Metamorfoz Çağının Yönetimi

LV
0
 
Mesajlar
351,451
Tepkime puanı
6
Puanları
38
Awards
1
Yaş
32
KİTABIN ÖZETİ :

1 IDARE:

a Meslek Teorisi : Toplum, pazarlar, müşteriler, rakipler, teknoloji gibi kesintisiz değişim içinde olan şeylere ilişkin varsayımlardır

b Kararsızlık İçin Tasarlama : Fırsat kapıyı çaldığında, firmanın gerek veri kaynaklarını ve insanları evvelden hazırlamış olması gerekir Bunun anlamı, ayrı bir gelecek bütçesi gerektiğidir Kesin Olmama için planlama, bir de bir şey değildir

c Beş Ölümcül Günah : Birincil günah, yüksek kar marjlarına ve fazla fiyatlandırmaya tapmaktır İkinci günah, yeni bir ürüne pazarın kaldıracağı değin fiyat koymaktır Üçüncü günah, maliyet güdümlü fiyatlandırmadır Dördüncü günah, yarının fırsatını dünün sunağında kurban etmektir Beşinci günah, sorunları beslerken fırsatları açlıktan öldürmektir

d Aile Şirketinin Yönetimi : Aile şirketinin özel kuralları; aile üyelerinin asgari aile üyesi olmayan işgörenler dek yetenekli değillerse ve onlar kadar sıkı çalışmıyorlarsa, firmada çalışmamalarıdır Şirketin yönetiminde aileden kaç birey olursa olsun ve bunlar ne kadar bereketli çalışırsa çalışsın, üst görevlerden biri her zaman aileden olmayan birisi kadar doldurulmalıdır Aile yönetimindeki şirketler kilit konumlarına artan ölçüde aile dışı profesyonel elemanları getirme ihtiyacı duymaktadır Yönetimin kime devredileceğine karar verme, ne aileden ne de firmadan olan birisine verilmeli, bunun yerine dıştan birisine bırakılmalıdır

e Başkanlığın 6 Kuralı : Birinci kaide; seçim edilmesi gereken yol, kendi isteklerini inatla gerçekleştirmeye çalışmak olmamalıdır İkinci kural; kendini dağıtmanın yoğunlaşmasıdır Üçüncü kural; hiç bir şeyin kesin olduğunu bahis etmemek ve hiç bir şeyi deneme etmeden uygulatmamaktır Dördüncü kural; etkin bir başkanın bile her ayrıntıyı öğrenemeyeceğidir Beşinci kaide; bir başkanın idare içinde dostu olmaması gereğidir Altıncı kural; bir kez seçildikten sonradan kampanya yürütmeye bitirmek gereğidir

f Şebekeler Toplumunda Yönetim : Yöneticiler, kendileri için çalışan insanların güvenini galip gelmek zorundadırlar

2 ENFORMASYON TABANLI ÖRGÜT:

a Yeni Örgütler Toplumu : Toplumda veri, bireyler ve ekonominin bütünü açısından birinci kaynaktır Uzmanlaşmış veri kendi başına bir şey üretemez Bir örgütün maksat ve işlevi, uzmanlaşmış bilgileri müşterek bir amaç halinde bütünleştirmektir

b Üç Alıcı Takım : Herkes, yapısı, üyelerinden istek ettiği davranışlar, kuvvetli ve güçsüz yanları, sınırlılıkları, getirdikleri ve her şeyden önce de yapabilecekleri ve dilekçe alanları bakımından farklılıklar gösteren üç cins takım vardır Bunlar beyzbol takımı, futbol takımı ve tenisteki çiftlere benzetilebilir

c Perakendecilikteki Enformasyon Devrimi : Perakendecilik alanında cümbür cemaat ayakta kalabilmenin ve başarının anahtarının hizmet olduğunu söyler

d Bilgi Okumayı Öğrenmek : Hangi enformasyonu, ne amaçla ve nasıl kullanacaklarına karar verecek olan araçları kullananlar da yöneticiler ve profesyonellerdir Bunun için veri okurlar

e Saymak Değil Ölçmek : Bize etkili iş kontrolü sağlayacak yeni ölçümlerebuna meslek denetimi de diyebiliriz gereksinim vardır

f Yöneticilerin Gereksinim Duyduğu Enformasyon : Bu makalenin konusu, yöneticilerin ihtiyacı olan enformasyonu edinmek için gerek duydukları araçlardır Zenginlik Yaratmada gerekli olan enformasyon; temel enformasyon, üretkenlik enformasyonu, yetenek enformasyonu ve kaynak dağılımı enformasyonudur Bu dört nesil enformasyon bize yalnız mevcut işin gidişi hakkında data vererek taktikleri yönlendirebilir Strateji için, çevreye ilişkin örgütlenmiş enformasyona gereksinim vardır Tek kar meerkezi müşterilerdir

