Mescid-i Haram Hakkında Bilgiler; Nerededir, Mimarisi ve Tarihçesi

25 Ara 2016
351,451
4
38
31
Mescidi Haram, Müslümanların kutsal mekanı olan ve hem namaz kılarken yöneldikleri hem de hac döneminde giderek tavaf ettikleri Kabe’yi de içine alan mescittir Türkçedeki karşılığı, “Hürmet Gösterilen Mescit tir Zannedildiğinin aksine Kabe’ye de Mescidi Haram denmez, bu yanlış bir genellemedir Dünya üzerinde inşa edilen ilk mescit olduğu kabul edilen Mescidi Haram, Kuranı Kerim’de 16 ayette geçmektedir Diğer adı ise “Haremi Şerif tir
Mescidi Haram ilk inşa edilen mescit olmasına rağmen Müslümanların kıblesi ilk önceleri Mescidi Aksa idi (Hz Muhammed (SAV), Mescidi Aksa’nın, Mescidi Haram’dan 40 yıl sonra inşa edildiğini bir hadisinde belirtmiştir) Ancak Hz Muhammed (SAV) bir gün Müslümanlara namaz kıldırırken, Cebrail (as) aracılığıyla kendisine inen ayette artık kıblenin Mescidi Aksa değil; Mescidi Haram olduğu Allah tarafından belirtilmiştir O ayetin tamamı şöyledir:
“Hem her nereden yola çıkarsan (namazda) hemen Mescidi Haram’a doğru yüzünü çevir Bu emir şüphesiz hak, Rabbinden olduğu gerçektir Allah yaptıklarınızdan habersiz de değildir (2 – 149)
Mescidi Haram Nerededir? Mescidi Haram Mekke’de bulunmaktadır Hürmetli Mescit adıyla da bilinen Mescidi Haram, Kabe’nin bulunduğu alanı kapsayan, büyük mescittir Zemzem Kuyusu da Mescidi Haram’ın içindedir ve bu kuyunun Kabe’ye uzaklığı 20 metredir Bir diğer adı Haremi Şerif olan Mescidi Haram, yeryüzünün ilk mescididir
Mescidi Haram’ın Mimarisi Dikdörtgen şeklinde benzeyen Mescidi Haram’ın kenarları 164 – 166 – 108 ve 109 metre uzunluğundadır Bu duvarlarda bulunan kapıların sayısı toplamda 19’dur Ayrıca bu duvarlara 92 kubbe ve 9 minare inşa edilmiştir Aslında bu duvarlar Hz Ömer (ra) dönemine kadar yoktu Sınırı belirlemek isteyen Hz Ömer (ra) , Mescidi Haram’ın etrafını duvarlarla çevrelemiş, ördürdüğü bu duvarlar daha sonra pek çok yeniliğe ve onarıma uğramıştır
Kapılardan biri ile (Benu Şeybe Kapısı), Kabe arasında bir kubbe inşa edilmiştir Hz İbrahim’in ayak izinin olduğu taş buradadır Ayrıca kuzeybatıya bakan duvarın hemen karşısında hilal şeklinde inşa edilmiş mermerden bir duvar vardır Bu hilal duvarın adı ElHatim’dir Bazı kaynaklarda ismi El Hicr olarak da geçmektedir
İlgili İçerik: Umre Nedir? Nasıl Yapılır?
