak kesinlikle yasaktır.

Trending

Üst Alt