Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Bilgilihocam

Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı

 Dünyanın en büyük devletlerinden birisi olan Osmanlı İmparatorluğu’nun idare ve eğitim merkezi olarak 380 sene hizmet etmiş olan Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecid Han’a kadar padişahların resmi ikametgâhı olmuştur. Fatih Sultan Mehmed Han tarafından inşa ettirilen ve o zamanki adıyla Saray-ı Cedid (Yeni Saray) olan Topkapı Sarayı, 1478 yılında yaptırıldığında 700.000 metrekarelik bir alana sahipken günümüzde bu alan 80.000 metrekareye inmiştir. Fatih Sultan Mehmed Han’dan sonra pek çok padişah da bu alana çeşitli binalar ve bölümler inşa ettirmiştir.

Sultan Abdülmecid döneminde Topkapı Sarayı müze olarak ziyarete açılmıştır. Sultan Abdülaziz Han zamanında ise yabancı diplomat ve ziyaretçilerin eski eserlerin sergilendiği bölümleri gezmesi gelenek haline gelmiştir.

Topkapı Sarayı, Fatih Sultan Mehmed Han’ın babası, Sultan II. Murat Han’ın, Tunca Nehri’nin kenarına yaptırdığı Edirne Sarayı’nın planından ilham alınarak yaptırılmıştır. Pek çok avlu, bahçe ve onların içinde devlet işlerine ayrılmış daireler, Sultan’ın ikametgâhı olan bina, köşk ve saray erkânına mahsus çeşitli yapılardan oluşur.

Topkapı Sarayı Gelişmiş Küçük Bir Şehir Gibi

Topkapı Sarayı’nda yaptırıldığı dönemde o kadar çok ayrıntı mevcuttu ki adeta iyi bir alt yapısı ve tasarımı olan küçük bir şehir gibiydi. Bugün her ne kadar metrekare olarak küçülmüş olsa da eski ihtişamından pek bir şey kaybetmemiştir.

Bâb-ı Hümâyûn (Saltanat Kapısı)

Topkapı Sarayı’na ilk giriş, üzerinde Ali Bin Yahya Sofi tarafından dört satırlık muhteşem celi sülüs hat ile bezenmiş Bâb-ı Hümâyûn kapısı ile gerçekleşir.

I.Avlu

Bâb-ı Hümâyûn’dan giriş yaptıktan sonra, halkın belirli günlerde girebildiği ve ikinci kademe devlet işlerinin yürütüldüğü alandır.

Alay Köşkü

Sultan II. Mahmud Han tarafından yaptırılmış olan Alay Köşkü, Padişahın ve resmi erkânın geçit törenlerini izleyebilmesi için yaptırılmış ve karşısında Sadrazamın devlet işlerini yürütürken kullandığı Bâb-ı Âli kapısının bulunduğu yerdedir.

Bâb-üs Selam (Orta Kapı)

I.Avluyu, II. Avluya bağlayan ve üzerinde celi hatla nakşedilmiş Kelime-i Tevhid ile Sultan II. Mahmut ve Sultan III. Mustafa Hanların tuğraları bulunmaktadır.

  1. Avlu

Fatih Sultan Mehmed Han’ın tasarladığı ve devlet ile saray yönetiminin etkinliklerinin yapıldığı avludur. Devletin asal görevlerinin simgesi olarak yaptırılmış bu alana Divan Meydanı veya Adalet Meydanı isimleri de verilmiştir.

Divan-ı Hümâyûn (Kubbealtı)

Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde, İran Türkü bir mimar olan Mimarbaşı Alaüddin veya diğer adıyla Acem Alisi tarafından inşa edilmiştir. Kubbealtı da denilen bu alan, ana toplantı yeridir. Padişahlar burada, Divan-ı Hümâyûn yani asıl devlet işlerinin görüşüldüğü çalışmaları izlerdi.

Dış Hazine (Silahlar Seksiyonu)

Divan-ı Hümâyûn’un yanında bulunan ve sekiz kubbesi olan hazine binasıdır. Burada devletin gelirleri ve vergiler muhafaza edilirdi. Ayrıca bazı değerli eşya ve padişahların elçi ile saraylılara hediye etiği kaftanlar da burada saklanırdı. Günümüzde değişik dönemlere ait silahların sergilendiği yer haline gelmiştir.

Adalet Kasrı

Padişahların divan toplantılarını dinledikleri yerdir. Sultan Abdülaziz döneminde yüksek ve sivri külah şeklinde bir görünüme getirilmiş ve bu nedenle Adalet Kulesi olarak da isimlendirilmektedir.

Mutfaklar

Mutfaklar 3 ana bölümden oluşur ve II. Avluda yer alan revaklardaki 3 kapıdan giriş yapılır. İlk kapıdan Kiler-i Âmire’ye giriş yapılır.’ye yani kilere, ikinci (orta) kapıdan Has Mutfak’a yani yemeklerin yapıldığı esas mutfağa ve son kapıdan ise Helvahane yani tatlıların yapıldığı bölüme giriş yapılır. Mutfakların olduğu kısımda avlu yerine iki taraflı servis yolu bulunmaktadır.

Saray Arşivi

Saray arşivi, en eski yazılı belgelerin ve 19.Yüzyıl devlet-saray işleri belgelerinin muhafaza edildiği alandır.