Müslümanlar’ın Mescidi Haram’dayken Kabe’yi tavaf ettikleri mermer döşeli alana metaf*ismi verilir Ayrıca yukarıda bahsettiğimiz gibi Zemzem Kuyusu da Mescidi Haram’ın içinde bulunmaktadır ve bu kuyu Kabe’nin 20 metre doğusunda, Hacerül Esved’in karşısındadır Mescidi Haram yaklaşık 190 bin metrekarelik bir alanın üzerinde kuruludur Çatı katı sahası ise yaklaşık 61 bin metrekaredir Mescidi Haram’ın dışında da kendisini çevreleyen yaklaşık 88 bin metrekarelik bir namaz alanı bulunmaktadır Ancak hac dönemlerinde bu devasa alan bile yetersiz kalmaktadır Mescidi Haram’ın içinde ve çevresindeki bu namaz alanında aynı anda yaklaşık 1 milyon kişi namaz kılabilmektedir Mescidi Haram’daki 9 minareden her birinin yüksekliği yaklaşık 89 metredir Bu yükseklik hemen hemen bir futbol sahasının uzunluğu kadardır
Mescidi Haram’ın içinde bulunan Kabe’nin kapladığı alan ise yaklaşık 145 metrekaredir Kabe’nin kenar uzunlukları 11 ve 12 metre iken, yüksekliği 13 metredir Duvar kalınlığı 125 metre olan Kabe’nin, temel genişliği ise 15 metredir Kabe’nin duvarlarının dış yüzeyinde 1614 adet taş bulunmaktadır ancak üzerine serilen örtü sebebiyle bu taşlar görünmemektedir Bazı kaynaklara göre Kabe’nin etrafındaki alanlarda 300’den fazla peygamberin mezarı vardır ancak bu mezarlardan hiç birinin yeri belli değildir
Mescidi Haram’ın Kapıları Nelerdir? Kendisini çevreleyen duvarlarda toplamda 19 tane kapıya sahip olan Mescidi Haram’ın her kapısının ayrı bir ismi ve ayrı bir özelliği vardır Şimdi size bunların listesini sunacağız
Kuzey Duvarı Üzerindeki Kapılar: Mescidi Haram’ın kuzey duvarı üzerinde toplam 5 kapı bulunmaktadır Bunlar;
Babül Kutbi Babüs Sidde Babüz Ziyadei Nedve Babüd Deribe Babül Icle Güney Duvarı Üzerindeki Kapılar: Mescidi Haram’ın güney duvarı üzerinde toplam 7 kapı bulunmaktadır Bunlar;
Babüs Safa Babü Mücahid Babü Ümmü Hani Babü Bazen Babü Bağle Babü Ceyyad Babü Medresei Şerif Aclan Doğu Duvarı Üzerindeki Kapılar: Mescidi Haram’ın doğu duvarı üzerinde toplam 4 kapı bulunmaktadır Bunlar,
Babün Nebi: (Hz Muhammed (SAV), eşi Hz Hatice’nin evine sürekli bu kapıdan gittiği için ve Hz Muhammed (SAV) bir nebi peygamber olduğu için bu kapıya, “Nebi’nin Kapısı manasında Babün Nebi adı verilmiştir) Babü Ali Babüs Selam: Diğer adı Babü Beni Şeybe’dir Hac için Mekke’ye giden halifeler, Mescidi Haram’a bu kapıdan girerlerdi Babül Abbas Batı Duvarı Üzerindeki Kapılar: Mescidi Haram’ın batı duvarı üzerinde toplam 3 kapı bulunmaktadır Bunlar,
Babü İbrahim: Diğer adı Babül Hayatın’dır Babül Ümer Babü Harüra: Kabe’yi tavaf eden Hacılar en son bu kapıdan çıktıkları için “Babü Veda adıyla da anılmaktadır Mescidi Haram’ın Tarihçesi Mescidi Haram’ın hangi tarihte inşa edildiği tam olarak bilinmese de Hz Adem (as) ve Hz Havva döneminde inşa edildiği tahmin edilmektedir Kabe ise Hz İbrahim (as) tarafından Mescidi Haram’ın içine inşa edilmiştir Bazı İslam kaynaklarına göre Kabe aslında Hz İbrahim’den çok önce inşa edilmiştir Ancak tahrip olup yıkılan Kabe’nin yeri yüzyıllar boyunca bulunamamış, ta ki Hz İbrahim’e (as) Allah (cc) tarafından yerinin bildirilmesiyle tekrar inşa edilmiştir Kabe yapılırken Hz İbrahim (as)’in üzerine çıktığı taşa, ayak izi çıkmıştır ve günümüzde Mescidi Haram’ı ziyaret eden Müslümanlar bu ayak izini görebilmektedir
Okur Yorumları 3 yorum
Yemek Tarifleri dedi ki:
5 Nisan 2019, 8:47 pm
Temelinin Hz Adem tarafından atıldığına dair ben de birkaç yerden duyum aldım fakat şu an için mantığıma pek yatmıyor bu durum
 
Üst