3 EKONOMİ:

a Dünya Ekonomisinin Ticaret Dersleri : Milletlerarası ticaret büyüyen ölçüde hizmetler ticareti haline gelmektedir Hizmet ticareti, birçok bilginin ithal ve ihracından oluşmaktadır Son kırk yılın en tartışılmaz dersleri; dünya ekonomisine katılma derecesinin iç ekonomik çoğaltma ve refahın anahtarı haline gelmiş olması ve gümrük korumalarının oysa ara sıra etkili olabildiğidir

b Yeni Pazarlar Nerede : Yeni pazarların en dolaysız ulaşılabilir olanları telekomünikasyon ve enformasyon pazarlarıdır (Bunlar, suyu ve havayı temizleyen cihazlar pazarı, agrobiyoloji pazarı ve enerji pazarıdır) Üçüncü pazar özelleştirmedir Dördüncü pazar demografinin yarattığı pazardır

4 TOPLUM:

a Sosyal Dönüşümler Yüzyılı : Köylülerle hizmetçiler yalnızca en büyük değil, bununla beraber en eski sosyal grupları oluşturuyordu Oysa 20 Yüzyılın başındaki toplum mavi yakalı işçiye teslim olmuştur Ne var oysa, 1990 ’lara gelindiğinde, gerek mavi yakalı emekçi gerekse onun sendikası, geri dönülemez toptan bir gerileme içine girdiği görülmüştür Artık mavi yakalı işçinin yerini data işçisi almaktadır Yeni işler önemli miktarda bir biçimsel eğitim, teorik ve analitik bilgi elde etme ve dilekçe yeteneği gerektirmektedir En önemlisi, sürekli bir öğrenme alışkanlığı istemektedir Data toplumunun, bir kamu sektörü, yani devleti, bir özel sektörü ve bir de toplumsal sektörü olmalıdır

b Gönüllü Kuruluşları Yükseltmek : Gönüllü kuruluşlar kendilerini güçlendirmek için kendisini iyi yönetmeyi ve nasıl fon yaratılacağını öğrenmelidir Gerekli olan yapıcı ve istikrarlı bir politikadır

c Veri Çalışması ve Cinsiyet Rolleri : Veri ve veri işleri her iki cinsiyet açısından da ulaşılabilir olmalıdır

d Devleti Gerçekte Her Yerde Yapılandırmak : Her Yerde yapılandırma için aralıksız iyileştirme ve kıyaslama için farklı teşviklere de gereklilik vardır Her örgüt eğer boyutlarını kayda değer ölçüde değiştirmişse, temel yapısını da başkalaşmak zorundadır

e Demokrasiler Barışı Kazanabilir mi? : Demokrasilerin barışı kazanabilmeleri için gerekli özellikler; elden kaçırmış oldukları iç hesaplı ve finansal politikalarını baştan kontrol altına olmak, toplumda gelişen dejenerasyon ve çürümeyi durdurup tersine çevirmek, politik ve sosyal istikrar için zorunlu olan sivil toplumu dünya çapında desteklemektir

NETICE :

1 KİTABIN ANAFİKRİ :

Bilginin ustası olmazsan hizmetkarı olursun Yani yöneticiler bilgiyi daha iyi anlamayı, ölçmeyi ve yönetmeyi anlayışlı olmak zorundadır

2 KİTABIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER :

Bu kitap; en önemlisi, yöneticilerin bilgiyi kavramak, değerlendirmek ve yönetmeyi anlamak zorunda olduğunu, yönetimin kesin otorite sahibi olması gerektiğini, lakin modern örgütlerin işlevinin kumanda etmek değil rehberlik etmek ve esinlendirmek olduğunu; modern örgütlerde başarı sağlayabilmek için kişisel çalışmanın yok, ekip çalışmasının tartı kazandığını; hangi işte hangi ekibin kullanılması gerektiğinin bilinmesi zorunluluğunu; yöneticilerle yönettikleri ekip arasındaki ilişkinin tabi üst ilşkisinden ziyade iki taraflı anlaşma ve yükümlülük duygusu temelinde yürümesi gerektiğini anlatmaktadır

3 KİTAP HAKKINDA DEĞER BIÇME VE TEKLİFLER :

Peter F Drucker, kendine özgü açık ve kolay kavranabilir üslubuyla kaleme almış olduğu bu kısa kitapta, yoğun bir toplumsal değişim döneminde yaşadığımızı vurgulamaktadır Her şeyin sızıntı halinde olduğu bir dönemde, çağımızı tarif etmede en dürüst kavramın sızıntı olduğunu vurgulamakta ve bunun fakat ısrarlı ve yapıcı eylemlerle gerçekleştirilebileceğini belirtmektedir Lakin kitabın en ikna edici konusu son bölümde özetlenmiş olan bilginin daha iyi anlaşılması, ölçülmesi ve yönetilmesi gerektiğine ilişkin yaklaşımdır
 

Yazar: iltasyazilim
Makale Başlığı: Metamorfoz Çağının Yönetimi
Kaynak URL'si: Bilgilihocam Güncelden Bilimsele-https://bilgilihocam.com
Alıntı ve Paylaşım Kuralları: Kaynak gösterilmek kaydıyla makaleden kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarın izni olmadan makalenin tamamı başka bir siteye kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.
Üst