Has Ahır

Burası cenazelerin çıkarıldığı yer olduğu için Meyyit Kapısı olarak da isimlendirilir. Kubbealtı ve revakların arasında kalan alandadır.

Zülüflü Baltacılar Koğuşu

Harem halkının dış hizmetleri ile Divan-ı Hümâyûn ve Enderûn’un bazı görevlerinde bulunan kişiler için tahsis edilmiş alandır.

Bâb-üs Saade

Bâb-üs Saade, padişah daireleri ile Enderûn okulunun yer aldığı III. Avluya geçişi sağlayan kapıdır ve simgesel özelliği nedeniyle Topkapı Sarayı’nın en önemli bölümlerindendir.

III. Avlu

Padişahlar ve Enderûn teşkilatı için, cami, hamam, mescid, eczane, meskhane gibi binaların bulunduğu alandır.

Enderûn

Padişahın yakın hizmetinde bulunacak kişilerin eğitim gördüğü ve nitelikli insan yetiştirmek amacıyla kurulmuş nadide bir müessesenin bulunduğu alandır.

Arz Odası

Padişahların, yabancı devlet elçilerini kabul ettikleri ve devlet işlerinin yürütüldüğü alandır.

Seferli Koğuşu

Sultan IV. Murad Han tarafından yaptırılmış bu bölüm, ilk önceleri seferlere katılmış çamaşırcılar için inşa edilmişse de sonraları hat, nakış, musiki, tezhip, minyatür gibi geleneksel sanatlarımızın öğretildiği ve icra edildiği bir yer haline gelmiştir.

Fatih Köşkü

Padişahlara ait köşktür.

Hazine Koğuşu

Saray hazinesinin muhafaza edildiği bölmedir.

Hasoda Koğuşu (Kutsal Emanetler Dairesi)

Bu bölüm kubbeli iki odadan oluşmaktadır. İlk oda, arz ağalarının arzlarını padişahlara sundukları yer bir iken, bugün Hz. Peygamber ve Kâbe’ye ait eşyaların sergilendiği bir alandır. Diğer oda ise, Hasoda olarak adlandırılır ve 19.Yüzyıldan itibaren, Hz. Peygamber’in Hırka-ı Saadet’i ve Sancak-ı Şerif gibi kutsal eşyaların bulunduğu bölümdür. Osmanlı çinilerinin en nadide örnekleri bu odanın duvarlarını süslemektedir.

Silahtar Hazinesi

Emanet Hazinesi olarak da adlandırılan bu alan, el yazısı Kuran-ı Kerim ve diğer kitapların bulunduğu alandır.

Ağalar Camii

Bugün saray kütüphanesi olarak kullanılan bu cami padişahların, akağaların ibadetleri için yaptırılmıştı.

  1. Avlu

Lale bahçesi ve Sofa-i Hümâyûn ya da Mermer Sofa olarak adlandırılan bir terasa açılan bu bölüm, çeşitli köşklerden oluşur.

Sünnet Odası

Sofa-i Hümâyûn’un Haliç’e bakan bölümünde yer alan bir köşktür ve şehzadelerin sünnetleri burada yapıldığı için bu ismi almıştır.

Revan Köşkü

Sultan IV. Murad Han’ın Revan fethi anısına ithafen yaptırılmıştır.

Bağdad Köşkü

Yine Sultan IV. Murad Han’ın Bağdad seferine ithafen yaptırılmış muhteçem güzellikte bir köşktür.

İftariye Köşkü

Kameriye şeklinde olduğu için Kameriye Köşkü olarak da bilinir. Padişahın Ramazan’da iftarı beklediği aynı zamanda yaz aylarındaki bayram tebrikleri ve kabullerini yaptığı köşktür.

Sofa Köşkü

Sultan Has Odası, özel dairesi olarak kullanılmış olan köşk sonraları musiki gibi çeşitli etkinliklerin yapıldığı bir mekân haline gelmiştir.

Hekimbaşı Odası

Hekimbaşlarının padişahlar için ilaç hazırladıkları yerdir. Hekimbaşları, Baş Lala’ya bağlı oldukları için burası Baş Lala Kulesi olarak da bilinir.

Sofa-i Hümayûn Alt Bahçeleri

Cirit, ok atma, güreş gibi çeşitli spor etkinliklerinin düzenlendiği bölümdür.

Sofa Camii

Koğuş halkının ibadet için kullandığı camidir.

Mecidiye Köşkü

Topkapı Sarayı’nda inşa edilmiş en son Sultan köşküdür.

Esvab Odası

Kişilerin Sultan’ın huzuruna çıkmak için kıyafetlerini değiştirdikleri yerdir. Ayrıca Osmanlı Sultanları bu odada elbiselerini değiştirdikten sonra, büyük hürmetle ve özenle Hırka-ı Saadet dairesine giriş yaparlardı.

Harem

Harem, yanlış ve kasıtlı olarak yansıtılanın aksine Hanedanın ailesi ve onlarla birlikte kalan saray mensuplarının, hizmetlilerin yaşadığı alandır. Ayrıca Türk-İslam kültürünün en iyi şekilde eğitiminin verildiği bir okuldur.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.