Namaza niyet ne zaman edilmelidir?

yaprak0135

Webmaster
Yönetici
Yetkili
13 Nis 2018
251,596
7
1,075
31
Türkiye
Namaza Niyet Ne Zaman Edilmelidir?

Niyetin iftitah tekbirine yakın olması efdaldir. Daha önce de niyet edilebilir. Yeter ki niyet ile tekbir arasında yemek - içmek, konuşmak gibi namaza yabancı bir iş yapılmasın. Tekbir aldıktan sonra yapılan niyetle namaz sahih olmaz. Muhtar olan görüş budur. Diğer bir görüşe göre ise, tekbirden sonra Sübhaneke`den ve Euzü`den evvel yapılacak niyet ile de namaz caiz olur. İmam-ı Şafii`ye göre, niyetin tekbire yakın olması şarttır.

* Eda niyeti ile kaza, kaza niyeti ile de eda caizdir. Mesela, bir kimse öğle vakti çıkmamıştır diye öğle namazını edaya niyet edip kılsa, sonradan vaktin çıktığı anlaşılsa, kıldığı namaz öğlenin kazası yerine geçer.

* Bir kimse bir vakit için iki farz namaza niyet etse, mesela öğle vakti içinde öğle ile ikindi namazına niyette bulunsa, bu niyeti vakti girmiş namaz için muteber olur.

* Bir kimse bir vaktin farzına niyet ederek namaza başlasa da sonra nafile kılıyormuş gibi bir zan ile namazı bitirse, bu namazı farz yerine geçer. Çünkü niyetin namazın sonuna kadar hatırlanması şart değildir.

* Cemaatle namaz halinde imama uyanın, namaza niyetle beraber, imama uymaya da niyet etmesi lazımdır. Mesela: "Bugünkü öğle namazının farzını kılmaya niyet ettim. Uydum şu imama" denir.

* Cemaatin imama uyma niyeti, imamın Allahu Ekber diye namaza başlamasından sonra olmalıdır. Bu, İmameyn`e göredir. İmam-ı A`zam`a göre, cemaatın tekbirleri imamın tekbirine yakın olmalıdır. O halde, niyetin imamın tekbirinden önce yapılması lazım gelir. Bununla beraber imam daha Fatiha-i şerifeyi bitirmeden tekbir alıp imama uyan kimse, iftitah tekbirinin sevabına kavuşmuş olur.* İmam olan zatın imamlığa niyet etmesi lazım değildir. Ancak kendisine kadınlar da uyuyorsa, imamete niyet etmek lazım gelir. Böyle bir imamın Ene imamün limenittebeani yani, "ben bana uyanlara imamım" demesi, kafidir.
 
Üst